Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Kalkulace – klíč k lepšímu řízení nákladů

V podnikovém prostředí je pečlivé řízení nákladů klíčovým faktorem pro úspěch. Je zkrátka důležité přesně vědět, kolik který výrobek stojí, a to ideálně v průběhu času, protože se v současné dynamické době náklady na všechno takřka denně mění. ERP systém je pro zjišťování nákladů ideální.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Kalkulace umožňují především stanovit přesnou cenu produktů nebo služeb na základě skutečných nákladů, což je klíčové pro konkurenceschopnost.

Správně nastavený podnikový ERP systém je totiž znalostní báze všech dodavatelů a cen materiálu. V ERP systému se potkávají jak skutečné, tedy fakturované, ceny za již zmíněné materiály, tak cena energií, outsourcované práce, ale i mezd a odpisů za mnohdy draze nakupované stroje. Když k tomu přidáme i efektivitu práce, tedy skutečnou evidenci průběhu výroby, včetně kvality výroby či dodávek, dostáváme se do opravdu hlubokého detailu. Získáme možnost výrobky detailně a přesně ocenit v podobě aktuální a dynamicky vypočítané kalkulace.

Zdroj: K2

Například v podnikovém softwaru K2 ERP lze vytvářet nespočet kalkulací pro každý výrobek a tyto kalkulační doklady zaznamenávat v čase. V rámci této kalkulace mohou uživatelé v podstatě jedním kliknutím získat nejnovější cenu produktu s ohledem na aktuální mzdy nebo zmetkovitost. Uživatel, který produkt prodává (obchodník), má tak v ruce nástroj, s nímž může efektivně a reálně vyjednávat o prodejní ceně.

Dalším uživatelem může být provozní nebo výrobní ředitel, který dlouhodobě sleduje vývoj z pohledu kvality a celkových nákladů výroby. Díky detailnímu rozpadu jednotlivých položek výrobního stromu dokáže odhalit problematické uzly, a ty procesně řešit – obvykle provést nápravu a výrobní cenu snížit.

V K2 ERP lze použít také nástroj pro srovnání jednotlivých kalkulací. Porovnávač hledá rozdíly mezi jednotlivými položkami v kalkulacích, a ty dokáže přímo v systému nabídnout. Uživatel tak nemusí v systému hledat změny ručně.

Reklama
Reklama

Pro sestavování přesných kalkulací jsou klíčové tyto prvky a vlastnosti ERP systému:

Integrace s ostatními moduly
Kalkulace by měly být integrovány v ERP systému s přesahem do skladových, výrobních a finančních modulů.

Podpora simulací a možnost srovnání
Možnost provádět simulace různých scénářů pomůže identifikovat optimální strategie pro snižování nákladů. Systém současně dokáže takto nasimulované kalkulace porovnat a vyhodnotit rozdíly.

Pravidelná aktualizace dat
Je důležité mít aktuální data o nákladech, aby kalkulace byly co nejpřesnější. Automatizovaný sběr dat a jejich pravidelná aktualizace jsou nezbytné.

Analýza v reálném čase
Systém by měl poskytovat analýzu nákladů v reálném čase, abyste mohli rychle reagovat na změny a provádět potřebné úpravy.

Kalkulace umožňují lepší plánování a prognózy na základě historických dat a aktuálních informací. Klíčovými prvky efektivních kalkulací jsou integrace s ostatními moduly ERP, pravidelná aktualizace dat, analýza v reálném čase a podpora simulací různých scénářů, včetně porovnání. Použití kalkulací v rámci ERP systému umožňuje firmám lepší kontrolu nákladů, což je zásadní pro strategická rozhodnutí a konkurenceschopnost. Je čas využít tuto technologii k prosperitě vašeho podnikání.

Vydání #11
Kód článku: 231106
Datum: 15. 11. 2023
Rubrika: Servis / Software
Související články
Dělejte to jinak: Trasovatelnost – klíčový prvek moderní výroby

Ve světě neustále se vyvíjejícího průmyslu se stává stále důležitějším sledovat pohyb materiálů od vstupu do výrobního procesu až po jejich konečné využití. Tato sledovatelnost, často označovaná jako "trasovatelnost", hraje zásadní roli v zajištění kvality, bezpečnosti a udržitelnosti výroby. A právě informační systémy se staly klíčovým nástrojem pro dosažení této trasovatelnosti.

Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Dělejte to jinak: Řízení změn a inovací v ERP

Udržet se v konkurenčním prostředí a být stále úspěšný je velmi náročný, a hlavně nikdy nekončící proces. Jednou z cest může být neustálý vývoj, inovace a vylepšování prodávaných produktů nebo služeb. Ideální je, pokud každou takovou inovaci umíme zadat do ERP systému, který dokáže změny přehledně distribuovat správným lidem. Obecně lze zlepšovat opravdu cokoli, od nákupních a výrobních procesů přes skladování a expedici až po úsměv obchodníka, který váš produkt prodává.

Související články
Dělejte to jinak: Vyhodnocení výroby pro manažery v ERP

Měření a vyhodnocení efektivity výroby je klíčovým faktorem pro úspěšné podnikání. Pokud firma neví, s jakou efektivitou vyrábí své produkty, snadno se dostane do finančních potíží a ztrácí konkurenceschopnost. Sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) v ERP systému umožňuje manažerům a majitelům výrobních firem hlídat výkonnost výroby a identifikovat oblasti, kde lze snížit náklady a zvýšit efektivitu. Pojďme si ukázat několik nejdůležitějších ukazatelů, které je ve výrobní firmě dobré sledovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Dělejte to jinak: Problémově orientované plánování výroby

Jak rozumně plánovat a řídit výrobu a jak najít rovnováhu mezi zkušeností člověka-plánovače a nástroji ve specializovaném softwaru? Problémy se vyskytují vždy a všude, a výjimkou není ani plánování výroby. Dobrý ERP systém by měl mít řešení pro všechny typy výroby a umět na problémy rychle a pružně reagovat. Zastáváme tedy přístup či myšlenku tzv. problémově orientovaného plánování výroby.

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Dělejte to jinak: Doprava pod kontrolou

Logistika je základ, páteř celé ekonomiky. Bez dopravní infrastruktury bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme. Dnes však pomiňme vnitropodnikovou logistiku, kde bychom rádi měli optimální a just-in-time nastavenou logistiku mezi dílnami a sklady. Pro brand vaší firmy je duležité i to, jakým způsobem se prezentujete u zákazníka, kterému dodáváte zboží, jak vaše produkty vypadají, ale hlavně to, že jste mu schopni dodávat zboží v požadovaném termínu.

Dělejte to jinak:
Monitoring vybraných parametrů ve výrobě

V minulém dílu seriálu jsme se podívali na to, jak vám moduly ERP K2 Dispečer a Plánovač usnadní vytvoření výrobního plánu a umožní maximalizaci využití kapacit lidí, strojů i materiálu. Také jsme trochu nahlédli pod pokličku a ukázali si, jak systém precizně sbírá data jednotlivých výrobních procesů a vstupů, a dokáže ty správné rychle a přehledně distribuovat konkrétním článkům výrobního řetězce.

Dělejte to jinak:
Digitalizace výroby pro všechny

Každá výrobní firma se snaží o co nejoptimálnější alokaci vstupů (materiálu, lidí a strojů). K tomu slouží celá složitá disciplína – plánování výroby, kterou jsme zběžně zmiňovali už v předchozím dílu série Dělejte to jinak: Jak efektivně zásobovat výrobu. V dnešním pokračování si ukážeme, že digitalizace výroby je pro konkurenceschopnost rostoucí firmy téměř nezbytností.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit