Témata
Reklama

Co se skrývá za značkou? Bosch, Siemens, Zeiss

Takové nese jméno historická encyklopedie profesorky Jany Geršlové, která vyšla ve vydavatelství Professional Publishing a my s jeho laskavím svolením budeme zkrácené ukázky vybraných oborově tříděných značek postupně na stránkách časopisu zveřejňovat. Na adrese http://www.mmspektrum.com/co-s... pak naleznete bližší informace o této knize vč. odkazu, kde je možné ji objednat.

Tento článek je součástí seriálu:
Co se skrývá za značkou?
Díly
Prof. Jana Geršlová

Vystudovala historii a germanistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, věnovala se hospodářským dějinám ve Slezském ústavu Akademie věd. Přednáší na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Habilitovala se v oboru národohospodářství, je profesorkou ekonomie. Odborně se věnuje hospodářským dějinám 19. a 20. století, zejména vývoji podnikání, profilům firem a podnikatelů, podnikatelské etice, také otázkám transformace hospodářství ve 20. století.

Přednáší na univerzitách v Drážďanech, Vídni, Kolíně nad Rýnem, Bonnu. Je členkou řady vědeckých rad, působila v Akreditační komisi, kde zodpovědna za ekonomické obory.

Bosch – nepostradatelný v automobilovém průmyslu

Mechanik a inženýr Robert Bosch (1861–1942) otevřel roku 1886 ve Stuttgartu svou vlastní dílnu pro jemnou mechaniku a elektrotechniku. Mezi lety 1887 a 1896 vyvinul nízkonapěťový magnetový zapalovač pro spalovací motory – magnetoelektrické zapalování bylo založeno na vytvoření jiskry potřebné k výbuchu směsi v motoru s vnitřním spalováním. Vyřešil tak jeden z klíčových problémů, kterým čelil vznikající automobilový průmysl, a zajistil si tak ohromné množství objednávek od výrobců automobilů. 1902 uvedl Bosch na trh vylepšenou a inovovanou verzi zapalovacích svíček a vysokonapěťové magnetické zapalování. 1913 zavedl Bosch první kompletní elektrické zařízení pro vozidla, mezi něž patřilo magnetické zapalování, zapalovací svíčky, světlomety, osvětlovací dynama nebo regulační spínače. V inovativním vývoji firmy Bosch se na trhu objevovala stále nová vylepšení: 1914 spouštěč, 1921 automobilové houkačky, 1922 motocyklové baterie, 1926 stěrače oken automobilů, 1927 autobaterie a vstřikovací čerpadla dieselových motorů. Roku 1932 přišla na svět první elektrická vrtačka firmy Bosch, o rok později první lednička Bosch. Zahájil tak výrobu i v jiných segmentech, než byl jen automobilový, aby mohl firmu zabezpečit proti konjunkturním výkyvům automobilového průmyslu, na kterém byla doposud firma bytostně závislá. Poválečný vývoj firmy byl doprovázen zpočátku problémy poválečného uspořádání a vyjednáváním se spojenci, firma ale brzy vsadila na nové technologie a další, raketový nárůst nových výrob i patent: roku 1952 výrobu kuchyňských robotů, 1956 mrazicích boxů, 1958 výrobu praček, 1964 myček nádobí, 1972 výrobu balicích linek, 1976 průmyslových robotů, 1981 telekomunikačních zařízení atd. Roku 1964 byla podle poslední vůle zakladatele firmy Roberta Bosche založena Nadace Roberta Bosche „Robert Bosch Stiftung“. Značka a logo reprezentuje firmu od roku 1918 – představuje ho tzv. kotva – dvojitá kotva T, příčný průřez základního dílu magnetického zapalování.

Reklama
Reklama

Siemens – od telegrafu k elektrickým lokomotivám

Ernst Werner Siemens (1816–1892) vyvinul roku 1841 jedinečný postup galvanizace, další kroky směřovaly k telegrafii. Podnětem byly pokusy pruské generality, Siemens využil již položené podzemní spojení a začal konstruovat rychlejší telegraf. Mimo jiné vymyslel zařízení, které obalovalo bez švů dráty materiálem podobným kaučuku k izolaci vedení. Zdálo se, že se začíná rýsovat skvělá vojenská kariéra v oblasti telegrafu. Nicméně Siemens se rozhodl pro samostatnost, pro založení vlastního podniku. Kromě vlastních pokusů měl za sebou také znalosti ze svých pobytů v Londýně, Bruselu a Paříži. Spolu s mechanikem Georgem Halskem (1814–1890) založili v roku 1847 firmu na výrobu telegrafů Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske v Berlíně. Tato firma otevřela cestu i Siemensovým bratrům (Wilhelm, Carl a Friedrich pak s Wernerem po celý život úzce spolupracovali). Mezi prvními zakázkami firmy bylo telegrafní spojení mezi Berlínem a Frankfurtem. Proslavilo ho roku 1849, kdy byla z Frankfurtu do Berlína přenášena volba německého císaře Friedricha Wilhelma IV. Firma se prosadila na trhu s telegrafy. W. Siemens pokračoval dál také ve svých výzkumech – hlavně 1866 objevení dynamoelektrického principu a konstrukce dynama jako základního předpokladu pro všeobecnou elektrifikaci. W. Siemens se zaměřil především na tři velké úkoly: stavbu indoevropského telegrafního spojení, přechod na tovární výrobu a na výzkum v oblasti silnoproudé techniky. Vliv W. Siemense a jeho bratrů v oblasti elektrotechniky a využíváním elektrické energie, byl především v tom, že dosud „ospalé“ Německo se jakoby probudilo a začala se rozvíjet další inženýrská odvětví. Kromě elektrotechniky, kde historie koncernu začala, dnes koncern pokrývá neuvěřitelné spektrum výrob: elektrárny, turbíny, generátory, transformátory, napájecí kabely, instalační systémy, klimatizační techniku, komunikační systémy, lékařskou techniku (rentgeny a zařízení s nimi související, počítačové tomografy), měřicí a zkušební techniku, systémy řízení procesů, robotická ovládání, bezpečnostní techniku, software, osvětlovací techniku, domácí spotřebiče, lokomotivy, tramvaje a elektroniku do vozidel a další.

Zeiss – ve jménu světla, skel a optiky

Carl Zeiss (1816–1888) si v Jeně po ukončení studia na univerzitě otevřel dílnu s nejrůznějšími měřicími přístroji. Specializoval se na oblast optiky, pro kterou měl dostatek odborných zkušeností. Tehdy ještě nebyla objevena metoda výpočtu zakřivení čočky a mikroskopy se konstruovaly především pomocí kombinací pokusů tak dlouho, až vznikl pod objektivem ostrý a jasný obraz. Carl Zeiss konstruoval a opravoval nejrůznější přístroje podobně, ale byl hluboce přesvědčen o tom, že musí existovat vědecká metoda konstrukce. Jeho mikroskopy byly sice přesné, byly lehčí než z ostatních dílen, Zeiss za ně obdržel dokonce několik cen. Kdyby ve svých výzkumech objevil zákonitosti lomu světla, které prochází čočkou, ušetřil by spoustu času onoho věčného zkoušení a dolaďování každého mikroskopu, o kvalitě ani nemluvě. Vzhledem k tomu, že byl v mnoha směrech autodidakt, řadu výpočtů a měření svěřoval také dalším kolegům na univerzitě v Jeně, především z oboru matematiky, ale také fyziky. Teprve 1871 se Carlu Zeissovi vyřešit záhadu lomu světla. Chemik Otto Schott (1851–1935) vyvinul pro C. Zeisse optické sklo, které C. Zeiss okamžitě ve své dílně 1879 úspěšně vyzkoušel. Následovalo založení laboratoře pro technické sklo 1884, které posunulo nyní již kvetoucí podnik na výrobu mikroskopů daleko za horizont jakékoliv další konkurence. Byly na takové úrovni, že umožnily vědecké objevy v dalších vědních oborech – za všechny jmenujme např. jméno Roberta Kocha a jeho výzkumy na poli bakteriologie, které proslavily také Zeissovo jméno. Po smrti Carla Zeisse se jeho společník rozhodl nejen ponechat firmu pod jménem Carla Zeisse, ale především založit nadaci na počest jeho památky. Firma Carl Zeiss AG je dnes světoznámou německou firmou, která se věnuje výrobě měřicích průmyslových systémů a měřicí technice, spotřební optice, vyrábí mikroskopy nebo také digitální projekce do planetárií, objektivy pro fotoaparáty či videokamery a celou řadu dalších výrobků. Je také špičkovým výrobcem širokého spektra přístrojů pro lékařské účely. Jedno firmě zůstalo společné po celou dobu její dlouhé historie: vlastní výzkum.

Reklama
Související články
Stroje v pohybu – Vrtulník na Marsu

Vědci a technici z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) právě řídí jednu z nejnáročnějších operací v dějinách kosmonautiky. Expedice Mars 2020 hledá známky bývalého života na sousední planetě. Kromě pojízdné laboratoře je na Marsu také první stroj, který létá vlastní silou na jiné planetě, než je Země.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 7. díl: Bezpečnost trakčních baterií

V tomto díle se zaměříme na další problematickou stránku elektromobilů, na jejich bezpečnost. Oč nám půjde především, jsou rizika spojená s možným vzplanutím trakční baterie. Jak totiž v rozhovoru pro KdeNabíjet.cz uvedl plk. Mgr. Rudolf Kramář, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR, pokud požár elektromobilu nezasáhne trakční baterii, pak neexistuje významnější rozdíl mezi požárem bateriového elektrického vozidla a toho s klasickým spalovacím motorem. Jakmile však baterie vzplane, ať už jsou toho příčiny vnější anebo vnitřní, vyžaduje si uhašení elektromobilu rozdílné, a nutno říct, že komplikovanější a nákladnější hasičské techniky a další navazující postupy.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 3. díl: Energetický mix České republiky

V minulém díle jsme upozornili na tu skutečnost, že elektromobily lze za vozidla s nízkými anebo nulovými emisemi skleníkových plynů považovat pouze podmíněně a že jednou z takových podmínek je energetický mix dané země. To jsme ilustrovali na rozdílných emisích bateriových elektrických automobilů mezi Řeckem (155,3 g CO2/km) a Švédskem (4,1 g CO2/km). V tomto díle se zaměříme právě na energetický mix, jak všeobecně, tak v souvislosti s očekávaným postupným přechodem na elektromobilitu.

Související články
Úspory naruby - Pravda a lži o vytápění, 2. část

S neustálým zdražováním energií se mnoho obyvatel ptá, čím ekologicky a současně i ekonomicky, tedy levně a s účinností pokud možno přes 100 %, vytápět svůj rodinný dům?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Made in Česko - Vodu nejen pro poušť

S.A.W.E.R. To je název vskutku geniálního zařízení na hranici skutečnosti a sci-fi, které bude ve velmi suchých oblastech generovat ze vzduchu vodu a posléze kultivovat místní půdu v úrodnou zemi. Zařízení již existuje a veřejnosti bude představeno na výstavě Expo 2020 v Dubaji. A stejně jako další neuvěřitelné patenty, které vám představujeme v tomto seriálu, i S.A.W.E.R. je výhradně dílem českých hlav a českých rukou.

Vyvíjí se nový solný reaktor

Ruští vědci zahajují přípravu koncepce reaktoru chlazeného tekutými solemi, který je považován za nezbytnou součást budoucnosti jaderné energetiky. Tento reaktor je totiž schopen spalovat nejrizikovější radioaktivní odpady pocházející nejen z jaderné energetiky. Dále se připravuje tendr na výstavbu reaktoru BREST-300, který také přispěje k řešení problému použitého jaderného paliva.

Jízdní kola z vesmírného inkubátoru

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Česká trsátka rozeznívají struny na celém světě

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma, jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Jaderné elektrárny ze zakonzervovaných stavenišť

S projekty výstavby jaderných elektráren, které byly na několik let, někdy i desítek let zakonzervovány, se můžeme setkat po celém světě. Některé z nich se podařilo dokončit a mohou tak plnit svou roli v nízkoemisní výrobě elektřiny.

Najít dveře do budoucnosti

Již 20. ročník Ceny Wernera von Siemense vyvrcholil 22. února slavnostním večerem v pražské Betlémské kapli. Za své práce zde převzalo ocenění celkem 25 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů. Werner Siemens prý řekl: „Lepší než bušit hlavou do zdi je najít v ní očima dveře.“ Z mladých lidí, kteří převzali ocenění nesoucí jeho jméno, by měl jistě radost. Všichni totiž dokázali nejen najít dveře, ale otevřít je do budoucnosti.

Hokejové puky z Kateřinic zamířily na olympiádu

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma, jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Reaktor Argus-M - fénix jaderné medicíny

Díky stárnutí jaderných reaktorů, které produkují nejpoužívanější radiofarmaka, dochází k obnovení zájmu o polozapomenutý typ reaktorů, které mají palivo rozpuštěné ve vodě. Ruská korporace Rosatom vstupuje na mezinárodní trh s reaktory Argus-M.

Letem technickým světem

Každý den nás překvapuje zprávami z vědeckotechnické sféry, která je nám sice ve své podstatě blízká, ale přesto někdy v detailech vzdálená, protože stačíme sledovat pouze svůj obor. V tomto letošním seriálu stíráme hranice úzkého zaměření a zlehka se dotkneme překvapivých novinek odjinud. Kdo chce vědět víc, snadno si podrobnosti najde.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit