Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Jedním z hlavních důvodů, proč se vizualizace dat stává čím dál tím nepostradatelnější, je skutečnost, že moderní výrobní systémy generují obrovské množství dat. Tato data zahrnují informace o výrobních procesech, kvalitě výrobků, stavu strojů a mnoha dalších faktorech. Bez interpretace a správné vizualizace by bylo velmi obtížné získat z těchto dat užitečné informace a pochopit, co se v průběhu výroby děje. Díky moderním technologiím, jako jsou IoT (Internet of Things) a průmyslová automatizace, se data generují rychleji než kdy předtím, a proto je jejich vizualizace klíčovou součástí moderní výroby.

Existuje mnoho nástrojů pro vizualizaci dat v průmyslové výrobě. Mezi nejčastěji používané patří například Microsoft Power BI, Tableau, Matlab a Excel. Tyto nástroje umožňují snadno vizualizovat a analyzovat data, ale opravdový přínos vidíme hlavně v integraci těchto nástrojů v „mozku“ celé firmy, tedy v ERP systému, kde se všechna data shromažďují. V komplexním ERP systému, jakým je například K2 ERP, jsme schopni provádět analýzu a následně i samotnou interpretaci a vizualizaci dat.

Zdroj: K2

V dnešní době je v průmyslové výrobě kladen velký důraz na efektivitu a kvalitu. Vizualizace dat může pomoci vylepšit oba tyto faktory. Analyzování velkého množství dat pomůže identifikovat slabá místa v procesu výroby a zlepšit tak celkovou kvalitu produktů. Zpracovaná a správně vizualizovaná data nabízejí celkový obraz výroby a manažeři tak mohou určit klíčové oblasti, které je třeba zlepšit. Dozvědí se například, kde dochází k výkyvům v kvalitě výrobků, jak často se vyskytují poruchy strojů a jak dlouho trvá oprava. Tyto informace jim umožňují stanovit příčiny problémů a navrhnout účinná řešení.

Vizualizace dat také umožňuje výrobním manažerům sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jako jsou náklady na výrobu, produktivita a čas potřebný k výrobě jednoho kusu. Velmi oblíbeným způsobem vyhodnocení efektivity výroby je ukazatel OEE (overall equipment effectiveness; česky celková efektivita zařízení – CEZ); jeho prostřednictvím je možné sledovat nejen efektivitu strojů (v procentuálním vyjádření), ale rovněž efektivitu pracoviště nebo celé dílny.

Reklama

Díky těmto informacím mohou manažeři sledovat výkonnost výroby v reálném čase a rychle reagovat na změny a problémy. Stejně tak pracovníci ve výrobním procesu mají k dispozici okamžitou a nezkreslenou zpětnou vazbu o své práci a mohou být tímto způsobem lépe motivováni k lepším pracovním výkonům.

Využití vizualizace dat v průmyslu se stává stále důležitější a roste i její využití v oblasti vzdělávání a školení. Vizualizace dat umožňuje dokonaleji porozumět složitým procesům a lépe se připravit na výzvy, které výroba přináší.


Vydání #5
Kód článku: 230503
Datum: 03. 05. 2023
Rubrika: Servis / Software
Související články
Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Související články
Dělejte to jinak: Už řídíte výrobu odkudkoliv?

Práce ve výrobě je mimořádně konzervativní. Zatímco vaši kolegové na manažerských pozicích mluví o home office, remote worku nebo work-life balance, vy jako výrobní ředitel sníte o tom, že vaši lidé dorazí včas do práce a udělají alespoň ten kus práce, na kterém jste se domluvili. To je vaše maximum možného. Vaše každodenní malá radost, že váš den proběhl víceméně tak, jak jste jej naplánovali. Ale i tady se zablýskalo na časy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Průnik ERP a IoT ve výrobní revoluci

Vstupte do revoluční éry průmyslové transformace, kde se reálný svět prolíná s digitální realitou ve prospěch efektivity a inovace. Uprostřed této evoluce stojí dva hlavní hráči: ERP (Enterprise Resource Planning) a technologie Internet of Things (IoT). Tato synergická aliance nejen přináší novou dimenzi do průmyslových procesů, ale také otevírá dveře k mnoha možnostem vyhodnocování a optimalizace výroby.

Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Dělejte to jinak: Internet věcí pomáhá nejen v údržbě

Prediktivní údržba a její řešení v rámci informačního systému dokáže zefektivnit fungování vašich strojů. Vyskytují se však typy údržby, které nelze predikovat, a tedy ani naplánovat. Bývají to zpravidla menší či větší poruchy, které však mohou přerůst až v likvidační havárie a fatální poruchy, spojené s velmi drahou odstávkou a opravou stroje. Lze je eliminovat, či alespoň snížit jejich výskyt?

Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Dělejte to jinak:
Monitoring vybraných parametrů ve výrobě

V minulém dílu seriálu jsme se podívali na to, jak vám moduly ERP K2 Dispečer a Plánovač usnadní vytvoření výrobního plánu a umožní maximalizaci využití kapacit lidí, strojů i materiálu. Také jsme trochu nahlédli pod pokličku a ukázali si, jak systém precizně sbírá data jednotlivých výrobních procesů a vstupů, a dokáže ty správné rychle a přehledně distribuovat konkrétním článkům výrobního řetězce.

Dělejte to jinak:
Digitalizace výroby pro všechny

Každá výrobní firma se snaží o co nejoptimálnější alokaci vstupů (materiálu, lidí a strojů). K tomu slouží celá složitá disciplína – plánování výroby, kterou jsme zběžně zmiňovali už v předchozím dílu série Dělejte to jinak: Jak efektivně zásobovat výrobu. V dnešním pokračování si ukážeme, že digitalizace výroby je pro konkurenceschopnost rostoucí firmy téměř nezbytností.

Informační systém je mozkem chytré firmy

Prémiové řešení pro zákazníky ze světa e-commerce, zjednodušená tvorba dashboardů nebo vlastní řešení pro sledování výroby v reálném čase. To jsou jen některé z novinek, které přináší nová verze ryze českého informačního systému K2, nazvaná Ori.

Řízení výroby s novým informačním systémem

Společnost Aspera technology nahrazuje své stávající IT řešení novým ERP systémem K2. Firma, která se specializuje především na zakázkovou kovovýrobu, se blížila rostoucím objemem výroby a požadavky firemních uživatelů k limitním možnostem dosavadního ERP systému. Proto se rozhodla nasadit ve firmě systém nový. Volba padla na ERP od společnosti K2.

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit