Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Finance pro podnikání - Pomáhat k úspěchu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Finance pro podnikání - Pomáhat k úspěchu

Pomáháme podnikatelům a obcím růst. To je motto Českomoravské záruční a rozvojové banky, která právě za tímto účelem byla již v raných 90. letech minulého století založena. Na podrobnosti jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

MM: Jaké jsou cíle vaší banky a které z nich jsou vašimi prioritami?

J. Jirásek:
Hlavním cílem je napomáhat rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Naše banka se od počátku zaměřuje na poskytování podpory formou finančních nástrojů. Proto usilujeme především o to, abychom byli hlavním partnerem veřejného sektoru pro jejich správu a abychom zpřístupňovali financování projektů přínosných pro ČR, ať už podnikatelského, nebo infrastrukturního charakteru. V neposlední řadě chceme být znalostním centrem v oblasti finančních nástrojů.

MM: Jaká je její historie?


J. Jirásek: Naše banka byla založena v roce 1992 za účelem poskytování podpory malým a středním podnikatelům. Tehdy nabízela zvýhodněné záruky a úvěry a příspěvky na úhradu úroků, které řadě z nich pomohly získat finance k rozjezdu vlastního podnikání. V roce 1997 se její činnost rozšířila o podporu v oblasti bydlení, kdy poskytovala dotace na úhradu úroků k opravě a modernizaci panelových domů. Významně také přispěla při odstraňování povodňových škod.

V roce 2000 zahájila financování rozvojových projektů v oblasti infrastruktury a navázala hlubší spolupráci s evropskými finančními institucemi. Začala se zapojovat do programů EU a čerpat prostředky ze strukturálních fondů, EIB a EIF, jehož se v roce 2017 stala akcionářem. ČMZRB sehrála důležitou úlohu i v období hospodářské recese v letech 2008–2011.

Od roku 2016 plní roli národní rozvojové banky a rozšiřuje spolupráci i s orgány státní správy mimo okruh ministerstev, která vykonávají akcionářská práva. Na konci roku 2017 se pak stala investorem Středoevropského fondu fondů, jehož cílem je podpora rostoucích inovativních firem formou rizikového kapitálu.


„Nabízíme podporu prostřednictvím tzv. finančních nástrojů,“ říká Jiří Jirásek.

MM: Jaké formy pomoci nabízíte a o co je největší zájem?

J. Jirásek: Nabízíme podporu prostřednictvím tzv. finančních nástrojů – zvýhodněných úvěrů, záruk a prostřednictvím naší účasti ve Středoevropském fondu fondů také ve formě kapitálových vstupů. Dlouhodobě je největší zájem o záruky, které poskytujeme ke komerčním úvěrům provozního i investičního charakteru. Především malí podnikatelé se často dostávají do situací, kdy chtějí realizovat zajímavé projekty, ale nedisponují dostatečným majetkem a bez naší záruky by nedosáhli na úvěr.

MM: Kdo všechno patří mezi vaše klienty? Kolika subjektům jste od svého založení již pomohli?


J. Jirásek: V současnosti se zaměřujeme primárně na podporu segmentu malého a středního podnikání a na rozvoj obcí a infrastruktury. V minulosti jsme poskytovali i podporu v oblasti bydlení a v rámci popovodňové pomoci. Od založení do konce roku 2018 banka celkově podpořila 63 028 subjektů, většinou podnikatele.

MM: Kterých projektů z těch, které jste podpořili, si nejvíce vážíte nebo vás výsledek zvlášť těší?

J. Jirásek: Máme radost ze všech projektů, které se zrealizují za využití našich programů. O to víc, když víme, že by projekt jinak nemohl být zrealizován. Rovněž nás těší, máme-li možnost v čase sledovat, jak podnikatel za našeho přispění roste. Například v roce 1993 jsme poskytli záruku k úvěru firmě Flídr, která vznikala a sháněla financování na nákup obráběcího automatu. Postupně jsme jí poskytli další záruky a investiční úvěry, jejichž prostřednictvím financovala pořízení nových technologií a výstavbu výrobního areálu. Z firmy o několika lidech je dnes společnost, která je mj. druhým největším výrobcem rámů hlavových opěr do automobilů v Evropě a stala se významným zaměstnavatelem v obci Široký Důl na Svitavsku.

MM: Jaké máte aktuálně novinky?

J. Jirásek: Vloni jsme v oblasti malého a středního podnikání poskytli největší objem podpory v naší historii – více než 12,5 miliardy Kč. Našimi produkty jsme celkově podpořili 6 060 projektů. V polovině února naše banka spustila nový produkt, program Expanze – záruky, který podnikatelům nabízí bankovní záruky ke komerčním úvěrům provozního či investičního charakteru. Záruku z tohoto programu poskytujeme až do výše 70 % jistiny úvěru, přičemž výše úvěru se musí pohybovat v rozmezí 4–25 mil. Kč. U tzv. zvláštních podporovaných aktivit, např. souvisejících se zavedením a provozováním vysokorychlostního internetu, zpracováním kalamitního dřeva, efektivním využíváním vody v průmyslu nebo výstavbou či rekonstrukcí podnikatelských center, je zvýhodnění ještě větší. V první polovině roku bychom měli spouštět program INFIN, který je určený na podporu pražských inovativních a začínajících podnikatelů, a program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. Jeho cílem je snížit rizika investování na rozvojových trzích a přispět k udržitelnému rozvoji.


Od příštího vydání našeho časopisu vám budeme v seriálu případových studií demonstrovat úspěchy firem, jichž dosáhly díky spolupráci s ČMZRB. Tyto příklady dobré praxe mohou být inspirací pro další podnikatelské subjekty při jejich cestě za inovacemi a zvyšováním konkurenceschopnosti.


Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com

Další články

Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: