Témata
Reklama

Ze života (ne)úspěšných firem: Předpoklady a předsudky

U našich aktivit v oblasti ERP systému K2 se často setkáváme s požadavky, abychom připravili výsledné prostředí pro uživatele tak, jako by neuměli do pěti napočítat. Důležitým kritériem je, aby lidé při práci nemuseli přemýšlet. Tato idea vychází z předpokladu, že to ani neumějí.

Tento článek je součástí seriálu:
Ze života (ne)úspěšných firem
Díly

Vraťte se v čase zpátky do chvíle, kdy jste se rozhodovali o změně ERP systému. Domnívám se, že většina z vás se alespoň okrajově zabývala tím, jak vaši lidé tu změnu zvládnou. Zda budou vůbec schopni v novém systému pracovat, zda nebudou dělat chyby, zda budou umět najít informace, které potřebují. Nebo také dát dohromady data, která chcete mít ráno na stole.

Petr Schaffartzik je předsedou představenstva skupiny K2, která vyrábí, prodává a nasazuje ERP systém K2. Již více než dvacet let tak vidí úspěšným manažerům pod ruce. A vidí jejich úspěchy, i zbytečné cesty do slepých uliček.

Na základním školení uživatelů

Vzpomínám si na jedno základní školení uživatelů ERP K2. Sedělo na něm deset, možná i dvanáct lidí, kteří se měli naučit do K2 přihlašovat, odhlašovat a dozvědět se, jak se vyhledává záznam a tiskne doklad. Záměrně zjednodušené příklady, záměrně pomalé tempo, ospalá atmosféra, prostě maximální snaha o to, aby všichni školení zvládli.

Deset minut probíhalo vše normálně. Uživatelé se zvládli přihlásit, seznamovali se s pracovní plochou K2 a stromovým menu. Asi po těch deseti minutách přestali ale lektora sledovat. Bylo to podobné, jako když se na základní škole za oknem objeví veverka. Nejdříve ji vidí jeden a pak už všichni ostatní. Přestanou vnímat učitele a diskuze o veverce je tím jediným, co je v tu chvíli zajímá.

Reklama
Reklama
Reklama

Nebyla to veverka

V našem případě to nebyla veverka. V učebně to vypadalo tak, že intenzita pohybů prstů po klávesnici u všech účastníků se dramaticky zvýšila a zaujetí systémem K2 dosáhlo vrcholu. Našemu lektorovi ze začátku nebylo vůbec jasné, co se děje. Došlo mu to až ve chvíli, kdy se šel podívat na nejbližší monitor uživatele.
V tomto jednom konkrétním případě bylo dohodnuto, že školení bude probíhat na testovacích datech klienta. Prý proto, aby se uživatelé vůbec dokázali v systému orientovat. Všichni v učebně měli všechna přístupová práva, aby mohli snadno přecházet mezi moduly a funkcemi. Problém byl v tom, že součástí zkušebních dat byly i personální a mzdové údaje.

Ti „bezelstní“ uživatelé dokázali bez vysvětlení najít ve stromovém menu tu správnou položku, v seznamu lidí najít ty, kteří je eminentně zajímali, a na těch osmi stranách mzdových údajů se dobrat k platovému výměru, osobnímu ohodnocení i mimořádným prémiím.

Skutečná vnitřní motivace

Tento příklad jsem vybral proto, abych ukázal, jak funguje motivace. Ta skutečná vnitřní motivace, kdy lidé opravdu chtějí. Kdy nedělají věci jen proto, že musejí. A kdy nedělají jen to, co musejí.

V práci se s tím setkáváme denně. Všichni pracujeme jakoby na maximum do okamžiku, než objevíme vnitřní motivaci a jdeme dělat věci skutečně naplno. Zahoďme proto zbytečné předsudky a výmluvy na schopnosti našich zaměstnanců a zaměřme se na to, jak je správně k výkonům motivovat.

Miroslav Böhm

K2 atmitec

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 201019
Datum: 09. 10. 2020
Rubrika: Trendy / Restart průmyslu
Autor:
Související články
Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Ze života (ne)úspěšných firem: Užitek

Před téměř deseti roky jsem se po mnoha letech setkal se svým známým. Měl firmu s více než stovkou zaměstnanců, obchodně byl aktivní téměř po celém světě a přímo sršel energií.

Dělejte to jinak: Průnik ERP a IoT ve výrobní revoluci

Vstupte do revoluční éry průmyslové transformace, kde se reálný svět prolíná s digitální realitou ve prospěch efektivity a inovace. Uprostřed této evoluce stojí dva hlavní hráči: ERP (Enterprise Resource Planning) a technologie Internet of Things (IoT). Tato synergická aliance nejen přináší novou dimenzi do průmyslových procesů, ale také otevírá dveře k mnoha možnostem vyhodnocování a optimalizace výroby.

Související články
Dělejte to jinak: Kalkulace – klíč k lepšímu řízení nákladů

V podnikovém prostředí je pečlivé řízení nákladů klíčovým faktorem pro úspěch. Je zkrátka důležité přesně vědět, kolik který výrobek stojí, a to ideálně v průběhu času, protože se v současné dynamické době náklady na všechno takřka denně mění. ERP systém je pro zjišťování nákladů ideální.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Trasovatelnost – klíčový prvek moderní výroby

Ve světě neustále se vyvíjejícího průmyslu se stává stále důležitějším sledovat pohyb materiálů od vstupu do výrobního procesu až po jejich konečné využití. Tato sledovatelnost, často označovaná jako "trasovatelnost", hraje zásadní roli v zajištění kvality, bezpečnosti a udržitelnosti výroby. A právě informační systémy se staly klíčovým nástrojem pro dosažení této trasovatelnosti.

Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Dělejte to jinak: Řízení změn a inovací v ERP

Udržet se v konkurenčním prostředí a být stále úspěšný je velmi náročný, a hlavně nikdy nekončící proces. Jednou z cest může být neustálý vývoj, inovace a vylepšování prodávaných produktů nebo služeb. Ideální je, pokud každou takovou inovaci umíme zadat do ERP systému, který dokáže změny přehledně distribuovat správným lidem. Obecně lze zlepšovat opravdu cokoli, od nákupních a výrobních procesů přes skladování a expedici až po úsměv obchodníka, který váš produkt prodává.

Dělejte to jinak: Vyhodnocení výroby pro manažery v ERP

Měření a vyhodnocení efektivity výroby je klíčovým faktorem pro úspěšné podnikání. Pokud firma neví, s jakou efektivitou vyrábí své produkty, snadno se dostane do finančních potíží a ztrácí konkurenceschopnost. Sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) v ERP systému umožňuje manažerům a majitelům výrobních firem hlídat výkonnost výroby a identifikovat oblasti, kde lze snížit náklady a zvýšit efektivitu. Pojďme si ukázat několik nejdůležitějších ukazatelů, které je ve výrobní firmě dobré sledovat.

Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Dělejte to jinak: Problémově orientované plánování výroby

Jak rozumně plánovat a řídit výrobu a jak najít rovnováhu mezi zkušeností člověka-plánovače a nástroji ve specializovaném softwaru? Problémy se vyskytují vždy a všude, a výjimkou není ani plánování výroby. Dobrý ERP systém by měl mít řešení pro všechny typy výroby a umět na problémy rychle a pružně reagovat. Zastáváme tedy přístup či myšlenku tzv. problémově orientovaného plánování výroby.

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit