Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Průnik ERP a IoT ve výrobní revoluci

Vstupte do revoluční éry průmyslové transformace, kde se reálný svět prolíná s digitální realitou ve prospěch efektivity a inovace. Uprostřed této evoluce stojí dva hlavní hráči: ERP (Enterprise Resource Planning) a technologie Internet of Things (IoT). Tato synergická aliance nejen přináší novou dimenzi do průmyslových procesů, ale také otevírá dveře k mnoha možnostem vyhodnocování a optimalizace výroby.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Technologie IoT je sítí chytrých senzorů a je tak klíčem k propojení reálného výrobního prostředí s digitální sférou. Tyto senzory sledují každý detail, zaznamenávají teploty, tlaky, pohyby a mnoho dalších parametrů a tímto způsobem vytvářejí rozsáhlou databázi provozních dat. Tato surová data se následně přenášejí do ERP systému, který funguje jako centrální místo, kde se všechny informace setkávají.

Tento systém se stává nejen centrálním úložištěm dat, ale také mozkem operací. Business Intelligence (BI) v ERP systému přebírá iniciativu v analýze těchto dat a přetváří je do srozumitelných informací. To znamená, že každý senzorový signál nebo údaj je důkladně vyhodnocen, vizualizován a využíván k optimalizaci provozních procesů. Nebo alespoň může být, protože ne každý ERP systém tohle dokáže a ne každý je připraven na výzvy průmyslové revoluce. Systém K2 ERP je však pro éru digitalizace a automatizace připraven.

Zdroj: K2

Jedním z nejefektivnějších nástrojů v oblasti vyhodnocování výroby je OEE (overall equipment effectiveness), ukazatel výkonnosti strojů, který poskytuje celkový pohled na efektivitu zařízení. Díky senzorům a integraci do ERP systému můžete nejen sledovat výkonnost strojů v reálném čase, ale také identifikovat možnosti zlepšení a minimalizovat ztráty. Je však třeba uvést, že nejdůležitějším hráčem v této oblasti je člověk. Ten musí dát vyhodnocovací části určité mantinely, aby výsledný výpočet ukazatelů OEE – i těch dílčích, jimiž jsou výkon, kvalita a dostupnost – byl nezkreslený a hlavně aby vyhodnocování bylo dlouhodobě udržitelné. Člověk, klíčová osoba obvykle zodpovědná za výrobní procesy, by měl být zodpovědný i za přesnou definici výpočtu, který mu bude následně sloužit jako primární podklad při řízení procesních změn.

Reklama

Když se vrátíme k automatizaci/digitalizaci, jednou z dalších možností, které ERP systém otevírá, je sledování a plánování údržby. Data ze senzorů mohou výrazně prospět při zavádění tzv. prediktivní údržby, což znamená, že do systému můžete zasáhnout už předtím, než dojde k nemilé události v podobě poruchy a potom k výsledné odstávce stroje. Tím se nejen minimalizují výpadky a opravy, ale také snižují celkové náklady na údržbu strojů a výrobu produktů.

Díky synergii ERP a IoT, včetně lidské role, je vytvořeno optimální výrobní prostředí, kde každý datový bod má svůj význam i výsledek a přispívá k celkové efektivitě výroby. Tato integrace umožňuje firmám získat komplexní pohled na výrobní operace, identifikovat oblasti pro zlepšení a přinášet inovace pro růst a konkurenceschopnost.


Vydání #12
Kód článku: 231204
Datum: 13. 12. 2023
Rubrika: Servis / Software
Související články
Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Dělejte to jinak:
Digitalizace výroby pro všechny

Každá výrobní firma se snaží o co nejoptimálnější alokaci vstupů (materiálu, lidí a strojů). K tomu slouží celá složitá disciplína – plánování výroby, kterou jsme zběžně zmiňovali už v předchozím dílu série Dělejte to jinak: Jak efektivně zásobovat výrobu. V dnešním pokračování si ukážeme, že digitalizace výroby je pro konkurenceschopnost rostoucí firmy téměř nezbytností.

Související články
Ze života (ne)úspěšných firem (1) - Najatý ředitel

Na každou firmu se můžeme podívat jako na fungující stroj. O tom, jak dobře nebo nedobře funguje, rozhoduje nejenom kvalita jeho součástí, ale také jejich vzájemné propojení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Dělejte to jinak: Už řídíte výrobu odkudkoliv?

Práce ve výrobě je mimořádně konzervativní. Zatímco vaši kolegové na manažerských pozicích mluví o home office, remote worku nebo work-life balance, vy jako výrobní ředitel sníte o tom, že vaši lidé dorazí včas do práce a udělají alespoň ten kus práce, na kterém jste se domluvili. To je vaše maximum možného. Vaše každodenní malá radost, že váš den proběhl víceméně tak, jak jste jej naplánovali. Ale i tady se zablýskalo na časy.

Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit