Témata
Zdroj: Crytur

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
O partnerství mezi firmami Mazak a Crytur jsme natočili redakční video. Dozvíte se v něm např., jak ve firmě Crytur realizují náročné operace obrábění komponent s vysokou přesností, o spolupráci s místním odborným školstvím, jak řeší vícestrojovou obsluhu a jaké technické přednosti mají technologie Mazak. To vše a mnoho dalšího v deseti minutách.

V tomto složitém výrobním procesu má i své místo třískové obrábění, a to jak syntetických materiálů, tak plastových, keramických a kovových komponent následně montovaných do finálních produktů. A právě pro obrábění kovů jsou zde z velké míry používány technologie Mazak, což bylo důvodem reportážní návštěvy.

V současné době Crytur disponuje dvěma multifunkčními obráběcími centry Integrex. „S ohledem na potřebu obrábět rozsáhlou škálu rotačních součástí s tvarově složitými frézovanými plochami to byl náš první stroj pro třískové obrábění. S protivřetenem pro předání dílu jsme schopni obrobit součást na jedno založení polotovaru, a tím mj. šetřit čas a zvyšovat přesnost výroby,“ říká Aleš Tuláček (vlevo), vedoucí CNC výroby firmy Crytur. Pavel Procházka ze společnosti Yamazaki Mazak Central Europe na něj navazuje: „Soustružnicko-frézovací centrum Integrex patří k našemu vlajkovému stroji pro pětiosé obrábění, disponuje rozsáhlými možnostmi konfigurace dle konkrétních požadavků zákazníka – od velikosti zásobníku nástrojů přes typ upínání, délku ložete až po velikosti sklíčidel a možnost integrace automatizace zakládání a vyjímání dílů.“ (Foto: Jan Hrdý)

Samotných společností, které umí pěstovat krystaly, je podle majitele firmy Jindřicha Houžvičky na světě opravdu málo, ale jejich pozice je výjimečná i tím, že navíc disponují výrobními technologiemi, které jim umožňují vyrábět a dodávat komplexnější komponenty než jen samotný krystal, a to každý nedokáže. „My kromě samotného pěstování a precizního opracování krystalických materiálů umíme také vyrobit potřebné kovové, keramické nebo plastové díly ve vlastní CNC dílně, dokážeme navrhnout a vyrobit elektronické součásti a vše nakonec sesadit, smontovat a zabalit v kontrolovaných čistých prostorách tak, aby konečný výrobek nemohl být kontaminován mikroskopickými nečistotami, jako je například i obyčejný prach. V tom jsme jedineční,“ říká s oprávněnou pýchou doktor Houžvička, který se svým týmem více než 280 lidí udržuje tradici započatou již ve 40. letech minulého století. Tehdy vznikla skupina výzkumných pracovníků, kteří měli za úkol ověřovat pravost drahokamů a časem se naučili tyto materiály, výhradně nacházené ve volné přírodě, vyrobit laboratorně. Tak byla zahájena výroba syntetických krystalů s významně upravenými a vylepšenými chemickými a fyzikálními vlastnostmi oproti přírodním materiálům.

Reklama
Reklama

Přesnost a opakovatelnost – ďábel je ukrytý v detailu

Kovovýrobu a kompletně třískové obrábění začali v Cryturu realizovat na přelomu let 2010 a 2011. Do té doby zde vyráběli pouze komponenty ze svých krystalů a disponovali dvěma CNC bruskami právě na broušení krystalů a tvrdých materiálů. Ostatní komponenty, jako plastové a kovové díly, vyráběli výhradně v kooperaci. Na konci roku 2010 pořídili první CNC stroj od firmy Mazak, konkrétně Integrex se systémem Mazatrol Matrix, a pustili se do třískového obrábění. „Pro nás, jako začátečníky, to byla tehdy velká výzva a trávili jsme u stroje celé dny, někdy i večery,“ vzpomíná náš hostitel Aleš Tuláček, vedoucí zdejší CNC výroby, který do firmy nastoupil před 15 lety, a pokračuje: „Postupem času jsme problematiku zvládli a konečně začali produkovat kvalitní díly do sestav pro montáže. Nyní již máme devět strojů pro třískové obrábění a čtyři stroje na broušení. Z technologií je zastoupeno převážně soustružení, přesné soustružení malých dílů a frézování.“

Crytur vyrábí ucelená řešení pro vědecké a průmyslové aplikace, které zůstávají běžnému člověku spíše skryté. Například to jsou detektory pro elektronové mikroskopy (tedy ta část mikroskopu, která zařídí, že vznikne obraz a vidíme vzorek), dále detektory, které zjišťují podrobné informace o nalezištích nerostných surovin při geologickém průzkumu, které přispívají k rychlejší a přesnější kontrole kvality v potravinářství nebo zajišťují data pro vyhodnocení kvality mikročipů v polovodičovém průmyslu. Klíčovou komponentu velké části produkce tvoří monokrystaly, jež jsou zde pěstovány v přesně definovaných podmínkách. (Zdroj: Crytur)

Také požadavky na kvalitu a přesnost se, společně se strukturou výroby, výrazně vyvinuly. Přesnost je v jednotkách tisícin milimetrů, kvalita povrchů se v průběhu výroby mikroskopicky kontroluje. Celá řada výrobků je leštěna částečně nebo celoleštěna, k čemuž pomáhají také šikovné ruce laborantek. Je to bezesporu především výsledek pečlivé práce lidí, kteří ji dělají rádi, a jejich zkušeností. Lidé v tomto zaměstnání musí neustále přemýšlet, rozhodně se nejedná o rutinní operace.

Reklama

Největší hodnota

S problémem nedostatku kvalifikovaného personálu operátorů CNC strojů se potýká i Aleš Tuláček. Společnost Crytur spolupracuje s místním středním odborným učilištěm a SŠ Turnov. Vyučují zde obory jako nástrojař, obráběč kovů a obráběč se zaměřením na CNC výrobu. Těmto studentům nabízejí také možnost praxe ve zdejší výrobě. „Samotné vzdělání při náboru lidí na pozice do výroby ale nehraje velkou roli. Máme zde spoustu šikovných lidí, kteří studovali nebo se učili úplně jiné obory, a jsou to špičkoví pracovníci,“ říká Aleš Tuláček. Podle něho je důležité, aby byl člověk ochotný se nové věci naučit a plně si je osvojit. Pak už zvládne tu práci prakticky „každý“. Životní zkušenosti mu ukázaly, že pokud je člověk do něčeho zapálený, tak zvládne všechno, čeho chce dosáhnout.

Partnerství na druhou

Zkušenosti s technologiemi Mazak se datují do roku 2010, kdy zainvestovali do obráběcího centra Mazak Integrex 100-IVS, o sedm let později pak zakoupili druhý Integrex i-100S již osazený řídicím systémem Smooth X a v roce 2019 rozšířili strojový park o tři další stroje Mazak – konkrétně soustruh QT100MY, pětiosou frézku Variaxis i-500 a tříosou frézku VCN-530C. Jejich umístění již nebylo z kapacitních důvodů možné ve stávajících výrobních prostorách, proto na místě bývalé brusírny firmy Preciosa vybudovali nové.

Technologie Mazak jsou ve společnosti Crytur pro třískové obrábění klíčové. Jako první zakoupili Mazak Integrex 100-IVS, následně druhý Integrex i-100S již se řídicím systémem Smooth X a v roce 2019 rozšířili strojový park o tři další stroje Mazak, konkrétně soustruh QT100MY, pětiosou frézku Variaxis i-500 a tříosou frézku VCN-530C. (Zdroj: Crytur)

Tato investice do nových technologií byla rozhodující ve smyslu, se kterým dodavatelem CNC strojů chceme i nadále spolupracovat a vybavení rozšiřovat. Rozhodovali jsme se mezi firmou Mazak a jedním českým výrobcem. Jelikož jsme kupovali tři stroje najednou, řešili jsme řadu potřeb, jak přímo strojových a parametrických, tak samozřejmě i kvalitu servisu a cenu. S oběma firmami jsme měli mnohaleté zkušenosti. Nakonec jsme se rozhodli pro Mazak. Kdybych měl řešit stejnou situaci nyní, tak bych zřejmě nad jiným dodavatelem ani neuvažoval,“ rekapituluje své rozhodnutí Aleš Tuláček.

Perspektivní budoucnost

Aktuálně firmě Crytur přibývá velký objem zakázek podobných typů výrobků, jaké v současné době vyrábějí. Ať se jedná o medicínské přístroje, nebo i o zařízení pro kontrolu čipů elektrických vozidel. A dle informací od svých zákazníků musejí další nárůst objemu zakázek předpokládat. Proto se chtějí nadále zdokonalovat a rozšiřovat v technologiích, které již mají. Kvůli navýšení výrobních kapacit tedy plánují, podle slov pana Tuláčka, opět strojový park rozšiřovat. Jelikož se stále rychle rozrůstají, jde toto téma ruku v ruce se zdokonalováním samotného řízení celé výroby, organizací procesů a samotných pracovišť. A to je v tuto chvíli nejdůležitější úkol…

Aleš Tuláček, vedoucí CNC výroby Crytur:

S firmou Mazak máme výborné zkušenosti a spolupráci bych nazval přátelskou. Naši technologové a seřizovači nastalé problémy řeší napřímo s techniky Mazaku a při potřebě rychlých servisních zásahů máme zkušenost s příjezdy technika zpravidla hned druhý den. V rámci akce MIMTA v roce 2019 jsem měl možnost navštívit výrobní závody Mazaku v Japonsku, což byl pro mě nezapomenutelný zážitek, který potvrdil, že Mazak je dobrá volba.

Je radost navštěvovat takové firmy, jako je Crytur, a hledat zde tajemství jejich úspěchu. V tomto případě je to z historických znalostí a zkušeností vycházející kompletní výrobní proces high-tech výrobků vlastního vývoje, dodávaný náročným zákazníkům stabilních trhů, odolávající cyklickým ekonomickým výkyvům. A pokud je vše navíc umocněno partnerstvím dodavatelských subjektů v podpoře efektivity a pružnosti výroby, rovnice má vždy kladné řešení.

Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Digitalizace: právě tady a právě teď

Siemens. Jméno, které ať zazní kdekoli na světě, každý ví, že si je má spojit se špičkovými technologiemi – pro soukromé osoby i pro firmy. Abychom se dozvěděli více právě o těch, jež jsou určeny pro výrobní firmy, vypravili jsme se do českého sídla společnosti Siemens v pražských Stodůlkách za Tomášem Dubou, ředitelem obchodního úseku Motion Control.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit