Témata
Foto: Gabriela Jedličková

Dvě značky strojů pod jednou střechou

V posledním dubnovém týdnu jsme dostali od výrobce CNC soustružnických strojů Index-Werke možnost navštívit v německém Reichenbachu jeden z jeho šesti výrobních závodů, prohlédnout si výrobní prostory a zúčastnit se dnů otevřených dveří. K vidění byly po dvouleté pauze působivé živé ukázky na mnoha strojích, ale také řada automatizačních řešení a nejnovější vývoj digitálních řešení iXworld, Našimi průvodci mezi stroji byli Michal Kaláč ze společnosti Galika CZ, která v České republice zajištuje prodej a servis strojů Index a Traub, a také Richard Pokluda, přímý obchodní zástupce společnosti Index-Werke.

Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Reklama

Se svými značkami Index a Traub je skupina jedním z předních světových výrobců CNC soustružnických strojů, jednovřetenových a vícevřetenových soustružnických automatů, dlouhotočných automatů, soustružnicko-frézovacích center a rovněž poskytovatelem služeb ke strojním zařízením. Obě značky nacházejí své uplatnění převážně v automobilovém a leteckém průmyslu, dále ve strojírenské výrobě a hodinářském odvětví, významnou kapitolou je pak využití strojů značky Traub v medicínské výrobě.

Rozšíření modelových řad i inovace stávajících strojů

Po vstupu do haly upoutala pozornost přícho­zích nová generace „malého“ soustružnicko-frézovacího centra Index G220, představená v celosvětové premiéře. S průchodností tyče o průměru 76 mm vřetenem, průměrem sklíčidla 230 mm a délkou soustružení 900 mm završuje tento stroj řadu center G. Díky svému loži z polymerního betonu a velkoryse dimenzovaným lineárním vedením poskytuje vynikající stabilitu a tlumicí vlastnosti a také vysoké dynamické hodnoty. Mezi další klíčové vlastnosti patří jeho horní motorizované frézovací vřeteno s hydrodynamicky uloženou osou Y/B a dvě revolverové hlavy umístěné ve spodní části pracovního prostoru. Vystavené centrum bylo doplněno o nový kompatibilní tyčový zakládač MBL76, který je čistě elektricky poháněný, bez hydraulických komponent. Jeho ergonomická a snadno nastavitelná struktura a vysoká přesnost umožňují dosáhnout rychlejších časů výměny, než bylo možné u předchozího zakládače Index MBL65.

Dopravník třísek může být umístěn na pravou nebo levou stranu, v závislosti na zákazníkových požadavcích. (Foto: Gabriela Jedličková)

Druhou novinkou, kterou si mohli návštěvníci prohlédnout, byla nová verze CNC soustruhu ABC, která přinesla především zásadní vylepšení v horní revolverové hlavě. Zde plynulá převodovka nahradila stupňovité polohování dříve realizované pomocí Hirthova ozubení, což dovoluje zaujmout jakoukoli pozici a otevírá širokou škálu možností. Doplnění osy Y umožňuje horní revolverové hlavě provádět mimostředové vrtání a povrchové frézování. Usnadňuje nastavení středové výšky břitů pro větší přesnost při vnitřním obrábění malých otvorů, zlepšuje kvalitu povrchů a tvorbu třísky. Dále přibyla možnost umístění dvojitých držáků nástrojů. Synchronní protivřeteno v horním nosiči nástrojů umožňuje obrábět úpichovou (zadní) část obrobku s využitím až pěti nástrojových pozic. Vedle těchto inovací si soustruh zachoval cenné vlastnosti předchozího úspěšného modelu: design stroje, pracovní plocha a půdorys jsou stále úplně stejné.

Malý, extrémně rychlý CNC výrobní soustruh ABC nyní odpovídá současnému tržnímu trendu menších sérií a složitějších geometrií. (Foto: Gabriela Jedličková)
Vnitřní prostor soustruhu Index ABC. (Zdroj: Index-Werke)

Zvýšená přesnost

Dále návštěvníky upoutal nový automatický soustruh s posuvným vřeteníkem Traub TNL12, který lze snadno přestavět na soustruh s pevným vřeteníkem. Optimalizační tým stroje se zaměřil na přesnost. Nehydraulické provedení, lože z šedé litiny místo předchozí svařované ocelové konstrukce a termosymetrické provedení zajišují zvýšenou tepelnou přesnost kombinovanou se sníženými skoky v pauzách a kratšími časy zahřívání. Co nejkratší tok výkonu zvyšuje stabilitu stroje, a vede tak ke zlepšení celkové přesnosti a také vyšším řezným hodnotám, což zase prospívá časům obrábění. To jsou ideální předpoklady pro výrazné zvýšení produktivity, pokud jde o malé, vysoce přesné soustružené díly.

Ve srovnání se svým předchůdcem se stroj Traub TNL12 může pochlubit kompaktnější konstrukcí a vylepšenou kinematikou. (Zdroj: Index-Werke)

Bez automatizace není budoucnost

Moderní strojní technika se dnes neobejde bez správného automatizačního řešení. Společnost Index uspokojuje tuto rostoucí poptávku různými řešeními, která sahají od jednoduchých zařízení pro odebírání obrobků integrovaných do strojů až po sofistikovaná řešení externích robotů.

Reklama
Reklama
Reklama

Během dnů otevřených dveří zaujala příchozí nová robotická buňka iXcenter, která byla představena jako součást soustružnického centra Index G420. Skládá se z robotické kabiny umístěné před strojem, do které lze ze dvou stran ukotvit různé moduly, včetně paletových/regálových modulů, měřicích/testovacích stanic, zařízení pro odstraňování otřepů, čištění nebo laserového značení a mnoha dalšího.

Robotická buňka iXcenter je osazena šestiosým robotem s nosností 270 kg. Díky tomu je možné rychle, bezpečně a flexibilně vkládat i odebírat díly. V závislosti na typu stroje ji lze integrovat či flexibilně a modulárně rozšířit podle požadavků zákazníka. (Foto: Gabriela Jedličková)

Pro vysoce ekonomické soustružnické operace je určena další novinka, vícevřetenový automat Index MS24-6 CNC s krátkými časy pro seřízení díky rychloupínacímu systému Index s integrovanými W-drážkami. Ve srovnání se svým předchůdcem MS22-6 má stroj větší maximální průměr tyče, celkově kompaktnější design a je vybaven mnoha funkcemi. Trend směrem k menším velikostem sérií ovlivňuje také trh vícevřetenových automatických soustruhů. Zatímco dříve stroje vyráběly mnoho milionů dílů po celý rok, aniž by se musely seřizovat, nyní je běžné, že firmy musí své vícevřetenové stroje seřizovat každé dva až tři dny. Doba seřízení má proto významný dopad na jednotkové náklady.

Řada vícevřetenových soustruhů MS disponuje variantou s šesti vřeteny, dále s šesti vřeteny s prodlouženou délkou obrábění až na 200 mm a variantou s osmi vřeteny. (Zdroj: Index-Werke)
Schéma technologie Index se šesti vřeteny. (Zdroj: Index-Werke)
Vnitřní prostor soustruhu MS 24-6 s šesti vřeteny. (Zdroj: Index-Werke)
Schéma technologie Index s osmi vřeteny. (Zdroj: Index-Werke)
Vnitřní prostor soustruhu MS 22-8. (Foto: Gabriela Jedličková)
Pohled na osm vřeten soustruhu MS 22-8. (Foto: Gabriela Jedličková)
MS 22-8 je další vícevřetenový soustruh řady MS, který disponuje variantou s osmi vřeteny. (Foto: Gabriela Jedličková)

Poslední dva roky přinesly rychlé inovace

Zavádění nových digitálních nástrojů a cloudové platformy iXworld společnosti Index pomáhá výrobcům uspořádat a provozovat jejich stroje a zařízení v digitálním světě, analyzovat provozní stavy a dostupnost strojů či sledováním objednávek určit parametry kvality výrobních úloh a dokumentů.

Aplikace iX4.0 umožňují rozsáhlá vylepšení probíhajících výrobních operací. Jsou vhodné pro jakékoli koncové zařízení se standardním webovým prohlížečem. (Foto: Gabriela Jedličková)

Ústředním prvkem iXworld je platforma Index IoT iX4.0 s nesčetnými aplikacemi, z nichž každá je optimalizována tak, aby vyhovovala specifickým potřebám zákazníků. Návštěvníkům akce byli k dispozici odborníci na digitalizaci a zájemcům předvedli, jak mohou jako uživatelé těžit z nových nabízených možností.

Účastníci dnů otevřených dveří dostali možnost nahlédnout i do výrobních prostor společnosti (Foto: Gabriela Jedličková)
Součástí prohlídky byla i stanoviště pro kompletaci soustružnicko-frézovacích center řady G. (Foto: Gabriela Jedličková)

Akci navštívilo mnoho odborníků nejen z Německa a okolních států, ale i např. z USA, Brazílie. Většina potvrdila zájem zúčastnit se dnů otevřených dveří i v roce následujícím.

Vydání #6
Kód článku: 220639
Datum: 01. 06. 2022
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Index Werke

Se svými značkami Index a Traub je německá společnost Index-Werke, založena v roce 1914, jedním z předních světových výrobců CNC jednovřetenových a vícevřetenových soustruhů, dlouhotočných automatů a soustružnicko-frézovacích center. Skupina z německého Esslingenu má po celém světě 80 poboček a  pět výrobních závodů. Celkem zaměstnává přibližně 2 000 pracovníků.

V České republice ji zastupuje společnost Galika CZ.

Společnost Index-Werke v současnosti nabízí jeden z nerozsáhlejších sortimentů pro kompletní obrábění soustružených dílů, a to jak pro sériovou, tak pro kusovou výrobu. Od svého vzniku se společnost zaměřovala na vývoj a kvalitu, a stala se leaderem v oboru. V roce 1983 mělo světovou premiéru Index CNC soustružnicko-frézovací centrum a v roce 1985 jako první na světě představila firma CNC vícevřetenový soustružnický automat. Od roku 2002 nabízí multifunkční obráběcí centra, ve kterých lze integrovat různé obráběcí technologie do jednoho stroje. Kompletní obrábění na jednom zařízení znamená, že nejen kvalita a přesnost jsou vyšší, ale především výrobní náklady jsou nižší. Stejně tak jako firma dbá na vývoj, tak nepřipouští kompromisy v kvalitě. Důležité části strojů vyrábí na vlastních obráběcích strojích ve svých závodech v Německu.

1914 Založení firmy p. Herrmannem Hahnem

1971 40 000 jednovřetenových váčkových soustruhů

1983 světovou premiéru INDEX Přelomové CNC soustružnicko-frézovací centrum

1985 První CNC vícevřetenový soustružnický automat na světě

1997 Akvizice firmy TRAUB Drehmaschinen GmbH

2002 První CNC soustružnicko-brousící centrum na světě

2005 Světové první uvedení tzv. virtuálního obrábění

2006 3 000 vícevřetených váčkových automatických soustruhů

2013 Světové první uvedení platformy Industry 4.0 (iXpanel)

2016 Světově nejúspěšnější aplikace paralelní kinematiky s více než 1 700 instalací soustružnických center (C-typ)

2018 Aplikace iXworld - svět digitální integrace

Číst dál
Galika CZ

Obchodní a servisní společnost dodávající CNC soustruhy, brusky, obráběcí centra, elektroerozivní stroje a kalicí pece. Pro uvedené technologie zajišťuje servis, technologickou podporu a náhradní díly. Prodává obráběcí technologie a zařízení pro tepelné zpracování, poskytuje konzultace, školení a servis v oblastech působnosti.

Zastupuje v České republice tyto značky:

Index - soustružení
Studer - broušení na kulato
Blohm Jung – broušení na plocho
Hüller Hille – frézování
Schuster – vertikální soustružení
LITZ – soustružení, frézování
Reiden - frézování
Technica - broušení středových důlků
ONA - elektroerozivní obrábění
Microwaterjet - přesné řezání vodním paprskem
Forplan - jemné dokončovací operace odjehlením
Mikron – postupová obráběcí centra
Millutensil – tušírovací lisy
Codere, HTS – tepelné zpracování

Číst dál
Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Inspirace pro úspěšné obrábění

V tradičním dubnovém termínu se v německém Reichenbachu konaly dny otevřených dveří společnosti Index Werke, která vyrábí stroje značek Index a Traub. Opět po roce jsme v doprovodu pánů Michala Kaláče a Lumíra Dufka ze zastupující společnosti Galika měli možnost na vlastní oči vidět novinky, které si společnost pro své návštěvníky připravila.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

International Automotive Forum

Společnost Makino uspořádala koncem listopadu ve svém technologickém centru v Bratislavě zákaznickou konferenci nazvanou International Automotive Forum, na níž seznámila účastníky s trendy v automobilovém průmyslu a se svými novinkami v oblasti obráběcích strojů a automatizační techniky.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

The Nexx generation

Když potřebujete rychle vyrobit funkční prototypy produktů, CNC obráběcí stroje jsou, navzdory rychlému rozvoji a rozšiřování technologie 3D tisku, stále tím nejlepším řešením. Portugalský výrobce přileb Nexx se na trhu poohlížel po vhodném stroji k rychlému prototypování. Dnes tak může experimentovat s více designovými nápady, vyrábět plně funkční prototypy a uvádět nové výrobky na trh rychleji než kdy dříve.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit