Témata
Zdroj: RCMT

Výzkum v Česku: Úspěch díky partnerství

V současnosti snad neexistuje odvětví, které by nepocítilo dopad dlouhodobých anticovidových opatření. Mnohá z nich však už stačila nabrat druhý dech a jsou opět na cestě vzhůru. Mezi ně patří i česká věda a výzkum, ačkoli nelze tvrdit, že to organizace z této sféry mají snadné. O své názory se s námi podělil Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Tento článek je součástí seriálu:
Výzkum v Česku
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Které jsou podle vás obecně největší problémy, jež v současné době pociťuje český výzkum a vývoj? A co je jejich důvodem?

Ing. Sulitka: Nemohu a nechci reagovat obecně za „český výzkum a vývoj“. Mohu se vyjádřit pouze za naše pracoviště, které realizuje aplikovaný výzkum na technické univerzitě.

Největším a chronickým problémem je nízké institucionální financování. Podpora v rámci rozvoje výzkumné organizace (tzv. RVO) představuje v našem případě pouze zhruba 5 % ročního rozpočtu. Mělo by se přitom jednat o zdroj zajišťující alespoň malou míru stability rozvoje výzkumných témat, která mají potenciál budoucích inovací v průmyslu. Nepatrná složka těchto prostředků v našem rozpočtu však umožňuje z nich krýt jen některé z provozních nákladů a vlastní výzkum realizujeme pouze v grantových projektech.

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. se věnuje rozvoji výzkumného tématu digitálních dvojčat strojů a procesů, a virtuálnímu modelování pro optimalizaci strojů a technologií. Zaměřuje se na modelování dynamického chování obráběcích strojů, pohony a řídicí systémy, modelování interakce stroje a procesu, a optimalizace strojů a jejich technologických aplikací. Je řešitelem řady grantových projektů s podporou EU, MPO a TAČR a dalších projektů domácí i mezinárodní spolupráce v oblasti výrobních strojů. Od roku 2019 stojí v čele pracoviště. (Foto: Jiří Ryszawy)

To vede k náročné situaci, kdy musíme zajišťovat naplňování dlouhodobých výzkumných témat jen pomocí dílčích grantových projektů. Procesy od domluvy grantového projektu s průmyslovým partnerem přes přípravu projektu až po jeho schválení v případě úspěšné přihlášky jsou ale časově velmi náročné a mohou vést ke zpožděním, která v oblasti aplikovaného výzkumu a vázaných inovací zhoršují konkurenceschopnost. Nízká institucionální podpora pro pracoviště, jako je naše, je zapříčiněna způsobem implementace nové Metodiky 17+ pro hodnocení výzkumných organizací. Ta v prostředí vysokých škol, spadajících pod institucionální podporu MŠMT, nastavuje jediné významné kritérium – publikační činnost, nikoli aplikovaný výzkum s průmyslem.

Reklama
Reklama

Přesto se nám díky spolupráci s předními domácími producenty výrobních strojů podařilo eliminovat malou institucionální podporu dlouhodobými výzkumnými projekty ve velkých oborových konsorciích, jakým byl osmiletý projekt Centra kompetence (2021–2019). Navazující projekt Národní centra kompetence je však zatím jen krátkodobý (2019–2020, navazující prodloužení 2021–2022), přičemž chybí strategická vize dalšího pokračování. Podpory našich průmyslových partnerů a spolupráce na společných projektech si velmi vážíme.

MM: A dotkla se financování vašeho oboru nějak situace našeho průmyslu způsoben áročními anticovidovými opatřeními?

Ing. Sulitka: Zájem firem o dlouhodobou spolupráci a přípravu nových grantových projektů v období covidu neklesl. Díky velkému nasazení všech a chuti překonávat nesnáze se daří úspěšně pokračovat ve všech našich aktivitách, jak ve výzkumu a spolupráci s průmyslem, tak ve výuce. Za to patří můj velký díl a ocenění všem kolegům.

Reklama

Co je ale zcela nepřehlédnutelné, je pokles objemu spolupráce objednávané krátkodobě v rámci smluvního výzkumu (komerční spolupráce).

Oblastí nových příležitostí se stala akcelerace řady témat vázaných na digitální řešení, virtuální prototypování a datovou analýzu. Zde se nám otevřela řada nových témat s partnery z oblasti výrobní techniky i nové vazby s partnery z výrobní sféry.

MM: V čem je vaše činnost specifická a co patří k nejvýznamnějším výsledkům vašeho výzkumu v poslední době a proč?

Ing. Sulitka: Specifikem našeho pracoviště je, že jsme hlavním oborovým pracovištěm pro oblast výrobní techniky v ČR. Je to vize a naše odpovědnost, se kterou pracoviště v roce 2000 zakládal prof. Houša za přímé podpory firem sdružených ve Svazu strojírenské technologie. Z toho plynou dva body naší odpovědnosti: navrhnout řešení a být schopni jej dotáhnout společně s firemními partnery do průmyslové realizace a pokrýt celý vývojový proces výrobního stroje a jeho aplikací.

Z univerzit by měli vycházet absolventi, kteří mají silné základy oboru a současně chuť k hledání nových řešení.

Jsme rádi, že zvládáme ve spolupráci s firmami vyvíjet a postupně implementovat řadu nových řešení, která zvyšují hlavní užitné vlastnosti strojů a technologií díky softwarovým řešením, uplatňování digitálních dvojčat strojů a procesů, a díky nasazování pokročilých metod měření a zásahů do řízení.

MM: Existují v rámci přístupu k vědě a výzkumu příklady, kterými bychom se mohli/měli inspirovat, ať už u nás, či v zahraničí?

Ing. Sulitka: V oblasti aplikovaného výzkumu ve výrobní technice se nabízejí dva příklady. První je model fungování Fraunhoferovy společnosti v Německu, která si klade za cíl podporovat aplikovaný výzkum realizovaný s firmami, a podporovat a formovat jej tak, aby kvalitní výsledky přinášely zpět do výzkumu více financí. S druhým příkladem jsme se setkali u Oak Ridge National Laboratory (ORNL) v USA. Jedná se o výzkumný ústav Ministerstva energetiky, které zadává poměrně náročné cíle k řešení v širokém spektru témat vázaných na energetiku, včetně výrobní techniky a technologie. Tento sektorový model umožňuje řešit strategická národní témata bez zdržování se veřejnými soutěžemi. Aby přesto byl systém efektivní, je základem přísný výběr pracovníků a interní soutěž kvality a dopadu výsledků. Trochu smutně však musím podotknout, že v obou případech se jedná o organizační schémata mimo univerzity, která jsou založena na stanovování strategických cílů a postupů jejich naplňování.

MM: Jak motivovat mladé lidi, aby se dali na dráhu výzkumu?

Ing. Sulitka: Výzkum je jedinečným prostorem, v němž může dát každý kreativní člověk průchod realizaci svých nápadů. Naší motivací je ukázat mladým lidem, že výzkum znamená řešit aktuální výzvy dneška i blízké budoucnosti, a přitom pěstovat schopnost kreativního využití vlastních originálních myšlenek. Takový příběh se snažíme komunikovat také skrze naše sociální sítě – nejen ty virtuální, ale také přímé, osobní.

Mezi průmyslové partnery, ve spolupráci s nimiž se realizují významné projekty, patří například TOS Varnsdorf nebo Kovosvit MAS. (Zdroj: RCMT)

MM: Jak vidíte budoucnost české výzkumné sféry?

Ing. Sulitka: Výzkum je a bude pro konkurenceschopnost firem nezastupitelný. Klíčem budou lidé, jak ve firmách, tak ve výzkumných institucích. Z univerzit by měli vycházet absolventi, kteří mají silné základy oboru a současně chuť k hledání nových řešení. Snažíme se studenty našeho oborového studia motivovat tím, že do výuky přinášíme nejnovější poznatky výzkumu a ukazujeme příklady praktických realizací v průmyslu.

Co se týká financí, uvidíme ve střednědobém horizontu dopad covidového období na veřejné rozpočty. Je možné, že národní zdroje směřované na aplikovaný výzkum budou kráceny. Na druhou stranu je výzkum významným tématem v Plánu obnovy. Důležité je, že máme stále dost nápadů a témat, která chceme rozvíjet s našimi průmyslovými partnery. Budoucnost tedy vidím pozitivně.

Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit