Témata

MSV (nejen) ve znamení digitalizace

13. 10. 2021

Všichni již pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nástrojů, umožňujících digitalizaci výrobních firem. Proto jsme tentokrát oslovili Ing. Jana Otoupalíka, CEO společnosti 4dot Mechatronic systems, Ing. Tomáše Tomalu, jednatele společnosti AutoCont Control Systems, Mgr. Tomáše Kašpárka, SFL Sales Specialistu společnosti Bossard, Ing. Tomáše Dubu, zástupce divize Digital Industries ve společnosti Siemens, a Ing. Antonína Matěje, Marketing & Sales manažera ve společnosti UNIS.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Prosím, představte nám svoji firmu.

J. Otoupalík: Technologie 4dot vznikla, aby stroje vyráběly. Uživatelům tvářecích strojů, nově i brusek, poskytujeme nástroj, který umožňuje sledovat vazby mezi nástrojem a budoucím výrobkem, chránit životnost nástroje, kontrolovat parametry zajištující jakost výrobku. Také poskytujeme nástroj pro prediktivní údržbu běžných i pomaloběžných ložisek užívaných v metalurgii a tvářecích strojů, který zvyšuje dostupnost strojů a snižuje náklady údržby.

Jan Otoupalík

„Jako startup působící ve strojírenství potřebujeme s našimi budoucími klienty mluvit a vidět se naživo.“ (Zdroj: 4dot Mechatronic systems)

T. Tomala: AutoCont Control Systems patří již více než 30 let mezi přední distributory produktů pro průmyslovou automatizaci. Ve všech případech se jedná o přední světové výrobce, se kterými spolupracujeme desítky let. Z těch největších stojí za zmínku společnosti Mitsubishi Electric, Beijer Electronics, Siebert Industrieelektronik, Crevis a Apex.

Současně s prodejem těchto produktů se věnujeme i realizaci projektů, díky čemuž získáváme praktické zkušenosti, které jsme posléze schopni sdílet s našimi zákazníky formou školení, workshopů, odborných seminářů apod.

Reklama
Reklama

T. Kašpárek: Firma Bossard je globálním poskytovatelem řešení ve spojovací technice, logistických systémech a aplikačního inženýringu. Našimi produkty jsou spojovací prvky, přičemž nabízíme nejvyšší kvalitu v oboru spojovacích technologií. Dále chytrá logistika – naše Smart Factory Logistics zajistí spolehlivý a hladký chod celého dodavatelského řetězce. A také Assembly Technology Expert, kdy technici a konstruktéři jsou zásobováni inovacemi, optimalizacemi procesů a efektivitou.

T. Duba: Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens Digital Industries pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Jsme průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace, zákazníkům přinášíme komplexní digitální produkty a služby.

Tomáš Duba

„Siemens je jednou z mála firem, které se účastnily všech 61 ročníků MSV. Po dvou letech se rádi s našimi zákazníky, partnery i širokou veřejností opět osobně potkáme.“ (Zdroj: Siemens)

A. Matěj: Hlavní činností společnosti UNIS je realizace projektů v investiční výstavbě zaměřených na zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, chemie a energetiky v dodavatelské formě tzv. „na klíč“ (model EPC nebo EPC-M).

Na MSV plánujeme představit i naše ostatní oblasti, jako je letecká divize a sekce zaměřená na vývoj a implementaci nejprodávanějšího výrobního informačního systému PHARIS v ČR. Prostor dáme i naší zkušební laboratoři, která v posledních letech patří mezi nejvyhledávanější zkušebny pro provádění EMC a klimaticko-mechanických zkoušek. A poprvé ukážeme i novou oblast – odpadové hospodářství.

MM: Co bylo hlavním důvodem pro vaše rozhodnutí vystavovat na letošním MSV?

J. Otoupalík: Jsme brněnská firma a MSV Brno je náš domácí veletrh. Pokud to doba dovolí, bereme to jako svoji povinnost.

T. Tomala: Přestože dnes se většina prodejních aktivit přesunula do online prostoru, minimálně pro náš obor zůstane úloha výstav a veletrhů stěžejní i pro nejbližší budoucnost. Jednak jako místo pro informování a poskytování inspirace pro stávající i nové zákazníky, jednak jako místo pro setkání s klienty, s nimiž jsme v průběhu roku v kontaktu jen telefonicky nebo formou elektronické korespondence.

Hlavním motem firmy AutoCont Control Systems pro letošní MSV bude: „Mitsubishi (jen) neprodáváme, my Mitsubishi rozumíme“. (Zdroj: AutoCont Control )

MSV je pro nás zvlášť důležitý v tom, že v uplynulém i tomto roce byla výrazně omezena možnost přímých kontaktů a návštěv, což bychom si nyní rádi vynahradili. Během uplynulého více než roku se navíc rovněž objevila řada technických novinek a projektů, se kterými bychom rádi odbornou veřejnost seznámili. Naším hlavním motem letos bude: „Mitsubishi (jen) neprodáváme, my Mitsubishi rozumíme“.

T. Kašpárek: Naším primárním cílem je oslovit nové potenciální zákazníky a zároveň využít možnosti osobního setkání s naší stávající klientelou, a toto setkání posílit jak v pracovní, tak i osobní rovině.

T. Duba: Siemens je jednou z mála firem, které se účastnily všech 61 ročníků MSV. Po dvou letech se rádi s našimi zákazníky, partnery i širokou veřejností opět osobně potkáme. Za poslední dva roky jsme v oblasti průmyslové digitalizace výrazně pokročili a rádi bychom nová řešení a technologie představili. Věřím, že pro návštěvníky bude zajímavé seznámit se s tím, jaké jsou praktické přínosy digitalizace a jak její potenciál mohou využít pro svoji činnost. Na letošním MSV představíme své technologie ve formě partnerství projektu Digitální továrna. Zaměříme se na nejnovější digitální technologie jako nativní digitální dvojče, edge, cloudová řešení nebo využití umělé inteligence v průmyslu.

Zdroj: Unis

A. Matěj: UNIS vnímá Mezinárodní strojírenský veletrh jako největší českou veletržní akci, vhodnou pro prezentaci našich produktů a služeb. Každý rok jsme připraveni na MSV vystavovat, pokud výstavu nezhatí nějaké neočekávané události. Kromě obchodních záležitostí a propagace značky je u nás strojírenský veletrh chápán také jako vhodná příležitost pro setkání s dodavateli nabízených zařízení, agenty, ale i bankéři.

MM: Pokud jste předloni vystavovali nebo jste byli na veletrhu jako návštěvníci, jak ročník 2019 hodnotíte a co vás na něm zejména zaujalo?

J. Otoupalík: Na veletrhu jsme se účastnili Digitální továrny a myslíme, že je to zajímavý koncept, který umožňuje představovat nové technologie na jednom místě.

Zdroj: 4dot

T. Tomala: Stejně jako (téměř) po celou historii firmy jsme se i v roce 2019 účastnili MSV. S dvouletým odstupem lze jen těžko hodnotit jednotlivé detaily, pravděpodobně v ničem nevybočoval z obvyklého vysokého standardu. Nicméně pro nás měl jeden velmi důležitý aspekt: v roce 2019 jsme po téměř 30 letech ukončili spolupráci se společností Mitsubishi Electric B.V. – odštěpný závod Praha a stali jsme se nezávislým distributorem produktů tohoto výrobce. Na MSV 2019 jsme měli poprvé možnost našim zákazníkům a obchodním partnerům prezentovat, že tato změna se jich nikterak nedotkne, a naopak povede k dalšímu zlepšování našich služeb, vyšší kvalitě a stabilitě dodávek, a v neposlední řadě i k nižším cenám. To se nám i s odstupem dvou let daří naplňovat.

T. Kašpárek: Vystavovali jsme; získali jsme zajímavé kontakty. Je dobře, že se MSV aktivně podílí na propagaci digitalizace a automatizace ve výrobních společnostech.

Tomáš Kašpárek

„Je dobře, že se MSV aktivně podílí na propagaci digitalizace a automatizace ve výrobních společnostech.“ (Zdroj: Bossard)

T. Duba: Na posledním MSV jsme se zaměřili na otázku digitální továrny jako celku. Představili jsme například pokročilý koncept digitálních dvojčat, prediktivní údržbu, vzdálené zprovoznění nebo novinky z oblasti aditivní výroby. Se zákazníky a návštěvníky jsme otevřeli otázku potřeby strategie digitální transformace a představili jsme výhody tohoto přístupu ve srovnání s implementací jednotlivých solitérních řešení. V roce 2019 jen málo firem uvažovalo v kontextu celého hodnotového řetězce a potřeby digitalizace všech jeho fází. Věřím, že vývoj posledních dvou let, včetně koronavirové pandemie, přinesl změnu k lepšímu a na letošním MSV již nebudeme řešit, zda je strategie digitální transformace přínosná, ale jak ji vytvořit a realizovat co nejlépe.

A. Matěj: V roce 2019 jsme vystavovali a hodnotíme veletrh pozitivně. Zaujal nás určitě velký zájem, jak z řad vystavovatelů, tak z řad návštěvníků. Myslím, že lze hovořit o zavedené několikaleté tradici, která stále dobře funguje.

Antonín Matěj

„Každý rok jsme připraveni na MSV vystavovat, pokud výstavu nezhatí nějaké neočekávané události.“ (Zdroj: UNIS)

MM: V čem podle vás obecně spočívá hlavní přínos veletrhů „na živo“ oproti nejrůznějším virtuálním akcím?

J. Otoupalík: Jako startup působící ve strojírenství potřebujeme s našimi budoucími klienty mluvit a vidět se naživo, veletrh je efektivní způsob pro toto setkávání. Zastáváme názor, že strojírenskou technologickou firmu jen přes mobilní telefon a počítač budovat nejde.

T. Tomala: Výstavy a veletrhy, stejně jako odborné semináře, školení atd. jsou zejména místem pro společné setkávání se zákazníky a obchodními partnery. Při té příležitosti lze na vystavených exponátech rychle a přehledně ukázat novinky, prezentovat úspěšné aplikace a realizované projekty a informovat zákazníky o nových trendech v oboru.

Reklama

Neméně důležitá je však i sociálně-společenská stránka těch akcí, kdy lze v uvolněnější atmosféře prodiskutovat i mimopracovní témata, na něž obvykle v průběhu roku není tolik času. Po období více než ročních omezení všech akcí se dá očekávat zvýšený zájem vystavovatelů i zákazníků a věříme, že se opět bude jednat o vydařenou společenskou i odbornou událost.

T. Kašpárek: Osobní kontakt, osobní řešení, osobní doporučení. Možnost představit naše technologie naživo.

T. Duba: Virtuální akce si vydobyly v poslední době své místo, mají svoje výhody. Ve společnosti Siemens je považujeme za běžnou součást pracovního života a osvědčenou formu kontaktu se zákazníky. Nicméně možnost osobního setkání, diskuze a představení našich řešení na konkrétních technologiích představuje zcela jiný rozměr v komunikaci s našimi zákazníky, partnery i odbornou veřejností. Do budoucna chceme kombinovat přínosy obou uvedených forem komunikace a vytvořit hybridní model, kdy během „živého“ veletrhu zařadíme konference, přednášky, odborné ukázky a další akce, které budou současně dostupné online.

Zdroj: Siemens

A. Matěj: Na to je těžké jednoznačně odpovědět – možná je virtuální směr hudba budoucnosti. My však stále preferujeme stávající formát s osobním přístupem a komfortem pro návštěvníka v podobě občerstvení.

Vydání #10
Kód článku: 211011
Datum: 13. 10. 2021
Rubrika: Redakce / Věda, Výzkum, Inovace
Firmy
AutoCont Control Systems

Společnost AutoCont Control Systems patří již více než 30 let mezi přední distributory produktů pro průmyslovou automatizaci. Ve všech případech se jedná o přední světové výrobce, se kterými spolupracuje desítky let. Z těch největších stojí za zmínku společnost Mitsubishi Electric (PLC, operátorské panely, servopohony, frekvenční měniče, roboty atd.), Beijer Electronics (operátorské panely), Siebert Industrieelektronik (velkoplošné displeje a informační tabule), Crevis (vzdálené I/O moduly) a Apex (převodovky).
Současně s prodejem těchto produktů se věnuje i realizaci projektů, díky čemuž získává praktické zkušenosti, které je posléze schopna sdílet se svými zákazníky formou školení, workshopů, odborných seminářů apod.

Číst dál
Bossard CZ

Firma Bosard je globálním poskytovatelem řešení ve spojovací technice, logistických systémů a aplikačního inženýringu. K jejím produktům patří:
Spojovací prvky – Společnost Bossard nabízí nejvyšší kvalitu v oboru spojovacích technologií. Výrobky a služby se vyznačují trvalým úsilím o dosahování nejvyšší úrovně, technickou přípravou přizpůsobenou potřebám zákazníků a poradenstvím orientovaným na konkrétní postupy.
Chytrá logistika – Smart Factory Logistics zajistí spolehlivý a hladký chod celého dodavatelského řetězce. S pomocí inovativních logistických systémů a vlastních řešení přináší do vaší společnosti lepší evidenci položek, automatizaci a digitalizaci logistických procesů – vše s cílem zvýšit vaši produktivitu a konkurenceschopnost.
Assembly Technology Expert – Technici a konstruktéři jsou zásobováni inovacemi, optimalizacemi procesů a efektivitou – zásadními faktory pro tvorbu konkurenční výhody ve výrobní sféře. Během vývoje nového produktu vám služby Assembly Technology Expert poskytnou chytrá řešení pro výzvy v oblasti spojování.
Společnost Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens Digital Industries pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace, zákazníkům přináší komplexní digitální produkty a služby.

Číst dál
Siemens

Společnost patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 

Číst dál
Unis

Společnost Unis se zabývá realizací projektů v investiční výstavbě zaměřených na zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, chemie a energetiky v dodavatelské formě tzv. „na klíč“ (model EPC nebo EPC-M).
K její činnosti dále patří oblasti, jako je letecká divize a sekce zaměřená na vývoj a implementaci nejprodávanějšího výrobního informačního systému Pharis v ČR. Svým zákazníkům též nabízí zkušební laboratoř, která v posledních letech patří mezi nejvyhledávanější zkušebnu pro provádění EMC a klimaticko-mechanických zkoušek.

Číst dál
Související články
Softwarové mládí

Sinumerik Cup. Tak zní název soutěže pro mladé technology a programátory, která má za úkol motivovat studenty středních škol k týmové práci a připravit je na budoucí povolání. Letos proběhne její již osmý ročník. Na podrobnosti jsme se zeptali tří mužů, jejichž přičiněním je soutěž každým rokem prestižnější a populárnější.

Digitalizace: právě tady a právě teď

Siemens. Jméno, které ať zazní kdekoli na světě, každý ví, že si je má spojit se špičkovými technologiemi – pro soukromé osoby i pro firmy. Abychom se dozvěděli více právě o těch, jež jsou určeny pro výrobní firmy, vypravili jsme se do českého sídla společnosti Siemens v pražských Stodůlkách za Tomášem Dubou, ředitelem obchodního úseku Motion Control.

Technologická exploze po koronaviru

O tom, že vpád nemoci covid-19 do našich životů způsobí obrovské změny, nikdo nepochybuje. Avšak skutečnost, že ony změny mohou být i pozitivní, si ještě zdaleka všichni neuvědomují. Jedněmi z těch, kdo na pozitivní změny věří, a navíc dělají vše pro to, aby jich bylo co možná nejvíce, jsou tvůrci moderních technologií. Na konkrétní kroky i konkrétní technologie, které mohou posunout lidstvo o velký krok kupředu, jsme se ptali Ing. Tomáše Duby, zástupce divize Digital Industries společnosti Siemens.

Související články
Podzimní pecky v oblasti digitalizace

Blíží se čas velkých podzimních veletrhů. Strojírenské firmy, a vlastně všichni, kdo mají se strojírenstvím něco společného, se na veletrhy chystají – ať už jako vystavovatelé, připravující to nejlepší ze své produkce, nebo jako návštěvníci, lační převratných novinek. K těm, kdo připravují skutečné „pecky“ v oboru, patří již tradičně společnost Siemens.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Mladí programují obráběcí stroje

Společnost Siemens vyhlásila již osmý ročník soutěže pro týmy studentů technických středních škol a učilišť v CNC programování Sinumerik Cup 2020. Letos mají účastníci za úkol vyrobit stupačku k cestovní enduro motorce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Od divadelních žárovek k digitalizaci

Od počátku svého působení je Siemens nositelem a zárukou nejmodernějších technologií, jež inovují náš průmysl, energetiku, zdravotnictví, infrastrukturu, bezpečnost, a navíc pomáhají zlepšovat náš každodenní život.

Nejnovější trendy v digitalizaci průmyslu

Neexistuje snad člověk, který by neznal název Siemens a neměl představu o jeho významu pro většinu oblastí podnikání i pro jednotlivce. V současné době - postižené celosvětovým dopadem covidové krize - jeho technologie zejména pro průmysl znamenají ještě víc, než kdykoli dříve. Některé z nich pak mohou být doslova záchranným kruhem, jiné výborným usnadněním práce.

Sinumerik: nová tvář přesnosti

Sinumerik One je další generací řídicího systému, díky němuž společnost Siemens opět posunula hranice propojení CNC řízení a digitálních technologií. Dnes je bez váhání možné jej nazvat špičkou v oblasti inovací. Co však stálo za vznikem číslicového řídicího systému a kdo jej uvedl do provozu?

Zažijte digitalizaci (nejen) v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos koná již po jednašedesáté. Stejně dlouho na něm vystavuje i společnost Siemens. Její expozice novinek a řešení již tradičně ukazuje směr dalšího vývoje nejen v oboru obráběcích strojů a průmyslové automatizace, ale především průmyslové digitalizace.

Tvoříme digitální budoucnost průmyslu

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos koná již po jednašedesáté. Stejně dlouho na něm vystavuje i společnost Siemens. Její expozice novinek a řešení již tradičně ukazuje směr dalšího vývoje nejen v oboru obráběcích strojů a průmyslové automatizace, ale především digitalizace. Na co se mohou návštěvníci veletrhu těšit letos, jsme se ptali Ing. Tomáše Duby, zástupce divize Digital Industries společnosti Siemens.

Řešení pro digitální budoucnost

Siemens na hannoverském veletrhu pod sloganem Digital Enterprise - Thinking industry further představil řadu digitálních řešení a služeb pro výrobní a zpracovatelský průmysl. Hlavní role v budoucím digitálním průmyslu budou hrát technologie jako umělá inteligence, edge computing nebo aditivní výroba.

Na cestě k digitalizované výrobě

Siemens na letošním hannoverském veletrhu, který se koná od 1. do 5. dubna, představí chytrá řešení pro aplikaci Průmyslu 4.0 v různých odvětvích průmyslové sféry. Jak naznačuje letošní veletržní slogan "Digital Enterprise - Thinking industry further!", hlavní pozornost bude věnována digitalizaci.

Digitalizace pro vyšší přidanou hodnotu

„Digitální dvojče zrychlí vaši výrobu“ – to bylo motto, pod nímž společnost Siemens představila na letošním MSV své nejnovější produkty a směry vývoje v rámci rozsáhlého portfolia komplexních řešení pro digitalizaci výroby. MSV 2018 je již historickou událostí a Siemens nyní hledí do roku 2019. Jaký byl pro něj letošní rok a jaké má v Česku další plány? Na to jsme se zeptali Tomáše Duby, ředitele obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit