Témata
Reklama

Ze života (ne)úspěšných firem (2) - Měříme, kontrolujeme a odměňujeme

ERP systém, internet a mobilní aplikace přímo svádějí k tomu, abychom sbírali data ze všemožných zdrojů a snažili se v nich pomocí různých analýz a reportů vyznat. Najít závislosti. Kontrolovat a měřit.

Tento článek je součástí seriálu:
Ze života (ne)úspěšných firem
Díly

A jak už to v podobných situacích bývá, často dokážeme vytvořit úplně nový vesmír, který po čase začne žít svým životem. Co je na tom špatného, že už si vlastně nikdo nepamatuje, proč byl ten či onen report původně vytvořen a proč ho vlastně každý týden na poradu vedení pravidelně připravujeme?

Reklama
Reklama
Reklama
Petr Schaffartzik je spolumajitelem a ředitelem systémové integrace ve firmě K2 atmitec, která vyrábí, prodává a nasazuje ERP systém K2. Již dvacet let tak kouká úspěšným manažerům pod ruce. A vidí jejich úspěchy, i zbytečné cesty do slepých uliček.

Měření výsledků a výkonové ukazatele

Podívejme se na danou věc z jiného úhlu pohledu. Vše, co analyzujeme a vyhodnocujeme (tedy vlastně měříme), děláme především proto, abychom měli kontrolu nad výsledky a výkonem.

Mé zkušenosti z firem ve všech možných oborech ukazují, že největší důraz je kladen na měření výsledků. Takové ukazatele poznáme velmi snadno – je totiž u nich symbol měny. Ať už jsou vyjádřeny v korunách, eurech nebo dolarech, neříkají nic o aktivitách, které jsou pod nimi ukryty. Proto mají z pohledu řízení mnohem menší význam než výkonové ukazatele. Těmi mohou být například počty telefonních hovorů uskutečněných včera, počet naplánovaných schůzek obchodníků na týden příští, anebo v našem případě také počet opravených chyb za uplynulý týden ve standardu Informačního systému K2.

Aby výsledky byly relevantní

Často nám také stačí, když se při měření omezíme na firmu, nebo v lepším případě na pobočku. Možná namítnete, že ve všech reportech a analýzách máte k dispozici rozpady až na jednotlivá střediska. Vědí o tom vedoucí těchto středisek? Jsou tyto ukazatele opravdu těmi klíčovými pro vedoucí jednotlivých týmů? Mohou se výsledky těchto analýz skutečně použít pro denní řízení?

Systém klíčových ukazatelů bychom měli vždy budovat zespoda nahoru. Je to jediná cesta, jak zajistíme, aby to, co měříme, bylo skutečně relevantní pro dobrou firmu. Možná se připravíme o ten krásný pocit stvořitele neuvěřitelného vesmíru plného grafů a tabulek, zato ale budeme mít reálný přehled o tom, co nám ve firmě funguje. A kde naopak máme prostor pro další zlepšování.

Odměňujeme správně?

To nejhorší, čeho se však můžeme při definici klíčových ukazatelů dopustit, je nastavení přímých finančních odměn v závislosti na výkonových ukazatelích. Určitě se shodneme na tom, že zaměstnáváme chytré lidi, kteří chodí do práce mimo jiné proto, že si chtějí vydělat. Závislost peněz na zvoleném výkonu se nám ale rychle projeví v tom, že naši lidé budou velmi stimulovaní k tomu, aby potřebného výkonu dosáhli bez ohledu na následky. Při definici ukazatele totiž nedokážeme postihnout všechny dopady a můžeme si být jisti, že vše, na co jsme nemysleli, se nám velice rychle projeví na výsledcích.

K2 atmitec

Hana.Pradkova@k2.cz

www.k2.cz

Reklama
Vydání #7,8
Související články
Ze života (ne)úspěšných firem (6) - Vizionáři, kreativci a čára smrti

Podnikový informační systém patří mezi nejsložitější softwarové aplikace a jeho primárním účelem je pomáhat s řízením, nebo dokonce přímo řídit části firmy. Vlastní použití se pak často dramaticky liší podle oborů činnosti či velikosti jednotlivých firem.

Ze života (ne)úspěšných firem (1) - Najatý ředitel

Na každou firmu se můžeme podívat jako na fungující stroj. O tom, jak dobře nebo nedobře funguje, rozhoduje nejenom kvalita jeho součástí, ale také jejich vzájemné propojení.

Dělejte to jinak: Průnik ERP a IoT ve výrobní revoluci

Vstupte do revoluční éry průmyslové transformace, kde se reálný svět prolíná s digitální realitou ve prospěch efektivity a inovace. Uprostřed této evoluce stojí dva hlavní hráči: ERP (Enterprise Resource Planning) a technologie Internet of Things (IoT). Tato synergická aliance nejen přináší novou dimenzi do průmyslových procesů, ale také otevírá dveře k mnoha možnostem vyhodnocování a optimalizace výroby.

Související články
Dělejte to jinak: Kalkulace – klíč k lepšímu řízení nákladů

V podnikovém prostředí je pečlivé řízení nákladů klíčovým faktorem pro úspěch. Je zkrátka důležité přesně vědět, kolik který výrobek stojí, a to ideálně v průběhu času, protože se v současné dynamické době náklady na všechno takřka denně mění. ERP systém je pro zjišťování nákladů ideální.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Trasovatelnost – klíčový prvek moderní výroby

Ve světě neustále se vyvíjejícího průmyslu se stává stále důležitějším sledovat pohyb materiálů od vstupu do výrobního procesu až po jejich konečné využití. Tato sledovatelnost, často označovaná jako "trasovatelnost", hraje zásadní roli v zajištění kvality, bezpečnosti a udržitelnosti výroby. A právě informační systémy se staly klíčovým nástrojem pro dosažení této trasovatelnosti.

Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Dělejte to jinak: Řízení změn a inovací v ERP

Udržet se v konkurenčním prostředí a být stále úspěšný je velmi náročný, a hlavně nikdy nekončící proces. Jednou z cest může být neustálý vývoj, inovace a vylepšování prodávaných produktů nebo služeb. Ideální je, pokud každou takovou inovaci umíme zadat do ERP systému, který dokáže změny přehledně distribuovat správným lidem. Obecně lze zlepšovat opravdu cokoli, od nákupních a výrobních procesů přes skladování a expedici až po úsměv obchodníka, který váš produkt prodává.

Dělejte to jinak: Vyhodnocení výroby pro manažery v ERP

Měření a vyhodnocení efektivity výroby je klíčovým faktorem pro úspěšné podnikání. Pokud firma neví, s jakou efektivitou vyrábí své produkty, snadno se dostane do finančních potíží a ztrácí konkurenceschopnost. Sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) v ERP systému umožňuje manažerům a majitelům výrobních firem hlídat výkonnost výroby a identifikovat oblasti, kde lze snížit náklady a zvýšit efektivitu. Pojďme si ukázat několik nejdůležitějších ukazatelů, které je ve výrobní firmě dobré sledovat.

Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Dělejte to jinak: Problémově orientované plánování výroby

Jak rozumně plánovat a řídit výrobu a jak najít rovnováhu mezi zkušeností člověka-plánovače a nástroji ve specializovaném softwaru? Problémy se vyskytují vždy a všude, a výjimkou není ani plánování výroby. Dobrý ERP systém by měl mít řešení pro všechny typy výroby a umět na problémy rychle a pružně reagovat. Zastáváme tedy přístup či myšlenku tzv. problémově orientovaného plánování výroby.

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit