Témata

MSV (nejen) ve znamení digitalizace

13. 10. 2021

Všichni již pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nástrojů, umožňujících digitalizaci výrobních firem. Proto jsme tentokrát oslovili Ing. Jana Otoupalíka, CEO společnosti 4dot Mechatronic systems, Ing. Tomáše Tomalu, jednatele společnosti AutoCont Control Systems, Mgr. Tomáše Kašpárka, SFL Sales Specialistu společnosti Bossard, Ing. Tomáše Dubu, zástupce divize Digital Industries ve společnosti Siemens, a Ing. Antonína Matěje, Marketing & Sales manažera ve společnosti UNIS.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Prosím, představte nám svoji firmu.

J. Otoupalík: Technologie 4dot vznikla, aby stroje vyráběly. Uživatelům tvářecích strojů, nově i brusek, poskytujeme nástroj, který umožňuje sledovat vazby mezi nástrojem a budoucím výrobkem, chránit životnost nástroje, kontrolovat parametry zajištující jakost výrobku. Také poskytujeme nástroj pro prediktivní údržbu běžných i pomaloběžných ložisek užívaných v metalurgii a tvářecích strojů, který zvyšuje dostupnost strojů a snižuje náklady údržby.

Jan Otoupalík

„Jako startup působící ve strojírenství potřebujeme s našimi budoucími klienty mluvit a vidět se naživo.“ (Zdroj: 4dot Mechatronic systems)

T. Tomala: AutoCont Control Systems patří již více než 30 let mezi přední distributory produktů pro průmyslovou automatizaci. Ve všech případech se jedná o přední světové výrobce, se kterými spolupracujeme desítky let. Z těch největších stojí za zmínku společnosti Mitsubishi Electric, Beijer Electronics, Siebert Industrieelektronik, Crevis a Apex.

Současně s prodejem těchto produktů se věnujeme i realizaci projektů, díky čemuž získáváme praktické zkušenosti, které jsme posléze schopni sdílet s našimi zákazníky formou školení, workshopů, odborných seminářů apod.

Reklama
Reklama
Reklama

T. Kašpárek: Firma Bossard je globálním poskytovatelem řešení ve spojovací technice, logistických systémech a aplikačního inženýringu. Našimi produkty jsou spojovací prvky, přičemž nabízíme nejvyšší kvalitu v oboru spojovacích technologií. Dále chytrá logistika – naše Smart Factory Logistics zajistí spolehlivý a hladký chod celého dodavatelského řetězce. A také Assembly Technology Expert, kdy technici a konstruktéři jsou zásobováni inovacemi, optimalizacemi procesů a efektivitou.

T. Duba: Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens Digital Industries pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Jsme průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace, zákazníkům přinášíme komplexní digitální produkty a služby.

Tomáš Duba

„Siemens je jednou z mála firem, které se účastnily všech 61 ročníků MSV. Po dvou letech se rádi s našimi zákazníky, partnery i širokou veřejností opět osobně potkáme.“ (Zdroj: Siemens)

A. Matěj: Hlavní činností společnosti UNIS je realizace projektů v investiční výstavbě zaměřených na zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, chemie a energetiky v dodavatelské formě tzv. „na klíč“ (model EPC nebo EPC-M).

Na MSV plánujeme představit i naše ostatní oblasti, jako je letecká divize a sekce zaměřená na vývoj a implementaci nejprodávanějšího výrobního informačního systému PHARIS v ČR. Prostor dáme i naší zkušební laboratoři, která v posledních letech patří mezi nejvyhledávanější zkušebny pro provádění EMC a klimaticko-mechanických zkoušek. A poprvé ukážeme i novou oblast – odpadové hospodářství.

MM: Co bylo hlavním důvodem pro vaše rozhodnutí vystavovat na letošním MSV?

J. Otoupalík: Jsme brněnská firma a MSV Brno je náš domácí veletrh. Pokud to doba dovolí, bereme to jako svoji povinnost.

T. Tomala: Přestože dnes se většina prodejních aktivit přesunula do online prostoru, minimálně pro náš obor zůstane úloha výstav a veletrhů stěžejní i pro nejbližší budoucnost. Jednak jako místo pro informování a poskytování inspirace pro stávající i nové zákazníky, jednak jako místo pro setkání s klienty, s nimiž jsme v průběhu roku v kontaktu jen telefonicky nebo formou elektronické korespondence.

Hlavním motem firmy AutoCont Control Systems pro letošní MSV bude: „Mitsubishi (jen) neprodáváme, my Mitsubishi rozumíme“. (Zdroj: AutoCont Control )

MSV je pro nás zvlášť důležitý v tom, že v uplynulém i tomto roce byla výrazně omezena možnost přímých kontaktů a návštěv, což bychom si nyní rádi vynahradili. Během uplynulého více než roku se navíc rovněž objevila řada technických novinek a projektů, se kterými bychom rádi odbornou veřejnost seznámili. Naším hlavním motem letos bude: „Mitsubishi (jen) neprodáváme, my Mitsubishi rozumíme“.

T. Kašpárek: Naším primárním cílem je oslovit nové potenciální zákazníky a zároveň využít možnosti osobního setkání s naší stávající klientelou, a toto setkání posílit jak v pracovní, tak i osobní rovině.

T. Duba: Siemens je jednou z mála firem, které se účastnily všech 61 ročníků MSV. Po dvou letech se rádi s našimi zákazníky, partnery i širokou veřejností opět osobně potkáme. Za poslední dva roky jsme v oblasti průmyslové digitalizace výrazně pokročili a rádi bychom nová řešení a technologie představili. Věřím, že pro návštěvníky bude zajímavé seznámit se s tím, jaké jsou praktické přínosy digitalizace a jak její potenciál mohou využít pro svoji činnost. Na letošním MSV představíme své technologie ve formě partnerství projektu Digitální továrna. Zaměříme se na nejnovější digitální technologie jako nativní digitální dvojče, edge, cloudová řešení nebo využití umělé inteligence v průmyslu.

Zdroj: Unis

A. Matěj: UNIS vnímá Mezinárodní strojírenský veletrh jako největší českou veletržní akci, vhodnou pro prezentaci našich produktů a služeb. Každý rok jsme připraveni na MSV vystavovat, pokud výstavu nezhatí nějaké neočekávané události. Kromě obchodních záležitostí a propagace značky je u nás strojírenský veletrh chápán také jako vhodná příležitost pro setkání s dodavateli nabízených zařízení, agenty, ale i bankéři.

MM: Pokud jste předloni vystavovali nebo jste byli na veletrhu jako návštěvníci, jak ročník 2019 hodnotíte a co vás na něm zejména zaujalo?

J. Otoupalík: Na veletrhu jsme se účastnili Digitální továrny a myslíme, že je to zajímavý koncept, který umožňuje představovat nové technologie na jednom místě.

Zdroj: 4dot

T. Tomala: Stejně jako (téměř) po celou historii firmy jsme se i v roce 2019 účastnili MSV. S dvouletým odstupem lze jen těžko hodnotit jednotlivé detaily, pravděpodobně v ničem nevybočoval z obvyklého vysokého standardu. Nicméně pro nás měl jeden velmi důležitý aspekt: v roce 2019 jsme po téměř 30 letech ukončili spolupráci se společností Mitsubishi Electric B.V. – odštěpný závod Praha a stali jsme se nezávislým distributorem produktů tohoto výrobce. Na MSV 2019 jsme měli poprvé možnost našim zákazníkům a obchodním partnerům prezentovat, že tato změna se jich nikterak nedotkne, a naopak povede k dalšímu zlepšování našich služeb, vyšší kvalitě a stabilitě dodávek, a v neposlední řadě i k nižším cenám. To se nám i s odstupem dvou let daří naplňovat.

T. Kašpárek: Vystavovali jsme; získali jsme zajímavé kontakty. Je dobře, že se MSV aktivně podílí na propagaci digitalizace a automatizace ve výrobních společnostech.

Tomáš Kašpárek

„Je dobře, že se MSV aktivně podílí na propagaci digitalizace a automatizace ve výrobních společnostech.“ (Zdroj: Bossard)

T. Duba: Na posledním MSV jsme se zaměřili na otázku digitální továrny jako celku. Představili jsme například pokročilý koncept digitálních dvojčat, prediktivní údržbu, vzdálené zprovoznění nebo novinky z oblasti aditivní výroby. Se zákazníky a návštěvníky jsme otevřeli otázku potřeby strategie digitální transformace a představili jsme výhody tohoto přístupu ve srovnání s implementací jednotlivých solitérních řešení. V roce 2019 jen málo firem uvažovalo v kontextu celého hodnotového řetězce a potřeby digitalizace všech jeho fází. Věřím, že vývoj posledních dvou let, včetně koronavirové pandemie, přinesl změnu k lepšímu a na letošním MSV již nebudeme řešit, zda je strategie digitální transformace přínosná, ale jak ji vytvořit a realizovat co nejlépe.

A. Matěj: V roce 2019 jsme vystavovali a hodnotíme veletrh pozitivně. Zaujal nás určitě velký zájem, jak z řad vystavovatelů, tak z řad návštěvníků. Myslím, že lze hovořit o zavedené několikaleté tradici, která stále dobře funguje.

Antonín Matěj

„Každý rok jsme připraveni na MSV vystavovat, pokud výstavu nezhatí nějaké neočekávané události.“ (Zdroj: UNIS)

MM: V čem podle vás obecně spočívá hlavní přínos veletrhů „na živo“ oproti nejrůznějším virtuálním akcím?

J. Otoupalík: Jako startup působící ve strojírenství potřebujeme s našimi budoucími klienty mluvit a vidět se naživo, veletrh je efektivní způsob pro toto setkávání. Zastáváme názor, že strojírenskou technologickou firmu jen přes mobilní telefon a počítač budovat nejde.

T. Tomala: Výstavy a veletrhy, stejně jako odborné semináře, školení atd. jsou zejména místem pro společné setkávání se zákazníky a obchodními partnery. Při té příležitosti lze na vystavených exponátech rychle a přehledně ukázat novinky, prezentovat úspěšné aplikace a realizované projekty a informovat zákazníky o nových trendech v oboru.

Reklama

Neméně důležitá je však i sociálně-společenská stránka těch akcí, kdy lze v uvolněnější atmosféře prodiskutovat i mimopracovní témata, na něž obvykle v průběhu roku není tolik času. Po období více než ročních omezení všech akcí se dá očekávat zvýšený zájem vystavovatelů i zákazníků a věříme, že se opět bude jednat o vydařenou společenskou i odbornou událost.

T. Kašpárek: Osobní kontakt, osobní řešení, osobní doporučení. Možnost představit naše technologie naživo.

T. Duba: Virtuální akce si vydobyly v poslední době své místo, mají svoje výhody. Ve společnosti Siemens je považujeme za běžnou součást pracovního života a osvědčenou formu kontaktu se zákazníky. Nicméně možnost osobního setkání, diskuze a představení našich řešení na konkrétních technologiích představuje zcela jiný rozměr v komunikaci s našimi zákazníky, partnery i odbornou veřejností. Do budoucna chceme kombinovat přínosy obou uvedených forem komunikace a vytvořit hybridní model, kdy během „živého“ veletrhu zařadíme konference, přednášky, odborné ukázky a další akce, které budou současně dostupné online.

Zdroj: Siemens

A. Matěj: Na to je těžké jednoznačně odpovědět – možná je virtuální směr hudba budoucnosti. My však stále preferujeme stávající formát s osobním přístupem a komfortem pro návštěvníka v podobě občerstvení.

Vydání #10
Kód článku: 211011
Datum: 13. 10. 2021
Rubrika: Redakce / Věda, Výzkum, Inovace
Firmy
AutoCont Control Systems

Společnost AutoCont Control Systems patří již více než 30 let mezi přední distributory produktů pro průmyslovou automatizaci. Ve všech případech se jedná o přední světové výrobce, se kterými spolupracuje desítky let. Z těch největších stojí za zmínku společnost Mitsubishi Electric (PLC, operátorské panely, servopohony, frekvenční měniče, roboty atd.), Beijer Electronics (operátorské panely), Siebert Industrieelektronik (velkoplošné displeje a informační tabule), Crevis (vzdálené I/O moduly) a Apex (převodovky).
Současně s prodejem těchto produktů se věnuje i realizaci projektů, díky čemuž získává praktické zkušenosti, které je posléze schopna sdílet se svými zákazníky formou školení, workshopů, odborných seminářů apod.

Číst dál
Bossard CZ

Firma Bosard je globálním poskytovatelem řešení ve spojovací technice, logistických systémů a aplikačního inženýringu. K jejím produktům patří:
Spojovací prvky – Společnost Bossard nabízí nejvyšší kvalitu v oboru spojovacích technologií. Výrobky a služby se vyznačují trvalým úsilím o dosahování nejvyšší úrovně, technickou přípravou přizpůsobenou potřebám zákazníků a poradenstvím orientovaným na konkrétní postupy.
Chytrá logistika – Smart Factory Logistics zajistí spolehlivý a hladký chod celého dodavatelského řetězce. S pomocí inovativních logistických systémů a vlastních řešení přináší do vaší společnosti lepší evidenci položek, automatizaci a digitalizaci logistických procesů – vše s cílem zvýšit vaši produktivitu a konkurenceschopnost.
Assembly Technology Expert – Technici a konstruktéři jsou zásobováni inovacemi, optimalizacemi procesů a efektivitou – zásadními faktory pro tvorbu konkurenční výhody ve výrobní sféře. Během vývoje nového produktu vám služby Assembly Technology Expert poskytnou chytrá řešení pro výzvy v oblasti spojování.
Společnost Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens Digital Industries pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace, zákazníkům přináší komplexní digitální produkty a služby.

Číst dál
Siemens

Společnost patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 

Číst dál
Unis

Společnost Unis se zabývá realizací projektů v investiční výstavbě zaměřených na zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, chemie a energetiky v dodavatelské formě tzv. „na klíč“ (model EPC nebo EPC-M).
K její činnosti dále patří oblasti, jako je letecká divize a sekce zaměřená na vývoj a implementaci nejprodávanějšího výrobního informačního systému Pharis v ČR. Svým zákazníkům též nabízí zkušební laboratoř, která v posledních letech patří mezi nejvyhledávanější zkušebnu pro provádění EMC a klimaticko-mechanických zkoušek.

Číst dál
Související články
Systémy produktivního obrábění

Zákaznických dnů Tajmac-ZPS se tradičně účastní i společnost Siemens. Ta letos představila ve dvou expozicích více než tisícovce návštěvníků novinky, které pomohou zvýšit produktivitu obráběcích strojů. Díky vysoce výkonnému řídicímu systému Sinumerik One.

Sinumerik Cup: Nad rámec předepsaného

Letos proběhl již 10. ročník soutěže Sinumerik Cup, kterou tradičně pořádá společnost Siemens. Na podrobnosti této soutěže pro technicky nadané mladé lidi jsme se zeptali Aleše Polzera z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI VUT v Brně, a Víta Hadáčka ze společnosti Siemens, kteří jsou hlavními organizátory soutěže.

Digitální výroba pro produktovou diverzitu

V německém dolnofranském lázeňském městě Bad Neustadt, nacházejícím se na severozápadním okraji Bavorska, se elektromotory pro průmyslové využití vyrábějí již přes 80 let. Zásluhou vlastního vývoje a mnohaletých zkušeností s rozvojem výroby je tento závod společnosti Siemens zároveň i důkazem toho, jak zásadně je digitalizace nápomocna v oblasti efektivity a produktivity v tzv. diskrétní výrobě.

Související články
Není na co čekat

Každým dnem jsme blíže okamžiku, kdy se z oblíbeného řídicího systému Sinumerik 840D sl stane výběhový produkt. Bodem zlomu bude první říjen letošního roku. A o rok později již bude možné tento systém koupit již jen jako náhradní díl! Nastal proto čas migrovat na novou generaci řídicího systému - Sinumerik One. Redakce MM Průmyslového spektra oslovila pana Jaroslava Pracanta, vedoucího výroby ve firmě První česká obráběcí (Pozn. red.: Jde o fiktivní osobu a fiktivní firmu), aby si na toto téma pohovořil s odborníkem na slovo vzatým, Adamem Koncerem, vedoucím oddělení řídicích systémů pro obráběcí stroje ze společnosti Siemens.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Život v korporátu: Ptej se, co můžeš nabídnout

Pokud bychom chtěli komplexně popsat profesní působení Ing. Pavla Kafky, měli bychom v našem časopise – jakkoli je obsáhlý – problém s místem. Avšak vzhledem k tomu, že se tomuto významnému manažerovi a diplomatovi poměrně obšírně věnuje (nejen) Wikipedie, stačí zde zmínit, že Pavel Kafka byl mimo jiné v letech 1994–2009 úspěšným generálním ředitelem českého zastoupení společnosti Siemens. A právě to je důvodem, proč jej MM Průmyslové spektrum požádalo o rozhovor, který bude pilotním dílem našeho nového seriálu Život v korporátu.

Welcome to Digital Arena: Průmysl 4.0 v praxi

Aspekt globalizace, implementace technologických inovací a rostoucí konkurence vyvíjí na firmy stále větší tlak v oblasti efektivity veškerých jejich činností. Klíčovou cestou k jejímu dosažení je digitální transformace.
Často jsou v této otázce vítězi menší firmy, neboť velké společnosti kvůli nepružnosti provozního modelu a zastaralých IT systémů často nedokážou změny implementovat dostatečně rychle.

Řídicí systém nejen pro budoucnost

Podpora komplexní digitalizace. Tak by se dala stručně charakterizovat základní vlastnost řídicího systému Sinumerik One z produkce společnosti Siemens. Mezi typické zástupce firem, které jej úspěšně využívají, patří i výrobce obráběcích strojů Soraluce a jejich uživatel Abus Kransysteme. Tyto dvě společnosti jsou důkazem, že digitalizaci lze zavádět postupně a vlastním tempem, které zohledňuje všechny specifické potřeby podniku.

Softwarové mládí

Sinumerik Cup. Tak zní název soutěže pro mladé technology a programátory, která má za úkol motivovat studenty středních škol k týmové práci a připravit je na budoucí povolání. Letos proběhne její již osmý ročník. Na podrobnosti jsme se zeptali tří mužů, jejichž přičiněním je soutěž každým rokem prestižnější a populárnější.

Digitalizace: právě tady a právě teď

Siemens. Jméno, které ať zazní kdekoli na světě, každý ví, že si je má spojit se špičkovými technologiemi – pro soukromé osoby i pro firmy. Abychom se dozvěděli více právě o těch, jež jsou určeny pro výrobní firmy, vypravili jsme se do českého sídla společnosti Siemens v pražských Stodůlkách za Tomášem Dubou, ředitelem obchodního úseku Motion Control.

Technologická exploze po koronaviru

O tom, že vpád nemoci covid-19 do našich životů způsobí obrovské změny, nikdo nepochybuje. Avšak skutečnost, že ony změny mohou být i pozitivní, si ještě zdaleka všichni neuvědomují. Jedněmi z těch, kdo na pozitivní změny věří, a navíc dělají vše pro to, aby jich bylo co možná nejvíce, jsou tvůrci moderních technologií. Na konkrétní kroky i konkrétní technologie, které mohou posunout lidstvo o velký krok kupředu, jsme se ptali Ing. Tomáše Duby, zástupce divize Digital Industries společnosti Siemens.

Vše o CNC obrábění: Online a též v češtině

Odborné veřejnosti v oblasti obráběcích strojů je již delší dobu známo, že na internetu jsou k dispozici stránky, které obsahují obrovské množství informací, dokumentace, návodů, tipů a triků a dalších užitečných věcí, které pomáhají například při tvorbě programů, školení či optimalizaci výrobního procesu. Jejich název – CNC4you – naznačuje, že zde lze nalézt téměř cokoli, co souvisí s oblastí CNC obrábění.

Špičkové produkty pro dva veletrhy

Jako každý rok i letos jsou ve společnosti Siemens v plném proudu přípravy na dva prestižní strojírenské veletrhy – EMO Hannover a Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Podívejme se nyní společně, na co se mohou návštěvníci obou těchto významných akcí těšit.

Síla, spolehlivost a stabilita v jediném zařízení

Představte si spolehlivého a silného bojovníka připraveného čelit nepřívětivým podmínkám. Stabilního a spolehlivého partnera, který má přichystané vždy nějaké to eso v rukávu. Výkonného dříče, který hravě zvládá několik výzev najednou. Rváče, který bez zaváhání položí vlastní život při záchraně životů druhých. Vejdou se tyto vlastnosti vůbec do jedné osoby? Do osoby, kdo ví. Do krabice? Ano. A ještě si popovídá česky.

3D tisk v leteckém průmyslu:
Start připraven

3D tisk kovů přináší revoluci do leteckého průmyslu. Firma Morf3D zabývající se aditivní výrobou chce vyhovět rostoucí poptávce zákazníků, a proto nově v Kalifornii postavila závod s vyšší kapacitou. Plánování zařízení měli mj. na starost konzultanti společnosti Siemens Advanta. S pomocí nástrojů, jakými jsou Tecnomatix Plant Simulation nebo NX Line Designer, vytvořili optimální uspořádání závodu s ideálním nastavením výrobních procesů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit