Témata
(Zdroj: Pixabay)

Technologie pro zdravé a čisté prostředí

Společnost Advanced Materials JTJ a její dceřiná společnost FN-Nano představují potenciál moderních technologií nejen jako protivirová opatření. Svá tvrzení opírají o výsledky státních institucí ZUOVA a SZÚ, které nedávno (květen 2021) potvrdila také studie o vysoké účinnosti technologie FN Nano proti virům americká univerzita University of Neveda.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama
Struktura FN Nano pod mikroskopem se zachycením. (Zdroj: FN-Nano)

Nevadská univerzita ve svém výzkumu prokázala deaktivaci viru (konkrétně koronaviru SARS-CoV-2) do deseti minut bez použití dezinfekcí, ozónu jedovatých látek nebo tvrdého UV záření. Produkt FN Nano 2, který se aplikuje nátěrem či nástřikem na stěny místností funguje na principu fotokatalýzy. Obsahuje nanočástice oxidu titaničitého, které se aktivují slunečním UV-A zářením (v místnostech s nízkým přísunem světla lze instalovat umělé UV-A osvětlení) a po kontaktu s viry či jinými nečistotami okamžitě reagují (rozbíjejí elektronové vazby) a tím viry, bakterie, ale i prach či zápach a další polutanty spolehlivě odstraní. Nanonátěry lze použít na zděné i sádrokartonové podklady, podhledy, plasty, plechy a další porézní materiály. Nelze je použít na hydrofobní povrchy a ve velmi prašném prostředí. Jsou schváleny SZÚ i pro potravinářské provozy. Neuvolňují žádné látky do životního prostředí. Jsou funkční a účinné minimálně 10 let. Jsou vhodné do provozů k čištění vzduchu od nečistot, výparů, prachu a zápachu. Mimo jiné odstraňují také CO2 z ovzduší – při aplikaci na fasády významně přispívají ke snižování CO2 v okolí.

Schéma fotokatalýzy v přírodě. (Zdroj: FN-Nano)

Nanonátěry v boji proti pandemii

Vzhledem k laboratorně dokázané vysoké účinnosti v deaktivaci virů vyzývá společnost také vládu k zavedení těchto nátěrů v boji proti virům či dalším potenciálním pandemiím. Nanonátěr původně vyvinutý právě proti virům do nemocničních prostředí by mohl být účinnou prevencí v boji s dalšími potenciálními epidemiemi např. ve školách, karanténních místnostech, domovech pro seniory a dalších veřejných prostorech. České zákony totiž doposud jako prevenci používají pouze hygienu, osvětu, deratizaci a očkování. Využití moderních technologií 21. století zákon vůbec neuvažuje. Přitom deratizace v boji proti virům není možná, očkování není všespásné a trvá velmi dlouho jeho vývoj (v případě koronaviru byl základ pro očkování již vyvinut při epidemii SARS) a nadužívání dezinfekce není zdraví prospěšné. Je na čase začít využívat současné moderní technologie.

Společnost vytvořila ve vlastních kancelářích ukázku užití různých moderních technologií, které se vzájemně doplňují a vytvářejí bezpečnější a čistší prostředí. Díky ručním přístrojům je dnes efektivnost a funkčnost snadno měřitelná a kvalita vzduchu v kancelářích lehce dokazatelná. Na fotografii Jan Procházka ukazuje čistotu vzduchu v místnosti, kde se konala tisková konference. (Foto: autorka)

Jako důkaz vytvořila společnost ve vlastních kancelářích ukázku užití různých moderních technologií, které se vzájemně doplňují a vytvářejí bezpečnější a čistší prostředí (Systém integrované prevence - SIP). Díky ručním přístrojům je dnes efektivnost a funkčnost snadno měřitelná a kvalita (lépe čistota) vzduchu okamžitě lehce dokazatelná. Takto ošetřené prostory by se podle Jana Procházky, zakladatele společností Advanced Materials JTJ a FN-Nano, měly stát novým standardem bezpečí všude uvnitř budov, a to především ve školských a zdravotnických zařízeních. Lze totiž i do budoucna předpokládat, že přijdou i jiné typy virů schopných způsobit epidemie, a proto je nutno se proti nim naučit účinně a efektivně bránit. S tímto systémem opatření není nutno zavírat školy, restaurace, kulturu, omezovat podnikání. Cesta do normálu vede podle něj přes zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. A vytvoření vyššího standardu bezpečí uvnitř budov – SIP, jehož páteří je fotokatalytická technologie FN Nano.

Nanoasociace České republiky s českými technologiemi nabízí vyšší standard a větší ochranu a prevenci s bojem nejen proti pandemiím.
Máme řešení, jak bezpečně používat desinfekční prostředky ve školách na celém světě. Certifikovaná a uznávaná technologie FN Nano, fungující na principu fotokatalýzy, likviduje z prostředí jedovaté látky a škodliviny včetně výparů dezinfekce.

Výsledky prováděných studií, zkoušek a další patenty k technologii FN Nano lze dohledat na internetových stránkách společnosti FN-Nano nebo je možné kontaktovat paní Blanku Zajíčkovou, která ráda poskytne doplňující informace či podklady.

Nanotechnologie zlepšuje kvalitu prostředí

Fotokatalytická technologie FN Nano je schopna velmi účinně a s minimálními náklady odstraňovat i velmi nízké koncentrace polutantů (i pod 1 ppm). Jedná se o ochranné a vysoce účinné funkční minerální nátěry speciálně vyvinuté pro vytvoření aktivních ploch s maximální účinností čištění vzduchu a jako ochrana proti usazování mikroorganismů. Fungují bez chemie na principu fotokatalýzy.

Související články
Mikrobiologicky nezávadné oblečení

Oděvy pro zaměstnance v potravinářských a pečovatelských společnostech.

Nanotechnologie zlepšuje kvalitu prostředí

Fotokatalytická technologie FN Nano je schopna velmi účinně a s minimálními náklady odstraňovat i velmi nízké koncentrace polutantů (i pod 1 ppm). Jedná se o ochranné a vysoce účinné funkční minerální nátěry speciálně vyvinuté pro vytvoření aktivních ploch s maximální účinností čištění vzduchu a jako ochrana proti usazování mikroorganismů. Fungují bez chemie na principu fotokatalýzy.

Kyberbezpečnost začíná osvětou

Je známo, že nejslabším článkem zabezpečení dat je neznalý uživatel, kterého lze snadno zmást a podvést. Útočníci se proto často zaměřují právě na něj. První linií obrany každé firmy před počítačovou kriminalitou by tedy měla být osvěta v řadách zaměstnanců. S tímto úkolem vám naštěstí významně pomůže nejvyšší tuzemská autorita – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Související články
Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 7. díl: Bezpečnost trakčních baterií

V tomto díle se zaměříme na další problematickou stránku elektromobilů, na jejich bezpečnost. Oč nám půjde především, jsou rizika spojená s možným vzplanutím trakční baterie. Jak totiž v rozhovoru pro KdeNabíjet.cz uvedl plk. Mgr. Rudolf Kramář, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR, pokud požár elektromobilu nezasáhne trakční baterii, pak neexistuje významnější rozdíl mezi požárem bateriového elektrického vozidla a toho s klasickým spalovacím motorem. Jakmile však baterie vzplane, ať už jsou toho příčiny vnější anebo vnitřní, vyžaduje si uhašení elektromobilu rozdílné, a nutno říct, že komplikovanější a nákladnější hasičské techniky a další navazující postupy.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Využití robotů při úpravě stehenních kostí pro implantáty

Belgický start-up Texere Biotech v nedávné době zahájil v plně automatizovaném závodě výrobu, která je ve světovém měřítku první svého druhu. Firma odebírá femorální hlavice (tj. horní konec lidské stehenní kosti) a zpracovává je do kostkovitých implantátů, tzv. alograftů. Ve sterilních podmínkách zpracovává tento materiál do kostních náhrad šest robotů Stericlean dodávaných firmou Stäubli.

Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma anketní otázky se týká oblasti procesů neustálého zlepšování, které zvyšuje efektivitu činností a samozřejmě - finanční úspory. Jakým způsobem jsou vaši zaměstnanci do těchto procesů (např. podávání zlepšovacích návrhů) přizváni a jak na dosaženém výsledku participují?

Ochrana před teplem, zářením a jiskrami

Společnost Mewa vyvinula třetí variantu ochranného oblečení pro svařování. Nová bezpečná řada z kolekce Mewa Dynamic nabízí volnost pohybu, pohodlí a slušivý vzhled i při náročné práci.

Platforma pro kolaborativní návrh i výrobu

Každoroční uživatelské setkání společnosti Dessault Systèmes dostalo nové jméno 3DExperience World. Jde o pokračování pravidelné konference Solidworks World pro uživatele softwarových nástrojů Solidworks. Nové jméno odráží nový ekosystém tvořený celou řadou inovativních řešení od společnosti Dassault Systèmes. Akce 3DExperience World 2020 se konala začátkem února v americkém Nashvillu ve státě Tennessee a účastnilo se jí na 6 000 konstruktérů, inženýrů a prodejců z celého světa.

Nahrajeme si vědomí do počítače?

Profesor kybernetiky Michael Šebek nevylučuje svoji přítomnost v jiném, uměle vytvořeném prostoru. Průmysl 4.0 chápe jako zásadní a přelomovou změnu a současné školství nás na budoucnost nepřipraví. Firmám radí „nechte své zaměstnance tvořit nesmysly“‎.

Inženýrská akademie ČR - Informační technologie ve službách asistivních technologií a „chytré“ péče

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit