Témata
Reklama

Ze života (ne)úspěšných firem (4) - Benefity, motivace a perspektiva

Poměrně pravidelně se setkávám s nejrůznějšími průzkumy, které odrážejí nálady na trhu práce. Vesměs jsou závěry podobné. Atraktivní plat. Benefity. Jistota práce. Příjemná pracovní atmosféra a zajímavá práce. To jsou nejčastější důvody, které zaměstnanci uvádějí jako odpovědi na otázku, proč neuvažují o změně zaměstnání.

Tento článek je součástí seriálu:
Ze života (ne)úspěšných firem
Díly

Tyto preference nám naznačují, co dělat, abychom o ně nepřišli. Stačí nám ale tyto závěry k tomu, abychom dokázali své zaměstnance dostatečně motivovat?

Reklama
Reklama
Reklama
Petr Schaffartzik je spolumajitelem a ředitelem systémové integrace ve firmě K2 atmitec, která vyrábí, prodává a nasazuje ERP systém K2. Již dvacet let tak úspěšným manažerům „kouká pod ruce“. A vidí jejich úspěchy, i zbytečné cesty do slepých uliček.

Benefity více či méně obvyklé

O IT firmách se v současnosti hovoří jako o lídrech na poli nových trendů v zaměstnání. Ať už se jedná o co možná nejsvobodnější vybavení pracovních prostor nebo třeba o benefit ve formě neomezené dovolené. Nepochybuji o tom, že kterýkoli z benefitů znamená pro většinu zaměstnanců přínos. Možná tomu tak nebude u benefitů, jako je „Fertility Aid“ u společnosti Apple, která nabízí zmrazení vajíček ženám. Ale zřejmě i zde záleží na velikosti firmy a kulturních zvyklostech. Naopak „Whiskey Fridays“ od Dropboxu by se asi u nás uchytily poměrně rychle…

Vize firmy a realita

Musím přiznat, že mě podobné informace ovlivňují. Stále hledám cesty, abych jako manažer v IT firmě udržel lidi ve firmě. A udržel je motivované. Nebo ještě lépe, abych jejich motivaci dokonce zvyšoval. A také abych do firmy přivedl mladé lidi, ve kterých je naše budoucnost. A to, co vidím okolo sebe, mě utvrzuje v přesvědčení, že minimálně stejně důležitými aspekty, jakými jsou finanční ohodnocení a benefity, je firemní identita a integrita manažerů. Zaměstnanci totiž chtějí rozumět vizi firmy. Nejen ji mít napsanou v recepci nebo v zasedacích místnostech, aby ji viděli obchodní partneři.

Zaměstnanci chtějí otevřenost a informace o skutečném stavu dění ve firmě. Právě na tomto základě si totiž vytvářejí názor na věrohodnost toho, co firma prostřednictvím svého managementu hlásá. A pokud zjistí, že realita se od narůžovo marketingově upravených sdělení manažerů liší, ztrácejí motivaci a mnohem více se zaměřují na svůj osobní prospěch. A poznají to navíc velmi rychle nejen zaměstnanci, ale také potenciální uchazeči o práci.

Opravdová motivace

Osobnost manažera, především pak jeho charakter, integrita, konzistence a odpovědnost jsou největší přidanou hodnotou, která vede k úspěšnějším firmám. Práce manažera je především o práci s lidmi. A taková práce je určitě mnohem náročnější než rozhodnutí o novém benefitu. Benefit zvedne motivaci jen krátkodobě, dobrý manažer však umí lidi motivovat dlouhodobě. Benefity k úspěšným firmám patří a bez nich by asi těžko firma dokázala věrohodně obhájit svoji úspěšnost. Měly by mít však charakter odměny za odvedenou práci, nikoli jejího základního předpokladu.

Práce hrou...

Pokud budeme chtít absolventům tvrdit, že jsme mladí a perspektivní, pak firemní kulturu nemohou definovat lidé s věkovým průměrem 50+. Možná je to v rozporu s obecnou korektností, nicméně pro čerstvé absolventy škol rozhodně mládí a perspektivu manažeři s vráskami a šedivými vlasy nepředstavují.
Rád přirovnávám zaměstnance k dětem a manažery k rodičům. Práce je vlastně forma hry a rodiče by měli dát dětem dostatek prostoru a svobody pro realizaci jejich nápadů. Musí ale také umět nastavit hranice toho, co je dovoleno. Je to tak jednouché! A přitom právě v tomto spousta manažerů selhává.

K2 atmitec

Hana.Pradkova@k2.cz

www.k2.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 181110
Datum: 14. 11. 2018
Rubrika: Servis / Management a řízení
Autor:
Související články
Ze života (ne)úspěšných firem (7) – Hodnoty a motivace

Při obchodních jednáních s jedním potenciálním zákazníkem z oblasti velkoobchodu jsme se dotkli problematiky řízení skladů a skladových zásob obecně. Velmi mě překvapil názor majitele, který prohlásil: "Některé věci prostě nesledujeme. Víme, že zaměstnanci kradou a budou krást dál. Naše marže nám to pokryje, tak proč bychom si měli komplikovat život nějakými procesy."

Ze života (ne)úspěšných firem (6) - Vizionáři, kreativci a čára smrti

Podnikový informační systém patří mezi nejsložitější softwarové aplikace a jeho primárním účelem je pomáhat s řízením, nebo dokonce přímo řídit části firmy. Vlastní použití se pak často dramaticky liší podle oborů činnosti či velikosti jednotlivých firem.

Ze života (ne)úspěšných firem (5) - Diogenův syndrom

Zřejmě jste se už s Diogenovým syndromem v nějakém článku nebo reportáži setkali. Je to totiž odborný termín pro označení chorobného hromadění věcí a zvířat. Hezky česky tomu také říkáme křečkování.

Související články
Ze života (ne)úspěšných firem (2) - Měříme, kontrolujeme a odměňujeme

ERP systém, internet a mobilní aplikace přímo svádějí k tomu, abychom sbírali data ze všemožných zdrojů a snažili se v nich pomocí různých analýz a reportů vyznat. Najít závislosti. Kontrolovat a měřit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ze života (ne)úspěšných firem (1) - Najatý ředitel

Na každou firmu se můžeme podívat jako na fungující stroj. O tom, jak dobře nebo nedobře funguje, rozhoduje nejenom kvalita jeho součástí, ale také jejich vzájemné propojení.

Dělejte to jinak: Průnik ERP a IoT ve výrobní revoluci

Vstupte do revoluční éry průmyslové transformace, kde se reálný svět prolíná s digitální realitou ve prospěch efektivity a inovace. Uprostřed této evoluce stojí dva hlavní hráči: ERP (Enterprise Resource Planning) a technologie Internet of Things (IoT). Tato synergická aliance nejen přináší novou dimenzi do průmyslových procesů, ale také otevírá dveře k mnoha možnostem vyhodnocování a optimalizace výroby.

Dělejte to jinak: Kalkulace – klíč k lepšímu řízení nákladů

V podnikovém prostředí je pečlivé řízení nákladů klíčovým faktorem pro úspěch. Je zkrátka důležité přesně vědět, kolik který výrobek stojí, a to ideálně v průběhu času, protože se v současné dynamické době náklady na všechno takřka denně mění. ERP systém je pro zjišťování nákladů ideální.

Dělejte to jinak: Trasovatelnost – klíčový prvek moderní výroby

Ve světě neustále se vyvíjejícího průmyslu se stává stále důležitějším sledovat pohyb materiálů od vstupu do výrobního procesu až po jejich konečné využití. Tato sledovatelnost, často označovaná jako "trasovatelnost", hraje zásadní roli v zajištění kvality, bezpečnosti a udržitelnosti výroby. A právě informační systémy se staly klíčovým nástrojem pro dosažení této trasovatelnosti.

Dělejte to jinak: Zásobování výroby a klíčová role ERP systémů

Zásobování je nepochybně jeden z klíčových procesů, který zajišťuje chod a fungování každé firmy. Správné zásobování nejenže minimalizuje rizika nedostatku, který může vést až k zastavení provozu, ale také snižuje přebytečné zásoby, které ve výsledku představují plýtvání finančních prostředků.

Dělejte to jinak: Řízení změn a inovací v ERP

Udržet se v konkurenčním prostředí a být stále úspěšný je velmi náročný, a hlavně nikdy nekončící proces. Jednou z cest může být neustálý vývoj, inovace a vylepšování prodávaných produktů nebo služeb. Ideální je, pokud každou takovou inovaci umíme zadat do ERP systému, který dokáže změny přehledně distribuovat správným lidem. Obecně lze zlepšovat opravdu cokoli, od nákupních a výrobních procesů přes skladování a expedici až po úsměv obchodníka, který váš produkt prodává.

Dělejte to jinak: Vyhodnocení výroby pro manažery v ERP

Měření a vyhodnocení efektivity výroby je klíčovým faktorem pro úspěšné podnikání. Pokud firma neví, s jakou efektivitou vyrábí své produkty, snadno se dostane do finančních potíží a ztrácí konkurenceschopnost. Sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) v ERP systému umožňuje manažerům a majitelům výrobních firem hlídat výkonnost výroby a identifikovat oblasti, kde lze snížit náklady a zvýšit efektivitu. Pojďme si ukázat několik nejdůležitějších ukazatelů, které je ve výrobní firmě dobré sledovat.

Dělejte to jinak: Zpracování a interpretace provozních dat

Nové technologie a metody vizualizace dat získávají stále důležitější roli, a to nejen v oblasti výroby. Vizuální prezentace dat v reálném čase umožňuje efektivnější řízení procesů a identifikaci trendů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Dělejte to jinak: Problémově orientované plánování výroby

Jak rozumně plánovat a řídit výrobu a jak najít rovnováhu mezi zkušeností člověka-plánovače a nástroji ve specializovaném softwaru? Problémy se vyskytují vždy a všude, a výjimkou není ani plánování výroby. Dobrý ERP systém by měl mít řešení pro všechny typy výroby a umět na problémy rychle a pružně reagovat. Zastáváme tedy přístup či myšlenku tzv. problémově orientovaného plánování výroby.

Dělejte to jinak: Plánování výroby s využitím zkušeností lidí

Systém pro plánování výroby je vhodné navrhnout tak, aby umožňoval využití zkušeností pracovníků a zároveň minimalizoval riziko chyb a zpoždění v procesu plánování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit