Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Problémově orientované plánování výroby

Jak rozumně plánovat a řídit výrobu a jak najít rovnováhu mezi zkušeností člověka-plánovače a nástroji ve specializovaném softwaru? Problémy se vyskytují vždy a všude, a výjimkou není ani plánování výroby. Dobrý ERP systém by měl mít řešení pro všechny typy výroby a umět na problémy rychle a pružně reagovat. Zastáváme tedy přístup či myšlenku tzv. problémově orientovaného plánování výroby.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Při první fázi problémově orientovaného plánování výroby necháme systém zaplánovat výrobu dle algoritmu a předem stanovených parametrů. V jednom běhu dále vytváříme scénáře – varianty zaplánování výroby, které zobrazují například optimistickou nebo pesimistickou variantu finálního plánu výroby spolu s výpočtem dopadu na spolehlivost plnění zákaznických termínů.

Optimistická a pesimistická varianta plánu

Optimisticky se díváme na výrobu do neomezených kapacit a s pokrytím všech vstupních surovin, což je ideální stav. Současně vytváříme variantu pesimistickou – to je výsledek plánování, které naopak počítá s tím, že lidé nepřijdou do práce nebo se pokazí stroj, případně nedojde včas materiál. Následně můžeme tyto varianty porovnávat s aktuálně zaplánovanou výrobou, kde se počítá s reálnými kapacitami a skladovými zásobami.

Zdroj: K2

Vizuální plánování výrobních operací

Ideální je, aby plánovač, mistr dílny nebo jiná osoba zodpovědná za výrobní plán měla takový nástroj, který dokáže výrobu vizualizovat na časové ose. Například v K2 ERP může uživatel pro tyto účely využít nástroj zvaný Výrobní manažer. Jde o grafický nástroj pro ruční posuny výrobních dokladů. Uživatel vidí přehledně všechny načtené výrobní operace v Ganttově diagramu a může využít různé nástroje pro řešení problémů ve výrobním plánu. Nabízejí se akce jako posun jednotlivých operací v čase, přesun na jiné stroje či pracoviště nebo přesun do kooperace. Velmi oceňovanou funkcí je tzv. fixace, která znemožní budoucí přesuny a změny v zafixovaném plánu výroby. Grafický editor má však své limity, zejména tam, kde je výrobních dokladů opravdu hodně. Někdy je zkrátka přehlednější vidět zaplánovanou výrobu v tabulkové podobě.

Reklama

Související informace

Nesmějí samozřejmě chybět souvislosti – informace o pokrytí materiálem, využití kapacit a zpožděné výrobě. Pro takové účely doporučujeme v K2 využít nástroj Denní plány, v němž uživatel rozvrhuje výrobní operace jednoduchým přetahováním metodou drag & drop, například na konkrétní pracovníky, kteří jsou zrovna v práci. Vzhledem k souvisejícím informacím může uživatel (obvykle mistr dílny) přidělit optimální množství práce, třeba s ohledem na vyvážení monotónnosti pracovních činností, nebo vyvážit výši odměny za jednotlivé operace. Rozvrhování výroby se provádí obvykle na úrovni směny, a to tak, aby každá směna byla co nejsmysluplněji využita.

Je důležité najít rovnováhu mezi tím, co by měl umět vyřešit software, a tím, co by měl umět vyřešit člověk, aby byl výrobní plán reálný, a to včetně všech problematických vlivů ve výrobním procesu. Proto dobrý ERP systém nabízí nástroje pro automatické i ruční plánování. Pak teprve může být výrobní plán, díky přehlednému zobrazení souvislostí v kombinaci se zkušeností uživatele, maximálně reálný.


Vydání #4
Kód článku: 230402
Datum: 05. 04. 2023
Rubrika: Servis / Software
Související články
Dělejte to jinak: Jak na zásadní změnu výroby?

Neexistuje moc nevděčnějších výrobních oborů, než je textilní výroba. A tak jedna z dřívějších perel československého byznysu v posledních desetiletích strádá a jen těžko dokáže odolávat konkurenci levných asijských dodavatelů. S chmurami však za Markem Heřmanským ze společnosti Svitap nechoďte.

Dělejte to jinak: Už řídíte výrobu odkudkoliv?

Práce ve výrobě je mimořádně konzervativní. Zatímco vaši kolegové na manažerských pozicích mluví o home office, remote worku nebo work-life balance, vy jako výrobní ředitel sníte o tom, že vaši lidé dorazí včas do práce a udělají alespoň ten kus práce, na kterém jste se domluvili. To je vaše maximum možného. Vaše každodenní malá radost, že váš den proběhl víceméně tak, jak jste jej naplánovali. Ale i tady se zablýskalo na časy.

Dělejte to jinak: Průnik ERP a IoT ve výrobní revoluci

Vstupte do revoluční éry průmyslové transformace, kde se reálný svět prolíná s digitální realitou ve prospěch efektivity a inovace. Uprostřed této evoluce stojí dva hlavní hráči: ERP (Enterprise Resource Planning) a technologie Internet of Things (IoT). Tato synergická aliance nejen přináší novou dimenzi do průmyslových procesů, ale také otevírá dveře k mnoha možnostem vyhodnocování a optimalizace výroby.

Související články
Dělejte to jinak: Kalkulace – klíč k lepšímu řízení nákladů

V podnikovém prostředí je pečlivé řízení nákladů klíčovým faktorem pro úspěch. Je zkrátka důležité přesně vědět, kolik který výrobek stojí, a to ideálně v průběhu času, protože se v současné dynamické době náklady na všechno takřka denně mění. ERP systém je pro zjišťování nákladů ideální.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Trasovatelnost – klíčový prvek moderní výroby

Ve světě neustále se vyvíjejícího průmyslu se stává stále důležitějším sledovat pohyb materiálů od vstupu do výrobního procesu až po jejich konečné využití. Tato sledovatelnost, často označovaná jako "trasovatelnost", hraje zásadní roli v zajištění kvality, bezpečnosti a udržitelnosti výroby. A právě informační systémy se staly klíčovým nástrojem pro dosažení této trasovatelnosti.

Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Dělejte to jinak: Řízení změn a inovací v ERP

Udržet se v konkurenčním prostředí a být stále úspěšný je velmi náročný, a hlavně nikdy nekončící proces. Jednou z cest může být neustálý vývoj, inovace a vylepšování prodávaných produktů nebo služeb. Ideální je, pokud každou takovou inovaci umíme zadat do ERP systému, který dokáže změny přehledně distribuovat správným lidem. Obecně lze zlepšovat opravdu cokoli, od nákupních a výrobních procesů přes skladování a expedici až po úsměv obchodníka, který váš produkt prodává.

Dělejte to jinak: Vyhodnocení výroby pro manažery v ERP

Měření a vyhodnocení efektivity výroby je klíčovým faktorem pro úspěšné podnikání. Pokud firma neví, s jakou efektivitou vyrábí své produkty, snadno se dostane do finančních potíží a ztrácí konkurenceschopnost. Sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) v ERP systému umožňuje manažerům a majitelům výrobních firem hlídat výkonnost výroby a identifikovat oblasti, kde lze snížit náklady a zvýšit efektivitu. Pojďme si ukázat několik nejdůležitějších ukazatelů, které je ve výrobní firmě dobré sledovat.

Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit