Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Internet věcí pomáhá nejen v údržbě

Prediktivní údržba a její řešení v rámci informačního systému dokáže zefektivnit fungování vašich strojů. Vyskytují se však typy údržby, které nelze predikovat, a tedy ani naplánovat. Bývají to zpravidla menší či větší poruchy, které však mohou přerůst až v likvidační havárie a fatální poruchy, spojené s velmi drahou odstávkou a opravou stroje. Lze je eliminovat, či alespoň snížit jejich výskyt?

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Nejprve k těm poruchám a drobnějším závadám na stroji, které umí například obsluha stroje rozpoznat. Nejedná se o fatální poruchu, kdy by došlo k zastavení stroje, ale pouze o menší odchylky, které však mohou po nějaké době ohrozit kvalitu výroby. V takovém případě může přímo obsluha v ERP systému nahlásit požadavek na údržbu stroje, zadat hodnoty, které je schopna ze stroje vyčíst, případně přidat video nebo detailnější popis závady. To vše pomocí K2 v mobilním terminálu. Obsluha stroje má tak možnost takovou událost jednoduše nahlásit a předat pracovníkovi údržby informaci přímo do systému. Technik údržby dostane notifikaci v K2, nebo rovnou e-mailem nebo SMS. Na jejím základě už může reagovat podle svých zkušeností a založit běžnou kontrolu stroje, opravu nebo jiný druh údržby. To všechno jsou kroky, jež předcházejí samotné servisní akci a které lze snadno eliminovat právě prostřednictvím IoT senzorů a vyhodnocení dat v ERP.

Díky technologii internetu věcí mohou stroje v případě potřeby samy automaticky požádat o servisní zásah. (Zdroj: K2)

Například systém K2 ERP umí na základě příchozích dat sám vyhodnotit nesrovnalosti a automatizovaně založit požadavek na údržbu, případně rovnou vytvořit novou událost do fronty práce servisního technika nebo pracovníka údržby. Tento přístup má výhodu, že na jakýkoliv vzniklý problém lze reagovat velmi rychle. Je zde navíc přidaná hodnota, že není potřeba nic ručně vyplňovat, a pak předávat někomu ke schválení. Systém K2 ERP je na tento přístup připraven a plně podporuje v podstatě jakékoli IoT zařízení. Stačí pak jen poměrně jednoduše nadefinovat pravidla pro automatické hlášení požadavků na údržbu, které probíhá zcela bez nutnosti zásahů člověka.

A nyní k těm fatálním poruchám, které i přes veškeré úsilí bohužel občas nastanou. Jde o poruchy stroje, které zapříčiňují jeho odstávku, a tedy zastavení výroby nebo provozu. Často se může jednat o komplikované problémy, které mnohdy nelze vyřešit ve vlastní režii. Následně je potřeba řešit alternativní variantu plánu výroby. Příčinou vzniku poruch, které mohou ohrozit celou výrobu, je mnohdy fakt, že obsluha nebyla schopna včas rozpoznat menší nesrovnalosti a odchylky na stroji. Při včasném varování pomocí připojených senzorů IoT by dost možná k některým fatálním poruchám vůbec nemuselo docházet a problém by byl podchycen údržbou již dříve.

Reklama

IoT může přinést opravdový průlom ve vašem provozu, a to nejen ve výrobě, ale například i v logistice. Senzorů je dnes celá řada, a proto je škoda si nechat ujít měření důležitých hodnot, které mohou ovlivnit kvalitu vašich produktů při skladování či přepravě. Obvykle jde o prosté měření teploty nebo vlhkosti v čase. Tyto záznamy pak mohou mít využití v oblasti reportů kvality při dokládání podmínek skladování nebo převozu. Data z provozu vám mohou nabídnout nové možnosti, jak odhalovat neshody, chyby nebo příliš časté poruchy na strojích, které vás ve výsledku mohou stát nemalé peníze.


Vydání #11
Kód článku: 221105
Datum: 16. 11. 2022
Rubrika: Servis / Software
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit