Témata
Zdroj: Mewa

Život v korporátu: Lodě pro různé typy vod

Antonín Krejčí, ředitel české pobočky Mewa Textil-Service, vystudoval obchodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod, a posléze obor Stavební inženýrství a ekonomika na univerzitě v Německu, kde absolvoval v roce 2015. Díky dalšímu, paralelnímu vzdělávání získal profesní titul ALog. - auditor logistiky, dále BIBS, a posléze také MBA. Po studiích nastoupil do korporátu v oblasti automotive, a tím, jak říká, pro něj teprve začala ta pravá škola - škola života.

Tento článek je součástí seriálu:
Život v korporátu
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Po 15 letech působení v automobilovém průmyslu jsem se rozhodl, že změním obor, a šel jsem do rodinné firmy s mezinárodním polem působnosti,“ říká Antonín Krejčí a dodává: „Dnes se snažím využívat to pozitivní, co mě korporát naučil v kombinaci s přístupem k zaměstnancům typickým pro středně velké a rodinné firmy.

Jak říká, práce je současně jeho koníčkem: „Opravdu mě baví, když mohu nechat lidi kolem sebe profesně i lidsky vyrůst.

V roce 2005 se Antonín vracel z Německa zpět do České republiky jako čerstvý absolvent vysoké školy. Hledal práci, která by mu umožnila se osamostatnit od rodičů, což však realitní trh nenabízel.

Proto jsem zvolil větší finanční jistotu a nastoupil do korporátu, kde jsem mohl uplatnit svou znalost německého jazyka,“ vzpomíná Krejčí. „To bylo stěžejní rozhodnutí, které ovlivnilo můj profesní život na dalších 15 let.

Korporátní společnost bych přirovnal k zaoceánské lodi, rodinnou firmu k menšímu parníku na řece. Nelze určit, která z lodí je lepší. Každá z nich je určena do jiných vod a vzájemně si nekonkurují,“ říká Antonín Krejčí. (Zdroj: Mewa)

Neřešit problém, ale výzvu

Jedním z pozitiv korporátu je totiž podle jeho slov šance na rychlejší kariérní růst. Nejprve nastoupil do oddělení logistiky, kde si mohl vyzkoušet zákaznický servis a plánování výroby. Získal zde cenné zkušenosti v první linii se zákazníkem a současně zlepšil své vyjednávací schopnosti směrem k výrobě a kvalitě. Brzy však zatoužil po kreativnější práci. Využil tedy příležitosti a stal se v téže firmě specialistou logistiky.

Zanedlouho na to jsem dostal šanci stát se z kolegy vedoucím. Opět neocenitelná zkušenost,“ přibližuje svou profesní dráhu Antonín Krejčí. „Měl jsem na starosti oblast plánování logistických toků a logistických cen pro tři české závody a závod v Maďarsku. Poté k tomu přibyl závod v Německu a také tři v Rusku. Velice mě bavil a naplňoval rozdílný přístup kolegů napříč Evropou.

Ačkoli je Mewa rodinná firma, působí v 15 evropských zemích a má okolo 5 700 zaměstnanců. (Zdroj: Mewa)

V roce 2012 se stal vedoucím logistiky největšího výrobního závodu společnosti, kde měl na starosti 200 kmenových zaměstnanců a dalších 100 externistů. Dnes to hodnotí jako další velkou školu, neboť musel změnit svůj pohled na úkoly a výzvy, které přicházely, a přístup k nim.

Po třech letech jsem se vrátil na ředitelství společnosti v pozici ředitel projektové logistiky pro Evropu,“ říká Krejčí. „Mezi mé nové úkoly patřil například i reporting a přímá komunikace s kanadským vedením za oblast obalových materiálů. Skvělá příležitost vyzkoušet si opět nový přístup řízení kanadského vedení. Zásadní rozdíl v myšlení Kanaďanů je už jen ten fakt, že ONI neřeší problém, ale výzvu.

Vše změní čas

Podmínkou pro to, aby mě práce naplňovala, je možnost neustále se učit novým věcem a přijímat větší zodpovědnost,“ vysvětluje Antonín Krejčí. „Proto přišel okamžik, kdy jsem chtěl být zodpovědný za širší oblast ve firmě než jen za logistiku. Ačkoli dle mého názoru patří logistika mezi nejdynamičtější oddělení ve firmě. Díky ní jste schopni získat konkurenční výhodu, ale bohužel ji také ztratit. V roce 2018 jsem tak nastoupil jako jednatel zodpovědný za celou Českou republiku do rodinné firmy, v oblasti textilního průmyslu, kde působím dodnes. Mimochodem – ačkoli jsme rodinná firma, působíme v 15 evropských zemích a máme celkově okolo 5 700 zaměstnanců.

Dnes tedy může Antonín Krejčí dobře srovnávat. „Za dobu svého působení v korporátní oblasti a nyní také jako jednatel českého zastoupení rodinné nadnárodní společnosti s německými kořeny jsem nasbíral mnoho cenných zkušeností,“ říká. „Každá pozice vyžadovala zcela jiný přístup, ale jedno měly společné. Udělat pro firmu a pro sebe vždy něco navíc. Nebát se a umět se ozvat. Snažit se být v tom, co právě děláte, nejlepší.

Na pozici vedoucího závodové logistiky máte řešit tisíce úkolů najednou a všechny spěchají. Zde máte šanci si zlepšit určování priorit a time management. Při řešení projektové logistiky pro Evropu si rozšíříte úhel pohledu a nutí vás to strategicky myslet. Být vždy o pár kroků napřed. A zkušenost z pozice jednatele a osoby zodpovědné za obchodní výsledky lokálního zastoupení společnosti? Musíte myslet strategicky, dlouhodobě, a přitom dostatečně pružně. Je důležité si udržet odstup od mikromanagementu a umět se na věci občas kouknout jednoduše, ale vždy nestranně. A v neposlední řadě: najít si čas a poznat své zaměstnance.“ doplňuje Krejčí.

Reklama
Reklama

Na pozici vedoucího závodové logistiky máte řešit tisíce úkolů najednou a všechny spěchají. Zde máte šanci si zlepšit určování priorit a time management. Při řešení projektové logistiky pro Evropu si rozšíříte úhel pohledu a nutí vás to strategicky myslet. Být vždy o pár kroků napřed. A zkušenost z pozice jednatele a osoby zodpovědné za obchodní výsledky lokálního zastoupení společnosti? Musíte myslet strategicky, dlouhodobě, a přitom dostatečně pružně. Je důležité si udržet odstup od mikromanagementu a umět se na věci občas kouknout jednoduše, ale vždy nestranně. A v neposlední řadě: najít si čas a poznat své zaměstnance.

Plavčík a kapitán

Díky svým zkušenostem z obou typů firem – korporátu a rodinné firmy – dnes Antonín Krejčí vysvětluje: „Korporátní společnost bych přirovnal k zaoceánské lodi, kde jsou hlavními znaky její velikost a důstojnost, a očekává se tedy určitý standard. Je jasně daná hierarchie a disciplína. Rodinnou firmu bych přirovnal k menšímu parníku na řece, kde všechny na palubě dobře znáte, důvěřujete jim a máte možnost společně něco vytvořit. Tu a tam ovšem musíte také přiložit ruku k dílu jako plavčík nebo přikládat pod kotle. Nelze určit, která z lodí je lepší. Každá z nich je určena do jiných vod a vzájemně si nekonkurují.

Největším mým koníčkem jsou naše děti, psi, cestování a příroda,“ říká Antonín Krejčí. (Zdroj: Mewa)

Do všeho jít naplno

Jak Antonín Krejčí často říká, člověk by si měl vyzkoušet jak práci ve velké, tak i v malé společnosti, neboť každému vyhovuje něco jiného.

Každý člověk je originál a skládá se z mixu určitých vědomostí, dovedností, zkušeností a odhodlání,“ je přesvědčen. „Pokud bych však měl popsat určitý typ osobnosti, který se mi zdá vhodný do korporátní společnosti, tak by to měl být člověk, který má zdravé sebevědomí, nebojí se učit novým věcem, má rád vertikální i horizontální komunikaci napříč firmou, má rád určitý řád, vyhledává výzvy a chce se zaměřit na budování své kariéry.

Reklama

Pokud však má hodnotit konkrétně manažery, říká: „U opravdu dobrého manažera se podle mého názoru určitě musí jednat o osobu s kombinací vrozených dispozic, talentu, ale z podstatné části s dostatečným množstvím zkušeností. Na roli dobrého manažera vás žádná škola nedokáže připravit. Musíte se učit za pochodu, spálíte se a uděláte v životě spoustu chyb. Důležité je se z nich poučit a příště se jich vyvarovat. Přirovnal bych to k celoživotnímu vzdělávání, přičemž důležité je vydržet.

Nejdůležitější na řízení lidí (nejen) ve velké firmě je podle Antonína Krejčího umění naslouchat lidem a poučit se z chyb. (Zdroj: Mewa)

Nejdůležitější na řízení lidí, a to bez ohledu na velikost firmy, je však podle něj především umění naslouchat lidem a poučit se z chyb. Právě to je totiž často, pod náporem nových úkolů, podceňováno.

Je také velice důležité dát lidem najevo jasný směr a ten pravidelně hodnotit,“ vysvětluje Krejčí. „Nepodceňuji také vysvětlování, proč něco vyžaduji. Důležité je vzájemné pochopení. Neexistuje nic horšího, než když něco děláte a nevíte proč.

Antonín Krejčí je však samozřejmě nejen vrcholovým manažerem, ale také manželem a otcem dvou dětí.

Snažím se nepodceňovat vyváženost mezi osobním a pracovním životem,“ říká. „Tak jako v práci se snažím pozici vykonávat naplno, tak se snažím i doma s rodinou naplno trávit volný čas. Ne vždy to je možné, ale o to je to intenzivnější. Mám to štěstí, že doma se mnou sdílejí i mé koníčky, což v mnohém ulehčuje situaci. Naším největším rodinným koníčkem jsou naši psi, cestování a příroda, kterou čím dál více oceňuji.


Související články
Podnikové textilie nemusíte kupovat

Každodenní život bez možnosti sdílení nejrůznějších prostředků si už dnes nedokážeme ani představit. Existuje mnoho faktorů, díky kterým tento trend v posledních letech sílí. Změny klimatu a ekonomické důsledky pandemie koronaviru nás vedou k udržitelnější spotřebě. V současnosti tak sdílíme například hudbu, auta, koloběžky, kola, domy, zaměstnání, kanceláře nebo byty. Sdílení prostupuje několika odvětvími a postupující digitalizace jej usnadňuje.

Čištění součástek pomocí ekologických mycích stolů

V dílnách nebo výrobnách je biologické čištění nástrojů a kovových dílů nejlepší alternativou k běžným studeným čističům. Ty jsou silně cítit a obsahují nebezpečné látky, které bývají zdravotně i ekologicky závadné. Společnost Mewa zde jako poskytovatel služeb nabízí ideální řešení v podobě mnohostranně využitelných mycích stolů Mewa Bio-Circle.

Pronájem oblečení pro řemeslníky

Každý, kdo se pohybuje v odvětví řemesel, potřebuje pracovní oblečení přesně šité na míru danému prostředí. První otázka, která často vyvstává, je „pronajmout nebo koupit“? Nákup se zdá jako jednodušší a rychlejší řešení. Zapomíná se však na následnou logistiku: kdo špinavé oblečení vypere? Kdo se postará o opravu poškozených kalhot nebo bundy? A co se stane, když se bude muset přiobjednat oblečení pro nové zaměstnance? To vše může zařídit profesionální poskytovatel textilních služeb.

Související články
Vidět a být viděn

Správný výběr a péče o výstražné pracovní oblečení je nutností.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Zásady pro řízení a zvládnutí rizik složitých technologických zařízení

Diskutovaným tématem odborných konferencí se zaměřením na bezpečnost je práce s riziky na základě požadavků na technologická zařízení. Velká technologická díla jsou víc než jen množina technických částí zařízení a součástek – jde o soubor vzájemně propojených otevřených systémů, tzv. systém systémů SoS, který se nachází v dynamicky proměnném světě.

Pronájem pracovních oděvů pro ženy v řemeslných profesích

Ženy v řemeslných profesích již nejsou žádnou vzácností. Při výkonu své práce tak budou potřebovat stejný funkční oděv, jako jejich mužští kolegové. Jen v jiných velikostech a v jiném střihu. Aby mohly i ženy pracovat pohodlně a bezpečně, reaguje poskytovatel pronájmu pracovních oděvů MEWA nabídkou funkčních oděvů pro ženy.

Textilní servis pro české firmy

Společnost Mewa Textil-Service působí na českém trhu již čtvrt století. Ale nejen to je důvodem k ohlédnutí i pohledu do budoucnosti. Mewa k nám v polovině devadesátých let přišla s konceptem služeb, které si mezi zákazníky brzy získaly své pevné místo.

Když se řekne: Ta pravá čisticí utěrka

Jak je známo, znečištění strojů a zařízení často vede k jejich poruchám. Nečistoty, oleje, mazadla nebo rozpouštědla je proto třeba v dílnách a výrobních závodech odstraňovat vhodnými čisticími prostředky. Jak to ale provést efektivně a jednoduše? Osvědčeným řešením jsou opakovaně použitelné bavlněné utěrky, které jsou k dispozici s udržitelným textilním servisem. Aby bylo zajištěno, že splňují vysoké standardy kvality, podrobuje Mewa své čisticí utěrky zkouškám ve vlastní zkušební laboratoři.

Pronájem pracovních oděvů

Každý, kdo se pohybuje v odvětví řemesel, potřebuje pracovní oblečení přesně šité na míru danému prostředí. Často vyvstává otázka, zda je lepší oblečení pronajmout, nebo koupit. Nákup se zdá jako jednodušší a rychlejší řešení. Zapomíná se však na následnou logistiku: Kdo špinavé oblečení vypere? Kdo se postará o opravu poškozených kalhot nebo bundy? A co se stane, když se bude muset přiobjednat oblečení pro nové zaměstnance? To všechno může zařídit profesionální poskytovatel textilních služeb.

Svět zpoza volantu zatraceně rychlého náklaďáku

Sednout za volant, nastartovat, přidat plyn a ten držet na podlaze, pokud to jde. Šílená rychlost, mraky prachu za autem, to jsou atributy závodění, jak jej vidí spousta příznivců Rallye Dakar. V něm drží nepřehlédnutelnou roli klan Lopraisů. Ti starší si budou pamatovat na Karla Lopraise, Monsignora Dakar, který výrazně vstoupil do davu kamionů a dokázal pokořit i firemní flotily.

Systém čisticích utěrek v Průmyslu 4.0

Psal se rok 1908, když začala v detroitském Fordu výroba modelu T, hovorově zvaného jako Tin Lizzie aneb plechová Líza. Jednalo se o milník, který "postavil Ameriku na kola". Přesně v tom samém roce založil Hermann Gebauer v Görlitz firmu Mewa. Továrny se ocitly na vlně průmyslu 2.0 a začaly s automatizací výroby. Produkty měly být vyráběny rychleji a levněji, aby si je mohli dopřát i lidé s nižšími příjmy. Mewa tuto myšlenku následovala a podporovala továrny svým inovativním systémem čisticích utěrek. S ním je po 112 letech důležitým partnerem podniků v celé Evropě, které svou výrobu nyní přizpůsobují průmyslu 4.0.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit