Témata
Zdroj: Fosfa

Čelíme krizi. Někteří ekonomové používají výraz nový normál, někteří abnormál. Ale v zásadě všichni se shodují na tom, že globální svět prochází obdobím tektonického zlomu. To staré zaniká a nové vzniká. Což přináší nové hrozby i nové výzvy. Jak na ně reagujeme? A co nám může pomoci uspět? To jsou témata rozhovoru s Ivanem Baťkou, majitelem a generálním ředitelem břeclavské Fosfy. Podniku, který se díky 20leté transformaci stal globálním lídrem.

Petr Karban

Od roku 1990 působil jako novinář na volné noze jak v rádiích, tak i tištěných médiích. Následně začal pracovat pro marketingovou agenturu Jane Agency a od roku 2015 je šéfredaktorem ve vydavatelství COT media.

Reklama

P. Karban: Někdo říká krize, někdo transformace. Jak vnímáte současnost vy?

I. Baťka: Dlouhodobě jsem přesvědčen, že je to krize a že je nevyhnutelná. V posledních desítkách let k ní svědomitě sebedestruktivně směřujeme. Rozhlédněme se kolem, co se děje. Byrokracie, dekadence, hloupnutí vládnoucí třídy a pocit, že za nás všechno budou dělat ti druzí a my si budeme jen užívat, to vedlo k zániku již mnoha civilizací. A bohužel jsou to i znaky současné evropské civilizace, která patrně dosáhla svého vrcholu a zažíváme její zánik. Zkracujeme pracovní dobu, protože potřebujeme zkorumpovat voliče. Tiskneme peníze, abychom dotovali svůj blahobyt. Životní úroveň držíme na drogách a ani si nevšimneme, že ve skutečnosti klesá.

Ivan Baťka je český podnikatel, generální ředitel a jediný akcionář břeclavské společnosti Fosfa. Vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po roce 1989 začal podnikat, v roce 2002 převzal silně předluženou břeclavskou chemičku, které hrozil bankrot, a s vizí vybudovat světově úspěšný podnik ji začal transformovat do moderní podoby současné výrobně inovativní společnosti se širokým záběrem. Je obdivovatelem baťovských podnikatelských principů a idejí, které uplatňuje v praxi. Jeho názory formovali a dodnes formují také zakladatel Kaizen institutu Masaaki Imai a česko-americký ekonom Milan Zelený, kteří patří k jeho mentorům a osobním přátelům. (Zdroj: Fosfa)

Zároveň je to ale i transformace, a to přelomová. Staré pořádky a systémy jsou nahrazovány novým řádem. To zastaralé, nabubřelé, byrokratické a nefunkční odumírá, přičemž se samozřejmě brání ztrátě svého dosavadního vlivu a moci. Dochází k přerozdělení ekonomické, a tím i geopolitické moci. Vše, co jsme doposud znali a považovali za neměnné, nyní mizí. Mění se dodavatelsko-odběratelské vztahy, a tím i toky zboží, přetvářejí se hodnotové vazby, uskupení a spolupráce.

P. Karban: Co byste změnil, kdybyste měl tu moc?

I. Baťka: Myslím, že bychom se měli vrátit k ratiu. Evaluace firem by se neřídila tím, jaké vytvářejí chiméry a snové iluze, ale jaké vytvářejí reálné zisky z reálného podnikání, ze služby zákazníkovi, z užitku. Nemyslím si, že je v pořádku, když se zisk generuje ze spekulací. Současnost nutně vyžaduje změnu, ale s tou musíme přijít my sami, nikdo to za nás neudělá.

P. Karban: Jako znak změny, či spíše proměny, vnímáme v případě Fosfy vaši značku FeelEco. V reklamní kampani jste ji spojili s dílem Alfonse Muchy. Proč?

I. Baťka: Snad to není nadsázka, když řeknu, že produkty FeelEco vkročila Fosfa do své nové éry. A Mucha se svou Gismondou je pro mě – jako tvůrce celé nové výtvarné epochy – symbolem začátku něčeho nového, výjimečnosti prověřené generacemi. Dlouhodobě se snažím se svými spolupracovníky o službu zákazníkovi, o neustálý rozvoj a zlepšování se. A aniž bych chtěl, aby to znělo povýšeně či nadneseně, dovolím si říct, že se nám daří být spolutvůrci něčeho výjimečného. Beru to jako potvrzení své víry, že věci mají smysl. Že když se dějí, není to zcela náhodné. Měl jsem možnost strávit mnoho hodin debatami s Johnem Muchou, a díky nim jsem se nejen o Muchovi, ale vlastně i o životě, dozvěděl spoustu věcí, které se ze zpráv nikdy nedozvíte. Ty hovory mne dovedly i k nalezení toho, co mne na Muchovi ve skutečnosti fascinuje, že je dalším výrazným milníkem na mé vlastní životní cestě. Že to, co dokázal, může být velkou inspirací nejen pro mne osobně, ale i pro Fosfu, a snad i pro všechny ty, kteří si jeho velikost dokážou uvědomit. Že v té složité době, která nás nečeká, protože v ní již jsme a již ji žijeme, prostě nejde dělat věci jenom pro věci…

Reklama
Reklama

P. Karban: I výjimečnost potřebuje smysl?

I. Baťka: Přesně tak. Protože tím prvním motorem podnikání, a možná všeho našeho konání, musí být jedno z mých oblíbených pěti P, totiž Purpose. Smysl. Užitek. Výjimečnost sama o sobě je možná zajímavá, ale nestačí, protože lze být výjimečný zcela prázdným způsobem, jen pro výjimečnost samu. Což je výjimečnost, která vyvane. Aby výjimečnost potvrdil čas, musí být nositelkou smyslu a užitku. Tato doba je tsunami. Baťa říkal, že když sloužíte, úspěch vás nemůže minout. Všichni, kdo budou chtít najít svou budoucnost, budou muset mít na paměti službu. A v ní bude muset být přidaná hodnota. Evropa je v totálním kolapsu, protože není konkurenceschopná. Jediné, co má šanci, je schopnost najít své umění výjimečnosti. To je výzva současnosti. Není totiž důležité přepočítávat přidanou hodnotu do ceny, ale do smyslu a užitku pro sebe samého i pro své okolí. Tak vzniklo FeelEco, takto vznikají projekty ve Fosfě.

P. Karban: Fosfa v době krize dokáže růst, stejně jako v době krize vyrostlo před 100 lety Baťovo impérium. Máte nějaký zvláštní recept?

I. Baťka: Nemám. Jen jsem přesvědčen, že každý jeden z nás může mít touhu dotknout se umění výjimečnosti. Nemusí to být přece jen v umění, sportu, vědě či správě státu. Výjimeční můžeme být v oblastech, které nám třeba připadají i všední. Je jedno, jestli jsme děti, nebo rodiče, zaměstnavatelé, nebo zaměstnanci. Bolestí dnešní doby bohužel je, že jsme v podstatě zavrhli práci, víc nás zajímá work-life balance. Zapomněli jsme, že práce nás utváří, že ona je především věcí srdce, postoje. Farmář nemůže přece 11 měsíců dřít na farmě a 12. měsíc si vzít volno. Popřel by ten předchozí čas.

P. Karban: Ale trendem doby je užívat si život…

I. Baťka: V očích některých lidí jsem asi vnímán jako workoholik, který neustále pracuje. Ale já nepracuji, já práci žiji. S radostí. Když nemáte k práci lásku a pro práci a její smysl nedokážete v sobě vzbudit vášeň, pak hledáte work-life balance. Logicky, protože se v práci trápíte, a tudíž hledáte možnost, jak to trápení mít co nejkratší. To je stav, který ve Fosfě nevidím.

Fosfa je inovativní Life Science společnost, která byla založena v roce 1884. Celá skupina je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, a jedním z nejvýznamnějších světových výrobců, který na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace. Fosfa také vyvíjí a vyrábí FeelEco, výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost. V první vertikální farmě na území České republiky pěstuje pod značkou FeelGreens zejména microgreens, jako superfood budoucnosti bez použití pesticidů, růstových regulátorů a GMO. (Zdroj: Fosfa)

P. Karban: Máte něčím unikátní výběr kolegů?

I. Baťka: Jsou v zásadě jen dvě klíčová kritéria pro výběr spolupracovníků, která uznával Baťa, a uznávám je i já – odbornost a charakter. Odbornost jste schopen naučit, pokud se ji ten dotyčný naučit chce. Ale charakter nenaučíte. Spousta lidí je odborně velmi kvalitních, ale chybí jim charakter. A takoví vám mohou rozvrátit celý kolektiv. Firma je živý, integrovaný organismus. A pokud v něm máte viry nebo rakovinu, musíte se jich zbavit, včas, a i za tu cenu, že to bolí. Jinak vám celý organismus zahubí. Charakter je zkrátka podmínkou spolupráce, a ta je zase nezbytnou podmínkou úspěchu. A možná se ztrácí jeden aspekt, který ale považuji za zcela zásadní. Baťa svým spolupracovníkům říkal: „Jediné, co vám opravdu můžu dát, je vzor.“

P. Karban: Ano, říká se, že současnost je krizí hodnot a vzorů…

I. Baťka: Pod to bych se určitě podepsal. Problém je, že těžko můžete chtít u někoho rozvíjet jeho talent, když nerozvíjíte ten svůj. Jen neustálým sebevzděláváním lze jít kupředu. A poznání, to jsou jen otevřené dveře, díky nimž lze jít dál. Ale musíte být připraven na to, že každé ty otevřené dveře vás jen utvrdí v tom, jak málo toho víte. Povede vás to k dalším dveřím a pak zase k dalším… Je jich nekonečná řada a problém je, že nikdo nemůže otevřít všechny. Pokud máte pokoru a uvědomíte si to, dojdete nutně k tomu, že k sobě musíte najít lidi, kteří jsou v určitých oblastech lepší, než jste vy sám. Jenom ve spojení s lidmi, kde každý je výjimečný něčím jiným, můžete vytvořit skvělý tým. Ve Fosfě jsme v tomto po 20 letech konečně na začátku, tým začíná fungovat jako celek. Řada ředitelů tu začínala po vysoké škole, začínali od píky, prošli čtyři, pět míst a dnes jsou to neuvěřitelní borci. Stejný model ale už dnes máme na pozicích operátorů. Ti se v průběhu času stávají mechaniky, designéry, vývojáři, konstruktéry… Je to dokonalá ukázka toho, že talent se ve skutečnosti formuje v akci, ne v lavicích. A je to i odpověď na to, jak se Fosfa vyrovnává s dnešní dobou. Drží ji lidé, kteří mají touhu uspět. Když výjimečnost vezmeme jako etalon, jímž budeme poměřovat to, co děláme, může nám ukázat směr ke změně, k tomu novému, co možná už vzniká, ačkoliv to ještě nevidíme. Jsem přesvědčen, že je to jediná cesta, jak přežít onu tsunami. Se současnými cenami vstupů a energií totiž buďto budeme tvořit něco výjimečného, službu se skutečně vysokou přidanou hodnotou, nebo nemáme šanci přežít.

P. Karban: Děkuji za rozhovor

Související články
Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Nechceme dodávat produkt, ale službu

Současná doba je plná problémů, ale také výzev. Jak ji prožívá úspěšná břeclavská společnost Fosfa? I ona řeší ceny energií a vstupů. Dokáže v této složité době udržet i investiční projekty a pokračovat v transformaci? A nerezignuje na společenskou odpovědnost, ekologická a sociální témata? O tom všem jsme si povídali s technickým ředitelem Filipem Grobem, diagnostikem Tomášem Kostrůnkem a konstruktérem Jakubem Svobodou.

Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák od loňského roku zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Ve zdravém těle zdravý duch

Ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví MUDr. Petr Chmátal, Ph.D. MBA nám v následujícím rozhovoru řekl, že pokud si odmyslíme genetickou výbavu, kterou nemůžeme ovlivnit, tak v blízké budoucnosti z hlediska zdravotního stavu budou mít "darwinovskou" výhodu určitě ti jedinci, kteří si dokáží zachovat jednotu těla a ducha. Přežijí ti, kteří si svým snažením dokáží udržet racionální smýšlení a správnou péči o tělesnou schránku. První krok je však vždy na naší straně a tak věříme, že výběr diskutovaných témat vám přinese zajímavá poznání a možná i doporučení, která si vezmeme k srdci.

Deset zastavení s JK: 3P - Pozoruj/Pochop/Podnikej

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Fórum výrobních manažerů

Podělte se s našimi čtenáři o něco pozitivního, co vám v tomto roce udělalo velkou radost a pomohlo alespoň na chvíli zapomenout na denní problémy, které současná doba přináší? Co nám všem přejete do roku 2023?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Mezioborové sdílení znalostí: Proaktivní údržba pro výroby budoucnosti

S ohledem na přetrvávající vysoké ceny vstupních materiálů, energií a nedostatek zaměstnanců patří v současné době zvyšování efektivity výroby mezi klíčové úkoly většiny českých výrobních ředitelů. Pouze efektivní výroba je totiž cestou k profitabilní budoucnosti. Jedním z účinných nástrojů je technická diagnostika. Příklad břeclavské společnosti Fosfa ukazuje, že je to nástroj dokonce nezbytný.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Deset zastavení s JK: Obnova Slovenska

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit