Témata
Zdroj: Crytur

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
O partnerství mezi firmami Mazak a Crytur jsme natočili redakční video. Dozvíte se v něm např., jak ve firmě Crytur realizují náročné operace obrábění komponent s vysokou přesností, o spolupráci s místním odborným školstvím, jak řeší vícestrojovou obsluhu a jaké technické přednosti mají technologie Mazak. To vše a mnoho dalšího v deseti minutách.

V tomto složitém výrobním procesu má i své místo třískové obrábění, a to jak syntetických materiálů, tak plastových, keramických a kovových komponent následně montovaných do finálních produktů. A právě pro obrábění kovů jsou zde z velké míry používány technologie Mazak, což bylo důvodem reportážní návštěvy.

V současné době Crytur disponuje dvěma multifunkčními obráběcími centry Integrex. „S ohledem na potřebu obrábět rozsáhlou škálu rotačních součástí s tvarově složitými frézovanými plochami to byl náš první stroj pro třískové obrábění. S protivřetenem pro předání dílu jsme schopni obrobit součást na jedno založení polotovaru, a tím mj. šetřit čas a zvyšovat přesnost výroby,“ říká Aleš Tuláček (vlevo), vedoucí CNC výroby firmy Crytur. Pavel Procházka ze společnosti Yamazaki Mazak Central Europe na něj navazuje: „Soustružnicko-frézovací centrum Integrex patří k našemu vlajkovému stroji pro pětiosé obrábění, disponuje rozsáhlými možnostmi konfigurace dle konkrétních požadavků zákazníka – od velikosti zásobníku nástrojů přes typ upínání, délku ložete až po velikosti sklíčidel a možnost integrace automatizace zakládání a vyjímání dílů.“ (Foto: Jan Hrdý)

Samotných společností, které umí pěstovat krystaly, je podle majitele firmy Jindřicha Houžvičky na světě opravdu málo, ale jejich pozice je výjimečná i tím, že navíc disponují výrobními technologiemi, které jim umožňují vyrábět a dodávat komplexnější komponenty než jen samotný krystal, a to každý nedokáže. „My kromě samotného pěstování a precizního opracování krystalických materiálů umíme také vyrobit potřebné kovové, keramické nebo plastové díly ve vlastní CNC dílně, dokážeme navrhnout a vyrobit elektronické součásti a vše nakonec sesadit, smontovat a zabalit v kontrolovaných čistých prostorách tak, aby konečný výrobek nemohl být kontaminován mikroskopickými nečistotami, jako je například i obyčejný prach. V tom jsme jedineční,“ říká s oprávněnou pýchou doktor Houžvička, který se svým týmem více než 280 lidí udržuje tradici započatou již ve 40. letech minulého století. Tehdy vznikla skupina výzkumných pracovníků, kteří měli za úkol ověřovat pravost drahokamů a časem se naučili tyto materiály, výhradně nacházené ve volné přírodě, vyrobit laboratorně. Tak byla zahájena výroba syntetických krystalů s významně upravenými a vylepšenými chemickými a fyzikálními vlastnostmi oproti přírodním materiálům.

Reklama
Reklama

Přesnost a opakovatelnost – ďábel je ukrytý v detailu

Kovovýrobu a kompletně třískové obrábění začali v Cryturu realizovat na přelomu let 2010 a 2011. Do té doby zde vyráběli pouze komponenty ze svých krystalů a disponovali dvěma CNC bruskami právě na broušení krystalů a tvrdých materiálů. Ostatní komponenty, jako plastové a kovové díly, vyráběli výhradně v kooperaci. Na konci roku 2010 pořídili první CNC stroj od firmy Mazak, konkrétně Integrex se systémem Mazatrol Matrix, a pustili se do třískového obrábění. „Pro nás, jako začátečníky, to byla tehdy velká výzva a trávili jsme u stroje celé dny, někdy i večery,“ vzpomíná náš hostitel Aleš Tuláček, vedoucí zdejší CNC výroby, který do firmy nastoupil před 15 lety, a pokračuje: „Postupem času jsme problematiku zvládli a konečně začali produkovat kvalitní díly do sestav pro montáže. Nyní již máme devět strojů pro třískové obrábění a čtyři stroje na broušení. Z technologií je zastoupeno převážně soustružení, přesné soustružení malých dílů a frézování.“

Crytur vyrábí ucelená řešení pro vědecké a průmyslové aplikace, které zůstávají běžnému člověku spíše skryté. Například to jsou detektory pro elektronové mikroskopy (tedy ta část mikroskopu, která zařídí, že vznikne obraz a vidíme vzorek), dále detektory, které zjišťují podrobné informace o nalezištích nerostných surovin při geologickém průzkumu, které přispívají k rychlejší a přesnější kontrole kvality v potravinářství nebo zajišťují data pro vyhodnocení kvality mikročipů v polovodičovém průmyslu. Klíčovou komponentu velké části produkce tvoří monokrystaly, jež jsou zde pěstovány v přesně definovaných podmínkách. (Zdroj: Crytur)

Také požadavky na kvalitu a přesnost se, společně se strukturou výroby, výrazně vyvinuly. Přesnost je v jednotkách tisícin milimetrů, kvalita povrchů se v průběhu výroby mikroskopicky kontroluje. Celá řada výrobků je leštěna částečně nebo celoleštěna, k čemuž pomáhají také šikovné ruce laborantek. Je to bezesporu především výsledek pečlivé práce lidí, kteří ji dělají rádi, a jejich zkušeností. Lidé v tomto zaměstnání musí neustále přemýšlet, rozhodně se nejedná o rutinní operace.

Reklama

Největší hodnota

S problémem nedostatku kvalifikovaného personálu operátorů CNC strojů se potýká i Aleš Tuláček. Společnost Crytur spolupracuje s místním středním odborným učilištěm a SŠ Turnov. Vyučují zde obory jako nástrojař, obráběč kovů a obráběč se zaměřením na CNC výrobu. Těmto studentům nabízejí také možnost praxe ve zdejší výrobě. „Samotné vzdělání při náboru lidí na pozice do výroby ale nehraje velkou roli. Máme zde spoustu šikovných lidí, kteří studovali nebo se učili úplně jiné obory, a jsou to špičkoví pracovníci,“ říká Aleš Tuláček. Podle něho je důležité, aby byl člověk ochotný se nové věci naučit a plně si je osvojit. Pak už zvládne tu práci prakticky „každý“. Životní zkušenosti mu ukázaly, že pokud je člověk do něčeho zapálený, tak zvládne všechno, čeho chce dosáhnout.

Partnerství na druhou

Zkušenosti s technologiemi Mazak se datují do roku 2010, kdy zainvestovali do obráběcího centra Mazak Integrex 100-IVS, o sedm let později pak zakoupili druhý Integrex i-100S již osazený řídicím systémem Smooth X a v roce 2019 rozšířili strojový park o tři další stroje Mazak – konkrétně soustruh QT100MY, pětiosou frézku Variaxis i-500 a tříosou frézku VCN-530C. Jejich umístění již nebylo z kapacitních důvodů možné ve stávajících výrobních prostorách, proto na místě bývalé brusírny firmy Preciosa vybudovali nové.

Technologie Mazak jsou ve společnosti Crytur pro třískové obrábění klíčové. Jako první zakoupili Mazak Integrex 100-IVS, následně druhý Integrex i-100S již se řídicím systémem Smooth X a v roce 2019 rozšířili strojový park o tři další stroje Mazak, konkrétně soustruh QT100MY, pětiosou frézku Variaxis i-500 a tříosou frézku VCN-530C. (Zdroj: Crytur)

Tato investice do nových technologií byla rozhodující ve smyslu, se kterým dodavatelem CNC strojů chceme i nadále spolupracovat a vybavení rozšiřovat. Rozhodovali jsme se mezi firmou Mazak a jedním českým výrobcem. Jelikož jsme kupovali tři stroje najednou, řešili jsme řadu potřeb, jak přímo strojových a parametrických, tak samozřejmě i kvalitu servisu a cenu. S oběma firmami jsme měli mnohaleté zkušenosti. Nakonec jsme se rozhodli pro Mazak. Kdybych měl řešit stejnou situaci nyní, tak bych zřejmě nad jiným dodavatelem ani neuvažoval,“ rekapituluje své rozhodnutí Aleš Tuláček.

Perspektivní budoucnost

Aktuálně firmě Crytur přibývá velký objem zakázek podobných typů výrobků, jaké v současné době vyrábějí. Ať se jedná o medicínské přístroje, nebo i o zařízení pro kontrolu čipů elektrických vozidel. A dle informací od svých zákazníků musejí další nárůst objemu zakázek předpokládat. Proto se chtějí nadále zdokonalovat a rozšiřovat v technologiích, které již mají. Kvůli navýšení výrobních kapacit tedy plánují, podle slov pana Tuláčka, opět strojový park rozšiřovat. Jelikož se stále rychle rozrůstají, jde toto téma ruku v ruce se zdokonalováním samotného řízení celé výroby, organizací procesů a samotných pracovišť. A to je v tuto chvíli nejdůležitější úkol…

Aleš Tuláček, vedoucí CNC výroby Crytur: „S firmou Mazak máme výborné zkušenosti a spolupráci bych nazval přátelskou. Naši technologové a seřizovači nastalé problémy řeší napřímo s techniky Mazaku a při potřebě rychlých servisních zásahů máme zkušenost s příjezdy technika zpravidla hned druhý den. V rámci akce MIMTA v roce 2019 jsem měl možnost navštívit výrobní závody Mazaku v Japonsku, což byl pro mě nezapomenutelný zážitek, který potvrdil, že Mazak je dobrá volba.“

Je radost navštěvovat takové firmy, jako je Crytur, a hledat zde tajemství jejich úspěchu. V tomto případě je to z historických znalostí a zkušeností vycházející kompletní výrobní proces high-tech výrobků vlastního vývoje, dodávaný náročným zákazníkům stabilních trhů, odolávající cyklickým ekonomickým výkyvům. A pokud je vše navíc umocněno partnerstvím dodavatelských subjektů v podpoře efektivity a pružnosti výroby, rovnice má vždy kladné řešení.

Související články
Hodnoty rodinného podnikání

S Miroslavem Vehovským jsem se poprvé setkal před necelými šesti lety v Lovani nedaleko Bruselu při příležitosti slavnostního otevření automatizovaného skladu náhradních dílů společnosti Yamazaki Mazak, které je firma pana Vehovského klíčovým zákazníkem. V nejednom případě instalovali v Oticích u Opavy nový typ stroje jako jedni z prvních v Evropě.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Pokud chceme změnit svět, musíme začít u sebe

Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby, ale i o běžném životě podnikatele.

Made in England

Japonský výrobce obráběcích strojů, společnost Yamazaki Mazak, resp. její evropská pobočka, uspořádala v anglickém Worcesteru první postcovidové novinářské setkání, kde prezentovala své inovační počiny za poslední období s důrazem na snižování uhlíkové stopy a energetickou efektivitu. Jsme rádi, že jsme mohli být při tom.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Odpovědnost na prvním místě

Se značkou Mazak spojil celý svůj profesní život. Letos je tomu 35 let od chvíle, kdy nastoupil do tehdy úplně nového závodu, který Mazak otevřel v Anglii jako vůbec první v Evropě a v jehož čele stojí od roku 2017. Jeho profesní dráha je jako z učebnice osobního růstu. Nicméně, jak on sám zdůrazňuje, k úspěchu nestačí jen vlastní schopnosti a ambice, ale nutné je především mít kvalitní tým lidí. A s ním pak správně pracovat. Přinášíme rozhovor s Richardem Smithem, ředitelem evropské skupiny Mazak.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit