Témata
Reklama

Financování podnikatelských investic

Společnosti působící na nebankovním trhu poskytly v loňském roce do české ekonomiky 124,3 miliard korun, což je o 0,8 miliardy korun více než v roce 2010. I přes nepříznivý vývoj ekonomiky všechny segmenty nebankovního trhu rostly.

Vývoj nebankovního trhu v loňském roce ovlivnil především postupný pokles výkonu naší ekonomiky dokumentovaný poklesem meziročního růstu HDP v jednotlivých kvartálech z 2,8 procenta v prvním čtvrtletí na 0,5 procenta ve čtvrtém čtvrtletí. Úměrně tomu se vyvíjela i poptávka po nebankovním financování. Počáteční růst nebankovního financování se v průběhu roku postupně snižoval, nicméně i přes tyto nepříznivé okolnosti nebankovní trh meziročně rostl.

Reklama
Reklama

Výsledky trhu za loňský rok

Nebankovní instituce sdružené v ČLFA (Česká leasingová a finanční asociace) poskytly vloni na financování investic a provozu podnikatelských subjektů celkem 89,3 miliardy korun. Leasingem financovaly projekty podnikatelů, především pak malých a středních podniků, za 43,6 miliardy korun. „Ve srovnání s rokem 2010 šlo o zvýšení o 1,8 procenta. Srovnání s rokem 2010 je však ovlivněno objemem financování fotovoltaiky, což byl v tomto roce velmi žádaný produkt,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

„Nebankovní financování hraje a vždy bude hrát důležitou roli při financování podnikatelů, a to zejména malých a středních podniků. Pro vývoj ekonomiky je tedy velice důležité poskytnout nebankovnímu finančnímu trhu dobře nastavené podnikatelské prostředí,“ říká předsedkyně představenstva ČLFA Ing. Jiřina Tapšíková, MBA.

Financování strojů a zařízení meziročně vzrostlo o 18 procent. Nově uzavřenými úvěry členské společnosti ČLFA poskytly podnikatelům 30,4 miliardy korun, což je meziročně o 11 procent více. Loňské výsledky leasingu i úvěrů pro podnikatele pak vynikají ve srovnání se stagnací investic. Prostřednictvím factoringu poskytly členské společnosti ČLFA v roce 2011 podnikatelům celkem 15,3 miliardy korun. Objemem stále dominuje nebankovní financování podnikatelů prostřednictvím leasingu, počtem nových smluv již převládá úvěrové financování.

Firmy stále častěji využívají nebankovní úvěry

Podíl úvěrů na obchodních výsledcích leasingových společností postupně roste. Zatímco v roce 2001 dosahoval pouze 2,2 procenta, vloni již šlo o 40,7 procent. Nebankovní úvěry jsou také jediným produktem nebankovního trhu, který má stále růstovou křivku. V roce 2009, v době ekonomické recese, zaznamenaly jako jediný segment na nebankovním trhu meziroční růst o 6,6 procenta. Celková výše úvěrů vloni dosáhla 30,4 miliardy korun. Jsou využívány především při financování osobních a užitkových aut, kdy úvěry na tuto komoditu vloni tvořily 44 procent. Další významnou komoditou jsou stroje a zařízení. Včetně fotovoltaických zařízení tvořil jejich podíl na celkovém objemu financování 20,4 procenta.

„Nabídka podnikatelských úvěrů je výrazem produktové pružnosti leasingových společností v reakci na potřeby jejich obchodních partnerů. Lze očekávat, že podíl úvěrů v portfoliu nebankovních finančních institucí dále poroste,“ upřesňuje Jiřina Tapšíková.

Factoring opět rostl dvouciferným číslem

Také ve factoringu se vloni projevil pokles tempa ekonomického růstu. Po meziročním růstu factoringových objemů v 1. čtvrtletí o 32 procent se růstové tempo v dalších kvartálech snižovalo až na meziroční růst o 16,6 procenta za celý rok 2011. Zapůsobila zde změna v očekávání dalšího ekonomického vývoje u zákaznických skupin factoringových společností, kdy při oslabení optimismu rostla jejich opatrnost při zapojování cizích prostředků do krytí provozu. Dlouhodobě dominuje tuzemský factoring. Proti jiným trhům je z historických důvodů v České republice významný podíl vývozního factoringu, vloni šlo o 23,5 procenta, podíl dovozního factoringu je dlouhodobě malý, vloni tvořil pouze 3,3 procenta.

Trendy vývoje financování pro podnikatele

Produkty pro podnikatele tvoří přes 70 procent všech nebankovních obchodů členů ČLFA. Jde tedy o rozhodující skupinu příjemců nebankovního financování.
Zvyšuje se podíl úvěrů na financování podnikatelských investic, resp. podíl úvěrů na celkovém objemu investičního financování v nových obchodech členských společností ČLFA. Zároveň roste objem factoringového financování provozu podnikatelských subjektů. Celkově však – přes nepřetržitý růst objemů úvěrů pro podnikatele – nedosáhlo nebankovní financování úrovně před ekonomickou recesí z konce uplynulé dekády.

Jak tedy pomoci dalšímu rozvoji ekonomiky?

Leasing je důležitým zdrojem financování investic malých a středních podniků na jedné straně a důležitým nástrojem podpory poptávky na straně druhé. V současné ekonomické situaci je důležité tento význam leasingu využít. „V první řadě je třeba se zamyslet nad minimální dobou trvání leasingu a rovným zdaněním finančních produktů,“ konstatuje Jiřina Tapšíková. Legislativní změny v daňové oblasti v roce 2008, kdy došlo k prodloužení minimální „daňové“ doby finančního leasingu v podstatě na dobu rovnající se době odpisové včetně zvýšení minimální doby finančního leasingu majetku z odpisové skupiny 1. a 2. ze tří na pět let, ztížily pozici finančního leasingu v porovnání s jinými nebankovními produkty.

Návrat či přiblížení se k daňové úpravě leasingu před rokem 2008 by jednoznačně vedl k růstu tohoto produktu s pozitivním dopadem na ekonomiku a růst investic.

Denisa Ranochová

denisa@ranochova.cz
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 120510
Datum: 15. 05. 2012
Rubrika: Management / Finance
Autor:
Firmy
Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Leasing strojů a zařízení

Společnost Deutsche Leasing ČR působí v České republice již od roku 1994 a specializuje se zejména na financování strojů a zařízení v následujících oblastech: kovoobráběcí, tiskařské, stavební a zemědělské stroje, dále pak manipulační technika, stroje na zpracování plastů a stroje pro potravinářský průmysl.

Finance pro podnikání, aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Související články
Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit