Témata
Zdroj: Red Hat

Život v korporátu: Mít možnost růstu a příležitost učit se

V letech 1993–1997 jsem studovala na Střední podnikatelské škole v Praze, a následně absolvovala ekonomické lyceum. Mým snem bylo pokračovat ve studiu na právnické fakultě a v profesním životě hájit spravedlnost. Život mi ale nabídl jiné možnosti, které jsem využila.“ Tak v kostce popisuje start své profesní dráhy Zdeňka Van der Zwan, dnes country manager korporátní IT společnosti Red Hat. Cesta k této pozici však nebyla samozřejmě ani rychlá, ani jednoduchá.

Tento článek je součástí seriálu:
Život v korporátu
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

První významnější pracovní zkušenost Zdeňky Van der Zwan po studiích byla tříletá praxe v zahraničním obchodě, po které se, vlastně náhodou, dostala do jedné rodinné IT společnosti. Zde Zdeňka postupně nasbírala cenné zkušenosti v oblasti komunikace, vyjednávání a plánování. Postupně se rozvíjela v oblasti vedení týmů, v efektivním řešení různých výzev a také v marketingu.

V rodinné firmě jsem zůstala krásných 15 let. Šlo o firmu se skvělými majiteli i kolegy, kteří mě podporovali v růstu. Naučila jsem se tam hodně a měla možnost působit na různých pozicích v různých odděleních. Během té doby jsem přišla do styku s řadou technologických firem a výrobců z oblasti IT,“ vzpomíná paní Van der Zwan. „Ale nastal čas, kdy už nebylo kam růst a co se učit. V tu dobu se mi naskytla příležitost přejít do korporátu, kterou jsem využila. Před sedmi lety jsem se rozhodla přestoupit k přednímu světovému dodavateli technologií založených na open sourcu, a vstoupila jsem tak do vod korporátního prostředí.

V korporaci se člověk musí naučit prosazovat nejen sám sebe a své nápady, ale také si určovat jasné cíle,“ říká Zdeňka Van der Zwan. (Zdroj: Red Hat)

V korporátu pak postupně získávala mezinárodní zkušenosti, především se zaměřením na obchodní dovednosti, vytváření obchodních plánů s partnery a zákazníky, strategické plánování, včetně určování vhodných oblastí pro investice a předvídání budoucího vývoje nejen společnosti, ale celého odvětví.

Důležitou oblastí, ve které se v rámci korporátu mohu rozvíjet, je i coaching, mentoring, správné vedení a motivace týmu, a schopnost přizpůsobovat se různým kulturám a prostředím. Je toho stále mnoho, v čem se mohu zdokonalovat, učím se každý den,“ konstatuje Zdeňka Van der Zwan.

Jakožto žena se Zdeňka Van der Zwan samozřejmě zamýšlí i nad pozicí žen v oblasti, kterou dobře zná – v IT. (Zdroj: Red Hat)

Určovat si jasné cíle

Zatím sedmileté působení v korporátu pochopitelně přineslo Zdeňce Van der Zwan nejrůznější zážitky, často i dost napínavé.

Krátký příběh za všechny,“ vypráví. „Jedním ze stupínků mého kariérního postupu bylo mé jmenování na pozici ecosystem managera pro region CEE se zodpovědností ve 12 zemích. Výzvou zde však bylo, že jsem si musela vybudovat a zaučit nový tým při zachování současné úrovně péče o partnery ve všech 12 daných zemích. Bylo to náročné období, v rámci kterého jsem v první řadě musela myslet na potřeby partnerů a zákazníků, a současně interně pracovat na procesech tvorby nového týmu. Zde jsem pocítila slabinu velké korporace, kdy problém byl vnímán jen lokálně v subregionu. Vše ale dopadlo dobře. Během šesti měsíců jsem postavila tým skvělých manažerů, se kterými jsme pokryli všechny země, začali pracovat na strategických obchodních plánech a rozběhli zajímavé partnerské aktivity.“ Něco takového člověka v rodinné firmě prostě potkat nemůže...

Reklama
Reklama
Reklama

Prostředí menší nebo rodinné firmy vnímám jako více osobní, přičemž měřitelnost výsledku zde zpravidla bývá snáze identifikovatelná,“ zamýšlí se Zdeňka dnes, kdy má již bohaté zkušenosti z obou prostředí. „V korporaci se člověk musí naučit prosazovat nejen sám sebe a své nápady, ale také si určovat jasné cíle.

Podle jejích slov však v tomto ohledu nelze generalizovat. „Každá společnost to má trochu jinak,“ říká, když se zamýšlí nad klady a zápory obou typů firem. „Mezi klady bych ale obecně zařadila možnosti růstu a příležitosti učit se od zkušenějších kolegů. Zejména pak mezinárodní prostředí a diverzita umožňují rozvíjet schopnosti i mimo vaše hlavní zaměření, optimalizovat zavedené procesy a inovovat produkty a služby, které pak mohou přinášet větší hodnotu zákazníkovi. Na druhou stranu tyto výhody může negativně ovlivňovat zdlouhavost některých postupů a množství lidí, kteří jsou nutnou součástí schvalovacích procesů. V korporátu se však můžeme setkat i s tím, že nejsou jasně definovány odpovědnosti jednotlivců nebo že snaha maximalizovat zisky a snižovat náklady vede k přepracování zaměstnanců.

Každý šéf by měl mít ve své společnosti tu „správnou“ kulturu bez ohledu na velikost nebo zaměření firmy. (Zdroj: Red Hat)

Jak Zdeňka Van der Zwan říká, ne ve všem jsou mezi korporátem a menší firmou rozdíly. „Například každý šéf by měl mít ve své společnosti tu ‚správnou‘ kulturu bez ohledu na velikost nebo zaměření firmy. Pokud se zaměstnanci cítí v pracovním kolektivu dobře a společnost je dokáže náležitě ocenit a dát jim najevo, že jsou pro ni důležití, pak nezáleží na tom, pro jak velkou či významnou firmu člověk pracuje. Lidé často opouštějí svého manažera, nikoliv společnost. Z pohledu HR malé i velké firmy je dobré mít jasnou strategii, jejíž součástí jsou příjemné prostředí, různé bonusy, možnosti růstu a další motivátory, které jsou pro dané pozice žádoucí. Dalším aspektem je, že v korporaci je život dynamičtější, a pokud má člověk ambice, otevírají se mu zde dveře pro růst a možnost přesouvat se i na jiné pozice často s působností na mezinárodním trhu, což v lokálních firmách zpravidla možné není.

Manažer, nebo dobrý manažer?

Když se paní Van der Zwan dnes zamýšlí, co je na řízení lidí – ať už v kterémkoli typu firmy – obecně nejdůležitější, říká: „Vedení lidí je citlivá záležitost. Je potřeba dát týmu určitou vizi a motivovat jeho členy k dosažení cílů. Je důležité umět identifikovat talenty v týmu a rozvíjet jejich schopnosti. Klíčová je otevřená a transparentní komunikace, týmový přístup a vzájemný respekt. Pokud se vyskytnou problémy, je třeba hledat efektivní způsob řešení a být empatický.

Aktivně sportují i dcery paní Zdeňky. Absolvuje s nimi nejen tenisové a pingpongové tréninky a turnaje, ale také taneční soutěže. (Zdroj: Red Hat)

Podle jejích slov je velký rozdíl mezi tím být manažerem a být dobrým manažerem. Být dobrým manažerem se člověk učí celý život. Dobří manažeři, když ukončí určitý projekt, dílčí část své kariéry, nebo i celou svou kariéru, vyhodnocují, co mohli udělat jinak, a porovnávají své praktiky s jinými manažery. Nejdůležitější je podle ní v tomto sebehodnoticím procesu zpětná vazba od kolegů, od lidí z týmu i nadřízených. Dobrý manažer si o takovou zpětnou vazbu říká a bere ji jako dar.

Jakožto žena se Zdeňka Van der Zwan samozřejmě zamýšlí i nad pozicí žen v oblasti, kterou dobře zná – v IT: „Je skvělé, ze společnosti v dnešní době už nerozlišují, zda je ve vedení muž, nebo žena. Osobně si ale myslím, že zejména v oblasti IT musí žena ve vedení pracovat mnohem intenzivněji. Nás žen je v IT stále málo, ale vnímám, že je nyní velkým trendem podporovat ženy, a to nejen v naší společnosti, ale i obecně.

Reklama

Nezapomenout na relax

Při budování kariéry – ať už jste žena, nebo muž – zpravidla pomýšlíte též na osobní život. Na otázku, jak se jí při působení v korporátu dařilo budovat rodinu, odpovídá paní Zdeňka:

Manžel má také náročné povolání, a v době, kdy byly děti menší, jsme ocenili pomoc rodičů. Postupem času jsme však našli způsob, jak skloubit pracovní povinnosti a u těch rodinných se prostřídat. Veškerý volný čas jsme se snažili trávit společně, díky čemuž jsme omezili vlastní volnočasové aktivity a čas strávený s přáteli. Nyní už jsou děti na nás méně závislé, a tak se těšíme na každou volnou chvíli, kterou můžeme strávit společně, snažíme se jim jít příkladem a podporujeme je v jejich zájmech. Stále platí, že volného času je málo, pokud je člověk zodpovědný a oddaný své práci, není jednoduché skloubit vše dohromady.

Obecně má Zdeňka Van der Zwan ráda sport, přírodu a společnost blízkých přátel. Volný čas se vždy v první řadě snaží trávit s rodinou, přičemž skvělé je, že členové rodiny vzájemně sdílejí své koníčky. Celá rodina hraje stolní tenis, příležitostně také badminton, squash, volejbal. Často společně vyrážejí na kola a do přírody.

Podle slov paní Van der Zwan je velký rozdíl mezi tím být manažerem a být dobrým manažerem. Být dobrým manažerem se člověk učí celý život. (Zdroj: Red Hat)

Zásadní aktivitou je pro naši rodinu stolní tenis,“ přibližuje situaci. „S ohledem na časové vytížení nejsem schopná hrát vyšší soutěže, ale v týmu s mojí maminkou hrajeme Pražský rekreační stolní tenis a pravidelně se účastním i přeboru jednotlivců Prahy a České republiky. Aktivně sportují i naše dcery, se kterými absolvujeme nejen tenisové a pingpongové tréninky a turnaje, ale také taneční soutěže. Sportovní aktivity doplňujeme časem stráveným na chalupě, kde na samotě uprostřed lesa relaxuji prací na zahradě a procházkami v lese. Krásným relaxem korporátní manažerky je i práce se sekerou nebo sekačkou na trávu.

Vydání #5
Kód článku: 230524
Datum: 03. 05. 2023
Rubrika: Redakce / Management a řízení
Související články
Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Související články
Bezpečnost firemních dat, část 9.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost firemních dat, část 8.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 7.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 6.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat - část 5.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 4.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 3.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 2.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat

Tím, jak se stává výroba čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představuje v současné době největší bezpečnostní riziko.

Jak mohou trendy z IT světa obohatit strojírenství

Řada trendů je pro svět IT a svět strojírenství podobná. Zvyšuje se tlak na rychlou dodávku a minimalizaci nákladů, rychlé řešení změn a navrhování řešení v podmínkách nejistoty. Tento článek je ukázkou toho, jak některé trendy z IT prostředí lze aplikovat v praxi strojírenských podniků.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit