Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> O prodejnosti stále více rozhoduje pozáruční servis
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

O prodejnosti stále více rozhoduje pozáruční servis

Zdeněk Červínek

MM: Pane řediteli, i když se dá předpokládat, že většina čtenářů vaši společnost zná, mohl byste ji alespoň v krátkosti představit?

Ing. Červínek:Akciová společnost TST servis působí na trhu v ČR od poloviny roku 1990. Předmětem činnosti firmy jsou dodávky komponentů pro výrobu strojů, dodávky obráběcích a tvářecích strojů, zajišťování kooperací a další obchodní činnosti. V rámci dodávek obráběcích strojů zastupujeme na českém trhu firmu TRENS Trenčín v dodávkách univerzálních hrotových soustruhů, CNC soustruhů a obráběcích center a firmu VOJUS Povážská Bystrica v oblasti dodávek vodorovných rovinných brusek. Podle požadavků zákazníků dodáváme i stroje jiných výrobců, členů svazu a našich akcionářů. Pro stavbu strojů zajišťuje firma dodávky strojírenského šroubení, bakelitových ovládacích prvků, normalizovaných součástí, upínacích prvků, závitových zátek , těsnicích kroužků a dalších. V neposlední řadě jsou významnou činností dodávky zboží pro provoz strojů a zařízení.

MM: Charakterizujte prosím současnou technickou úroveň českých obráběcích a tvářecích strojů a jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích a v tuzemsku.

Ing. Červínek:Podle mého názoru lze říci, že technická úroveň českých a slovenských obráběcích a tvářecích strojů je srovnatelná s obdobnými stroji produkovanými ostatními světovými výrobci. Naše stroje vycházejí z dlouholeté tradice výroby kvalitních univerzálních strojů, které jsou v posledním desetiletí vybavovány řídicími systémy, pohony a elektronikou od světových výrobců. Trendem posledních let je soustředění těchto subdodávek na několik světových výrobců, kteří pokrývají svými produkty potřebu většiny světových výrobců obráběcích a tvářecích strojů. Domnívám se, že technicky a technologicky mezi kvalitními světovými výrobci nejsou radikální rozdíly a že o prodejnosti stále více rozhoduje záruční a především pozáruční servis, technologická pomoc a pochopitelně i poměr ceny a kvality strojů.

MM: Jaká je současná poptávka po strojích a jakým směrem se bude ubírat?

Ing. Červínek:Naše firma prodává obráběcí stroje na českém trhu, kde se v letošním roce projevila recese spojená se známými příčinami ve světě, zároveň v letošním roce naši republiku postihla katastrofální povodeň. Očekávaný nárůst prodeje strojů ve 3. a ve 4. čtvrtletí se mírně zpozdil. Podle jednání s našimi jednotlivými odběrateli a s ohledem na výsledky IMT 2002 v Brně se jeví postupné zvyšování prodeje až od 1. pololetí příštího roku. Trh s naší komoditou je ovšem velmi náchylný na celkovou politickou a ekonomickou situaci nejen u nás, ale i ve světě, a proto je každý odhad velmi složitý.

MM: Jak byste charakterizoval úroveň výrobků z hlediska personální, konstrukční a technologické vybavenosti v evropském kontextu?

Ing. Červínek:Podle našich zkušeností mohu říci, že naše stroje se na českém trhu v žádném případě neztratí a že odpovídají vyšší střední třídě v rámci evropských výrobků. Všechny stroje prodávané naší organizací splňují přísné normy CE provedení a zaručují personální, konstrukční a technologické požadavky na vývoz strojů obvykle v EU.

MM: Jak vaši dodavatelé reagují na současné požadavky trhu? Jak se díváte na problematiku marketingově orientovaného výzkumu a vývoje?

Ing. Červínek:Uvedu příklad: Naše společnost iniciovala před několika lety firmu VOJUS Povážská Bystrica, kterou zastupujeme pro prodej v ČR, k uspořádání setkání prodejních zástupců z celé Evropy na půdě mateřského podniku v Povážské Bystrici. Na tomto setkání byli všichni zúčastnění seznámeni s výsledky firmy, jak v oblasti technické, technologické, tak i v oblasti marketingu. V následující diskusi se postupně dotvářela filozofie výrobní firmy v těchto oblastech na budoucí období. Po vyhodnocení setkání bylo rozhodnuto, že se tato budou uskutečňovat každoročně koncem kalendářního roku s tím, že společná realizace závěrů těchto zasedání pomůže ve stále silnějším konkurenčním boji na trhu. V letošním roce se bude konat již 3. ročník a my jsme přesvědčeni, že taková pracovní setkání prodejců s výrobci jsou správným krokem k získání poznatků o požadavcích zákazníků a zlepšení prodejnosti strojů.

MM: Jaká exportní teritoria jsou pro vás zajímavá? Jak velkou část tržeb představuje export?

Ing. Červínek:Naše firma je především zaměřena na prodej na českém trhu a podíl exportu je tudíž minimální.

MM: Jaké metody financování vývozu používáte a jaký máte pohled na současné přístupy bank k profinancování obchodu se strojírenskými výrobky?

Ing. Červínek: Vývoz v naší společnosti zaujímá velmi nízkou část objemu realizace, a tudíž nelze v globálním měřítku hodnotit využívání různých finančních metod. Pro podporu prodeje strojů tuzemským odběratelům je především využívána spolupráce s renomovanými leasingovými organizacemi. Abychom byli při prodeji výrazně úspěšnější, potřebovali bychom svým zákazníkům nabízet různé formy dodavatelských úvěrů. V této oblasti jsme bohužel teprve na začátku, ale vzhledem k tomu, že pro mnohé naše zahraniční konkurenty je dodavatelský úvěr běžnou praxí, stává se zajišťování financování prodeje tímto způsobem i pro nás prioritou číslo jedna.
Děkujeme vám za rozhovor
Ing. Zdeněk Červínek
generální ředitel TST Servis, a. s

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: