Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum děkanů strojních fakult

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

Jaké doprovodné akce MSV  v Brně se budete osobně účastnit a jakou myšlenku (názor) zde chcete případně prezentovat?

 
Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni

Doprovodných akcí na MSV v Brně je opět velké množství a poměrně zajímavých. Určitě se těším na ty, které jsou zaměřeny na digitalizaci a automatizaci výrobních procesů a systémů, na trendy v oblasti aditivních technologií, dále týkající se vzdělávání pro budoucnost, spolupráce s bavorskými partnery a akce zaměřené na cirkulární ekonomiku v průmyslu.
Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Z doprovodných akcí mě zaujala připravovaná konference Digitální továrna 2.0, která souvisí s rychlým rozvojem v oblasti digitalizace. Jsem zvědavý na vystoupení jednotlivých řečníků, a zejména na příklady z praxe. Digitální transformace Průmyslu 4.0 přináší nové požadavky na přípravu absolventů na vysokých technických školách a věřím, že v diskuzi k tématu Průmysl 4.0 bude pozornost věnována i této problematice. MSV v Brně je také o setkávání jednotlivých fakult a univerzit v ČR a SR, na který kromě doprovodných akcí, kladu rovněž velký důraz.
 Doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně

Na všech diskuzních fórech a odborných akcích, kterých se účastním, se snažím propagovat moderní strojírenství, které je úzce spojeno s digitalizací a Průmyslem 4.0 – hlavními tématy MSV 2019. Jak návštěvníci mohou zhlédnout v expozici naší fakulty na strojírenském veletrhu, v těchto oblastech rovněž aktivně působíme.Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Z časových a pracovních důvodů vím, že v době konání MSV v Brně budu po většinu času v zahraničí, ale velmi rád bych chtěl být alespoň jeden den na stánku fakulty. Cílem účasti naší fakulty na strojírenském veletrhu je nejenom ukázka výsledků naší výzkumné činnosti pro specifické aplikace, ale také propagace techniky a technického vzdělávání u široké laické i odborné veřejnosti.Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v Praze

Osobně se zúčastním jednání tradičního sněmu Svaz průmyslu a dopravy za přítomnosti vlády. Na této doprovodné akci se vždy komunikují důležité postoje jejích účastníků. Letos zvažuji vystoupit se smutným zjištěním, že na sice je deklarována podpora technickému vzdělání, protože ČR je průmyslová země a máme nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, ale podpora technickému vzdělání nezbytně vyžaduje další diskuze o faktické podpoře ve vztahu k budoucnosti průmyslu ČR. To vyplývá z nedávných rozhodnutí komisí MŠMT o konkrétních projektech OP VVV, kde byly škrtnuty investice z důvodu, že údajně není doložena potřebnost absolventů technických univerzit, a to v prioritních směrech vlády a s doloženým průzkumem trhu. 


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Management a řízení
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: