Témata
Reklama

Ze života (ne)úspěšných firem (4) - Benefity, motivace a perspektiva

Poměrně pravidelně se setkávám s nejrůznějšími průzkumy, které odrážejí nálady na trhu práce. Vesměs jsou závěry podobné. Atraktivní plat. Benefity. Jistota práce. Příjemná pracovní atmosféra a zajímavá práce. To jsou nejčastější důvody, které zaměstnanci uvádějí jako odpovědi na otázku, proč neuvažují o změně zaměstnání.

Tento článek je součástí seriálu:
Ze života (ne)úspěšných firem
Díly

Tyto preference nám naznačují, co dělat, abychom o ně nepřišli. Stačí nám ale tyto závěry k tomu, abychom dokázali své zaměstnance dostatečně motivovat?

Reklama
Reklama
Petr Schaffartzik je spolumajitelem a ředitelem systémové integrace ve firmě K2 atmitec, která vyrábí, prodává a nasazuje ERP systém K2. Již dvacet let tak úspěšným manažerům „kouká pod ruce“. A vidí jejich úspěchy, i zbytečné cesty do slepých uliček.

Benefity více či méně obvyklé

O IT firmách se v současnosti hovoří jako o lídrech na poli nových trendů v zaměstnání. Ať už se jedná o co možná nejsvobodnější vybavení pracovních prostor nebo třeba o benefit ve formě neomezené dovolené. Nepochybuji o tom, že kterýkoli z benefitů znamená pro většinu zaměstnanců přínos. Možná tomu tak nebude u benefitů, jako je „Fertility Aid“ u společnosti Apple, která nabízí zmrazení vajíček ženám. Ale zřejmě i zde záleží na velikosti firmy a kulturních zvyklostech. Naopak „Whiskey Fridays“ od Dropboxu by se asi u nás uchytily poměrně rychle…

Vize firmy a realita

Musím přiznat, že mě podobné informace ovlivňují. Stále hledám cesty, abych jako manažer v IT firmě udržel lidi ve firmě. A udržel je motivované. Nebo ještě lépe, abych jejich motivaci dokonce zvyšoval. A také abych do firmy přivedl mladé lidi, ve kterých je naše budoucnost. A to, co vidím okolo sebe, mě utvrzuje v přesvědčení, že minimálně stejně důležitými aspekty, jakými jsou finanční ohodnocení a benefity, je firemní identita a integrita manažerů. Zaměstnanci totiž chtějí rozumět vizi firmy. Nejen ji mít napsanou v recepci nebo v zasedacích místnostech, aby ji viděli obchodní partneři.

Zaměstnanci chtějí otevřenost a informace o skutečném stavu dění ve firmě. Právě na tomto základě si totiž vytvářejí názor na věrohodnost toho, co firma prostřednictvím svého managementu hlásá. A pokud zjistí, že realita se od narůžovo marketingově upravených sdělení manažerů liší, ztrácejí motivaci a mnohem více se zaměřují na svůj osobní prospěch. A poznají to navíc velmi rychle nejen zaměstnanci, ale také potenciální uchazeči o práci.

Opravdová motivace

Osobnost manažera, především pak jeho charakter, integrita, konzistence a odpovědnost jsou největší přidanou hodnotou, která vede k úspěšnějším firmám. Práce manažera je především o práci s lidmi. A taková práce je určitě mnohem náročnější než rozhodnutí o novém benefitu. Benefit zvedne motivaci jen krátkodobě, dobrý manažer však umí lidi motivovat dlouhodobě. Benefity k úspěšným firmám patří a bez nich by asi těžko firma dokázala věrohodně obhájit svoji úspěšnost. Měly by mít však charakter odměny za odvedenou práci, nikoli jejího základního předpokladu.

Práce hrou...

Pokud budeme chtít absolventům tvrdit, že jsme mladí a perspektivní, pak firemní kulturu nemohou definovat lidé s věkovým průměrem 50+. Možná je to v rozporu s obecnou korektností, nicméně pro čerstvé absolventy škol rozhodně mládí a perspektivu manažeři s vráskami a šedivými vlasy nepředstavují.
Rád přirovnávám zaměstnance k dětem a manažery k rodičům. Práce je vlastně forma hry a rodiče by měli dát dětem dostatek prostoru a svobody pro realizaci jejich nápadů. Musí ale také umět nastavit hranice toho, co je dovoleno. Je to tak jednouché! A přitom právě v tomto spousta manažerů selhává.

K2 atmitec

Hana.Pradkova@k2.cz

www.k2.cz

Reklama
Související články
Ze života (ne)úspěšných firem (7) – Hodnoty a motivace

Při obchodních jednáních s jedním potenciálním zákazníkem z oblasti velkoobchodu jsme se dotkli problematiky řízení skladů a skladových zásob obecně. Velmi mě překvapil názor majitele, který prohlásil: "Některé věci prostě nesledujeme. Víme, že zaměstnanci kradou a budou krást dál. Naše marže nám to pokryje, tak proč bychom si měli komplikovat život nějakými procesy."

Ze života (ne)úspěšných firem (6) - Vizionáři, kreativci a čára smrti

Podnikový informační systém patří mezi nejsložitější softwarové aplikace a jeho primárním účelem je pomáhat s řízením, nebo dokonce přímo řídit části firmy. Vlastní použití se pak často dramaticky liší podle oborů činnosti či velikosti jednotlivých firem.

Ze života (ne)úspěšných firem (5) - Diogenův syndrom

Zřejmě jste se už s Diogenovým syndromem v nějakém článku nebo reportáži setkali. Je to totiž odborný termín pro označení chorobného hromadění věcí a zvířat. Hezky česky tomu také říkáme křečkování.

Související články
Ze života (ne)úspěšných firem (2) - Měříme, kontrolujeme a odměňujeme

ERP systém, internet a mobilní aplikace přímo svádějí k tomu, abychom sbírali data ze všemožných zdrojů a snažili se v nich pomocí různých analýz a reportů vyznat. Najít závislosti. Kontrolovat a měřit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ze života (ne)úspěšných firem (1) - Najatý ředitel

Na každou firmu se můžeme podívat jako na fungující stroj. O tom, jak dobře nebo nedobře funguje, rozhoduje nejenom kvalita jeho součástí, ale také jejich vzájemné propojení.

Řízení výroby s novým informačním systémem

Společnost Aspera technology nahrazuje své stávající IT řešení novým ERP systémem K2. Firma, která se specializuje především na zakázkovou kovovýrobu, se blížila rostoucím objemem výroby a požadavky firemních uživatelů k limitním možnostem dosavadního ERP systému. Proto se rozhodla nasadit ve firmě systém nový. Volba padla na ERP od společnosti K2.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Ze života (ne)úspěšných firem: Předpoklady a předsudky

U našich aktivit v oblasti ERP systému K2 se často setkáváme s požadavky, abychom připravili výsledné prostředí pro uživatele tak, jako by neuměli do pěti napočítat. Důležitým kritériem je, aby lidé při práci nemuseli přemýšlet. Tato idea vychází z předpokladu, že to ani neumějí.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Soutěž Manažer roku vyhlíží vítěze

Nejlepší manažeři, podnikatelé, lídři, účastníci 27. ročníku soutěže České manažerské asociace Manažer roku se sejdou 21. října v pražském Paláci Žofín. Předcházet mu bude panelová diskuze autorů knihy Návrat k prosperitě.

Předpoklady a bariéry inovační tvořivosti vývojářů

Při výběru vývojáře do firmy by měl jeho budoucí vedoucí zkoumat, zda má předpoklady pro tuto práci (uvedené v předchozím článku MM 6&7,8/200635) a potom, zda nemá nějaké bariéry tvořivosti. Má je kdekdo.

Skutečně efektivní pomoc v krizi?

Krize poukazuje na lidský charakter, správnost chodu společnosti, možnosti firem zefektivnit svou produkci nebo poskytované služby. Je na jedné straně nebezpečnou výchylkou, která ručičku vah profitability nakloní do červeného pole, na druhé představuje příležitost.

Osobnost vývojáře

Není jedno, koho přijmete za vývojáře. Patrně již nehledáte překreslovače výkresů pro přípravu výroby a technologie. Nejspíš ale hledáte člověka, který vám má vymyslet nový produkt. A zřejmě to nebude obyčejný produkt, ale např. o 10 % lepší než ten předchozí. V posledních letech se určité funkcionality u výrobků stávají standardem. Mají je všichni - rozdíly jsou v nuancích. Dnes se více soutěží v konceptech a designu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit