Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum děkanů strojních fakult

Aktuální situace způsobuje celou řadu problémů, které je třeba operativně řešit. Vysoké školy byly z nařízení vlády kvůli prevenci proti šíření epidemie koronaviru od 11. 3. 2020 zavřeny. Jakým způsobem plánujete proces přijímání nových studentů do bakalářského stupně pro příští akademický rok?


Prof. Ing. Robert Čep, Ph.D., děkan fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

I naše univerzita je stejně jako ostatní uzavřena kontaktní výuce studentů. Momentálně se zabýváme zejména podobou státnic, jež budou možná poprvé v historii distanční. Každopádně však budou mít zcela jinou podobu než dosud. Samozřejmě už přemýšlíme také nad začátkem příštího akademického roku a doufáme, že se obejde bez podobných mimořádných opatření. První kolo přijímacího řízení do bakalářského studia skončilo 31. března a my zaznamenali více než 20% nárůst přihlášek, což v této nelehké době přináší alespoň trochu optimismu. Na přijímacím řízení se v podstatě nic nemění, neboť vedení univerzity letos zrušilo přijímací zkoušky a uchazeči budou přijímáni na základě průměrného prospěchu na střední škole. Pokud vláda rozhodne o odložení maturit, posuneme samozřejmě termín, k němuž mají uchazeči doložit maturitní vysvědčení. Zápisy do 1. ročníků se pak budou poprvé konat dálkově, resp. elektronicky.


Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni

Přijímací řízení probíhá stejně jako v minulých letech. Pro Bc. studium jsou uchazeči o studium přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich předchozího středoškolského nebo vysokoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění volné kapacity (do 15. dubna 2020). První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení, kdy uchazeči prokážou své schopnosti studovat zvolený obor na vysoké škole. Uchazeči o magisterské studium jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich předchozího vysokoškolského studia až do naplnění volné kapacity (31. května 2020). FST vypsala ještě druhé kolo přijímacího řízení (5. srpna 2020).


Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Situace ohledně epidemie Covid-19 má své dopady na činnost vysokých škol nejenom z hlediska výuky, ale i z hlediska přijímacího řízení. Přijímání studentů do bakalářského studijního programu bude probíhat na základě výsledků ze střední školy, přijímací zkouška se nebude konat. Podmínkou přijetí je středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, resp. odpovídající zahraniční středoškolské vzdělání. Přihlášku ke studiu již máme několik let pouze elektronickou, takže není potřeba mít obavy z osobní účasti na půdě FS TUL. Veškeré informace ohledně přijímacího řízení jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách fakulty.


Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

Prvé kolo prijímacieho konania sme mali plánované do 31. marca. Počet prihlásených študentov bol v porovnaní s minulým rokom takmer taký istý. No my chceme viac, pretože podľa viacerých agentúr (profesia.sk, najškola.sk...) patria naši absolventi k najžiadanejším absolventom technických vysokých škôl s nástupným platom až 1 280 eur a po medikoch a informatikoch sú v rebríčku záujmu podnikov celoslovensky na treťom mieste. Pritom sme boli jedna z mála fakúlt, na ktorú museli záujemcovia, s výnimkou jednotkárov, robiť prijímacie skúšky z matematiky a fyziky. S ohľadom na vzniknutú situáciu, možné riziká ochorenia a pri rešpektovaní technických možností uchádzačov sme predĺžili termín podávania prihlášok do prvého kola do 31. mája a upustili sme tento rok aj od prijímacích skúšok.


Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v Praze

ČVUT byla zavřena 10. března 2020 z našeho rozhodnutí, aby se zabránilo šíření koronaviru mezi studenty, kteří díky svému mládí mají dobrou imunitu, a tedy neonemocní a nevědomky mohou šířit nákazu. Spustili jsme ve všech předmětech nekontaktní výuku. Stanovená podmínka pro přijetí na fakultu byla maturita z matematiky nebo fyziky nebo přijímací test ekvivalentní maturitě z matematiky. Pokud kontaktní výuku obnovíme do 1. června 2020, tak toto přijímací řízení uskutečníme v přiměřené podobě. Pokud nezahájíme kontaktní výuku do 1. června 2020, tak budeme přijímat jen na základě maturity. Nebudeme požadovat maturitu z matematiky nebo fyziky nebo přijímací zkoušku z matematiky a tyto podmínky vyřešíme v průběhu 1. semestru volitelným předmětem a úspěšným splněním požadovaného testu.

Ing. Roman Dvořák

Další články

Inovace
Management a řízení
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: