Témata
Foto: H. Janišová

Skvost renesanční architektury – Martinický palác na Pražském Hradě – stojí bezpochyby za návštěvu kdykoli. Avšak o to více, koná-li se v jeho zdech zajímavá akce. K takovému souběhu došlo ve středu 22. června, kdy zde společnost Startup Disrupt uspořádala konferenci na nejaktuálnější možné téma – Sustainable Future. Jejím mediálním partnerem byl i časopis MM Průmyslové spektrum.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Ve freskami pokrytém sále se během nabitého dne sešly bezmála dvě stovky účastníků, aby si vyslechli názory a zkušenosti zhruba 80 prezentátorů a panelistů celkem z 10 zemí světa.

Zaznělo zde opravdu úctyhodné množství témat, přičemž všechna měla společného jmenovatele: dokážeme si zachovat tuto planetu jakožto místo pro život? Na tento problém pohlíželi účastníci konference z nejrůznějších úhlů pohledů, mezi něž patřily například energetika, chytrá města, cirkulární ekonomika, zelené technologie, logistika a doprava či potraviny a odpady, finance a mnohá další.

Všechna témata, která na konferenci zazněla, měla společného jmenovatele: Dokážeme si zachovat tuto planetu jakožto místo pro život? (Foto: H. Janišová)

Účastníci konference měli možnost vyslechnout názory osobností, jako jsou například Martin Abel z Klubu Agrivoltaiky, Zuzana Drhová z Pražského inovačního institutu nebo Andrea Domokos z REWE International AG. Pro naše čtenáře z řad strojírenských firem by byla velmi zajímavá například prezentace Patrika Nováka z EverConn.Al, který se zamýšlel nad tím, jakou roli v udržitelnosti má automatizace.

Reklama
Reklama

Se svou prezentací na téma Primátorské vize vystoupil i pražský primátor Zdeněk Hřib. Jeho Primátorské vize pro Prahu připomínaly spíše sci-fi, ale pokud by se některé, jako například „Praha patnáctiminutové město krátkých vzdáleností“ nebo „Praha s dostupným městským bydlením“ či „Praha energeticky efektivní, cirkulární a založená na využívání obnovitelných zdrojů“ skutečně podařilo realizovat, mohli bychom být na své hlavní město skutečně hrdí.

Ve freskami pokrytém sále se během nabitého dne sešly bezmála dvě stovky posluchačů, kteří v dalších prostorách paláce měli příležitost k občerstvení a networkingu. (Foto: Hana Janišová)

Ekologicky topit i jezdit

Ze všech zajímavých názorů a poznatků, které zde zazněly, jsem si dovolila vybrat tři, které mě svými tématy i konkrétními názory zaujaly nejvíce. Je to sice subjektivní názor, ale věřím, že mnozí z ostatních posluchačů by se mnou byli ve shodě.

Jedním z nich byl Ing. Tomáš Habel ze společnosti Daikin, který hovořil na téma dekarbonizace a jak (nejen) pro tento účel využít aktuální potenciály tepelných čerpadel. V kostce řekl:

„Dnešní doba, která hodnotí a skloňuje emise uhlíku ve všech pádech, se může téměř nazývat dobou uhlíkovou. Existuje jednotný společenský cíl dekarbonizace našeho udržitelného působení ve všech segmentech. Budovy a jejich energetické systémy pro vytápění a chlazení hrají přitom hlavní roli ve snižování globálních emisí skleníkových plynů. Tepelná čerpadla, bez ohledu na to čerpají-li teplo v exteriéru ze země, vody nebo vzduchu a předávají-li ho do vody či do vzduchu v interiérech budov, mají několik klíčových vlastností pro splnění našich klimatických, bezpečnostních i udržitelných cílů. Tepelná čerpadla existují pro všechny typy budov od malého rodinného domu přes administrativní budovy, komerční, veřejné či průmyslové stavby, ale i s výkonem několika MW, které se dají použít v zeleném teplárenství. Mezi klíčové, udržitelné vlastnosti TČ patří zejména:

  • vysoká energetická účinnost – významně snižují množství primární neobnovitelné energie v budově (snižují tak i provozní náklady budov);
  • zvyšují podíl obnovitelných zdrojů energie – TČ dodává v průměru zhruba ¾ obnovitelné energie z okolního prostředí;
  • pomáhají snižovat emise C02 a zlepšují stav ovzduší a emisí pevných částí frakcí PM10 a PM2,5 (FF55, GD);
  • umožňují jedinou technologií vytápět i chladit, některá i zároveň s distribucí tepla – snižují výrazně provozní náklady.

Zároveň, z pohledu cirkulární ekonomiky, existuje i v ČR mezinárodní platforma Retradeables, podporovaná z evropského dotačního programu Life 3R, kde můžou majitelé použitých chladiv prodat chladivo v elektronické burze zpracovatelům, kteří ho technologicky přečistí – regenerují na kvalitu nového chladiva a vrátí toto chladivo zpátky do trhu k dalšímu použití. Použité chladivo se tak již nemusí likvidovat a lze ušetřit značné množství nových chladiv do zařízení pro vytápění a chlazení. Pojďme tedy společně využívat udržitelných výhod TČ, nahrazujících fosilní paliva, ve všech našich nových i stávajících budovách!“

(Zdroj: Archív T. Habela)

Vzhledem k tomu, že dalším významným prostředkem k zajištění udržitelné budoucnosti je „zelená“ doprava, jako dalšího zajímavého řečníka si dovolím citovat Václava Nebeského, čestného prezidenta spolku Zelená Železnice.

„Zelená železnice představuje velmi zajímavý projekt, kdy se v České republice spojili největší železniční dopravci, výrobci železničních vozidel, energetické a technologické společnosti a zástupci akademického sektoru s cílem ekologicky a ekonomicky zvládnout přechod na nové technologie. Směr tohoto přechodu je dán pochopitelně Zelenou dohodou (Green Deal), ale svůj nemalý vliv má i energetická krize, válka na Ukrajině a nedostatek investičních (vč. dotačních) peněžních prostředků určených pro železniční kolejová vozidla. Zelená železnice je organizována formou spolku: všichni členové vysílají své zástupce do pracovních skupin, kde vznikají návrhy technických řešení vozidel nové generace, oponentura k legislativě a další výstupy. Spolek se stále rozrůstá, nejnovějším členem se v červnu stane Správa železnic.“

Reklama
(Zdroj: Archív V. Nebeského)

Dalším prezentátorem, kterého jsem oslovila, byl Mgr. Jakub Ditrich z ekolo.cz. Musím podoktnout, že mi hovořil z duše…


„Česko má jednu z největších penetrací jízdních kol a elektrokol ve společnosti v rámci EU (prodeje elektrokol jsou 1/3). Bohužel více než 90 % z nich je používáno jen pro rekreaci a nikoli pro dopravu. Podíl dopravy na kolech v největších českých městech osciluje okolo statistické chyby (typicky 1-2 %, Pardubice a Hradec Králové 14 %, v zahraniční však normálně dosahuje 10 až 50 %). Odkaz na kopcovitost města neobstojí, elektrokolo je naprosto standardním a dostupným řešením. Zásadním problémem všech tuzemských měst je naprosto nedostatečná investice do infrastruktury pro bezpečnou jízdu na kole. Jsme o více než třicet let pozadu za západní Evropou, ale dnes již výrazně zaostáváme i za polskými maďarskými nebo slovenskými městy. Automobilová doprava je pro město velmi drahá a ekonomicky nevýhodná. Jedno parkovací místo v parkovacím domě stojí přes 800.000 Kč a tato investice se městu nikdy nevrátí. Jakmile si většina obyvatel vyzkouší bezpečnou dopravu na kole, velmi rychlé ji akceptuje. V Paříži má aktuálně projekt eliminace automobilů z centra města do roku 2024 podporu 78 % obyvatel. Změna trendu závislosti na automobilové dopravě je možná, vyžaduje však politickou odvahu představitelů města.“

(Zdroj: Archív J. Dittricha)

Cirkulární ekonomika

Na problém udržitelnosti pohlíželi účastníci konference z nejrůznějších úhlů pohledů, mezi něž patřily například energetika, chytrá města, cirkulární ekonomika, zelené technologie, a mnohá další. (Foto: H. Janišová)

Cihly snadno a rychle

Na nádvoří Martinického paláce bylo také možné po celou dobu konference shlédnout nejrůznější expozice, související s udržitelnou budoucností naší planety. Jedna z expozic prezentovala zajímavou (technicky i finančně) pomoc zemím třetího světa.

Petr Čanda nám představil projekt „Stavíme školu v Zambii“, který je založen na inovativním způsobu stavění, který navrhli studenti ČVUT. Pokud bychom chtěli jejich projet, jehož funkčnost bylo možné si na místě vyzkoušet, ve stručnosti vystihnout, pak jistě slovy: V jednoduchosti je krása.

Petr Čanda nám řekl: „Projekt stavíme školu v Zambii je společná iniciativa ICWD - Centra pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT a neziskové organizace Přátelé New Renato. Společně se tyto organizace snaží postavit střední školu ve vesnické oblasti Kashitu, kterou v budoucnu bude spravovat místní organizace. Ke zvýšení efektivity výstavby a snížení nákladů používáme technologii nepálených cihel stabilizovaných cementem, která svou odolností stačí na jednopodlažní budovy a potřebují pouze velmi malé množství cementu. Tento lis je čistě manuální,  nepotřebuje žádný zdroj energie a společně s know-how jak vyrábět cihly a stavět z nich budovy je to hlavní, co místní komunitě v Zambii poskytujeme. Samotná výstavba závisí na místní obci a odborníci z Česka budou zajišťovat pouze odbornou supervizi.“

Mimochodem – projekt lze podpořit na: https://www.donio.cz/stavimesk...

(Zdroj: Archív Petra Čandy)
(Zdroj: Archív Petra Čandy)
(Zdroj: Archív Petra Čandy)
(Zdroj: Archív Petra Čandy)

A nejen to...

Na nádvoří Martinického paláce bylo také možné po celou dobu konference zhlédnout nejrůznější expozice, související s udržitelnou budoucností naší planety. (Foto: H. Janišová)
Například zdánlivou maličkost - recyklované a recyklovatelné obaly na jídlo- (Foto: H. janišová)
Firmy
Související články
MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Související články
Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Jaderná energie: Příliš drahý exit

Provozování jaderných elektráren s sebou nese mnoho rizik. Příklad sousedního Německa ale ukazuje, že mnohem složitější a dost možná i finančně náročnější než atomovou elektrárnu postavit, rozjet a udržovat, je ji vypnout a zakonzervovat. Zatímco od června 2011, kdy Bundestag schválil zákon o postupném konci jaderné energetiky v Německu, bylo odstaveno osm reaktorů, s jejich demontáží a bezpečným uložením odpadu se ještě ani nezačalo.

Na cestě za svobodou

Elbee je auto, které mohou postižení řídit přímo ze svého vozíčku. Výjimečnost tohoto vozidla byla letos potvrzena i na soutěži Česká inovace 2013, kde vyhrálo první místo v kategorii Inovační hvězda.

Studentské práce oboru obráběcích strojů a technologií

V rámci programu odborného semináře pořádaného začátkem února 2022 Technologickou platformou strojírenská výrobní technika ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení při FS ČVUT v Praze a Společnosti pro obráběcí stroje byly technické veřejnosti představeny diplomové a disertační práce oboru obráběcích strojů a strojírenské technologie nominované do soutěže o nejlepší studentské práce každoročně pořádané společností SpOS.

Zájem o technické obory stále upadá

Přestože náš běžný život stále více závisí na technologiích, nedokážeme své děti motivovat pro studium technických oborů a ty dlouhodobě klesají. Nepříznivý trend chce zvrátit globální program Samsungu pro mladé – Solve for Tomorrow. Do prvního ročníku jeho české verze se přihlásily tři desítky středoškolských týmů.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci

Před 15 lety naše redakce MM Průmyslového spektra přišla s myšlenkou pravidelně oceňovat osobnosti, které se za svůj profesní život zásadním způsobem zasloužily o rozvoj technického oboru, ve kterém působily či nadále stále působí, a vyznamenaným předávala Ocenění za celoživotní přínos rozvoje československého strojírenství a uváděla je do Síně slávy strojařů. V rámci koncepční změny zlatých medailí udílených v rámci MSV v Brně se toto ocenění stalo jejich součástí a započala se tradice udílení Zlaté medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

MM Podcast: Glosa - Zoufalý amaterismus a ignorace potřeb

Plán REPowerEU s přívlastkem cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energie pro Evropu, je cestovní mapou, která má náš kontinent do pěti let vyvézt ze závislosti na ruském plynu. Mj. zde nalezneme mapy, dle nichž je solární potenciál jižní Moravy vyšší než španělské Andalusie a vítr kolem Prahy prý fouká intenzivněji než na Baltu. Prostě ideální země pro obnovitelný život.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Deset zastavení s JK: Síťování

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit