Témata
Zdroj: K2 atmitec

Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

V minulém dílu seriálu jsme se podívali na to, jak mít dopravu pod kontrolou. Představili jsme nástroje, jako například rozvozy nebo plánovač tras, pomocí kterých lze efektivně naplánovat dopravní trasu ke všem zákazníkům a teoreticky uspokojit jejich termíny a požadavky. Aby to však fungovalo i v praxi a měli jste dopravu skutečně pod kontrolou, je třeba zohlednit i další aspekty, které mohou rozvoz ovlivnit. Například to, jakým způsobem naplní řidič auto nebo jak dlouho se bude na zastávkách zdržovat. A nebude náklad porušovat váhové limity a vejde se mu vůbec do auta?

Reklama
Reklama

Je samozřejmě žádoucí, aby bylo auto při plánovaných rozvozech naplněno co možná nejvíce. Proto je důležité mít relevantní data o rozměrech a hmotnosti přepravovaných produktů. Budete-li mít tato data v systému vyplněna, spočítá vám celkový objem i váhu zboží na jednotlivých dodacích listech. Dispečer nebo jiný uživatel pak jednoduše zjistí, jaké rozvozy lze na trase uskutečnit, a to s ohledem na místo v nákladovém prostoru vozidla a na jeho váhový limit.

ERP systém může dopravu zboží ještě více zefektivnit. (Zdroj: K2)

Dalším aspektem reálné trasy je způsob, jak bude auto naloženo, respektive v jakém pořadí. Jde samozřejmě o pořadí, v jakém by měl řidič všechny zákazníky postupně obsloužit. S použitím plánovače tras je to opět jednoduchá úloha. V rámci rozvozu se zkrátka přetřídí zastávky tak, aby byla celková trasa co nejkratší. Podle tohoto seřazení je pak vytvořen nákladový lístek, což je vlastně předpis pro sklad nebo řidiče, jak by měl auto nakládat, aby ušetřil při nakládce i rozvozu co nejvíce času i práce. Čas patří mezi nejdražší komodity a každá jeho ztráta je vlastně i ztráta finanční.

Minule jsme také nakousli téma mobilních terminálů a možnosti podepsat dokument v terénu. Dnes si toto téma rozvedeme a představíme novinku – elektronické podepisování pomocí platformy Signi.

Reklama

Produkt Signi od společnosti Digital factory je šikovné řešení pro podepisování a schvalování dokumentů. U nás v K2 jsme tento nástroj integrovali do našeho ERP coby legislativně uznávanou platformu pro podepisování jakýchkoli dokumentů, navíc s vícefaktorovým ověřováním. Kupříkladu lze takto velmi rychle a jednoduše podepsat fakturu při přebírání zboží od řidiče. A nyní už vám na příkladu předvedeme, jak to celé může fungovat i u vás.

Řidič má optimálně naplánovanou trasu, optimálně naložené auto plné produktů pro vaše zákazníky, ve správném pořadí dle rozvozové trasy. Po příjezdu na danou adresu si řidič před výdejem nachystá příslušný doklad, například fakturu nebo dodací list. Po kontrole zákazníka řidič vyvolá v mobilním zařízení (telefonu nebo tabletu) funkci Signi a podle předem stanoveného procesu probíhá podepisování. Technicky se dokument nejprve pošle do databáze Signi. Během několika vteřin zákazníkovi přijde SMS s potvrzovacím kódem a odkazem. Zákazník si jedním kliknutím dokument otevře a může jej rovnou ve svém mobilu podepsat. Podpis se vloží do příslušného dokumentu a odchází rovnou do vašeho ERP. Současně přichází podepsaný doklad na kontaktní e-mailovou adresu. A je hotovo! Zastávka je vyřízena, vše je perfektně uloženo v databázi a řidič může pokračovat dále. Obě strany mají legislativně vymahatelný podpis o převzetí a celá tato akce nikoho nebrzdí. Řidič může být součástí procesu a může potvrzovat, nebo i podepisovat daný dokument. V nastavení ERP systému si můžete nadefinovat místa, kam se podpisy Signi budou ukládat, nebo třeba i to, jestli k nim budou přidány časové razítko a souřadnice GPS.

Vydání #9
Související články
Dělejte to jinak:
Digitalizace výroby pro všechny

Každá výrobní firma se snaží o co nejoptimálnější alokaci vstupů (materiálu, lidí a strojů). K tomu slouží celá složitá disciplína – plánování výroby, kterou jsme zběžně zmiňovali už v předchozím dílu série Dělejte to jinak: Jak efektivně zásobovat výrobu. V dnešním pokračování si ukážeme, že digitalizace výroby je pro konkurenceschopnost rostoucí firmy téměř nezbytností.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Dělejte to jinak: Internet věcí pomáhá nejen v údržbě

Prediktivní údržba a její řešení v rámci informačního systému dokáže zefektivnit fungování vašich strojů. Vyskytují se však typy údržby, které nelze predikovat, a tedy ani naplánovat. Bývají to zpravidla menší či větší poruchy, které však mohou přerůst až v likvidační havárie a fatální poruchy, spojené s velmi drahou odstávkou a opravou stroje. Lze je eliminovat, či alespoň snížit jejich výskyt?

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Dělejte to jinak:
Monitoring vybraných parametrů ve výrobě

V minulém dílu seriálu jsme se podívali na to, jak vám moduly ERP K2 Dispečer a Plánovač usnadní vytvoření výrobního plánu a umožní maximalizaci využití kapacit lidí, strojů i materiálu. Také jsme trochu nahlédli pod pokličku a ukázali si, jak systém precizně sbírá data jednotlivých výrobních procesů a vstupů, a dokáže ty správné rychle a přehledně distribuovat konkrétním článkům výrobního řetězce.

Informační systém je mozkem chytré firmy

Prémiové řešení pro zákazníky ze světa e-commerce, zjednodušená tvorba dashboardů nebo vlastní řešení pro sledování výroby v reálném čase. To jsou jen některé z novinek, které přináší nová verze ryze českého informačního systému K2, nazvaná Ori.

Řízení výroby s novým informačním systémem

Společnost Aspera technology nahrazuje své stávající IT řešení novým ERP systémem K2. Firma, která se specializuje především na zakázkovou kovovýrobu, se blížila rostoucím objemem výroby a požadavky firemních uživatelů k limitním možnostem dosavadního ERP systému. Proto se rozhodla nasadit ve firmě systém nový. Volba padla na ERP od společnosti K2.

Ze života (ne)úspěšných firem (1) - Najatý ředitel

Na každou firmu se můžeme podívat jako na fungující stroj. O tom, jak dobře nebo nedobře funguje, rozhoduje nejenom kvalita jeho součástí, ale také jejich vzájemné propojení.

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit