Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Předchozí díly seriálu jsme věnovali tématům z běžného provozu výrobních, ale i nevýrobních firem. Tentokrát se zaměříme na to, jak v kvalitním ERP systému využít množství sledovaných hodnot a nasbíraných dat pro realističtější plánování a správné každodenní rozhodování.

Data v ERP systému jsou klíčem k efektivnímu řízení provozu. (Zdroj: K2)

Ze zkušenosti víme, že jedno z nejpalčivějších témat je nedodržování dodavatelských termínů. Aby mohla výroba efektivně fungovat, je důležité mít stabilní zásobování. Klasický model MRP (Material Resource Planning) spoléhá na sjednané dodací lhůty. Ty však nejsou vždy dodržovány, ne na všechny dodavatele je úplně spolehnutí, a proto bychom s tím měli počítat. Díky datům v ERP systému přesně víme, kdy jsme si materiál objednali, na kdy jsme ho požadovali a kdy byl skutečně přijat do skladu. Na základě těchto dat můžeme jednoduše vyhodnotit spolehlivost jednotlivých dodavatelů a určit tzv. průměrné zpoždění.

Reklama
Reklama
Reklama

Dobrým nástrojem, kde lze průměrné zpoždění využít, je jednoduchý výpočet „Výdrž zásoby na dodací lhůtu“ – vezmeme podíl současné dispozice a průměrné denní spotřeby, a tento podíl vydělíme dodací lhůtou ve dnech navýšenou o průměrné zpoždění. Je-li výsledné číslo vyšší než 1, je současná zásoba dostatečná a stíháme objednat (i s ohledem na zpoždění). Toto vyhodnocení stavu jednotlivých zásob může ušetřit zbytečné problémy v provozu, a koneckonců i v celém dodavatelském řetězci.

Pomocí tohoto jednoduchého výpočtu lze vyhodnotit stav zásob pro výrobu. (Zdroj: K2)

Zůstaňme ještě ve výrobě, jejíž kapacitu tvoří lidské zdroje, stroje, a často i prostor, který pro výrobu a skladování máme k dispozici. O tom, jak efektivně využívat prostor ve skladu, jsme psali v článku Nebojte se chaosu. To, jak je využit čas pracovníka, bývá obvykle velké, ale i citlivé téma. Odměňování na základě plnění norem je dobrým nástrojem – jednoduše porovnáme čas odvedených výkonů a čas strávený v práci. Je-li hodnota plnění alespoň 70 %, lze to považovat za úspěch.

Stran strojů je velmi zajímavá metodika výpočtu tzv. OEE (Overall Equipment Effectiveness neboli celkové efektivity stroje), kdy násobíme výkon (podíl skutečně vyrobeného množství proti množství plánovanému) dostupností (podíl reálného času výroby a disponibilního času) a kvalitou výroby (podíl kvalitních výstupů z celkového objemu). Získáme tak procentní vyjádření celkové efektivity stroje. Spolu s tím, jak využíváme prostor a lidský kapitál, máme komplexní vyhodnocení efektivity výroby a můžeme uvažovat o optimalizacích. Na základě těchto dat můžeme docela jednoduše zreálnit výrobní kapacity, které bychom měli zohlednit při plánování výroby. Víme-li z výpočtu OEE, že jsme na daném stroji schopni vyrábět pouze na 80 %, můžeme jednoduše ponížit disponibilní kapacitu stroje. Snížíme si tak kapacity, ale získáme reálné kapacity, a díky tomu i reálnější výrobní plán. Totéž lze aplikovat i na lidské zdroje. Výsledkem takových úprav bude snížení disponibility z osmihodinové směny na sedm hodin efektivní práce, se kterou můžeme skutečně počítat. Výsledkem je reálný výrobní plán umožňující dodržovat slíbené termíny.

Data v ERP systému jsou klíčem k efektivnímu řízení jakéhokoli provozu a slouží jako podklad pro správná rozhodnutí.


Vydání #12
Kód článku: 221212
Datum: 14. 12. 2022
Rubrika: Servis / Software
Související články
Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Dělejte to jinak: Nejúčinnější látka z mořských řas? Češi našli recept

Pozoruhodný příběh píše na okraji Českého ráje rodinná firma Aveflor. Společnost, která se po léta zabývá výrobou aerosolových a kapalných produktů či gelů, má dnes na dosah "zázrak": látku astaxanthin, jejíž výrobu si nechala ve spolupráci s Akademií věd České republiky patentovat.

Dělejte to jinak: Jak na zásadní změnu výroby?

Neexistuje moc nevděčnějších výrobních oborů, než je textilní výroba. A tak jedna z dřívějších perel československého byznysu v posledních desetiletích strádá a jen těžko dokáže odolávat konkurenci levných asijských dodavatelů. S chmurami však za Markem Heřmanským ze společnosti Svitap nechoďte.

Dělejte to jinak: Už řídíte výrobu odkudkoliv?

Práce ve výrobě je mimořádně konzervativní. Zatímco vaši kolegové na manažerských pozicích mluví o home office, remote worku nebo work-life balance, vy jako výrobní ředitel sníte o tom, že vaši lidé dorazí včas do práce a udělají alespoň ten kus práce, na kterém jste se domluvili. To je vaše maximum možného. Vaše každodenní malá radost, že váš den proběhl víceméně tak, jak jste jej naplánovali. Ale i tady se zablýskalo na časy.

Dělejte to jinak: Průnik ERP a IoT ve výrobní revoluci

Vstupte do revoluční éry průmyslové transformace, kde se reálný svět prolíná s digitální realitou ve prospěch efektivity a inovace. Uprostřed této evoluce stojí dva hlavní hráči: ERP (Enterprise Resource Planning) a technologie Internet of Things (IoT). Tato synergická aliance nejen přináší novou dimenzi do průmyslových procesů, ale také otevírá dveře k mnoha možnostem vyhodnocování a optimalizace výroby.

Dělejte to jinak: Kalkulace – klíč k lepšímu řízení nákladů

V podnikovém prostředí je pečlivé řízení nákladů klíčovým faktorem pro úspěch. Je zkrátka důležité přesně vědět, kolik který výrobek stojí, a to ideálně v průběhu času, protože se v současné dynamické době náklady na všechno takřka denně mění. ERP systém je pro zjišťování nákladů ideální.

Dělejte to jinak: Trasovatelnost – klíčový prvek moderní výroby

Ve světě neustále se vyvíjejícího průmyslu se stává stále důležitějším sledovat pohyb materiálů od vstupu do výrobního procesu až po jejich konečné využití. Tato sledovatelnost, často označovaná jako "trasovatelnost", hraje zásadní roli v zajištění kvality, bezpečnosti a udržitelnosti výroby. A právě informační systémy se staly klíčovým nástrojem pro dosažení této trasovatelnosti.

Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Dělejte to jinak: Řízení změn a inovací v ERP

Udržet se v konkurenčním prostředí a být stále úspěšný je velmi náročný, a hlavně nikdy nekončící proces. Jednou z cest může být neustálý vývoj, inovace a vylepšování prodávaných produktů nebo služeb. Ideální je, pokud každou takovou inovaci umíme zadat do ERP systému, který dokáže změny přehledně distribuovat správným lidem. Obecně lze zlepšovat opravdu cokoli, od nákupních a výrobních procesů přes skladování a expedici až po úsměv obchodníka, který váš produkt prodává.

Dělejte to jinak: Vyhodnocení výroby pro manažery v ERP

Měření a vyhodnocení efektivity výroby je klíčovým faktorem pro úspěšné podnikání. Pokud firma neví, s jakou efektivitou vyrábí své produkty, snadno se dostane do finančních potíží a ztrácí konkurenceschopnost. Sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) v ERP systému umožňuje manažerům a majitelům výrobních firem hlídat výkonnost výroby a identifikovat oblasti, kde lze snížit náklady a zvýšit efektivitu. Pojďme si ukázat několik nejdůležitějších ukazatelů, které je ve výrobní firmě dobré sledovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit