Témata
Reklama

Ze života (ne)úspěšných firem (5) - Diogenův syndrom

Zřejmě jste se už s Diogenovým syndromem v nějakém článku nebo reportáži setkali. Je to totiž odborný termín pro označení chorobného hromadění věcí a zvířat. Hezky česky tomu také říkáme křečkování.

Tento článek je součástí seriálu:
Ze života (ne)úspěšných firem
Díly

Zřejmě jste se už s Diogenovým syndromem v nějakém článku nebo reportáži setkali. Je to totiž odborný termín pro označení chorobného hromadění věcí a zvířat. Hezky česky tomu také říkáme křečkování.

V dnešní době digitálních technologií už se můžete setkat i s výrazem digitální hromadění. Možná si vybavíte pracovní plochu monitoru některého ze svých kolegů a vzpomenete si, jak jste přemýšleli, jak je možné, že se v tom množství zástupců aplikací a dokumentů vůbec dokáže vyznat. A to je pracovní plocha sotva špičkou ledovce a zdaleka neukazuje úplný stav věcí schovaných v útrobách datových úložišť.

Reklama
Reklama
Petr Schaffartzik je spolumajitelem a ředitelem systémové integrace ve firmě K2 atmitec, která vyrábí, prodává a nasazuje ERP systém K2. Již dvacet let tak úspěšným manažerům „kouká pod ruce“. A vidí jejich úspěchy, i zbytečné cesty do slepých uliček.

Digitální hromadění

Na rozdíl od fyzického hromadění věcí je to digitální obvykle nevědomé a nepředstavuje duševní poruchu. Prostě jen logicky vyplývá z podstaty technologií. V individuální rovině pravděpodobně sběratelská vášeň pro nepotřebné aplikace, dokumenty a maily nepředstavuje zásadní problém. Zkusme se ale na celou věc podívat z perspektivy firmy.

Centrálním systémem pro zpracování dat v organizaci je ERP systém. Do tohoto systému vkládají data jeho uživatelé, z těchto dat jsou vytvářeny reporty. Mnohá data také vznikají automaticky při monitoringu činnosti systému a uživatelů. Nebo jsou do ERP systému předávaná z jiných aplikací.

Co kdyby se to jednou hodilo

Můžeme tak shromažďovat, protože hardwarové vybavení se vyvíjí dostatečně rychle na to, abychom mohli zaplatit za prostor a výkon. V čem je tedy problém?
Setkávám se docela často s tím, že uživatelé nevědí, proč zadávají do systému data. Nebo si dokonce myslí, že jsou nuceni zapisovat věci úplně zbytečně, protože tato data nikoho nezajímají. Manažeři často v ERP systému hromadí reporty a nutí uživatele zadávat data a fungovat v procesech, které už nemají žádné opodstatnění a nejsou pro výsledek firmy ve své podstatě vůbec důležité.

Procesy běží, často jako dědictví předchozích manažerů, sestava obsahuje přehledné informace a pěkné grafy, dokonce i finanční výsledky v nich vypadají skvěle, tak proč jít do rizika a pouštět se do neprozkoumaného terénu zpochybnitelných změn a s nimi spojených hypotetických přínosů? Domnívám se, že i zde lze vysledovat určitou analogii s věcmi – tam také můžete slýchat reakce typu „co kdyby se to jednou hodilo“.

Smysluplnost se nedá předstírat

Já se na ERP systém dívám jako na prostředek pro motivaci lidí. Měl by lidem ve firmě poskytnout informace a zpětnou vazbu v tom, že dělají správné věci správně. A to je, podle mého názoru, mnohem důležitější než práce na dvacetistránkovém barevném reportu pro vedení, který nakonec nikoho nezajímá.
Smysluplnost se z dlouhodobého hlediska nedá předstírat, buď ji do firmy zakořeníte, nebo musíte hledat jiné alternativy, jak ji zaměstnancům vynahradíte. A to většinou bývá velmi nákladné.

K2 atmitec

Hana.Pradkova@k2.cz

www.k2.cz

Reklama
Související články
Ze života (ne)úspěšných firem (7) – Hodnoty a motivace

Při obchodních jednáních s jedním potenciálním zákazníkem z oblasti velkoobchodu jsme se dotkli problematiky řízení skladů a skladových zásob obecně. Velmi mě překvapil názor majitele, který prohlásil: "Některé věci prostě nesledujeme. Víme, že zaměstnanci kradou a budou krást dál. Naše marže nám to pokryje, tak proč bychom si měli komplikovat život nějakými procesy."

Ze života (ne)úspěšných firem (6) - Vizionáři, kreativci a čára smrti

Podnikový informační systém patří mezi nejsložitější softwarové aplikace a jeho primárním účelem je pomáhat s řízením, nebo dokonce přímo řídit části firmy. Vlastní použití se pak často dramaticky liší podle oborů činnosti či velikosti jednotlivých firem.

Ze života (ne)úspěšných firem (4) - Benefity, motivace a perspektiva

Poměrně pravidelně se setkávám s nejrůznějšími průzkumy, které odrážejí nálady na trhu práce. Vesměs jsou závěry podobné. Atraktivní plat. Benefity. Jistota práce. Příjemná pracovní atmosféra a zajímavá práce. To jsou nejčastější důvody, které zaměstnanci uvádějí jako odpovědi na otázku, proč neuvažují o změně zaměstnání.

Související články
Ze života (ne)úspěšných firem (2) - Měříme, kontrolujeme a odměňujeme

ERP systém, internet a mobilní aplikace přímo svádějí k tomu, abychom sbírali data ze všemožných zdrojů a snažili se v nich pomocí různých analýz a reportů vyznat. Najít závislosti. Kontrolovat a měřit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ze života (ne)úspěšných firem (1) - Najatý ředitel

Na každou firmu se můžeme podívat jako na fungující stroj. O tom, jak dobře nebo nedobře funguje, rozhoduje nejenom kvalita jeho součástí, ale také jejich vzájemné propojení.

Řízení výroby s novým informačním systémem

Společnost Aspera technology nahrazuje své stávající IT řešení novým ERP systémem K2. Firma, která se specializuje především na zakázkovou kovovýrobu, se blížila rostoucím objemem výroby a požadavky firemních uživatelů k limitním možnostem dosavadního ERP systému. Proto se rozhodla nasadit ve firmě systém nový. Volba padla na ERP od společnosti K2.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Ze života (ne)úspěšných firem: Předpoklady a předsudky

U našich aktivit v oblasti ERP systému K2 se často setkáváme s požadavky, abychom připravili výsledné prostředí pro uživatele tak, jako by neuměli do pěti napočítat. Důležitým kritériem je, aby lidé při práci nemuseli přemýšlet. Tato idea vychází z předpokladu, že to ani neumějí.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Předpoklady a bariéry inovační tvořivosti vývojářů

Při výběru vývojáře do firmy by měl jeho budoucí vedoucí zkoumat, zda má předpoklady pro tuto práci (uvedené v předchozím článku MM 6&7,8/200635) a potom, zda nemá nějaké bariéry tvořivosti. Má je kdekdo.

Soutěž Manažer roku vyhlíží vítěze

Nejlepší manažeři, podnikatelé, lídři, účastníci 27. ročníku soutěže České manažerské asociace Manažer roku se sejdou 21. října v pražském Paláci Žofín. Předcházet mu bude panelová diskuze autorů knihy Návrat k prosperitě.

Skutečně efektivní pomoc v krizi?

Krize poukazuje na lidský charakter, správnost chodu společnosti, možnosti firem zefektivnit svou produkci nebo poskytované služby. Je na jedné straně nebezpečnou výchylkou, která ručičku vah profitability nakloní do červeného pole, na druhé představuje příležitost.

Osobnost vývojáře

Není jedno, koho přijmete za vývojáře. Patrně již nehledáte překreslovače výkresů pro přípravu výroby a technologie. Nejspíš ale hledáte člověka, který vám má vymyslet nový produkt. A zřejmě to nebude obyčejný produkt, ale např. o 10 % lepší než ten předchozí. V posledních letech se určité funkcionality u výrobků stávají standardem. Mají je všichni - rozdíly jsou v nuancích. Dnes se více soutěží v konceptech a designu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit