Témata
(Zdroj: Pixabay)

Technologie pro zdravé a čisté prostředí

Společnost Advanced Materials JTJ a její dceřiná společnost FN-Nano představují potenciál moderních technologií nejen jako protivirová opatření. Svá tvrzení opírají o výsledky státních institucí ZUOVA a SZÚ, které nedávno (květen 2021) potvrdila také studie o vysoké účinnosti technologie FN Nano proti virům americká univerzita University of Neveda.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama
Struktura FN Nano pod mikroskopem se zachycením. (Zdroj: FN-Nano)

Nevadská univerzita ve svém výzkumu prokázala deaktivaci viru (konkrétně koronaviru SARS-CoV-2) do deseti minut bez použití dezinfekcí, ozónu jedovatých látek nebo tvrdého UV záření. Produkt FN Nano 2, který se aplikuje nátěrem či nástřikem na stěny místností funguje na principu fotokatalýzy. Obsahuje nanočástice oxidu titaničitého, které se aktivují slunečním UV-A zářením (v místnostech s nízkým přísunem světla lze instalovat umělé UV-A osvětlení) a po kontaktu s viry či jinými nečistotami okamžitě reagují (rozbíjejí elektronové vazby) a tím viry, bakterie, ale i prach či zápach a další polutanty spolehlivě odstraní. Nanonátěry lze použít na zděné i sádrokartonové podklady, podhledy, plasty, plechy a další porézní materiály. Nelze je použít na hydrofobní povrchy a ve velmi prašném prostředí. Jsou schváleny SZÚ i pro potravinářské provozy. Neuvolňují žádné látky do životního prostředí. Jsou funkční a účinné minimálně 10 let. Jsou vhodné do provozů k čištění vzduchu od nečistot, výparů, prachu a zápachu. Mimo jiné odstraňují také CO2 z ovzduší – při aplikaci na fasády významně přispívají ke snižování CO2 v okolí.

Schéma fotokatalýzy v přírodě. (Zdroj: FN-Nano)

Nanonátěry v boji proti pandemii

Vzhledem k laboratorně dokázané vysoké účinnosti v deaktivaci virů vyzývá společnost také vládu k zavedení těchto nátěrů v boji proti virům či dalším potenciálním pandemiím. Nanonátěr původně vyvinutý právě proti virům do nemocničních prostředí by mohl být účinnou prevencí v boji s dalšími potenciálními epidemiemi např. ve školách, karanténních místnostech, domovech pro seniory a dalších veřejných prostorech. České zákony totiž doposud jako prevenci používají pouze hygienu, osvětu, deratizaci a očkování. Využití moderních technologií 21. století zákon vůbec neuvažuje. Přitom deratizace v boji proti virům není možná, očkování není všespásné a trvá velmi dlouho jeho vývoj (v případě koronaviru byl základ pro očkování již vyvinut při epidemii SARS) a nadužívání dezinfekce není zdraví prospěšné. Je na čase začít využívat současné moderní technologie.

Společnost vytvořila ve vlastních kancelářích ukázku užití různých moderních technologií, které se vzájemně doplňují a vytvářejí bezpečnější a čistší prostředí. Díky ručním přístrojům je dnes efektivnost a funkčnost snadno měřitelná a kvalita vzduchu v kancelářích lehce dokazatelná. Na fotografii Jan Procházka ukazuje čistotu vzduchu v místnosti, kde se konala tisková konference. (Foto: autorka)

Jako důkaz vytvořila společnost ve vlastních kancelářích ukázku užití různých moderních technologií, které se vzájemně doplňují a vytvářejí bezpečnější a čistší prostředí (Systém integrované prevence - SIP). Díky ručním přístrojům je dnes efektivnost a funkčnost snadno měřitelná a kvalita (lépe čistota) vzduchu okamžitě lehce dokazatelná. Takto ošetřené prostory by se podle Jana Procházky, zakladatele společností Advanced Materials JTJ a FN-Nano, měly stát novým standardem bezpečí všude uvnitř budov, a to především ve školských a zdravotnických zařízeních. Lze totiž i do budoucna předpokládat, že přijdou i jiné typy virů schopných způsobit epidemie, a proto je nutno se proti nim naučit účinně a efektivně bránit. S tímto systémem opatření není nutno zavírat školy, restaurace, kulturu, omezovat podnikání. Cesta do normálu vede podle něj přes zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. A vytvoření vyššího standardu bezpečí uvnitř budov – SIP, jehož páteří je fotokatalytická technologie FN Nano.

Nanoasociace České republiky s českými technologiemi nabízí vyšší standard a větší ochranu a prevenci s bojem nejen proti pandemiím.
Máme řešení, jak bezpečně používat desinfekční prostředky ve školách na celém světě. Certifikovaná a uznávaná technologie FN Nano, fungující na principu fotokatalýzy, likviduje z prostředí jedovaté látky a škodliviny včetně výparů dezinfekce.

Výsledky prováděných studií, zkoušek a další patenty k technologii FN Nano lze dohledat na internetových stránkách společnosti FN-Nano nebo je možné kontaktovat paní Blanku Zajíčkovou, která ráda poskytne doplňující informace či podklady.

Nanotechnologie zlepšuje kvalitu prostředí

Fotokatalytická technologie FN Nano je schopna velmi účinně a s minimálními náklady odstraňovat i velmi nízké koncentrace polutantů (i pod 1 ppm). Jedná se o ochranné a vysoce účinné funkční minerální nátěry speciálně vyvinuté pro vytvoření aktivních ploch s maximální účinností čištění vzduchu a jako ochrana proti usazování mikroorganismů. Fungují bez chemie na principu fotokatalýzy.

Související články
Nanotechnologie zlepšuje kvalitu prostředí

Fotokatalytická technologie FN Nano je schopna velmi účinně a s minimálními náklady odstraňovat i velmi nízké koncentrace polutantů (i pod 1 ppm). Jedná se o ochranné a vysoce účinné funkční minerální nátěry speciálně vyvinuté pro vytvoření aktivních ploch s maximální účinností čištění vzduchu a jako ochrana proti usazování mikroorganismů. Fungují bez chemie na principu fotokatalýzy.

Kyberbezpečnost začíná osvětou

Je známo, že nejslabším článkem zabezpečení dat je neznalý uživatel, kterého lze snadno zmást a podvést. Útočníci se proto často zaměřují právě na něj. První linií obrany každé firmy před počítačovou kriminalitou by tedy měla být osvěta v řadách zaměstnanců. S tímto úkolem vám naštěstí významně pomůže nejvyšší tuzemská autorita – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Jak ušetřit za energie: Využijte odpadní teplo

Řada průmyslových provozů využívá různé technologie, při nichž vzniká velké množství odpadního tepla. Tato draze získaná energie často uniká bez užitku, například ve formě odvodu horkých spalin komínem. Na druhé straně teplo potřebujeme na ohřívání vody nebo na vytápění. K tomu, abychom unikající teplo zadrželi a využili je tam, kde je ho potřeba, slouží technologie zpětného získávání neboli rekuperace tepelné energie.

Související články
Stroje v pohybu: Protipožární letadlo

Uprostřed letošního léta byl národní park České Švýcarsko zasažen rozsáhlým lesním požárem, proti němuž zasahovali hasiči z celé republiky. Velké pozornosti se v této souvislosti dostalo mimo jiné protipožárním letadlům Canadair CL-415, zapůjčeným z Itálie. Pojďme si tento letoun blíže představit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Univerzita Karlova cílí na vyšší spolupráci s firmami

Poprvé v historii byla zvolena do funkce rektorky Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších univerzit v Evropě, žena. Lékařka prof. MUDr. Milena Králíčková v březnu tohoto roku, měsíc po svých 50. narozeninách, převzala mandát. Jejím cílem je poskytovat trhu práce moderního absolventa, větší zapojení studentů do komerční sféry, maximální podpora aplikace vědeckých výsledků do praxe a další úspěšný rozvoj Charles University Innovations Prague, která vznikla za jejího předchůdce prof. Zimy.

Příklady táhnou: Stavět mosty mezi obory

Propojení techniky a medicíny. To je to, co především lákalo Evu Hrbáčkovou, když se rozhodovala, kterou univerzitu bude studovat. Volba proto padla na Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Profesní cesta ji posléze zavedla do britského města Crawley, konkrétně do společnosti Elekta, která se zabývá radioterapií. Zde nyní pracuje na pozici produktového manažera.

Stroje v pohybu:
Jak uhasit letadlo

Pozoruhodný stroj, který vám v tomto článku představíme, se pohybuje na šesti kolech a setkáte se s ním nejčastěji v prostoru letiště. Jde o speciální zásahové vozidlo hasičů. Kombinovaný hasicí automobil Rosenbauer Panther 6 x 6 je tři metry široký a téměř 12 metrů dlouhý, váží až 36 tun a ve výbavě má dlouhé teleskopické rameno. Dva tyto vozy slouží na letišti v Praze-Ruzyni.

Trnitá cesta české vědy a výzkumu

Třicet let je diskutovaným tématem propojení české vědy a výzkumu s průmyslem. Podařilo se konečně v této oblasti učinit pokroky? Proč se čeští vědci nehrnou do tuzemských firem a proč české školství negeneruje kreativní osobnosti? K diskuzi o těchto otázkách jsme pozvali docenta Jiřího Krechla, který se problematice výzkumu a vývoje dlouhodobě věnuje.

VaVaI a průmysl:
Znát budoucí potřebu zákazníka

Biochemik Vladimír Velebný je majitelem, generálním ředitelem, a současně i vedoucím výzkumu a vývoje ve společnosti Contipro. Jeho firma se zabývá biotechnologickou výrobou kyseliny hyaluronové, která má širokou škálu potenciálního využití v nejrůznějších oblastech medicíny a kosmetiky. O tom, jak ideálně propojit oblast vědy a výzkumu s oblastí průmyslu ku prospěchu obou, a zejména nás všech, ví rozhodně mnohé.

Síla společnosti tkví v chytrých lidech a vědecké základně

Nadační fond Neuron vznikl na podporu české vědy v období hospodářské krize po roce 2009. Jeho mecenáši rozdali za dobu jeho existence více než 110 milionů korun. Není závislý na státních financích, ale přesto, pokud by se současný státní rozpočet vydal cestou škrtání výdajů na vědu, byl by to pro jeho členy signál pro to, aby své aktivity zesílili a nedovolili, aby česká věda upadla v zapomnění a čeští vědci odcházeli do zahraničí. Hovoříme s Monikou Vondrákovou, která Nadační fond Neuron od jeho vzniku řídí.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 7. díl: Bezpečnost trakčních baterií

V tomto díle se zaměříme na další problematickou stránku elektromobilů, na jejich bezpečnost. Oč nám půjde především, jsou rizika spojená s možným vzplanutím trakční baterie. Jak totiž v rozhovoru pro KdeNabíjet.cz uvedl plk. Mgr. Rudolf Kramář, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR, pokud požár elektromobilu nezasáhne trakční baterii, pak neexistuje významnější rozdíl mezi požárem bateriového elektrického vozidla a toho s klasickým spalovacím motorem. Jakmile však baterie vzplane, ať už jsou toho příčiny vnější anebo vnitřní, vyžaduje si uhašení elektromobilu rozdílné, a nutno říct, že komplikovanější a nákladnější hasičské techniky a další navazující postupy.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit