Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Desatero pro export: Marketingový průzkum podruhé
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Desatero pro export: Marketingový průzkum podruhé

V minulém díle jsme se začali zabývat marketingovým průzkumem zaměřeným na export. Dnes budeme pokračovat s tématy analyzovanými v různých druzích průzkumů. Konečné cíle pak zůstávají takové, jaké jsme uvedli v předchozím vydání.

Součástí základního marketingového průzkumu by mělo být zaměření na obecnou charakteristiku trhu, tedy na jak velký trh plánujete vyvážet a které jeho segmenty budou vaším cílem. S vytvořením profilu trhu souvisejí potřeby lokálních zákazníků, případně potřeby speciálních úprav produktu tak, aby odpovídal příslušnému trhu. Na základě těchto informací už je možné začít uvažovat, jaký je obecný výhled do budoucna, případně zda se na tomto trhu rýsují pro vaši firmu další potenciální příležitosti.
Při analýze konkurence bychom se měli zaměřit na obecné zmapování hlavních konkurentů a dále na jejich aktivity na zahraničních trzích. V jednotlivých teritoriích je pak užitečné vědět, jaký je podíl jednotlivých konkurentů na trhu, a ideálně znát i objemy jejich tržeb. Získat tyto informace obvykle nebývá snadné. Často je k jejich zjištění potřeba využít osobních kontaktů v teritoriu. Dalším bodem týkajícím se konkurence je to, který konkurent dominuje v kterém segmentu/distribučním kanálu.Autor seriálu PhDr. Miroslav Manďák celý svůj dosavadní profesní život zasvětil oblasti exportu se specializací na latinskoamerické trhy. Nejprve v komerční sféře (Frontera, Fermat či sdružení portugalských firem v ČR aicep Portugal Global) a následně v roce 2010 odešel do agentury CzechTrade, kde mj. téměř šest let působil jako ředitel kanceláře Mexico City.  


Důležitým tématem pro klasifikaci jednotlivých teritorií je i průzkum ekonomických a obchodních podmínek. V této části je třeba získat povědomí o širším makroekonomickém prostředí. To znamená vědět, jaký je meziroční růst HDP, míra inflace, ekonomicko-politické sféry zájmů dané země nebo stabilita ekonomiky. Počet obyvatel a jejich kupní síla mohou představovat zásadní informace pro určité druhy produktů. Je dobré zjistit jednak to, jaké bankovní regulace se budou vztahovat na vaše podnikání, a hlavně, jaké bariéry brání vstupu na trh.

Důležitým aspektem je průzkum politické situace v exportním teritoriu. Jde o zjištění, jaké politické problémy by se mohly dotknout vašeho podnikání. V tomto ohledu je užitečné znát alespoň nedávný politický vývoj v zemi a aktuální situaci. Hlavní kauzy, které se v zemi řeší a jež by mohly ovlivnit směřování podnikatelského prostředí vašeho sektoru nebo celé země do budoucna.

Poslední částí, kterou v tomto díle našeho seriálu zmíníme, je právní analýza trhu. Jedná se o zjištění, zda existují zákony, regulace či nařízení, jež by mohla omezit váš vstup na trh nebo taková, která by ho učinila příliš nákladným a neefektivním. S tím souvisí právní aspekty, které by mohly ovlivnit vývoz zboží na daný trh, případně omezení kapitálových toků a zahraničního vlastnictví.

Sběr informací nemusí být jednoduchý, zvláště v teritoriích, ve kterých elektronizace státní a soukromé sféry není příliš pokročilá. Problémem může být i jazyková bariéra. Ke zpracování marketingového průzkumu a zjištění co největšího objemu dat mohou napomoci organizace, jako je agentura CzechTrade, které mají v místě průzkumu své kanceláře a jsou v kontaktu se státní správou i podnikatelskou sférou. Pracovníci CzechTradu mají navíc cenné zkušenosti z teritoria z pohledu českých firem, proto jsou si vědomi možných komplikací, kterým může exportér čelit. Na tato úskalí pak zpravidla dokáží upozornit.

Příště budeme hovořit o distribučních kanálechPartnerem seriálu Desatero pro export je agentura CzechTrade, která nabízí služby exportérům ve svých více než padesáti zahraničních kancelářích nacházejících se na všech kontinentech. Pokud byste měli konkrétní dotazy týkající se vašeho exportu, můžete se obrátit přímo na její pracovníky, kteří jsou schopni poskytnout radu nebo pomoc. Konkrétní kontakty na jednotlivé zahraniční kanceláře či pražskou centrálu získáte na www.czechtrade.cz.


CzechTrade

PhDr. Miroslav Manďák

miroslav.mandak@czechtrade.cz

Další články

Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: