Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Předchozí díly seriálu jsme věnovali tématům z běžného provozu výrobních, ale i nevýrobních firem. Tentokrát se zaměříme na to, jak v kvalitním ERP systému využít množství sledovaných hodnot a nasbíraných dat pro realističtější plánování a správné každodenní rozhodování.

Data v ERP systému jsou klíčem k efektivnímu řízení provozu. (Zdroj: K2)

Ze zkušenosti víme, že jedno z nejpalčivějších témat je nedodržování dodavatelských termínů. Aby mohla výroba efektivně fungovat, je důležité mít stabilní zásobování. Klasický model MRP (Material Resource Planning) spoléhá na sjednané dodací lhůty. Ty však nejsou vždy dodržovány, ne na všechny dodavatele je úplně spolehnutí, a proto bychom s tím měli počítat. Díky datům v ERP systému přesně víme, kdy jsme si materiál objednali, na kdy jsme ho požadovali a kdy byl skutečně přijat do skladu. Na základě těchto dat můžeme jednoduše vyhodnotit spolehlivost jednotlivých dodavatelů a určit tzv. průměrné zpoždění.

Reklama
Reklama

Dobrým nástrojem, kde lze průměrné zpoždění využít, je jednoduchý výpočet „Výdrž zásoby na dodací lhůtu“ – vezmeme podíl současné dispozice a průměrné denní spotřeby, a tento podíl vydělíme dodací lhůtou ve dnech navýšenou o průměrné zpoždění. Je-li výsledné číslo vyšší než 1, je současná zásoba dostatečná a stíháme objednat (i s ohledem na zpoždění). Toto vyhodnocení stavu jednotlivých zásob může ušetřit zbytečné problémy v provozu, a koneckonců i v celém dodavatelském řetězci.

Pomocí tohoto jednoduchého výpočtu lze vyhodnotit stav zásob pro výrobu. (Zdroj: K2)

Zůstaňme ještě ve výrobě, jejíž kapacitu tvoří lidské zdroje, stroje, a často i prostor, který pro výrobu a skladování máme k dispozici. O tom, jak efektivně využívat prostor ve skladu, jsme psali v článku Nebojte se chaosu. To, jak je využit čas pracovníka, bývá obvykle velké, ale i citlivé téma. Odměňování na základě plnění norem je dobrým nástrojem – jednoduše porovnáme čas odvedených výkonů a čas strávený v práci. Je-li hodnota plnění alespoň 70 %, lze to považovat za úspěch.

Stran strojů je velmi zajímavá metodika výpočtu tzv. OEE (Overall Equipment Effectiveness neboli celkové efektivity stroje), kdy násobíme výkon (podíl skutečně vyrobeného množství proti množství plánovanému) dostupností (podíl reálného času výroby a disponibilního času) a kvalitou výroby (podíl kvalitních výstupů z celkového objemu). Získáme tak procentní vyjádření celkové efektivity stroje. Spolu s tím, jak využíváme prostor a lidský kapitál, máme komplexní vyhodnocení efektivity výroby a můžeme uvažovat o optimalizacích. Na základě těchto dat můžeme docela jednoduše zreálnit výrobní kapacity, které bychom měli zohlednit při plánování výroby. Víme-li z výpočtu OEE, že jsme na daném stroji schopni vyrábět pouze na 80 %, můžeme jednoduše ponížit disponibilní kapacitu stroje. Snížíme si tak kapacity, ale získáme reálné kapacity, a díky tomu i reálnější výrobní plán. Totéž lze aplikovat i na lidské zdroje. Výsledkem takových úprav bude snížení disponibility z osmihodinové směny na sedm hodin efektivní práce, se kterou můžeme skutečně počítat. Výsledkem je reálný výrobní plán umožňující dodržovat slíbené termíny.

Data v ERP systému jsou klíčem k efektivnímu řízení jakéhokoli provozu a slouží jako podklad pro správná rozhodnutí.


Související články
Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Ochrana průmyslových práv

Řízení průmyslových podniků je v dnešní době již natolik sofistikovanou činností, že pro její efektivní vykonávání je klíčové nalézt kompetentní partnery, kteří převezmou odpovědnost za specializované činnosti, které sice nejsou podstatou fungování podniku, ale které, nejsou-li spravovány s dostatečnou odborností, mohou způsobit ekonomické ztráty a v krajním případě i zánik podniku.

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Dělejte to jinak: Doprava pod kontrolou

Logistika je základ, páteř celé ekonomiky. Bez dopravní infrastruktury bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme. Dnes však pomiňme vnitropodnikovou logistiku, kde bychom rádi měli optimální a just-in-time nastavenou logistiku mezi dílnami a sklady. Pro brand vaší firmy je duležité i to, jakým způsobem se prezentujete u zákazníka, kterému dodáváte zboží, jak vaše produkty vypadají, ale hlavně to, že jste mu schopni dodávat zboží v požadovaném termínu.

Dělejte to jinak:
Monitoring vybraných parametrů ve výrobě

V minulém dílu seriálu jsme se podívali na to, jak vám moduly ERP K2 Dispečer a Plánovač usnadní vytvoření výrobního plánu a umožní maximalizaci využití kapacit lidí, strojů i materiálu. Také jsme trochu nahlédli pod pokličku a ukázali si, jak systém precizně sbírá data jednotlivých výrobních procesů a vstupů, a dokáže ty správné rychle a přehledně distribuovat konkrétním článkům výrobního řetězce.

Dělejte to jinak:
Digitalizace výroby pro všechny

Každá výrobní firma se snaží o co nejoptimálnější alokaci vstupů (materiálu, lidí a strojů). K tomu slouží celá složitá disciplína – plánování výroby, kterou jsme zběžně zmiňovali už v předchozím dílu série Dělejte to jinak: Jak efektivně zásobovat výrobu. V dnešním pokračování si ukážeme, že digitalizace výroby je pro konkurenceschopnost rostoucí firmy téměř nezbytností.

Dělejte to jinak:
Jak efektivně zásobovat výrobu

Plánování výroby je často složitá disciplína, ve které jde o to, co nejefektivněji zkombinovat čas stroje, lidi a materiál, ze kterého se bude vyrábět. Zaměstnanci by rádi věděli o směnách s co největším předstihem. A tak se výroba plánuje i měsíc dopředu. A člověk se modlí, aby materiálu bylo dostatek. Dalo by se to ale dělat i jinak?

Informační systém je mozkem chytré firmy

Prémiové řešení pro zákazníky ze světa e-commerce, zjednodušená tvorba dashboardů nebo vlastní řešení pro sledování výroby v reálném čase. To jsou jen některé z novinek, které přináší nová verze ryze českého informačního systému K2, nazvaná Ori.

Řízení výroby s novým informačním systémem

Společnost Aspera technology nahrazuje své stávající IT řešení novým ERP systémem K2. Firma, která se specializuje především na zakázkovou kovovýrobu, se blížila rostoucím objemem výroby a požadavky firemních uživatelů k limitním možnostem dosavadního ERP systému. Proto se rozhodla nasadit ve firmě systém nový. Volba padla na ERP od společnosti K2.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit