Témata
Reklama

Management budoucnosti zaměstnanců

Je vůbec možné hovořit o něčem takovém, jako je "řízení budoucnosti zaměstnanců"? Proč ne? Jestliže se v poslední době již ujaly různorodé varianty řídicích procesů, které vešly ve známost jako například management kvality, management znalostí, management financí a podobně, proč by se lidé odpovědní za jiné lidi neměli zabývat právě přemítáním o tom, jak se starat o zaměstnance a o jejich budoucnost? Vždyť lidské zdroje jsou nejcennější hodnotou, s jakou pracuje každý vedoucí manažer.

Avšak nikoliv každý z těchto řídících pracovníků to dokáže v plné míře docenit a ve své každodenní práci podle toho postupovat. Co v tomto ohledu říkají letité zkušenosti z celé řady průmyslových odvětví ve světě? Obecně platí, že navzdory líbivé rétorice je "pokroku" v managementu velmi často dosahováno spíše na úkor zaměstnanců než v jejich zájmu. "Tyranie produkční linie a kancelářské byrokracie a v poslední době takové jevy jako reengineering nebo zeštíhlování jsou toto dalším důkazem," říká Simon Caulkin, britský odborník v oboru managementu, a dodává: "V takových firmách, jejichž ekonomika se důsledně opírá o vědomosti lidí, lze obvykle očekávat, že manažeři budou lépe než jinde pečovat o lidi a také pak dosahovat vynikajících produkčních výsledků. Rovněž lze předpokládat, že dovednosti lidí se v blízké perspektivě stanou doslova klíčovým ukazatelem kompetence managementu, tak jako se management financí stal klíčovým ukazatelem kompetence v éře kapitálu. Ale nepůjde o žádný automatický proces."
Reklama
Reklama
Reklama

Kvalifikace pro budoucí profese

Nejvíce jistě bude záležet na tom, jak se takové filozofii dokáží přizpůsobovat samotní manažeři. V této souvislosti se stále nezbytněji hlásí o slovo otázka, která zní: Dokáží se vedoucí manažeři v odpovídající míře zamyslet nad tím, jak připravovat své zaměstnance k práci, která bude vyžadovat vyšší kvalifikaci? To v prvním plánu. A pokud jde o druhý plán, uvažují o tom, jak asi bude taková vyšší kvalifikace vůbec vypadat? Lépe řečeno, jaké vlastně budou nároky produkce v nejbližší perspektivě na kvality lidí? A jakou podobu asi mohou jednotlivé profese nabýt?
 • Tak například specialista na bezpečnost webových operací bude jistě odborník, po kterém bude stále větší poptávka, protože již dnes je více než patrné, že zhoubné počítačové viry a další možné útoky hackerů zvenčí ještě více zvýrazní potřebu ochrany webu a udělají z ní skutečnou a vysoce profilovanou odbornost. Ale všichni zainteresovaní, tedy zejména zaměstnavatelé a samozřejmě i samotní kandidáti na taková místa, by měli mít na paměti, že zájemci budou muset projít velmi přísným výběrovým řízením. V některých cizích firmách dávají personalisté najevo, že pro uchazeče aspirujícího na tento post bude výhodné, jestliže se bude moci vykázat předchozí průpravou v některé jiné činnosti, kde se vyžaduje kázeň, loajalita, iniciativnost a samostatnost. Platí to například o službě v armádě nebo u policie.
 • Když se řekne výtvarný programátor, ihned se vynoří obraz řady firem, v nichž budou potřebovat lidi, kteří se prokáží dovednostmi grafické animace, jaké se praktikují například ve filmovém průmyslu nebo při tvorbě počítačových her. Ovšem s tím, že dotyčný zároveň musí mít odbornou kvalifikaci programátora. V některých vyspělých zemích se v zájmu vyškolení kvalitních pracovníků, kteří budou schopni tvořit originální modely zobrazení složitých systémů biotechnologie a vědy o lidských genomech, již začínají v současné době angažovat i vlády. Například ministerstvo práce USA přichází s projektem podpory zvýšení počtu takových "komerčních umělců" o celou jednu čtvrtinu v průběhu sedmi let.
 • Pojem konstruktér robotů není úplně nový, ale zkušení manažeři jistě mají oprávněný důvod k tvrzení, že již dnes je nutno zaměřovat se na sledování a výběr talentovaných lidí mezi studující mládeží, kteří budou schopni provádět náročné operace spojené s projekty a zkonstruováním umělých robotů. Půjde zejména o takové plně automatizované systémy, které dokáží samostatně vykonávat různorodé práce od montáže strojů a strojních zařízení až po péči o stárnoucí lidi (představa, že mě bude v domově důchodců vodit robot na toaletu, mne poněkud děsí - pozn. red.).
 • Hovoří-li se stále více o odbornících na telematiku, pak je třeba nejdříve se alespoň stručně zmínit o tom, co vlastně telematika je. Tento právě zaváděný pojem se užívá v onom oboru nové ekonomie, který se týká výbavy osobních automobilů informační elektronickou aparaturou od mobilních telefonů přes e-mailové spojení až po internet. Analytikové předvídají, že již v roce 2005 bude 84 % všech nově prodávaných automobilů v USA vybaveno telematickými schopnostmi. A kandidáti na získání takového pracovního místa budou muset prokázat znalosti a dovednosti přinejmenším ze dvou oblastí - z telekomunikací a počítačové vědy.
 • Byla také zmínka o učitelích vyspělých technologií, což nejsou pedagogové působící na institucích univerzitního směru nebo na středních školách, nýbrž jde o učitele, kteří budou působit přímo ve firmách, v podnikových rekvalifikačních kurzech a dalších obdobných školicích zařízeních. Budou poskytovat zaměstnancům nejnovější informace a zkušenosti z toho či onoho progresivního oboru, aby mohli i na svých dělnicko-technických místech přežít nápor, který určitě nová vlna technologie přinese. Například personalisté z Británie stejně jako z Německa a některých dalších zemí Ervropské unie obecně naznačují, že asi polovina lidí v dělnických profesích již má zájem navštěvovat takovéto podnikové kurzy vyspělé technologie.
 • Budoucnost mají také vývojoví pracovníci v bezdrátových systémech. V této souvislosti určitě není třeba dvakrát zdůrazňovat, že internet se stává stále více nezávislejším na stávajícím telekomunikačním drátovém propojení. Jinak řečeno, poptávka po programátorech a tvůrcích, kteří si budou vědět rady s poněkud záhadným (nebo spíše utajovaným) způsobem kódování, které se tak trochu podobá programování HTML, začíná narůstat doslova geometrickou řadou.
 • Další zajímavou skupinu představují seřizovači složitých technických zařízení. Ani nejdokonalejší technika nikdy není stoprocentně spolehlivá či dokonce naprosto neomylná. Proto kvalifikovaní a šikovní opraváři, údržbáři a seřizovači byli, jsou a stále budou zapotřebí. Prognózy uvádějí, že do roku 2008 se zvýší poptávka po těchto profesích v oborech podporovaných počítačovou vědou až o 200 či více procent.
 • Interdisciplinární dovednosti budou základem

  Jako předobraz jedné z variant modelu typického vysoce kvalifikovaného pracovníka nejbližších deseti patnácti let může posloužit již dnes Ann Lee-Karlonová, 33letá nositelka doktorátu v oboru bioinženýrství na University of California v San Diegu. Po absolvování postgraduálního kurzu MBA na Stanfordské univerzitě získala tři významné odbornosti: v biologii, inženýrství a finančnictví. Není divu, že byla okamžitě zaplavena lákavými nabídkami od velkého počtu investičních bank, farmaceutických společností a subjektů spojených s rizikových kapitálem. Nakonec si vybrala e.Lilly, což je nová divize známého producenta léčiv Eli Lilly, kde se podílí na vývoji léků. V interview pro americký magazín Newsweek (30. dubna 2001) naznačuje, jaké náročné požadavky přitom musí v své práci plnit: "Znát jen biologii nestačí. Musíte vědět, jak ovládat digitální informaci. O lidi s interdisciplinárními dovednostmi bude velký zájem."
  Optimisté jsou skálopevně předsvědčeni, že úspěšný podnikatelský model blízké budoucnosti musí být založen na klasické vědě a technice a že právě shora uvedené profese, tak jako celá řada dalších (které v tomto článku pochopitelně nelze ani vyjmenovat), mohou být předobrazem jejich konkrétního vyjádření. Jedním z těchto optimistů je jistě i profesor Charles Holloway ze Stanfordské univerzity, jenž vede seminář nazvaný Evaluating Entrepreneurial Opportunities (hodnocení podnikatelských příležitostí). Na této experimentální půdě vytvořil studentský tým z posluchačů různých oborů od lékařství přes strojní fakultu až po práva. Se svými výsledky pak tito mladí lidé předstupují před reálnými podnikateli, kteří se angažují ve světě rizikového kapitálu, aby jim předvedli své představy o tom, jak má v nových podmínkách fungovat interdisciplinárně zorganizovaná firma, která poskytuje diverzifikované služby v technických oborech v rozvojových zemích i v regionech, kterým se říká "daňové ráje", nebo podává informace medicínského rázu pojišťovně s cílem odhalit korupci a podobně. A znovu se i v tomto případě potvrzuje, že zelenou budou mít vskutku především ti, kteří budou disponovat s interdisciplinárními dovednostmi. A záleží na vedoucích manažerech, aby se takoví lidé již dnes připravovali, a to nejen na univerzitách a v postgraduálních školeních (například typu MBA), ale i v jejich mikroprovedení v podnikových kvalifikačních a dalších vzdělávacích kurzech.

  Požadavky na pracoviště

  Současně bychom neměli ztrácet ze zřetele, že tak, jak se budou měnit profesní podoby, budou se jistě objevovat i nové - někdo by mohl snad říci převratné nebo revoluční - představy o pracovišti, na kterém se budou lidé s novými pracovními náplněmi realizovat. Především půjde o vztah mezi pracovním prostředím a samotným stylem práce a tím pádem i o spokojenost a výkonnost zaměstnance. Své rozhodné slovo k tomu jistě řekly i tragické události spojené s teroristickými útoky na mrakodrap Světového obchodního centra v New Yorku. Jen umocnily volání, aby se neopakovalo nakupení několika tisíc zaměstnanců do betonové krabice s celkovou dimenzí jednoho města, což se pro řadu odvětví dnes již vskutku nehodí. Jen namátkou lze uvést, že již existují takové softwarové aplikace, které v mnoha případech umožňují lidem pracovat v příjemném prostředí jejich vlastních domovů. Pokud si to ovšem sami přejí. Rozumní zaměstnavatelé by si to určitě měli přát také, protože když "už nic jiného", tak určitě budou mít nižší provozní náklady spojené s údržbou kancelářských prostor, energií, otopem a telekomunikačními systémy.
  Dávat lidi dohromady do společných místností, bez ohledu na to, zda jde o rozlehlé "ratejny" připomínající nádražní haly nebo o supermoderní rozškatulkování sálu do jednotlivých boxů, bylo a stále je vedeno řadou důvodů, z nichž nejdůležitějším vždy byl a mnohdy je princip soustředění produkce a její kontroly, případně potřeba udržování týmového ducha. Ale nové technologické vynálezy typu modemu nebo internetu již přece jen nastavily jiné poměry. Odlišná je samozřejmě situace v případě tovární výroby, zejména u pohyblivého pásu, který se od Forda jen stěží podstatně změnil. Ani vysoce kvalifikovaný pracovník v provozu, byť u sebe má nejmodernější instrumenty, nemůže být v provozu osobně nepřítomen. V pohodě svého bytu tuto práci dělat nemůže. Ale je na jeho šéfech, aby mu takovou pohodu zajistili na pracovišti, které sdílí s ostatními lidmi.

  Ergonomické výzkumy

  Zajímavé jsou v tomto ohledu jistě i některé nedávné výsledky z ergonomických výzkumů ve skandinávských zemích, které ukazují, že lze úspěšně a rychle přeměňovat pracoviště ku prospěchu zaměstnanců i zaměstnavatelů. Například většina nových pracovních stolů kupovaných do kanceláří a dalších provozů v Dánsku, které zrovna nevyžadují těžké mechanismy, umožňují každému zaměstnanci, aby si vybral, zda chce u práce sedět nebo stát. Zní to možná překvapivě, ale lidem se to zamlouvá a řada z nich si vybírá druhou variantu, případně s kolegy si ji občas vyměňuje za variantu první. Ostatně psát ve stoje není ničím novým. Vždyť přece sám Ernest Hemingway svá nejlepší díla tvořil právě tímto stylem. Peter Kurstein, expert na ergonomii spolupracující s Office Institute v dánské Kodani, k tomu říká: "Lidé potřebují ve své práci pestrost."
  Někteří vedoucí pracovníci se již přiklánějí k tomuto stylu a doporučují, aby se právě touto cestou upevňovaly vzájemné týmové vazby, což považují za tisíckrát lepší než veškerou rétoriku o věrnosti firemním barvám. Jestliže lidé požadují pestrost v práci, proč jim neumožnit, aby třeba jistý díl povinností neplnili ve svém domově a ostatní část na pracovišti? Získá tím nejen pracovník, ale samozřejmě i celá firma.
  Reklama
  Vydání #12
  Kód článku: 11210
  Datum: 12. 12. 2001
  Rubrika: Management / Ekonomika
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

  Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

  Jaké má české strojírenství potenciál?

  Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

  Investiční plán pro Evropu představen v Praze

  Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

  Související články
  Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

  Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Internetový vyhledávač dotací

  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky nabízí jednoduchý vyhledávač dotací. Na internetové adrese www.podporapodniku.cz najdete přehlednou webovou aplikaci, která dokáže zobrazit všechny aktuálně platné dotační nabídky. Zadáte stáří firmy, její velikost, místo realizace projektu a zvolíte oblast podpory a aplikace vyhledá nabídky, které zadaným parametrům odpovídají.

  Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

  Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

  Žijeme na dluh dalších generací

  Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

  Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

  Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

  Inovace: Změna úhlu pohledu

  Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

  Fórum výrobních manažerů

  Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

  Byznys je o přidané hodnotě

  Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

  Fórum výrobních manažerů

  Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

  Fórum výrobních manažerů

  Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

  Reformy nestačí. Je nutná transformace

  Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit