Témata
Zásadní změna myšlení je také předpokladem pro udržitelnost. (Zdroj: RHK Brno)

Když se lidé stávají úzkým místem

Již osmý ročník konference Brno Industry 4.0 uvítal 20. února v hotelu International Brno přes 220 účastníků. Pro organizaci konference spojila síly Regionální hospodářská komora Brno s Industry Clusterem 4.0 a Cybersecurity Innovation Hubem.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Lenka Votavová

Lenka Votavová je absolventkou Provozně ekonomické faktulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Působí jako PR manažerka v organizaci Industry Cluster 4.0 a jako projektová manažerka v Regionální hospodářské komoře Brno. Organizačně se podílí na konferenci Brno Industry 4.0 a kooperační akci Kontakt-Kontrakt při MSV.

Reklama

Kromě účasti na 14 přednáškách a panelové diskusi mohli účastníci obdivovat exponáty ve výstavní zóně, například vyzkoušet si na vlastní oči rozšířenou realitu z produkce firem Axians Czech Republic, Axiom Tech, obdivovat zručnost robotů Eprin a Universal Robots a také uchopovačů z dílny firmy B + R automatizace. Měli též možnost osahat si výtisky z 3D tiskáren od MCAE Systems, ale také vidět, co dokáží sofistikované informační systémy, například Helios od Asseco Solutions, nebo systémy z produkce firem Compas automatizace, InfoConsulting Czech, Minerva Česká republika či NTT Data Business Solutions. Potkávání lidí z oboru bylo další devizou akce, účastníci realizovali 120 plánovaných schůzek a věnovali se i neformálnímu networkingu.

„Konference nechce být jen souborem přednášek, ale je primárně založena na networkingu, na výměně zkušeností. Naším cílen je, aby témata rezonovala v rámci diskusí,“ řekl Lukáš Smelík, moderátor a programový manažer konference a zástupce Industry Clusteru 4.0. (Zdroj: RHK Brno)

Nutná změna myšlení

Akci spolu s Tomášem Kubalou, místopředsedou představenstva RHK Brno a předsedou IC 4.0, zahájil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník, který firmám nabídl pomocnou ruku při lobování jak směrem k představitelům kraje, vlády, tak i institucím EU.

Jako červená nit se po celý den táhla přednáškami témata digitalizace, odolnost, udržitelnosti a kyberbezpečnost.

„Digitalizační proces i kybernetická bezpečnost mají stejné úzké místo, a tím jsou lidé a jejich znalosti,“ řekl Filip Plevač, nezávislý konzultant digitalizace, který se ve své přednášce zaměřil na to, jak zaměstnance v jedné firmě postupně dostal na digitalizační vlnu. „Pro úspěšné provedení digitalizačního procesu je totiž nezbytné změnit myšlení lidí,“ dodal.

Zásadní změna myšlení je také předpokladem pro udržitelnost. O tom je přesvědčen Cyril Klepek z firmy CYRKL Zdrojová platforma. Ve své přednášce zopakoval principy cirkulární ekonomiky a předvedl fungující koncept cirkulárního tržiště Cyrklu: odpad z jedné společnosti může být využitelný v jiné společnosti.

Cyril Klepek (Cyrkl) k této problematice dále řekl: „Cirkulární ekonomika a efektivní odpadové hospodářství je dnes místem, kde lze nejen zlepšit dopad naší firmy na životní prostředí a s tím spojenou redukci CO2. Ale jde i výrazně ušetřit. A to dle našich zkušeností 15–45 % nákladů ročně. I proto se téma cirkulární ekonomiky stalo v současné době megatrendem, díky němuž na našem největším evropském tržišti pro recykláty a odpady v Evropě cyrkl.com evidujeme již více než 23 tisíc firem. Další stovky firem, jako například Škoda Auto pak chtějí jít ještě do větší hloubky pomocí našich Cirkulárních odpadových skenů. Cirkulární ekonomika je jednou z nejlepších cest pro dekarbonizaci průmyslu.

Cyril Klepek diskutuje na téma cirkulární ekonomika. (Zdroj: RHK Brno)

Závislost na ICT vyvážit kyberbezpečností

Jedním z dalších zajímavých prezentátorů byl Jan Denemark z firmy FLOWBOX, který v rámci své přednášky poznamenal, že pro řízení spotřeby energie je prvním krokem její měření a že už jenom tím, že se začne měřit, se zaměstnanci začnou chovat spořivě.

V rámci přednášky Tomáše Prchala z B + R automatizace mimo jiné zaznělo, že chytrým sestavením skladu uspořili zastavěnou plochu a že energii z automatických regálových zakladačů rekuperují.

Příklad možnosti, jak digitální dvojče urychlí plánování výroby demonstroval na konkrétním příkladu Jan Němec z Axiom Tech.

Inovativní metodu, jak se dá robot naprogramovat bez znalosti programovacího jazyka, zde předvedl Ladislav Dvořák z firmy RoboTwin.

Jako červená nit se po celý den táhla přednáškami témata Digitalizace, odolnost, udržitelnosti a kyberbezpečnost. (Zdroj: RHK Brno)
Tématu kyberbezpečnosti se věnuje též Jiří Sedláček, CEO společnosti Network Security Monitoring Cluster. (Zdroj: RHK Brno)

Skutečné letošní kyberútoky popsal při svém vystoupení Tomáš Suchan z NT Automation. I on tak poukázal na fakt, že nejslabším článkem v kybernetické bezpečnosti je člověk. Svou přednášku sice pojal s humorem i nadsázkou, ale účastníci odcházeli s vědomím, že kybernetická bezpečnost si zaslouží pozornost dříve, než přijde ten první útok.

Reklama
Reklama
Reklama

Tématu kyberbezpečnosti se věnoval též Jiří Sedláček, CEO společnosti Network Security Monitoring Cluster, která je rovněž začleněna do Cybersecurity Innovation Hubu. Sedláček vysvětlil: „To, že se nacházíme v rozvinuté informační společnosti je dnes již neoddiskutovatelné. Bohužel se stále nedá zcela změnit vnímání statutárních orgánů firem a organizací, že vysoká míra závislosti na ICT se musí přiměřeně vyvažovat bezpečnostními opatřeními, tedy zajištěním kybernetické bezpečnosti. A jedním ze zažitých a přetrvávajících mýtů je to, že kybernetickou bezpečnost řeší IT. Není tomu tak. Tento omyl je z velké části způsoben neochotou vedení firem a organizací vzdělávat se v této oblasti. Koneckonců, to si uvědomili i tvůrci evropské směrnice NIS2, ve které se klade důraz na odpovědnost statutárních orgánů, které jsou vybaveny rozhodovacími pravomocemi a s tím související odpovědností. Firmám a organizacím, které problematiku kybernetické bezpečnosti nepodceňují můžeme výrazně pomoci jak se vzděláváním, tak i se zajištěním kybernetické bezpečnosti. A to ať už spadají (či budou spadat) pod kyberbezpečnostní legislativu, či nikoli.

Zásadní změna myšlení je také předpokladem pro udržitelnost. (Zdroj: RHK Brno)

Konference byla realizována za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Národní plán obnovy).

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 240428
Datum: 03. 04. 2024
Rubrika: Produktový článek / Konference a semináře
Firmy
Industry Cluster 4.0

Industry Cluster 4.0 je významný spolek strojírenských a IT firem z Jihomoravského kraje, sdružených za účelem posilování jejich konkurenceschopnosti a inovačních aktivit, zejména prostřednictvím implementace konceptu „Průmysl 4.0“.
Aktivity klastru se dělí do 3 oblastí:
digitalizace a automatizace výrobních procesů (Průmysl 4.0)
příprava lidských zdrojů v technických oborech (Technické vzdělávání)
zlepšení exportních schopností firem (Mezinárodní obchod)

Číst dál
Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (NSMC) je expertním profesním sdružením, centrem excelence v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Byl založen v roce 2010 a aktuálně má 18 členů, jejichž prostřednictvím umožňuje zajištění informační a kybernetické bezpečnosti v jakémkoli typu organizace ať už z veřejného či privátního sektoru. Členové NSMC mají vlastní know-how, produkty, služby a řešení. Již od svého vzniku spolupracuje NSMC s akademickou sférou, čímž umožňuje přenos poznatků z výzkumu a vývoje do praxe. Jedním z členů je střední škola, protože NSMC nepodceňuje roli lidského faktoru. CEO NSMC, pan Jiří Sedláček je autorem osnovy studijního oboru Kybernetická bezpečnost pro střední školy a autorem Koncepce junior center excelence informační bezpečnosti, kterou podpořil i NÚKIB v Akčním plánu k národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na léta 2021 – 2025.

Číst dál
Regionální hospodářská komora Brno

Regionální hospodářská komora Brno je největší regionální hospodářskou komorou v ČR a sdružuje přes 400 společností převážně z oblasti jižní Moravy. Pro členské firmy vytváří prostor pro networking: pořádá jak neformální podnikatelská setkání, tak i mezinárodní B2B akce. Organizuje vzdělávací akce – semináře, workshopy, konzultační dny i konference na aktuální témata.

Číst dál
Cyberserucity Hub

Číst dál
Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit