Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Vyhodnocení výroby pro manažery v ERP

Měření a vyhodnocení efektivity výroby je klíčovým faktorem pro úspěšné podnikání. Pokud firma neví, s jakou efektivitou vyrábí své produkty, snadno se dostane do finančních potíží a ztrácí konkurenceschopnost. Sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) v ERP systému umožňuje manažerům a majitelům výrobních firem hlídat výkonnost výroby a identifikovat oblasti, kde lze snížit náklady a zvýšit efektivitu. Pojďme si ukázat několik nejdůležitějších ukazatelů, které je ve výrobní firmě dobré sledovat.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Jak jistě víte, ERP systém je místo, kde se nachází obrovské množství dat, které je třeba smysluplně zpracovávat. Kvalitní ERP nabízí komplexní nástroje a technologie pro rychlé a přesné zpracování dat, které umí následně také přehledně zobrazovat. Stejně důležité jako výběr vhodného ERP systému je i výběr konkrétní metodiky a způsobu vyhodnocení KPI.

Pro výrobní firmy je důležitý například ukazatel TMC – total manufacturing cost, česky celkové náklady na výrobu, který zahrnuje všechny náklady spojené s výrobou. Jsou to náklady na materiály, práci, náklady na údržbu a opravy strojů a další. Ukazatel COGS – cost of goods sold, aneb náklady na jednotlivý výrobek, zase měří náklady spojené s výrobou jednoho kusu výrobku. Sledování COGS umožňuje identifikovat nejvýnosnější výrobky a pomáhá snižovat náklady na ty méně výnosné.

Dále může být velmi užitečné znát celkový čas výroby (TMLT – total manufacturing lead time), který měří celkový čas potřebný k dokončení výrobního procesu, včetně doby potřebné k přípravě strojů, nahrání materiálů, samotné výroby a dokončení produktu.

Zdroj: K2

Nejčastěji využívaným KPI ve výrobě v dnešní době je bezpochyby CEZ – celková efektivita zařízení/strojů (angl. OEE – overall equipment effectiveness), kdy vyhodnocujeme celkovou efektivitu strojů a zařízení používaných v procesu výroby. Zahrnuje čas strávený výrobou, plánované a neplánované přestávky, výrobu vadných kusů a další faktory. Sledování OEE umožňuje identifikovat oblasti, kde lze zlepšit výkon strojů a výrobní proces, a tím zvýšit efektivitu výroby.

Při odstraňování plýtvání může být vhodné KPI také MTBF (mean time between failures), v překladu průměrná doba mezi poruchami. Sledování MTBF umožňuje identifikovat oblasti, kde je výskyt poruch častý, a zlepšit zde údržbu strojů. Ta sníží dobu, kdy stroje nepracují, a tím zvýší efektivitu výroby. Z oblasti údržby uvedeme ještě jeden, a to ukazatel MTTR (mean time to repair), který vyjadřuje průměrný čas na opravu. Tento ukazatel umožňuje identifikovat oblasti, kde je čas na opravu příliš dlouhý, a opět dát větší důraz na údržbu a snížit dobu, kdy stroj nepracuje.

Reklama

S rostoucími nároky je určitě vhodné vyhodnocovat i kvalitativní data, a to ideálně v čase. Průměrný počet výrobních vad na jeden kus DPU (defects per unit) měří průměrný počet vad na jednotku vyrobeného produktu. Sledování DPU umožňuje najít oblasti, kde se nejčastěji vyskytují výrobní vady, a následně provádět kroky k jejich minimalizaci, což vede k výrobě kvalitnějších výrobků.

Zefektivňování výroby je nikdy nekončící proces (možná lépe řečeno přístup), díky kterému lze přežít v konkurenčním prostředí. Robustní ERP systém, jakým je třeba K2 ERP, a správně nastavená KPI jsou pouze nástroje, ale díky nim můžeme sbírat potřebné informace, vyhodnocovat je a na jejich základě provádět správná rozhodnutí.


Související články
Dělejte to jinak: Nejúčinnější látka z mořských řas? Češi našli recept

Pozoruhodný příběh píše na okraji Českého ráje rodinná firma Aveflor. Společnost, která se po léta zabývá výrobou aerosolových a kapalných produktů či gelů, má dnes na dosah "zázrak": látku astaxanthin, jejíž výrobu si nechala ve spolupráci s Akademií věd České republiky patentovat.

Dělejte to jinak: Jak na zásadní změnu výroby?

Neexistuje moc nevděčnějších výrobních oborů, než je textilní výroba. A tak jedna z dřívějších perel československého byznysu v posledních desetiletích strádá a jen těžko dokáže odolávat konkurenci levných asijských dodavatelů. S chmurami však za Markem Heřmanským ze společnosti Svitap nechoďte.

Dělejte to jinak: Už řídíte výrobu odkudkoliv?

Práce ve výrobě je mimořádně konzervativní. Zatímco vaši kolegové na manažerských pozicích mluví o home office, remote worku nebo work-life balance, vy jako výrobní ředitel sníte o tom, že vaši lidé dorazí včas do práce a udělají alespoň ten kus práce, na kterém jste se domluvili. To je vaše maximum možného. Vaše každodenní malá radost, že váš den proběhl víceméně tak, jak jste jej naplánovali. Ale i tady se zablýskalo na časy.

Související články
Dělejte to jinak: Průnik ERP a IoT ve výrobní revoluci

Vstupte do revoluční éry průmyslové transformace, kde se reálný svět prolíná s digitální realitou ve prospěch efektivity a inovace. Uprostřed této evoluce stojí dva hlavní hráči: ERP (Enterprise Resource Planning) a technologie Internet of Things (IoT). Tato synergická aliance nejen přináší novou dimenzi do průmyslových procesů, ale také otevírá dveře k mnoha možnostem vyhodnocování a optimalizace výroby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Kalkulace – klíč k lepšímu řízení nákladů

V podnikovém prostředí je pečlivé řízení nákladů klíčovým faktorem pro úspěch. Je zkrátka důležité přesně vědět, kolik který výrobek stojí, a to ideálně v průběhu času, protože se v současné dynamické době náklady na všechno takřka denně mění. ERP systém je pro zjišťování nákladů ideální.

Dělejte to jinak: Trasovatelnost – klíčový prvek moderní výroby

Ve světě neustále se vyvíjejícího průmyslu se stává stále důležitějším sledovat pohyb materiálů od vstupu do výrobního procesu až po jejich konečné využití. Tato sledovatelnost, často označovaná jako "trasovatelnost", hraje zásadní roli v zajištění kvality, bezpečnosti a udržitelnosti výroby. A právě informační systémy se staly klíčovým nástrojem pro dosažení této trasovatelnosti.

Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Dělejte to jinak: Řízení změn a inovací v ERP

Udržet se v konkurenčním prostředí a být stále úspěšný je velmi náročný, a hlavně nikdy nekončící proces. Jednou z cest může být neustálý vývoj, inovace a vylepšování prodávaných produktů nebo služeb. Ideální je, pokud každou takovou inovaci umíme zadat do ERP systému, který dokáže změny přehledně distribuovat správným lidem. Obecně lze zlepšovat opravdu cokoli, od nákupních a výrobních procesů přes skladování a expedici až po úsměv obchodníka, který váš produkt prodává.

Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Dělejte to jinak: Problémově orientované plánování výroby

Jak rozumně plánovat a řídit výrobu a jak najít rovnováhu mezi zkušeností člověka-plánovače a nástroji ve specializovaném softwaru? Problémy se vyskytují vždy a všude, a výjimkou není ani plánování výroby. Dobrý ERP systém by měl mít řešení pro všechny typy výroby a umět na problémy rychle a pružně reagovat. Zastáváme tedy přístup či myšlenku tzv. problémově orientovaného plánování výroby.

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit