Témata
Zdroj: ABRA Software

Automatizace v ERP pro digitální výrobu

Mnoho výrobních firem v posledních měsících v reakci na nejisté podmínky či chybějící pracovní sílu překotně automatizovalo dílčí procesy nejen ve výrobě, ale i v dalších firemních oblastech. Jakkoliv jsou tyto kroky užitečné, skutečný potenciál automatizace lze využít jedině při komplexním propojení všech navazujících firemních procesů v jednom informačním systému. Teprve pak se dostaví kýžené zvýšení efektivity výroby i odstranění nadbytečných nákladů, chyb a rutinních činností.

Reklama

Digitalizace výrobního procesu navíc vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti. Společnosti ABRA Software a Flores Software se dlouhodobě zabývají softwarovou automatizací výrobních procesů. Spojením obou firem se utvořil tým vysoce kvalifikovaných profesionálů, kteří mohou své praktické zkušenosti s digitalizací výroby i z dalších firemních oblastí předávat zákazníkům.

Spojením obou firem se utvořil tým vysoce kvalifikovaných profesionálů, kteří mohou své praktické zkušenosti s digitalizací výroby i z dalších firemních oblastí předávat zákazníkům. (Zdroj: ABRA Software)

Portfolio produktů a služeb se i nadále zaměřuje na dodávku informačních systémů, které pomáhají komplexně řídit celou firmu, a díky implementaci pokročilého řízení výroby umožní rozsáhlou automatizaci všech souvisejících procesů.

Konkrétní příklady automatizace realizované u výrobních firem:

• komunikace s výrobními stroji a zařízeními (např. automatické odvedení výroby na základě dat z výrobního zařízení, oboustranná komunikace s CAD/CAM nesting programy (Radan, JetCAM, TruTops Fab), automatické nastavení parametrů výrobního stroje, monitoring dat o naměřených hodnotách a ukládání těchto údajů do odvedených operací);

• bezpapírová výroba, automatické zpracování odvodu výroby z aplikace pro PLM terminál, spotřeba materiálu dle kusovníku, naskladnění výrobku na sklad hotových výrobků, možnost plánování i řízení kontroly kvality v terminálech;

• automatický odvod vypálených dílů importem z CAD/CAM SW, výpočet skladové ceny výrobku;

• import objednávek z EDI, import objednávek ve formátu EDIFACT z ERP SAP;

• automatické načtení objednávky z e-shopu, evidence platby, automatická tvorba zálohového listu, vygenerování výdejky, její zpracování v rámci čtečky v aplikaci pro WMS mobilní terminály;

• automatické vytvoření dokladu Nabídka z přijatého e-mailu a přidělení dokladu obchodnímu zástupci na základě příslušnosti zákazníka k regionu;

• automatický návrh optimální trasy skladem na základě umístění, automatické přivolání pozice ze skladového zakladače Kardex při naskladnění/vyskladnění skladové položky;

• vygenerování štítků pro balíky, tracking dodávky.

Mezi zákazníky společností ABRA a Flores využívající výhody automatizace ve výrobě patří Elko EP, Brema, KB-Blok Systém, Petrof, Atrima, Profol, Hobra – Školník, Tubapack a další.

Benefity, benefity, benefity

Jaké konkrétní přínosy firmám zajistila implementace informačního systému? Na jednom z prvních míst je bezesporu výrazná úspora času při zpracování rutinních operací. Dále pak fakt, že digitální dokumentace procesů, mapování, ladění a optimalizace procesů přímo v IS umožní snadnější kontrolu, dohledatelnost a archivaci. Důležité je i to, že sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů v online režimu výrazně zjednoduší komunikaci uvnitř společnosti i se zákazníky či kooperanty.

Identifikace strojů, nástrojů a výrobků zjednoduší odvádění a vykazování výrobních činností a údržby, a zajistí dohledatelnost, změnová řízení, včetně změnových řízení vývoje výrobku (PLM). Podpora automotive procesů přímo v ERP snižuje nároky na pořizování dalších specifických SW řešení a optimalizace výrobního plánu přináší vyšší efektivitu výroby, snížení administrativní zátěže při ruční tvorbě plánu výroby a navýšení výrobních kapacit.

Portfolio produktů a služeb se i nadále zaměřuje na dodávku informačních systémů, které pomáhají komplexně řídit celou firmu, a díky implementaci pokročilého řízení výroby umožní rozsáhlou automatizaci všech souvisejících procesů. (Zdroj: ABRA Software)

Pokud hovoříme o přínosech, je nutno zmínit též snížení chybovosti při expedici zavedením WMS systému pro mobilní terminály, lepší využití skladových dispozic sledováním umístění a zavedením polohovaného chaotického skladu. A dále zvýšení důvěryhodnosti (větší důvěra odběratelů, větší důvěra v reportovaná data, traceability – zpětná dosledovatelnost).

Propojení dat senzorů na data ERP přináší zjednodušení ve sledování kvality výroby a skladování (např. senzory teploty a vlhkosti), stejně jako zaznamenání výsledků BTK kontrol a zápis naměřených hodnot do IS přímo z terénu zkvalitňuje poskytované služby a snižuje administrativní náročnost.

ABRA Gen ve společnosti Profol například eviduje všechny receptury ve výrobě a umožňuje aplikaci tří výrobních příkazů současně na jedné lince. (Zdroj: ABRA Software)

Systém ABRA také napomáhá při získání certifikátů jakosti a IFS (International Food Standards) a naplnění ustanovení GMP/SVP (správná výrobní praxe).

Informační systémy ABRA a Flores je možné upravit, přizpůsobit funkcemi i zobrazením a navázat na ně aplikace třetích stran prostřednictvím rozhraní API. Využijte zkušeností konzultantů a nechte si systém upravit přesně podle potřeb vašeho provozu. Více na www.abra.eu.

Reklama

Systém u výrobce obalových fólií

Česká pobočka německé výrobní firmy Profol původně hledala nové řešení pro zpracování mezd a účetnictví jako náhradu za starý software, který nestíhal pokrývat všechny firemní požadavky. Vybrala si komplexní ERP systém ABRA Gen. Rozsáhlá konzultace odborníků z ABRA Software při implementaci ABRA Gen firmě pomohla, kromě splnění prvotních požadavků, zavést efektivní skladové hospodářství a automatizovat veškeré výrobní procesy.

Před implementací konzultanti strávili ve firmě mnoho hodin zjišťováním detailů pracovních postupů a výrobních procesů. Přímo od zaměstnanců v daných úsecích zjišťovali, jaké činnosti vykonávají a kde je možné aplikovat informační systém. Důležitým výstupem pro firmu byl návrh pracovních postupů, které lze prostřednictvím ABRA Gen zefektivnit.

Systém ve společnosti Profol také sleduje obsah sil s materiálem, a tím pomáhá zajišťovat dostatek surovin pro výrobu, a v neposlední řadě poskytuje detailní evidenci výroby a dalšího zpracování odpadního materiálu. (Zdroj: ABRA Software)

V čem konkrétně tedy ABRA Gen pomáhá? Například automaticky generuje výrobní reporty pro management. Eviduje též všechny receptury ve výrobě. Umožňuje aplikaci tří výrobních příkazů současně na jedné lince. Systém také sleduje obsah sil s materiálem, a tím pomáhá zajišťovat dostatek surovin pro výrobu, automaticky přijímá údaje z váhy pro příjem hotových výrobků, a v neposlední řadě poskytuje detailní evidenci výroby a dalšího zpracování odpadního materiálu. Systém ABRA Gen také generuje a tiskne štítky s čárovými kódy. A hlavně, přináší úsporu provozních nákladů díky časovému plánu výroby – systém sleduje barvu a typ fólie a optimalizuje plán výroby s minimalizací seřizování strojů na jiný typ fólie.

Výhodou ABRA Gen je komplexnost,“ shrnuje implementaci systému Zdeňka Roušar Valentová z Profol Czech. „Největším přínosem implementace systému je především zjednodušení jednotlivých procesů a zlepšení vzájemné informovanosti. Před zavedením ABRA Gen jsme vedli spoustu evidencí v Excelu, a někdy i duplicitně. S ABRA Gen se nám také podařilo eliminovat chybovost.


Umístění expozice firmy ABRA Software na MSV 2022:
pavilon F Digitální továrna, stánek 125

Související články
Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace?

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG do rozhodování o provozu (tato zkratka z anglických slov environment, social a governance označuje vliv firmy na životní prostředí, pracovní podmínky ve firmě a její vliv na společnost, celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost).

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

IoT na infrastruktuře elektrických rozvodů

Průmysl v současné době čelí potřebě transformovat lidskou činnost na činnost tvořivou a fyzicky náročnou rutinní práci na stroje a systémy. Jeho vyšší forma, inteligentní průmysl, pak předpokládá zjednodušené rozhraní mezi zákazníkem, výrobcem, dodavatelem a současně dává předpoklady tvorby komfortních pracovních podmínek.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit