Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Optimálně chceme mít přesně takové množství vstupních materiálů, které právě potřebujeme, za co nejnižší cenu. Současně chceme vyrábět právě tolik výrobků, které dokážeme prodat – a nejlépe přesně na požadovaný termín. Ideální stav, nebo možná lépe myšlenka, se kterou přišel už v 1. polovině 20. století zakladatel společnosti Toyota Kičiro Tojoda, je dnes známý pod pojmem Just in Time (zkráceně JIT).

Z myšlenky se stal koncept, který je dnes aplikován, možná i nevědomky, skoro v každé filozofii vedení firmy. Snažíme se eliminovat prostoje, zásobovat a vyrábět „na čas“ (Just in Time) a právě tolik, kolik je potřeba (On Demand). Na jedné straně chceme řídit firmu Just In Time a On Demand, na straně druhé chceme být flexibilní a umět jednoduše reagovat na změny a nečekané situace. A právě zde vstupují do hry ERP systémy a plná databáze mnohdy nevyužitých dat, která stačí jen začít správně zpracovávat.

Zdroj: K2

Centralizovaná evidence a plánování

Moderní a funkční ERP systémy umožňují sledovat pohyb zásob od nákupu až po spotřebu (případně prodej) a díky plánování výrobních kapacit a zdrojů přesně stanovit, jaké množství jakého materiálu budeme na určitý termín potřebovat.

Přesné plánování a prognózování

Databáze je již po roce ostrého provozu naplněna cennými reálnými daty o tom, jak jsme materiály fakticky nakupovali a hlavně spotřebovávali. Dobrý ERP systém umí tato data analyzovat a v ideálním případě také predikovat spotřebu. Prognózy v podobě predikcí mohou automaticky měnit nastavení minimálních, případně i maximálních stavů zásob jednotlivých materiálů, a to bez aktuálně zaplánované výroby.

Reklama
Reklama
Reklama

Automatizace nákupních procesů

Ambice plně nahradit člověka ERP systémem v procesu nákupu asi jen tak někdo nemá, ale určité procesy automatizovat lze. Nákupčí pak získají více času na vyjednávání o dodacích podmínkách. V tomto ohledu by měl moderní ERP systém pomáhat hlavně tak, že bude automaticky nabízet, co je třeba objednat, a možný problém ve výrobě indikovat mnohem dříve, než opravdu nastane. Například ERP systém K2 dokáže nákupčího (na základě predikce) předem upozornit na možný problém ve vykrytí materiálu vůči očekávanému stavu zásob.

Sledování dodavatelského řetězce

Jak už bylo výše zmíněno, na základě historických dat uložených v systému dokážeme identifikovat nespolehlivého dodavatele a počítat tak i se skutečnou dobou dodání potřebných materiálů. Eliminujeme tak riziko zpožděného dodání klíčových materiálů, bez kterých by se výroba mohla třeba i zastavit.

Moderní ERP systémy nabízejí skvělé nástroje, díky kterým se v optimalizaci zásobovacího řetězce můžeme posunout. Jejich schopnost centralizovat, automatizovat a přesně plánovat zásoby umožňuje, aby jednotlivé firmy dokázaly efektivně reagovat na dynamické podmínky trhu a dosáhly tak dlouhodobé udržitelnosti.


Související články
Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Dělejte to jinak: Průnik ERP a IoT ve výrobní revoluci

Vstupte do revoluční éry průmyslové transformace, kde se reálný svět prolíná s digitální realitou ve prospěch efektivity a inovace. Uprostřed této evoluce stojí dva hlavní hráči: ERP (Enterprise Resource Planning) a technologie Internet of Things (IoT). Tato synergická aliance nejen přináší novou dimenzi do průmyslových procesů, ale také otevírá dveře k mnoha možnostem vyhodnocování a optimalizace výroby.

Související články
Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak:
Digitalizace výroby pro všechny

Každá výrobní firma se snaží o co nejoptimálnější alokaci vstupů (materiálu, lidí a strojů). K tomu slouží celá složitá disciplína – plánování výroby, kterou jsme zběžně zmiňovali už v předchozím dílu série Dělejte to jinak: Jak efektivně zásobovat výrobu. V dnešním pokračování si ukážeme, že digitalizace výroby je pro konkurenceschopnost rostoucí firmy téměř nezbytností.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

IoT na infrastruktuře elektrických rozvodů

Průmysl v současné době čelí potřebě transformovat lidskou činnost na činnost tvořivou a fyzicky náročnou rutinní práci na stroje a systémy. Jeho vyšší forma, inteligentní průmysl, pak předpokládá zjednodušené rozhraní mezi zákazníkem, výrobcem, dodavatelem a současně dává předpoklady tvorby komfortních pracovních podmínek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit