Témata

Články od: Eva Klocová

Co vás jako první napadne, když se řekne přesnost?

Nás třeba měření času. O něm se říká, že je to jediná opravdová spravedlnost, protože každému měří stejně. Je neúplatný a odpočítává nekompromisně, ať už se nám to líbí, nebo ne. Dokáže nám dát zapomenout na to, co nás hluboce zranilo, ale zároveň počítá i okamžiky té největší radosti a štěstí.

Cesta k perfektní formě

Jednoduše řečeno, každá forma je ve své podstatě negativní otisk převzatý z pozitivního modelu. Protože základním cílem formy je co nejvěrněji reprodukovat originál, musí ideální forma zachytit každý detail, což znamená jediné: musí být přesná. A to je prvotní zadání pro její výrobu - dokonale přesný a hladký povrch, který jediný je zárukou kvality finálního výrobku. Ruku v ruce s tímto požadavkem přicházejí další: rychlost, minimální náklady a žádné komplikace při výrobě. Splnit všechny tyto podmínky najednou není rozhodně jednoduchý úkol.

Spolupracujeme rádi s lidmi, které jejich práce baví

Spolupráce průmyslové sféry s technickými univerzitami ve výuce i ve výzkumu představuje vždy synergickou výhodu pro obě strany. Pro výrobní podniky je nejen cestou k přímému oslovení studentů, ale také jednou z možností, jak se věnovat výzkumu i společnému vývoji produktů.

Široká nabídka funkcí pro výrobu perfektních forem

Základním požadavkem na výrobu nástrojů a forem je vždy přesnost. Minimální odchylky tvaru, které jsou v podstatě neměřitelné a pouhým okem neviditelné, jsou dnes dále rozšířeny o požadavky na vyšší produktivitu a co nejnižší výrobní náklady. Splnit obě podmínky najednou není úplně jednoduchý úkol.

Nové cykly pro výrobu ozubení a interpolační soustružení

TNC řídicí systémy společnosti Heidenhain pokrývají celou škálu aplikací a jsou všestranné: disponují jak dílenským, tak i off-line programováním, a proto jsou ideální nejen pro malou dílnu, ale i pro automatizovanou výrobu.

Jak připravit pro studenty techniku přitažlivou a zajímavou?

Přinášíme vám rozhovor s Ing. Evou Klocovou, která téměř rok podniká nelehké kroky k získání licence České republiky k mezinárodní soutěži v učňovských dovednostech WorldSkills. Kdo jí zná, dá nám za pravdu, že jde do toho celým svým srdcem, podobně jako do všech svých profesních aktivit. V jaké fázi cesty se nyní nachází?

HIGH END soustružení na stisknutí tlačítka

CNC PILOT 640 je koncipován jako multiprocesní řízení s vysokou výpočetní kapacitou využitou pro velmi přesné vedení dráhy nástroje při vysokých rychlostech obrábění a s grafickou podporou na úrovni výkonných PC.

Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Zkušenosti made in Siemens - Mezinárodní záruky

Každý výrobce, který prodává obráběcí stroj, se snaží nabídnout koncovému zákazníkovi naprosto dokonalé řešení. Součástí bývá velmi často vyžadovaná služba mezinárodní záruky – Repair Service Contract (RSV/RSC – záleží, zda použijeme německý, nebo anglický překlad). Všichni světoví výrobci uvažují, jak co nejlépe připravit svůj produkt na jeho fungování u koncového zákazníka jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí. Jasnou odpovědí na to, co zajistí strojům s řídicími systémy Sinumerik bezstarostný a bezproblémový provoz u koncového zákazníka, je služba RSV.

Zkušenosti Made in Siemens v partnerství se školami

Technické vzdělání - téměř by se dalo říci, že se jedná o jakési módní téma, protože kam se podíváme, všude se o něm hovoří. Pořádají se různé konference, semináře a workshopy, na kterých se snažíme přijít na to, proč nám tak trochu před lety ujel vlak a jak celou situaci s tím, že je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků, nějak rychle a hlavně systémově vyřešit.

Ekodesign - všude kolem nás

Pokud budeme hledat co nejvýstižnější definici tohoto pojmu, mohli bychom říci, že vedle klasických vlastností, které se skrývají pod pojmem design, posuzujeme produkt současně i z hlediska ochrany životního prostředí. Zajímá nás tedy nejen návrh a vývoj výrobku včetně jeho funkčnosti, bezpečnosti a estetičnosti (jde přece o design), ale velký důraz je kladen na dosažení minimálního dopadu výrobku na životní prostředí.

Zkušenosti Made in Siemens ve vzdělávacím procesu

Technické vzdělání je dnes beze sporu snad nejvíce používané spojení v souvislosti s naším odborným školstvím. Proč náhle toto téma, do nedávné doby ne příliš přitažlivé, najednou plní stránky časopisů? Co se to stalo a proč má řada z nás nyní pocit, že jsou klasické technické obory na ústupu a není snadné najít lidi, kteří se v podnicích postaví k reálným strojům?

Zkušenosti made in Siemens v aplikacích firmy Fermat CZ

Zdá se to být až neskutečný příběh, který připomíná známou pohádku o ne příliš přitažlivém káčátku, které však svému okololí dokonale vyrazí dech svou nečekaně přitažlivou proměnou. Co všechno je schované za přeměnou malé a nenápadné firmy ve firmu, kterou nelze ve světě strojírenství přehlédnout?

Zkušenosti made in Siemens v průmyslových aplikacích

V minulém čísle jsme slíbili, že se budeme věnovat věcem nadčasovým. Takových pěkných záležitostí má Sinumerik ve své kuchyni dostatek a my jsme z této nabídky pro vás dnes vybrali pomocníka nenápadného, zato však neuvěřitelně významného a pracovitého. Dovolte, abychom v dnešním příspěvku představili Drive CLiQ - komunikační médium pro přenos regulačních dat u pohonů Sinamics v reálném čase

Cesta k energeticky efektivním obráběcím strojům

Doposud jsme čtenářům představovali takové aplikace společnosti Siemens, jejichž výsledkem jsou produkty, s nimiž se potkáváme v běžném životě, užíváme je a můžeme se jich fyzicky dotknout. Dnes při cestování se Sinumerikem však uděláme výjimku a zvolíme jiný směr. Budeme se snažit nalézt odpověď na otázku o existenci úsporného obráběcího stroje.

Siemens pro Red Bull Racing

Název článku dává tušit, oč půjde v dnešním průvodci světem úspěšných aplikací, spojených se jménem Sinumerik. Opustíme prostředí leteckého průmyslu, kde Sinumerik odpovídal na volání "vysoko" (viz MM Průmyslové spektrum 6/2012, www.mmspektrum.com/120616), protože dnes se jedná o jinou výzvu - "rychle".

Zkušenosti Made in Siemens v průmyslových aplikacích

Již několik let může pozorný čtenář v MM Průmyslovém spektru pravidelně nacházet postřehy a komentáře českých výrobců obráběcích strojů k aplikacím Sinumerik na jejich výrobcích. Nechali jsme vás nahlédnout tak říkajíc do jejich kuchyně a ochutnat místní speciality. V tomto roce bychom ale rádi přidali i něco navíc. Zavedeme vás do světa vyspělých technologií pro takové průmyslové obory jako je výroba forem, medicínská technika, automobilový nebo letecký průmysl. Bez nadsázky lze tyto náročné aplikace nazvat vlajkovou lodí Siemens.

Zkušenosti Made in Siemens

V posledních měsících se velmi opatrně hovoří o pozvolném oživování trhu průmyslové komodity. Tento fakt by se měl promítnout i ve zvyšování investic do nákupu nových výrobních technologií. Jeden z největších propadů zaznamenal obor obráběcích strojů, tudíž i karta by se nyní měla u těchto výrobců obracet.

Řídicí systém – 50letá historie

Setkání s týmem pana Škopa, ředitele obchodního úseku divize řídicích systémů a pohonů Siemens pro obráběcí stroje, jeho kolegy paní Klocovou a panem Urbanem je pro naši redakci vždy příjemným zpestřením často novinářské šedi. Důvodem pozvání byl fakt, že Sinumerik bude slavit svých 50 let a při této příležitosti by bylo bezesporu zajímavé čtenáře MM Průmyslového spektra o jeho vývojové historii informovat.

Sinumerik slaví půlstoletí

Teprve 50. narozeniny jsou těmi, které si zaslouží skutečnou oslavu. Rádi bychom touto cestou čtenáře MM Průmyslového spektra informovali o skutečnosti, že zmíněné oslavy právě začínají a jejich vyvrcholení se dočkáme na letošním MSV v Brně. Pojďte spolu s námi nahlédnout do padesátileté historie i neméně zajímavé současnosti řídicího systému Sinumerik.