Témata
Zdroj: K2 atmitec

Dělejte to jinak: Doprava pod kontrolou

Logistika je základ, páteř celé ekonomiky. Bez dopravní infrastruktury bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme. Dnes však pomiňme vnitropodnikovou logistiku, kde bychom rádi měli optimální a just-in-time nastavenou logistiku mezi dílnami a sklady. Pro brand vaší firmy je duležité i to, jakým způsobem se prezentujete u zákazníka, kterému dodáváte zboží, jak vaše produkty vypadají, ale hlavně to, že jste mu schopni dodávat zboží v požadovaném termínu.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Pro řízení dopravy existuje mnoho specializovaných softwarů, které mají určitě své opodstatnění a místo na trhu. Pokud ale k řízení používáte modul dopravy integrovaný přímo do ERP, je přidaná hodnota hlavně v tom, že máte všechna data pohromadě v jednom provázaném systému. Jednotlivé moduly spolu umí skvěle komunikovat.

Pro dopravu jsou k dispozici plánované rozvozy, díky nimž si své požadavky jednoduše naplánujete a sjednotíte, například v rámci jednoho týdne nebo dne. Dispečer má možnost daný plán rozvozu uzamknout s tím, aby mohl konkrétní reálné rozvozy v klidu naplánovat, a to bez zásahu obchodníka po uzávěrce. Pro K2 ERP není důležité, jaký doklad bude využit, rozvozy umí pracovat s doklady typu faktura, dodací list, případně samotná zakázka, pro svozy pak lze využít rovněž faktury nebo objednávky.

ERP systém K2 dokáže řidiči naplánovat optimální trasu rozvozu podle seznamu adres. (Zdroj: K2 atmitec)

Doklady si na rozvoz můžete přikládat ručně nebo využít různé funkce pro automatizované vkládání na rozvoz, například si načíst doklady z dopravní linky. V K2 ERP slouží dopravní linky pro opakující se jízdy a je zde jasně nadefinován seznam zákazníků, které lze v rámci linky vyřídit. Doklady typu faktura nebo dodací list samozřejmě obsahují údaje o zákazníkovi. Díky tomu lze doklady načítat do rozvozu právě na základě definované dopravní linky, a to bez nutnosti ručního dohledávání. V detailu linky pak můžeme nadefinovat přesné informace o nakládce nebo vykládce. Například kontaktní osobu, na kterou se na místě můžeme obrátit, přesný popis, jak se na dané místo řidič dostane, nebo časové okno, kdy by měl svůj náklad vyložit. Právě časové okno je důležité pro plánování konkrétního rozvozu.

Reklama

V K2 ERP existuje rovněž nástroj pro optimalizaci dopravní trasy. Trasa, tedy jednotlivé zastávky rozvozu nebo dopravní linky, se může měnit, a to dokonce i s ohledem na aktuální dopravu. K2 tedy nabízí možnost si trasu nechat automaticky přeplánovat tak, aby trasa byla co nejkratší s ohledem na uzavírky a aktuální dopravní omezení. Říkáme tomu plánovač tras, díky němuž je možné adresy jednotlivých zákazníků předem jednorázově přeplánovat. Na rozvozu lze optimalizovat každou variantu rozvozu a výsledek pak zobrazit v asociované aplikaci, například v dopravní navigaci typu Google Maps nebo Waze. Řidič má okamžitě přehled o všech zastávkách seřazených tak, jak plánovač K2 uzná za vhodné.

Plánovač tras umí optimalizovat jakýkoliv seznam adres, například i seznam servisních akcí nebo obchodních schůzek, stačí, když daný doklad nebo položka bude mít k dispozici souřadnice GPS. Způsob, jakým se informace o rozvozu dostanou k řidiči, už záleží na uživateli systému, nicméně je jisté, že nezadržitelným trendem je bezesporu mobilní terminál.

Mobilní terminály od K2 běží na jakémkoli prohlížeči a jsou plně responzivní, takže řidič může mít veškeré informace v mobilním telefonu. Díky mobilnímu telefonu nebo tabletu si řidič může nechat fakturu u zákazníka podepsat, vystavit pokladní doklad nebo přijímat platby pomocí NFC rovnou na účet firmy. Stačí mu k tomu přístup k internetu. Je zřejmé, že ne všichni zákazníci jsou na bezpapírovou komunikaci připraveni, proto je možné za využití bluetooth tiskáren daňové doklady jednoduše tisknout kdekoli v terénu, kam dosáhne signál.

Vydání #7,8
Kód článku: 220707
Datum: 29. 06. 2022
Rubrika: Servis / Software
Související články
Dělejte to jinak: Průnik ERP a IoT ve výrobní revoluci

Vstupte do revoluční éry průmyslové transformace, kde se reálný svět prolíná s digitální realitou ve prospěch efektivity a inovace. Uprostřed této evoluce stojí dva hlavní hráči: ERP (Enterprise Resource Planning) a technologie Internet of Things (IoT). Tato synergická aliance nejen přináší novou dimenzi do průmyslových procesů, ale také otevírá dveře k mnoha možnostem vyhodnocování a optimalizace výroby.

Dělejte to jinak: Kalkulace – klíč k lepšímu řízení nákladů

V podnikovém prostředí je pečlivé řízení nákladů klíčovým faktorem pro úspěch. Je zkrátka důležité přesně vědět, kolik který výrobek stojí, a to ideálně v průběhu času, protože se v současné dynamické době náklady na všechno takřka denně mění. ERP systém je pro zjišťování nákladů ideální.

Dělejte to jinak: Trasovatelnost – klíčový prvek moderní výroby

Ve světě neustále se vyvíjejícího průmyslu se stává stále důležitějším sledovat pohyb materiálů od vstupu do výrobního procesu až po jejich konečné využití. Tato sledovatelnost, často označovaná jako "trasovatelnost", hraje zásadní roli v zajištění kvality, bezpečnosti a udržitelnosti výroby. A právě informační systémy se staly klíčovým nástrojem pro dosažení této trasovatelnosti.

Související články
Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Řízení změn a inovací v ERP

Udržet se v konkurenčním prostředí a být stále úspěšný je velmi náročný, a hlavně nikdy nekončící proces. Jednou z cest může být neustálý vývoj, inovace a vylepšování prodávaných produktů nebo služeb. Ideální je, pokud každou takovou inovaci umíme zadat do ERP systému, který dokáže změny přehledně distribuovat správným lidem. Obecně lze zlepšovat opravdu cokoli, od nákupních a výrobních procesů přes skladování a expedici až po úsměv obchodníka, který váš produkt prodává.

Dělejte to jinak: Vyhodnocení výroby pro manažery v ERP

Měření a vyhodnocení efektivity výroby je klíčovým faktorem pro úspěšné podnikání. Pokud firma neví, s jakou efektivitou vyrábí své produkty, snadno se dostane do finančních potíží a ztrácí konkurenceschopnost. Sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) v ERP systému umožňuje manažerům a majitelům výrobních firem hlídat výkonnost výroby a identifikovat oblasti, kde lze snížit náklady a zvýšit efektivitu. Pojďme si ukázat několik nejdůležitějších ukazatelů, které je ve výrobní firmě dobré sledovat.

Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Dělejte to jinak: Problémově orientované plánování výroby

Jak rozumně plánovat a řídit výrobu a jak najít rovnováhu mezi zkušeností člověka-plánovače a nástroji ve specializovaném softwaru? Problémy se vyskytují vždy a všude, a výjimkou není ani plánování výroby. Dobrý ERP systém by měl mít řešení pro všechny typy výroby a umět na problémy rychle a pružně reagovat. Zastáváme tedy přístup či myšlenku tzv. problémově orientovaného plánování výroby.

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Dělejte to jinak:
Monitoring vybraných parametrů ve výrobě

V minulém dílu seriálu jsme se podívali na to, jak vám moduly ERP K2 Dispečer a Plánovač usnadní vytvoření výrobního plánu a umožní maximalizaci využití kapacit lidí, strojů i materiálu. Také jsme trochu nahlédli pod pokličku a ukázali si, jak systém precizně sbírá data jednotlivých výrobních procesů a vstupů, a dokáže ty správné rychle a přehledně distribuovat konkrétním článkům výrobního řetězce.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit