Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Vyhodnocení výroby pro manažery v ERP

Měření a vyhodnocení efektivity výroby je klíčovým faktorem pro úspěšné podnikání. Pokud firma neví, s jakou efektivitou vyrábí své produkty, snadno se dostane do finančních potíží a ztrácí konkurenceschopnost. Sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) v ERP systému umožňuje manažerům a majitelům výrobních firem hlídat výkonnost výroby a identifikovat oblasti, kde lze snížit náklady a zvýšit efektivitu. Pojďme si ukázat několik nejdůležitějších ukazatelů, které je ve výrobní firmě dobré sledovat.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Jak jistě víte, ERP systém je místo, kde se nachází obrovské množství dat, které je třeba smysluplně zpracovávat. Kvalitní ERP nabízí komplexní nástroje a technologie pro rychlé a přesné zpracování dat, které umí následně také přehledně zobrazovat. Stejně důležité jako výběr vhodného ERP systému je i výběr konkrétní metodiky a způsobu vyhodnocení KPI.

Pro výrobní firmy je důležitý například ukazatel TMC – total manufacturing cost, česky celkové náklady na výrobu, který zahrnuje všechny náklady spojené s výrobou. Jsou to náklady na materiály, práci, náklady na údržbu a opravy strojů a další. Ukazatel COGS – cost of goods sold, aneb náklady na jednotlivý výrobek, zase měří náklady spojené s výrobou jednoho kusu výrobku. Sledování COGS umožňuje identifikovat nejvýnosnější výrobky a pomáhá snižovat náklady na ty méně výnosné.

Dále může být velmi užitečné znát celkový čas výroby (TMLT – total manufacturing lead time), který měří celkový čas potřebný k dokončení výrobního procesu, včetně doby potřebné k přípravě strojů, nahrání materiálů, samotné výroby a dokončení produktu.

Zdroj: K2

Nejčastěji využívaným KPI ve výrobě v dnešní době je bezpochyby CEZ – celková efektivita zařízení/strojů (angl. OEE – overall equipment effectiveness), kdy vyhodnocujeme celkovou efektivitu strojů a zařízení používaných v procesu výroby. Zahrnuje čas strávený výrobou, plánované a neplánované přestávky, výrobu vadných kusů a další faktory. Sledování OEE umožňuje identifikovat oblasti, kde lze zlepšit výkon strojů a výrobní proces, a tím zvýšit efektivitu výroby.

Při odstraňování plýtvání může být vhodné KPI také MTBF (mean time between failures), v překladu průměrná doba mezi poruchami. Sledování MTBF umožňuje identifikovat oblasti, kde je výskyt poruch častý, a zlepšit zde údržbu strojů. Ta sníží dobu, kdy stroje nepracují, a tím zvýší efektivitu výroby. Z oblasti údržby uvedeme ještě jeden, a to ukazatel MTTR (mean time to repair), který vyjadřuje průměrný čas na opravu. Tento ukazatel umožňuje identifikovat oblasti, kde je čas na opravu příliš dlouhý, a opět dát větší důraz na údržbu a snížit dobu, kdy stroj nepracuje.

Reklama

S rostoucími nároky je určitě vhodné vyhodnocovat i kvalitativní data, a to ideálně v čase. Průměrný počet výrobních vad na jeden kus DPU (defects per unit) měří průměrný počet vad na jednotku vyrobeného produktu. Sledování DPU umožňuje najít oblasti, kde se nejčastěji vyskytují výrobní vady, a následně provádět kroky k jejich minimalizaci, což vede k výrobě kvalitnějších výrobků.

Zefektivňování výroby je nikdy nekončící proces (možná lépe řečeno přístup), díky kterému lze přežít v konkurenčním prostředí. Robustní ERP systém, jakým je třeba K2 ERP, a správně nastavená KPI jsou pouze nástroje, ale díky nim můžeme sbírat potřebné informace, vyhodnocovat je a na jejich základě provádět správná rozhodnutí.


Související články
Dělejte to jinak: Trasovatelnost – klíčový prvek moderní výroby

Ve světě neustále se vyvíjejícího průmyslu se stává stále důležitějším sledovat pohyb materiálů od vstupu do výrobního procesu až po jejich konečné využití. Tato sledovatelnost, často označovaná jako "trasovatelnost", hraje zásadní roli v zajištění kvality, bezpečnosti a udržitelnosti výroby. A právě informační systémy se staly klíčovým nástrojem pro dosažení této trasovatelnosti.

Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Dělejte to jinak: Řízení změn a inovací v ERP

Udržet se v konkurenčním prostředí a být stále úspěšný je velmi náročný, a hlavně nikdy nekončící proces. Jednou z cest může být neustálý vývoj, inovace a vylepšování prodávaných produktů nebo služeb. Ideální je, pokud každou takovou inovaci umíme zadat do ERP systému, který dokáže změny přehledně distribuovat správným lidem. Obecně lze zlepšovat opravdu cokoli, od nákupních a výrobních procesů přes skladování a expedici až po úsměv obchodníka, který váš produkt prodává.

Související články
Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Problémově orientované plánování výroby

Jak rozumně plánovat a řídit výrobu a jak najít rovnováhu mezi zkušeností člověka-plánovače a nástroji ve specializovaném softwaru? Problémy se vyskytují vždy a všude, a výjimkou není ani plánování výroby. Dobrý ERP systém by měl mít řešení pro všechny typy výroby a umět na problémy rychle a pružně reagovat. Zastáváme tedy přístup či myšlenku tzv. problémově orientovaného plánování výroby.

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Dělejte to jinak: Doprava pod kontrolou

Logistika je základ, páteř celé ekonomiky. Bez dopravní infrastruktury bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme. Dnes však pomiňme vnitropodnikovou logistiku, kde bychom rádi měli optimální a just-in-time nastavenou logistiku mezi dílnami a sklady. Pro brand vaší firmy je duležité i to, jakým způsobem se prezentujete u zákazníka, kterému dodáváte zboží, jak vaše produkty vypadají, ale hlavně to, že jste mu schopni dodávat zboží v požadovaném termínu.

Dělejte to jinak:
Monitoring vybraných parametrů ve výrobě

V minulém dílu seriálu jsme se podívali na to, jak vám moduly ERP K2 Dispečer a Plánovač usnadní vytvoření výrobního plánu a umožní maximalizaci využití kapacit lidí, strojů i materiálu. Také jsme trochu nahlédli pod pokličku a ukázali si, jak systém precizně sbírá data jednotlivých výrobních procesů a vstupů, a dokáže ty správné rychle a přehledně distribuovat konkrétním článkům výrobního řetězce.

Dělejte to jinak:
Digitalizace výroby pro všechny

Každá výrobní firma se snaží o co nejoptimálnější alokaci vstupů (materiálu, lidí a strojů). K tomu slouží celá složitá disciplína – plánování výroby, kterou jsme zběžně zmiňovali už v předchozím dílu série Dělejte to jinak: Jak efektivně zásobovat výrobu. V dnešním pokračování si ukážeme, že digitalizace výroby je pro konkurenceschopnost rostoucí firmy téměř nezbytností.

Dělejte to jinak:
Jak efektivně zásobovat výrobu

Plánování výroby je často složitá disciplína, ve které jde o to, co nejefektivněji zkombinovat čas stroje, lidi a materiál, ze kterého se bude vyrábět. Zaměstnanci by rádi věděli o směnách s co největším předstihem. A tak se výroba plánuje i měsíc dopředu. A člověk se modlí, aby materiálu bylo dostatek. Dalo by se to ale dělat i jinak?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit