Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> CzechTrade pomáhá strojařům: Velká Británie a Irsko
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

CzechTrade pomáhá strojařům: Velká Británie a Irsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na jihoamerický trh, konkrétně do Spojeného království Velké Británie a Irska.

Na rozdíl od názoru i mnoha vyhlášených ekonomů je výrobní sektor ve Spojeném království velice prosperující oblastí a Británie stále patří do desítky ekonomik světa s nejsilnějším průmyslem. Pravda, podíl tohoto odvětví aktuálně nepřekračuje hranici 11 % HDP. Pryč jsou 70. léta minulého století, kdy ještě tento sektor reprezentoval čtvrtinu HDP ostrovního království. Británie dnes fakticky žije především z bankovnictví, pojišťovnictví, finančních i parafinančních a jiných business služeb s vysokou přidanou hodnotou. Důležité jsou také IT služby a takzvaný „kreativní průmysl“, včetně architektury a designu.


Ing. Martin Macourek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně
Vystudoval mezinárodní obchod na VŠE Praha a zároveň francouzskou filologii na FF UK. Dlouhodobě se specializuje na mezinárodní vztahy v návaznosti na obchodní sféru. Na MPO ČR tak například působil v roli vyjednavače v různých obchodně zaměřených pracovních skupinách Rady EU. Šlo mimo jiné o obchodní dohody s USA či s Japonskem. Od roku 2013 působí jako ředitel britské a irské pobočky agentury CzechTrade. Věnuje se zejména obchodu v oblasti automotive, aerospace, designu a také v pivním průmyslu.


Na druhou stranu výrobní sektor představuje přes 44 % britského exportu, generuje 70 % britského R&D a přímo zaměstnává na 2,6 milionu lidí. Obecně se totiž britský průmysl vyznačuje vysokou přidanou hodnotou, je úzce propojen s engineeringem a vykazuje vysokou mírou digitalizace a uplatňovaní nejnovějších technologií.
Jaké výrobní sektory jsou tedy v UK důležité a jakou roli v nich mohou hrát čeští dodavatelé? Když to zjednodušíme, britské strojírenství v zásadě stojí na třech pilířích: automotive, aerospace a těžba ropy a plynu (oil and gas). Trendem posledního desetiletí byl dynamický růst prvních dvou odvětví a postupný útlum těžařství, který souvisí s vyčerpáním ložisek ropy a plynu v Severním moři. Poslední rok však čelí velkému tlaku také automotive, a to zejména z důvodu poklesu důležitého čínského trhu, vysokých investic spojených s elektrifikací vozů a nejistoty související s brexitem.

Příležitosti po české firmy jsou v dodavatelském řetězci v rámci komponent, ale také ve výrobním prostředí jako jednoúčelové stroje, obráběcí centra, montážní linky či lakovny. Jako aktuálně nejperspektivnější růstový obor pro české firmy lze doporučit průmysl letecký: za prvé je v celém odvětví velká konjunktura poháněná objednávkami letadel z Asie, za druhé zde přece jen oproti automotive panuje menší konkurence a za třetí se jedná většinou o produkty s vyšší přidanou hodnotou, které by měly vyhovovat struktuře českého hospodářství.

Zcela dominantní úlohu zastává sektor automotive, jehož obrat přesahuje 70 miliard korun ročně. Sektor je dnes téměř monopolně v zahraničním vlastnictví. Celkově je dnes v UK 25 automobilek, které vyrábějí kolem 70 různých modelů. Celková roční výroba pak dosahuje asi 1,6 milionů vozů. Největším výrobcem je domácí Jaguar Land Rover (JLR), jehož vozy vznikají od návrhu ve Velké Británii, včetně vlastních pohonných jednotek a podvozků. JLR se sice v posledních dvou letech potýká s poklesem odbytu, zejména na klíčovém čínském trhu, nicméně firma se stává jedním z technologických lídrů UK s vysokými investicemi do elektrifikace, autopilotů a digitalizace vozů. Právě v této oblasti leží řada příležitostí pro české technologické firmy, které se například zabývají umělou inteligencí. Celkově má v UK vzniknout nových 25 000 technologických pracovních pozic.

Zcela mimořádné postavení pak zastává Británie v oblasti leteckého průmyslu, kde její globální podíl činí celých 18 %! Spojené království tak drží druhé místo hned za USA. Aktuálně mají britské firmy objednávky na 13 000 letadel v hodnotě 105 miliard liber pro UK. Příležitosti jsou zejména v oblasti výroby motorů, křídel, elektroniky, podvozků a avioniky. Klíčoví hráči jsou jak čistě domácí, tak i zahraniční společnosti, jako např. Rolls-Royce, Airbus UK, Bombardier, Agusta Westland, GKN či například Meggitt. K tomu je třeba dodat firmu BAE Systems, největšího evropského zbrojního kontraktora, který jen v UK zaměstnává na 40 000 lidí.

Těžařský průmysl zaměstnává až 450 000 lidí a jeho rozsah byl ještě donedávna takový, že Británie byla až do roku 2005 soběstačná z hlediska spotřeby ropy a plynu. Jeho význam však postupně opadává. Příležitosti pro české firmy jsou hlavně v oblasti těžkých ocelových konstrukcí a váží se zejména k projektům vyřazování z provozu. Na druhou stranu velmi silná již od 80. let je petrochemie, v čele s gigantem INEOS. To je šance pro české výrobce reaktorů, kotlů, nádrží či například tlakových nádob.

Británie je jedním z nejdůležitějších obchodních a investičních partnerů České republiky a dlouhodobě patří mezi čtyři až pět předních exportních teritorií pro české vývozce, když vývoz přesahuje částku 200 miliard korun. Obchod s Velkou Británií je také v pořadí druhou nejefektivnější relací českého zahraničního obchodu (po Německu) s vysokým přebytkem ve prospěch ČR. České firmy by se však měly začít připravovat i na variantu přechodu obchodu s UK na podmínky WTO, včetně všech nevýhod s tím spojených. Dnešní Británii nejvíce trápí nejistota spojená s brexitem, která již trvá dva roky a negativně se promítá do investičních plánů většiny společností, jež v UK působí či plánují působit. Do následujících měsíců proto místní podnikatele více než jaký typ brexitu zajímá otázka ukončení nejistoty a přijetí jasného rozhodnutí. Ať už bude brexit jakýkoliv, doporučujeme českému výrobnímu sektoru nadále Británii věnovat výraznou pozornost.

CzechTrade Londýn

Ing. Martin Macourek 

martin.macourek@czechtrade.cz

Další články

Inovace
Letecký průmysl
Automobilový průmysl
Exportní příležitosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: