Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Problémově orientované plánování výroby

Jak rozumně plánovat a řídit výrobu a jak najít rovnováhu mezi zkušeností člověka-plánovače a nástroji ve specializovaném softwaru? Problémy se vyskytují vždy a všude, a výjimkou není ani plánování výroby. Dobrý ERP systém by měl mít řešení pro všechny typy výroby a umět na problémy rychle a pružně reagovat. Zastáváme tedy přístup či myšlenku tzv. problémově orientovaného plánování výroby.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Při první fázi problémově orientovaného plánování výroby necháme systém zaplánovat výrobu dle algoritmu a předem stanovených parametrů. V jednom běhu dále vytváříme scénáře – varianty zaplánování výroby, které zobrazují například optimistickou nebo pesimistickou variantu finálního plánu výroby spolu s výpočtem dopadu na spolehlivost plnění zákaznických termínů.

Optimistická a pesimistická varianta plánu

Optimisticky se díváme na výrobu do neomezených kapacit a s pokrytím všech vstupních surovin, což je ideální stav. Současně vytváříme variantu pesimistickou – to je výsledek plánování, které naopak počítá s tím, že lidé nepřijdou do práce nebo se pokazí stroj, případně nedojde včas materiál. Následně můžeme tyto varianty porovnávat s aktuálně zaplánovanou výrobou, kde se počítá s reálnými kapacitami a skladovými zásobami.

Zdroj: K2

Vizuální plánování výrobních operací

Ideální je, aby plánovač, mistr dílny nebo jiná osoba zodpovědná za výrobní plán měla takový nástroj, který dokáže výrobu vizualizovat na časové ose. Například v K2 ERP může uživatel pro tyto účely využít nástroj zvaný Výrobní manažer. Jde o grafický nástroj pro ruční posuny výrobních dokladů. Uživatel vidí přehledně všechny načtené výrobní operace v Ganttově diagramu a může využít různé nástroje pro řešení problémů ve výrobním plánu. Nabízejí se akce jako posun jednotlivých operací v čase, přesun na jiné stroje či pracoviště nebo přesun do kooperace. Velmi oceňovanou funkcí je tzv. fixace, která znemožní budoucí přesuny a změny v zafixovaném plánu výroby. Grafický editor má však své limity, zejména tam, kde je výrobních dokladů opravdu hodně. Někdy je zkrátka přehlednější vidět zaplánovanou výrobu v tabulkové podobě.

Reklama

Související informace

Nesmějí samozřejmě chybět souvislosti – informace o pokrytí materiálem, využití kapacit a zpožděné výrobě. Pro takové účely doporučujeme v K2 využít nástroj Denní plány, v němž uživatel rozvrhuje výrobní operace jednoduchým přetahováním metodou drag & drop, například na konkrétní pracovníky, kteří jsou zrovna v práci. Vzhledem k souvisejícím informacím může uživatel (obvykle mistr dílny) přidělit optimální množství práce, třeba s ohledem na vyvážení monotónnosti pracovních činností, nebo vyvážit výši odměny za jednotlivé operace. Rozvrhování výroby se provádí obvykle na úrovni směny, a to tak, aby každá směna byla co nejsmysluplněji využita.

Je důležité najít rovnováhu mezi tím, co by měl umět vyřešit software, a tím, co by měl umět vyřešit člověk, aby byl výrobní plán reálný, a to včetně všech problematických vlivů ve výrobním procesu. Proto dobrý ERP systém nabízí nástroje pro automatické i ruční plánování. Pak teprve může být výrobní plán, díky přehlednému zobrazení souvislostí v kombinaci se zkušeností uživatele, maximálně reálný.


Vydání #4
Kód článku: 230402
Datum: 05. 04. 2023
Rubrika: Servis / Software
Související články
Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Související články
Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Dělejte to jinak: Doprava pod kontrolou

Logistika je základ, páteř celé ekonomiky. Bez dopravní infrastruktury bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme. Dnes však pomiňme vnitropodnikovou logistiku, kde bychom rádi měli optimální a just-in-time nastavenou logistiku mezi dílnami a sklady. Pro brand vaší firmy je duležité i to, jakým způsobem se prezentujete u zákazníka, kterému dodáváte zboží, jak vaše produkty vypadají, ale hlavně to, že jste mu schopni dodávat zboží v požadovaném termínu.

Dělejte to jinak:
Monitoring vybraných parametrů ve výrobě

V minulém dílu seriálu jsme se podívali na to, jak vám moduly ERP K2 Dispečer a Plánovač usnadní vytvoření výrobního plánu a umožní maximalizaci využití kapacit lidí, strojů i materiálu. Také jsme trochu nahlédli pod pokličku a ukázali si, jak systém precizně sbírá data jednotlivých výrobních procesů a vstupů, a dokáže ty správné rychle a přehledně distribuovat konkrétním článkům výrobního řetězce.

Dělejte to jinak:
Digitalizace výroby pro všechny

Každá výrobní firma se snaží o co nejoptimálnější alokaci vstupů (materiálu, lidí a strojů). K tomu slouží celá složitá disciplína – plánování výroby, kterou jsme zběžně zmiňovali už v předchozím dílu série Dělejte to jinak: Jak efektivně zásobovat výrobu. V dnešním pokračování si ukážeme, že digitalizace výroby je pro konkurenceschopnost rostoucí firmy téměř nezbytností.

Dělejte to jinak:
Jak efektivně zásobovat výrobu

Plánování výroby je často složitá disciplína, ve které jde o to, co nejefektivněji zkombinovat čas stroje, lidi a materiál, ze kterého se bude vyrábět. Zaměstnanci by rádi věděli o směnách s co největším předstihem. A tak se výroba plánuje i měsíc dopředu. A člověk se modlí, aby materiálu bylo dostatek. Dalo by se to ale dělat i jinak?

Informační systém je mozkem chytré firmy

Prémiové řešení pro zákazníky ze světa e-commerce, zjednodušená tvorba dashboardů nebo vlastní řešení pro sledování výroby v reálném čase. To jsou jen některé z novinek, které přináší nová verze ryze českého informačního systému K2, nazvaná Ori.

Řízení výroby s novým informačním systémem

Společnost Aspera technology nahrazuje své stávající IT řešení novým ERP systémem K2. Firma, která se specializuje především na zakázkovou kovovýrobu, se blížila rostoucím objemem výroby a požadavky firemních uživatelů k limitním možnostem dosavadního ERP systému. Proto se rozhodla nasadit ve firmě systém nový. Volba padla na ERP od společnosti K2.

Ze života (ne)úspěšných firem: Účetní účtuje a ředitel řídí

Zkusili jste se někdy zeptat svých zaměstnanců, co budou dnes v práci dělat? Velmi pravděpodobně by vám většina z nich dokázala odpovědět. Lidé ve výrobě budou vyrábět, údržba bude udržovat, skladníci přijímat a expedovat, nákupčí nakupovat, obchodníci prodávat a účetní účtovat. Docela často se setkávám s tím, že taková odpověď nám stačí pro to, abychom věděli, že stávající zaměstnanci toho prostě více už zvládnout nemohou.

Ze života (ne)úspěšných firem (6) - Vizionáři, kreativci a čára smrti

Podnikový informační systém patří mezi nejsložitější softwarové aplikace a jeho primárním účelem je pomáhat s řízením, nebo dokonce přímo řídit části firmy. Vlastní použití se pak často dramaticky liší podle oborů činnosti či velikosti jednotlivých firem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit