Témata
Zdroj: K2

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Tento článek je součástí seriálu:
Dělejte to jinak
Díly
Reklama

Plánování výroby se během posledních let zásadně proměnilo. Do určitého bodu se každý provoz obejde bez informačního systému. S rostoucím objemem výroby (výrobní doklady, rostoucí množství materiálů, počty operací a strojů) se však přístup k plánování a řízení výroby „tužka, papír“ stává nekonkurenceschopným. Jak tedy plánování výroby uchopit?

Odpovědí může být APS (advanced planning and scheduling). Pod tímto pojmem se skrývá kouzlo – plánovací algoritmy, které dokážou požadavky obchodu a možnosti výroby skloubit a vytvořit ucelený výrobní plán. A co víc, průběžně jej aktualizovat tak, aby byl výrobní plán stále reálný. Moderní informační systémy většinou zvládají plánování výroby dle přednastavených pravidel. Otázkou však je, do jaké míry a za jakých okolností je takový výrobní plán použitelný a zdali je správné vše nechat na výpočetním algoritmu informačního systému.

Zdroj: K2

Každý algoritmus pracuje s daty, je tedy nutné a žádoucí dbát na správnost vstupních údajů. Jedním z nejdůležitějších vstupů jsou informace o skladových zásobách, dodacích termínech materiálů nebo průběžné době výroby. To jsou základní vstupy pro výpočet požadavků na materiál (MRP).

Pro plánování je rovněž důležitý výpočet kapacit, respektive správné a reálné zadání kapacit, které mohou výrobní doklady využít (MRP II). Ta jednodušší z definic je z pohledu strojů, zde jsme schopni předem definovat plánované kapacity, včetně odstávek a technologických prodlev. Problém však může nastat v lidských zdrojích. Nejen počet, ale i výkonnost pracovníků ve výrobě je dosti variabilní. To všechno jsou základní vstupní informace, které ERP systém musí mít k dispozici pro plánování výroby.

Reklama

Říká se, že ideální výrobní plán neexistuje. Do plánu vstupují kromě předvídatelných událostí, se kterými se systém většinou dokáže vypořádat, také ty těžko předvídatelné – nálada nebo aktuální výkonnost pracovníka, nedostatečná kvalita materiálu, neočekávaný výpadek kritického stroje nebo neschopnost dodavatele dodat materiál.

Zkušenost lidí je proto důležitá a je velmi žádoucí ji přenést také do systémem vytvořeného výrobního plánu. Dobrý plánovací software, jakým je například K2 ERP, je tedy kromě stanovení plánu výroby na základě dat a algoritmů schopen plánovači poskytnout přehledné rozhraní, ve kterém má přístup k datům a výsledkům v reálném čase. Může tak sledovat průběh plánování a výroby, reagovat na nečekané události a problémy včas a výrobní plán dle potřeby ručně upravovat. Takto definovaný systém pak dokáže efektivně plánovat výrobu, eliminovat prostoje ve výrobě i šetřit výrobní prostředky.


Vydání #3
Kód článku: 230318
Datum: 08. 03. 2023
Rubrika: Servis / Software
Související články
Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Související články
Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Dělejte to jinak: Internet věcí pomáhá nejen v údržbě

Prediktivní údržba a její řešení v rámci informačního systému dokáže zefektivnit fungování vašich strojů. Vyskytují se však typy údržby, které nelze predikovat, a tedy ani naplánovat. Bývají to zpravidla menší či větší poruchy, které však mohou přerůst až v likvidační havárie a fatální poruchy, spojené s velmi drahou odstávkou a opravou stroje. Lze je eliminovat, či alespoň snížit jejich výskyt?

Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Dělejte to jinak: Doprava pod kontrolou

Logistika je základ, páteř celé ekonomiky. Bez dopravní infrastruktury bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme. Dnes však pomiňme vnitropodnikovou logistiku, kde bychom rádi měli optimální a just-in-time nastavenou logistiku mezi dílnami a sklady. Pro brand vaší firmy je duležité i to, jakým způsobem se prezentujete u zákazníka, kterému dodáváte zboží, jak vaše produkty vypadají, ale hlavně to, že jste mu schopni dodávat zboží v požadovaném termínu.

Dělejte to jinak:
Monitoring vybraných parametrů ve výrobě

V minulém dílu seriálu jsme se podívali na to, jak vám moduly ERP K2 Dispečer a Plánovač usnadní vytvoření výrobního plánu a umožní maximalizaci využití kapacit lidí, strojů i materiálu. Také jsme trochu nahlédli pod pokličku a ukázali si, jak systém precizně sbírá data jednotlivých výrobních procesů a vstupů, a dokáže ty správné rychle a přehledně distribuovat konkrétním článkům výrobního řetězce.

Dělejte to jinak:
Digitalizace výroby pro všechny

Každá výrobní firma se snaží o co nejoptimálnější alokaci vstupů (materiálu, lidí a strojů). K tomu slouží celá složitá disciplína – plánování výroby, kterou jsme zběžně zmiňovali už v předchozím dílu série Dělejte to jinak: Jak efektivně zásobovat výrobu. V dnešním pokračování si ukážeme, že digitalizace výroby je pro konkurenceschopnost rostoucí firmy téměř nezbytností.

Dělejte to jinak:
Jak efektivně zásobovat výrobu

Plánování výroby je často složitá disciplína, ve které jde o to, co nejefektivněji zkombinovat čas stroje, lidi a materiál, ze kterého se bude vyrábět. Zaměstnanci by rádi věděli o směnách s co největším předstihem. A tak se výroba plánuje i měsíc dopředu. A člověk se modlí, aby materiálu bylo dostatek. Dalo by se to ale dělat i jinak?

Informační systém je mozkem chytré firmy

Prémiové řešení pro zákazníky ze světa e-commerce, zjednodušená tvorba dashboardů nebo vlastní řešení pro sledování výroby v reálném čase. To jsou jen některé z novinek, které přináší nová verze ryze českého informačního systému K2, nazvaná Ori.

Řízení výroby s novým informačním systémem

Společnost Aspera technology nahrazuje své stávající IT řešení novým ERP systémem K2. Firma, která se specializuje především na zakázkovou kovovýrobu, se blížila rostoucím objemem výroby a požadavky firemních uživatelů k limitním možnostem dosavadního ERP systému. Proto se rozhodla nasadit ve firmě systém nový. Volba padla na ERP od společnosti K2.

Ze života (ne)úspěšných firem: Účetní účtuje a ředitel řídí

Zkusili jste se někdy zeptat svých zaměstnanců, co budou dnes v práci dělat? Velmi pravděpodobně by vám většina z nich dokázala odpovědět. Lidé ve výrobě budou vyrábět, údržba bude udržovat, skladníci přijímat a expedovat, nákupčí nakupovat, obchodníci prodávat a účetní účtovat. Docela často se setkávám s tím, že taková odpověď nám stačí pro to, abychom věděli, že stávající zaměstnanci toho prostě více už zvládnout nemohou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit