Témata
Reklama

Ze života (ne)úspěšných firem: ERP systém a návratnost investice

Při zvažování investic ve firemním prostředí obvykle hledáme odpověď na otázku návratnosti takových investic, kterou známe pod zkratkou ROI. Požadavek na určení návratnosti investic se objevuje také téměř v každém výběrovém řízení na ERP systém. Jestliže umíme určit dostatek vstupních parametrů, pak dokážeme návratnost poměrně dobře spočítat.

Tento článek je součástí seriálu:
Ze života (ne)úspěšných firem
Díly

Pokud víte, že díky lepší organizaci ve skladu, zavedení mobilních terminálů, lepšímu značení zboží a systematizací skladových procesů jste schopni zajistit, že místo tří set objednávek denně jich dokážete vyexpedovat při stejném personálním obsazení tisíc, pak můžete začít počítat.

Reklama
Reklama
Petr Schaffartzik je předsedou představenstva skupiny K2, která vyrábí, prodává a nasazuje ERP systém K2. Již více než dvacet let tak vidí úspěšným manažerům pod ruce. A vidí jejich úspěchy, i zbytečné cesty do slepých uliček. (Zdroj: K2 atmitec)

Úspory ve výrobních procesech a administrativě

Každá analýza návratnosti investic vychází z určitých předpokladů. Drobným úskalím příkladu uvedeného výše je to, že žádný vzorec vám těch tisíc objednávek nezajistí. To už ale není problém ROI analýzy.

Podobně snadno lze spočítat úspory ve výrobních procesech. Do prokazatelných přínosů zavedení ERP systému se řadí rovněž úspory získané snížením chybovosti. Tady se například může projevit právě nárůst loajality zákazníků, a tedy i potřebný nárůst objednávek z předchozího příkladu.

Další obvyklou možností, jak zkrátit dobu návratnosti investic do ERP systému, je úspora lidí v administrativě. Dokonce to velmi často bývá na začátku jeden z očekávaných přínosů spojených s pořízením nového systému.

Opravdu i v administrativě?

Zahrnout tato očekávání do výpočtu ROI je také poměrně snadné. I tento předpoklad však v praxi naráží na poněkud jinou skutečnost. Ti, kteří ve firmách ERP systém někdy nasadili, totiž často tvrdí, že zavedení ERP znamenalo nárůst administrativy. To jistě platí, pokud začínáme sledovat procesy, které nás předtím nezajímaly.
Zároveň však nasazením ERP získáváme prostor pro automatizací činností, které do té doby mohly zabírat zaměstnancům podstatný čas. S podporou ERP se role některých uživatelů zásadně mění a jejich práce se posouvá k opakujícím se sekvencím pohybů a stisků tlačítek myši bez toho, aby jakýmkoli způsobem ovlivňovali proces, kterého se účastní.

Každá analýza návratnosti investic vychází z určitých předpokladů. Jinou otázkou je, zda tyto předpoklady dokážeme v praxi naplnit. (Zdroj: K2 atmitec)

Přesně v těchto případech pak stačí relativně málo k tomu, aby uživatel nebyl potřeba vůbec. Stačí nepolevit a dotáhnout věci do konce. Investice do ERP systému se nám začne vracet a zároveň uvolníme člověka pro jiné, potřebnější činnosti. Nejsou přece lidi.

O práci se bát nemusíme

A ještě přidám poznámku na závěr. V oblasti firemní agendy se neumím zbavit myšlenky, že typickým místem ve firmě, které by mohlo být nebo dokonce mělo být z velké části nahrazeno automaticky fungujícím ERP systémem, je účtárna.

Kde jinde ve firmě máme tak přesně a jednoznačně definována pravidla a postupy? Naštěstí pro účetní se legislativa neustále mění a komplikuje. Naštěstí jsou naše datové schránky plné nejrůznějších výzev k doplnění dat pro statistiky nebo finanční úřad. Účetní se tak o svou práci ani v éře Průmyslu 4.0 (nebo toho, co přijde poté) bát nemusejí.

K2 atmitec

www.k2.cz

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 200340
Datum: 04. 03. 2020
Rubrika: Trendy / Software
Autor:
Související články
Dělejte to jinak: Kalkulace – klíč k lepšímu řízení nákladů

V podnikovém prostředí je pečlivé řízení nákladů klíčovým faktorem pro úspěch. Je zkrátka důležité přesně vědět, kolik který výrobek stojí, a to ideálně v průběhu času, protože se v současné dynamické době náklady na všechno takřka denně mění. ERP systém je pro zjišťování nákladů ideální.

Dělejte to jinak: Trasovatelnost – klíčový prvek moderní výroby

Ve světě neustále se vyvíjejícího průmyslu se stává stále důležitějším sledovat pohyb materiálů od vstupu do výrobního procesu až po jejich konečné využití. Tato sledovatelnost, často označovaná jako "trasovatelnost", hraje zásadní roli v zajištění kvality, bezpečnosti a udržitelnosti výroby. A právě informační systémy se staly klíčovým nástrojem pro dosažení této trasovatelnosti.

Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Související články
Dělejte to jinak: Řízení změn a inovací v ERP

Udržet se v konkurenčním prostředí a být stále úspěšný je velmi náročný, a hlavně nikdy nekončící proces. Jednou z cest může být neustálý vývoj, inovace a vylepšování prodávaných produktů nebo služeb. Ideální je, pokud každou takovou inovaci umíme zadat do ERP systému, který dokáže změny přehledně distribuovat správným lidem. Obecně lze zlepšovat opravdu cokoli, od nákupních a výrobních procesů přes skladování a expedici až po úsměv obchodníka, který váš produkt prodává.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to jinak: Vyhodnocení výroby pro manažery v ERP

Měření a vyhodnocení efektivity výroby je klíčovým faktorem pro úspěšné podnikání. Pokud firma neví, s jakou efektivitou vyrábí své produkty, snadno se dostane do finančních potíží a ztrácí konkurenceschopnost. Sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) v ERP systému umožňuje manažerům a majitelům výrobních firem hlídat výkonnost výroby a identifikovat oblasti, kde lze snížit náklady a zvýšit efektivitu. Pojďme si ukázat několik nejdůležitějších ukazatelů, které je ve výrobní firmě dobré sledovat.

Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Dělejte to jinak: Problémově orientované plánování výroby

Jak rozumně plánovat a řídit výrobu a jak najít rovnováhu mezi zkušeností člověka-plánovače a nástroji ve specializovaném softwaru? Problémy se vyskytují vždy a všude, a výjimkou není ani plánování výroby. Dobrý ERP systém by měl mít řešení pro všechny typy výroby a umět na problémy rychle a pružně reagovat. Zastáváme tedy přístup či myšlenku tzv. problémově orientovaného plánování výroby.

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Dělejte to jinak: Firma 21. století

Jaké jsou hlavní požadavky firem na skutečně komplexní a robustní ERP systém? Takový, který dokáže splnit jejich přísná kritéria, být neocenitelným pomocníkem v naprosté většině firemních oblastí a procesů a také udržet technologický krok, či dokonce náskok před konkurencí? Pojďme se podívat, jak ERP systémy vznikaly a jaké na ně byly kladeny požadavky dříve a dnes.

Dělejte to jinak: Reálné kapacity na základě skutečných dat

Vyhodnocení dat v ERP systému slouží obvykle jako podklad pro strategická rozhodnutí, jež mají vliv na chod celé firmy. Asi si to všichni umíme představit – vyhodnocení tržeb, EBITDA, cash flow atd. ERP systém však nabízí i mnohem podrobnější data, a ten správný systém i detailnější pohled a možnosti vyhodnocení dat.

Dělejte to jinak: Prediktivní údržba

Chce-li být firma stále konkurenceschopná, musí plnit své termíny a udržovat náklady a ceny. Dodržování termínů může ovlivnit řada faktorů, jako například spolehliví dodavatelé a schopní pracovníci. Neméně důležitým faktorem jsou ale také stroje a jejich udržitelnost a schopnost pracovat s co nejvyšší efektivitou a spolehlivostí. Aby tomu tak bylo, je kritická jejich prediktivní údržba.

Dělejte to jinak: Ještě snazší doprava

Dnes budeme pokračovat v oblasti dopravy a ukážeme vám, jak může být díky ERP systému dovoz zboží k vašim zákazníkům ještě snadnější a co nejvíce automatizovaný, což vám ušetří čas, a tím i peníze.

Dělejte to jinak: Doprava pod kontrolou

Logistika je základ, páteř celé ekonomiky. Bez dopravní infrastruktury bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme. Dnes však pomiňme vnitropodnikovou logistiku, kde bychom rádi měli optimální a just-in-time nastavenou logistiku mezi dílnami a sklady. Pro brand vaší firmy je duležité i to, jakým způsobem se prezentujete u zákazníka, kterému dodáváte zboží, jak vaše produkty vypadají, ale hlavně to, že jste mu schopni dodávat zboží v požadovaném termínu.

Dělejte to jinak:
Monitoring vybraných parametrů ve výrobě

V minulém dílu seriálu jsme se podívali na to, jak vám moduly ERP K2 Dispečer a Plánovač usnadní vytvoření výrobního plánu a umožní maximalizaci využití kapacit lidí, strojů i materiálu. Také jsme trochu nahlédli pod pokličku a ukázali si, jak systém precizně sbírá data jednotlivých výrobních procesů a vstupů, a dokáže ty správné rychle a přehledně distribuovat konkrétním článkům výrobního řetězce.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit