Témata
Reklama

Výrobě psacích a kreslicích potřeb pro nejširší možné využití se v dačickém Centropenu věnují 70 let. Velká pozornost je přitom kladena na oblast vývoje nových výrobků. Výsledkem složitých technologických procesů je zcela nový pohled na užívání psacích a kreslicích potřeb. Zdravý způsob psaní – tato tři slova jsou jedním z hnacích motorů v práci vývojových pracovníků a designérů společnosti.

Tento článek je součástí seriálu:
Jak se vyrábí
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

V roce 1998, jako jedni z prvních v Evropě, začali v Centropenu vyrábět psací prostředky s ergonomickým úchytem trojúhelníkového tvaru. Ten postupem doby vylepšili o tzv. masážní body, které stimulují hmatové buňky na prstech při úchytu a měly by následně udržovat pozornost. Tato inovace byla vyvíjena společně se specialisty a je určena zejména pro děti. A vývoj v této oblasti pokračuje. „Jsme tři firmy v Evropě, které během krátké doby nezávisle na sobě zavedly ergonomický tvar v celé délce psací potřeby. Tyto psací prostředky jsou naopak vhodné díky svému úchopu i pro starší generaci, která již takový cit v prstech nemá," říká Ing. Jaroslav Maršán, technický ředitel společnosti Centropen.

Reklama
Reklama

Společnost Centropen klade velký důraz na oblast technologických inovací a vývoje nových psacích a kreslicích produktů. Také díky tomu dnes patří k vůdčím značkám v oblasti produkce psacích a kreslicích potřeb s trojúhelníkovou úchopovou částí. Pokud totiž mají psací či kreslicí potřeby v místech, kde je prsty svírají, trojúhelníkový průřez, je přirozenou cestou zajištěno tzv. špetkové držení, které je zárukou zdravého, lehkého a příjemného způsobu kreslení či psaní.

Marketingové oddělení spolupracuje s celou řadou lékařských specialistů a na základě jejich připomínek se dosahuje optimálního produktu z hlediska ergonomie. Nové výrobky jsou uváděny na trh ve dvou liniích. První je realizace představ zákazníka do podoby prototypového výrobku. Druhou je vývoj nových výrobků buď na základě požadavku trhu jako takového, nebo inovací stávajících výrobkových řad, u nichž je zaznamenáván pokles prodeje. Nový či inovovaný produkt se zkonstruuje ve 3D (Inventor a Pro/Engineer) ve více variantách, následně se úpravou stávajících vstřikovacích forem či výrobou malých jednoúčelových forem ve vlastní nástrojárně vytvoří zkušební prototypy, a z nich se pak vybere ten nejlepší.

Redakce MM Průmyslového spektra využila možnost navštívit dačický výrobní závod a naším průvodcem po provozech byla osoba z nejpovolanějších - technický ředitel firmy Centropen Ing. Jaroslav Maršán. Do firmy nastoupil před 25 lety jako technolog, od roku 1991 zastával funkci výrobního ředitele, a po roce nastoupil na post technického ředitele, který zastává doposud. Pojďme se společně s ním vydat na technologickou cestu představující krok po kroku jednotlivé úkony, než popisovač či jiný produkt ze sortimentu, kterých se zde denně vyrábí přes 1,2 milionu kusů, začnete používat.

Zastavení první: konstrukce + nástrojárna

Vývojové oddělení firmy Centropen je rozděleno na dvě části: Konstrukční vývoj - návrh výrobků a forem a Fyzikálně-technický vývoj - návrh inkoustu a celého psacího systému (tampon-inkoust-hrot). Vstřikovací formy si dačičtí vyrábějí sami. Na výrobu a úpravu vstřikovacích forem je v nástrojárně používáno pětiosé obráběcí centrum firmy Spinner a tříosé Mikron. Špičkový stroj pro technologie vyjiskřování je od firmy Makino.

Hned na tomto místě se stočila diskuse na úroveň našeho technického školství, jejich absolventů.

V poslední době došlo k přesunu zájmu mladých lidí od studia techniky na studium humanitních oborů. Neřekl bych, že by rapidně klesla úroveň absolventů, pokud se pro studium techniky dotyčný rozhodne, ve většině případů se oboru se zájmem věnuje. Co však nelibě pozoruji, je přesun náročnosti studia na nižší úrovně. Jaké znalosti byly dříve vyžadovány na čtyřletém učebním oboru s maturitou, takové jsou dnes dostačující pro absolvování průmyslové školy," konstatuje ing. Maršán. Na tuto realitu má bezesporu vliv existence víceletých gymnázií, jež odebírají schopnější žáky a následně na odborné školy se po čtyřech letech hlásí ti zbylí.

Zastavení druhé: technologie vstřikování plastů

Denně se zde zpracovává na 10 tun polypropylenu. Jelikož vyrábějí obrovskou škálu barevných variant a zpracovává se několik typů polypropylenu, nemají materiál uskladněný tradičně v silech, ale v separátních vacích. Volba vstřikovacích lisů je odvislá od vhodnosti použití. Dle slov ředitele ing. Maršána se jedná zejména o specifikaci vedení vstřikovací formy - buď beztyčové vedení od rakouského výrobce Engel umožňující rychlou výměnu forem, nebo na druhé straně formy, které vyžadují přesné vedení v segmentech, na ty pak používají lisy německého výrobce Arburg. Pro zajímavost: první instalovaný lis firmy Engel v bývalém Československu byl právě zde, a to v roce 1963.

Ve výrobním provoze není konkurentů... Ve spolupracující součinnosti jsou zde lisy společností Engel i Arburg. Na pravém obrázku je patrná inovace firmy Centropen v podobě izolačních návleků na vstřikovacích jednotkách lisů. Pomocí nich se omezuje ohřívání okolního vzduchu, vstřikovací jednotky se nemusejí tolik natápět, čímž se šetří energie. Návratnosti této investice se docílí do jednoho roku provozu. Tyto izolační návleky byly pořízeny za finanční pomoci EU fondů, konkrétně programu EKO-Energie.

Zastavení třetí: míchání barev - inkoustů

Tato sekce je rozdělena na vodní nebo lihovou. V horní části jsou umístěna míchadla ve skleněných báních a dle receptury se z práškových barev míchá barva. Nejprve se do bání napustí rozpouštědlo a následně se v něm rozpustí práškové barvivo. Zde lze nalézt určitou symbiózu s know-how sládka v pivovaru. Na kvalitě barvy a množství její složky se pozná následná kvalita produktu. Ve spodní části jsou pak sedimentační nádoby a z nich se barva stáčí do plastových barelů. V lihové sekci nelze z důvodu možnosti výbuchu používat elektrický proud, a tak je vše řešeno pneumatickými systémy.

V horní části se z instantních směsí za použití vody či lihu míchá barva, která je následně přes sedimentační nádoby stáčena do plastových barelů.

Zastavení třetí: potisky

Pro zvýšení prodejnosti či označení výrobků důležitými informacemi se používá technologie potisku UV barvami, kde po nanesení barev na těla popisovačů dochází k jejich vytvrzení pomocí UV světla. Po tomto procesu musí následovat 48hodinová technologická přestávka pro uskutečnění další operace. Vytvrzování barev pomocí UV záření oproti horkému vzduchu se používá zejména z důvodu delší doby nezaschnutelnosti barev v technologickém procesu, kdy se barvy nemusejí tak často dořeďovat a vydrží v neměnné konzistenci přes 12 hodin.

Postup potisku. Na horním obrázku je patrna UV vytvrzovací jednotka.

Zastavení čtvrté: výroba hrotu

Z více než 100 jednotlivých „nití" se stáčí nekonečný provaz, který se nasytí speciálním roztokem pryskyřice, je vytvrzen a vznikne hrot, který svým kapilárním tahem přivádí inkoust na místo psaní. Hrot se následně „naseká" na příslušné rozměry a je dále ještě opracováván na příslušný rozměr, povrch a tvar.

Psací hrot je stáčen z neuvěřitelných sta jednotlivých nití. Poté je vytvrzen a rozměrové a tvarově připraven k dalšímu zpracování.

Zastavení páté: výroba tamponu

Z nekonečného polyesterového vlákna se stáčí knot, jenž je poté zabalen do speciálního plastu a následně řezán na příslušnou délku. Dříve zde stočený knot balili do papíru, ale ten zbytečně v psacím prostředku absorboval inkoust, čímž snižoval celkovou úpisnost, a proto se nyní používá k zabalení knotu plast, který zároveň i více zamezuje vysychání. Linka svojí konstrukcí připomíná linku na zpracování cigaret a dle slov technického ředitele i původně tuto linku z tabákového průmyslu zde měli.

Stáčený hrot je balen do plastového pouzdra. Kapacita stroje je milion kusů za den.

Zastavení šesté: montážní linka

Nyní jsou již veškeré komponenty popisovače vyrobeny a nastává automatický proces sestavení. Do linky postupně z pravé strany přes karuselový zásobník vstupuje tělo, u něhož je hlídaná jeho správná orientace. Prvním krokem je vložení tamponu, jeho naplnění barvou, dále se pokračuje z jedné strany psacím hrotem (přesně se hlídá jeho vyložení), z druhé pak zátkou, jež musí být z bezpečnostních důvodů zavařena. Následně je nasazeno víčko a nakonec jsou popisovače sypány do přihrádek v převozních bednách. Technický ředitel ing. Maršán k tomu uvádí: „Každá z těchto beden je nahodile kontrolována zodpovědným pracovníkem v četnosti 1 % - popisovač se kontroluje jak vizuálně, tak i psací zkouškou. Pokud se objeví byť jeden špatný, kontrola se opakuje, a pokud se i při ní objeví vadný výrobek, je následně zkontrolován každý z bedny."

Kapacita té nejmodernější montážní linky, kterou mají v Centropenu, je 180 000 ks za den ve třech směnách. Na světě dokonce existují i šestichodé linky...

Montážní linky sestavují externí firmy, jsou to úzce specifikované stroje, určené pouze na jeden tvar psací potřeby s možnosti změny velikosti v určité mezi. (chod linky je znázorněn zdola nahoru)

Zastavení sedmé: balení do pouzder

Moderní balicí linka si dokáže sama v postupných krocích - ohýbání, tepelné svařování, řezání a lepení fólie - potřebné pouzdro vyrobit. Následně jsou ze zásobníků do vyrobeného pouzdra vkládány příslušné barvy popisovače - možno až 36 barev. Kapacita linky je 30 pouzder za minutu! Ne vše běží hladce - při naší návštěvě se měla obsluha co otáčet, neboť každou chvilku se popisovač v zásobníku zasekl, údajně z důvodu jeho šestibokého tvaru, a linka se zastavila. Kulatý je prý lepší, ten se lépe smýkne... tvrdila přítomná usměvavá žena.

Od výroby pouzdra až po vložení příslušných popisovačů a zalepení - to umožňují současné moderní balící linky. Obslužný personál dohlíží nad hladkých chodem linky a visuelně kontroluje správnost vložených popisovačů.

Obzvláště tato část výroby vyžaduje neustálou inovaci přinášející jak zvýšení produkce, tak i zkvalitnění a zlevnění výroby. „V loňském roce jsme pořídili za 14 mil. korun novou linku, která nahrazuje veškeré předchozí technologické kroky, od potisku přes kompletaci popisovače až po finální balení do papírové krabičky. Tímto se nám podařilo snížit výrobní náklady o 10 %, což i díky nové koncepci vstřikovací formy činí nezanedbatelných cca 20 haléřů na kus," konstatuje ředitel ing. Maršán. Tato dvojchodá linka disponuje 50 takty za minutu, průběžná doba činí přibližně 15 minut v porovnání s průběžnou dobou několika dnů při stávajícím klasickém postupu výroby popisovačů.

S touto linkou sousedí balicí linka na velké papírové obaly, jež z papírového přířezu složí krabičku a do ní následně naskládá popisovače. Kapacita je neskutečných 30 krabiček za minutu!

Ing. Jaroslav Maršán, člen představenstva a technický ředitel Centropen, a. s., je vzděláním původně chemik, avšak pětadvacetiletou praxí se stal strojařem. Díky svým kompetencím je chemikem, textilákem a strojařem v jedné osobě.

Tím naše exkurze po výrobním závodě v dačickém Centropenu dospěla do konce. Člověk si teprve nyní uvědomí, co vše stojí za vznikem „pouhého" popisovače. Výrobní a montážní prostory jsou moderní, na vysoké technické úrovni. Je vidět, že majitelé firmy zpětně investují. Strategií managementu firmy je totiž držet odpisy na stále stejné úrovni. Z velké části využívají i dotačních možností, jak z rozpočtu ČR, tak i EU. Ve spolupráci s firmou EU PC se podařilo získat tři programy celkem za 120 mil. Kč, dva z oblasti Inovace, jeden z oblasti EKO-Energie. Ten se týkal jak realizace zateplovacích dek na vstřikolisech, tak i úspory energie nutné pro vytápění objektů či výrobu nepostradatelného tlakového vzduchu. Projekt Inovace II se týkal ergonomického úchopu, ve stadiu realizace je pak projekt Inovace III - vývoj úplně nového obalu psacích potřeb. Zde vyráběné produkty mají však i svoji odvrácenou tvář v podobě plagiátorství. Při současných technologických možnostech není problém zařídit si výrobu a plagiáty začít vyrábět. Zaregistrovali dokonce i na ukrajinském trhu výrobky značky Centropen, které byly vyráběny na asijském trhu.

Roman Dvořák

Dačice

roman.dvorak@mmspekrum.com

marsan@da.centropen.cz

Nezávislý test - vítězná trofej pro Centropen

V dubnu 2008 varovala EU před existencí benzolu ve fixech. Přesto existuje celá řada výrobců, kteří ve svých produktech několikanásobně převyšují možnou míru celé řady škodlivých látek. Zásadním problémem je skutečnost, že velká část fixů, které se nacházejí na evropském trhu, se vyrábí v Číně, Malajsii či Indii a prodejci nebo dovozci ne vždy znají místní podniky a použité suroviny. Německý časopis Öko-Test (www.oekotest.de) provedl srovnávací test u dvaceti sad fixů velice často používaných dětskou klientelou a dospěl k neuvěřitelným závěrům. Pouze pět sad splňovalo limity na množství škodlivých látek jak v pouzdrech, tak v rukojetích či v inkoustech. Ostatních 15 sad bylo kvalifikováno jako nevyhovující. Zejména jde o obsah jedovatých těžkých kovů (např. rakovinotvorného kadmia či olova) v rukojetích či rakovinotvorných rozpouštědel v inkoustech.

Na prvním místě z dvaceti testovaných sad hodnocením velmi dobré se umístily fixy Crayola Supertips, které pro firmu Beny&Smith vyrábí právě dačický Centropen. V testu naopak dopadla velmi špatně firma Faber-Castell se svými popisovači 10 Grip Colour vyráběnými v Peru hodnocenými jako nedostatečná. Testované fixy jsou opatřeny značkou CE, čímž výrobci zaručují, že jejich produkty odpovídají platným evropským normám (jež jsou v některých případech mnohem mírnější než USA normy). Přesto v celé řadě případů nebylo toto ujištění dodrženo...

Milníky v historii

Začátky vývoje a produkce psacích a kreslicích potřeb se značkou Centropen spadají do roku 1940, kdy byly Ant. Stejskalem v jihočeských Dačicích zprovozněny první výrobní linky. O rok později v návaznosti na zkušenosti jeho dílny s výrobou plnicích per vznikl společný podnik za účasti Josefa Novotného. Sloučením obou jejich firem pod názvem Tovární výroba plnicích per a stříkání plastů vzniká později Centropen se zahájením výroby plnicích per pod zn. Steno (zkr. Stejskal-Novotný). Historické události se samozřejmě nevyhýbaly ani dačickým závodům. V roce 1948 byly veškeré provozy znárodněny a od roku 1964 fungovala společnost Centropen jako odštěpný závod společnosti Koh-i-noor. Ve druhé polovině 60. let vznikl v Japonsku nový psací prostředek (popisovač), který se rychle rozšířil do světa pod označením fix. V Dačicích rychle pochopili, kterým směrem se dále rozvíjet, a od roku 1967 modifikovali výrobu pro tento typ výrobku. (Zpočátku se vyrábělo na 30 tisíc kusů denně, nyní produkce dosahuje 1,1 milionu.) V roce 1989 se společnost nejprve transformovala do podoby státního podniku a od roku 1992 pak v privátní akciovou společnost. Majoritním vlastníkem je syn zakladatele firmy Ing. Milan Novotný, který aktivně ve společnosti funguje a je zodpovědný za celosvětový obchod. V loňském roce dosáhla firma obratu 430 mil. Kč s 438 zaměstnanci. Export činil přes 70 % produkce celkem do 44 zemí světa, zejména pak do Ruska, Francie, Německa, Anglie a Ukrajiny.

Reklama
Související články
Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení čtvrté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli-výrobci dostává. Nezkreslené reference na zkušenosti z provozu a servisu pak přináší objektivními informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, z níž si lze udělat určitou referenci.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Související články
Spjato s regiónem, otevřeno pro celý svět

Aktuálním tématem současné doby jsou diskuze o lokálních ekonomikách, jejich vlivu na inovační potenciál, vytváření firemní kultury a rozvoj podnikatelského prostředí. Jejím velkým zastáncem a propagátorem je profesor Milan Zelený. Učíme se od Baťů a jejich metody bychom měli s potřebnou modifikací upravovat pro naši dobu. Nedávno jsem měl možnost navštívit německého výrobce obráběcích strojů, společnost Hermle, která mojí optikou pohledu splňuje znaky lokální výroby s globální působností. Na každém kroku to bylo znát.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Partnerství ve strojírenství

Jak v osobní, tak i v obchodní sféře našeho života dochází k naplnění partnerského vztahu v okamžiku, kdy je zpečetěn určitou formou a dojde k dohodě mezi oběma stranami. Jedinec totiž těžko dosahuje svých cílů, pokud je nerealizuje ve vzájemné spolupráci. V byznys sféře pak výsledek ocení zákazník, který obdrží služby v globálním pojetí, jež mu přinesou ve firemním procesu celou řadu výhod a v důsledku tak zvýší jeho konkurenceschopnost. A takto efektivní je například spolupráce firmy WNT a jejích čtyř partnerů.

Výkon bez kompromisů

Mercedes-Benz má dlouhou a úspěšnou historii v oblasti motoristických soutěží. Od šedesátých let minulého stroletí pocházejí přesně seřízené motory vítězných vozů Mercedes od AMG - kdysi nezávislé firmy, kterou založili dva inženýři ze společnosti Mercedes, dnes už vlastní výkonové divize společnosti.

Rychle zpracovaný materiál

Pokud stejně jako kanadská firma Hyphen rozjíždíte provoz na výrobu prototypových komponentů, jednoduše nemůžete přehlížet požadavek nebo poptávku po kvalitně frézovaných a soustružených materiálech.

Francouzi pracují, aby mohli žít, Němci žijí, aby mohli pracovat. A Češi…?

Život je jedna velká náhoda a skládá se z dílčích menších. K jedné z nich můžeme řadit i tuto reportáž, jež měla svůj původ právě v setkání s ředitelem firmy Brück Lubošem Malým při naší společné cestě do Jižní Koreje. Zde jsme se domluvili, že následně navštívím "jeho" firmu. Den D záhy nastal a my vám přinášíme základní dojmy z téměř sedmihodinového pobytu. Materiál by však stačil na celou knihu, v oblasti výzkumných a experimentálních záležitostí pak na aplikační vysokoškolská skripta, která by byla snem každého pedagoga. Tak rozsáhlé jsou zkušenosti Luboše Malého a jeho týmu za posledních 16 let, co fabriku postavil na pevné nohy a díky zapáleným a erudovaným zaměstnancům a moderním technologiím zajistil perspektivu do daleké budoucnosti. Jak to vše začalo? Pojďme proti spirále času…

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn 2. Řízení podnikových procesů

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit