Témata
Zdroj: Asseco Solutions

Život v korporátu: Řídit lidsky a jít příkladem

Když Jiří Hub v letech 1988-1994 studoval na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze mezinárodní obchod, měl jasný plán - dělat mezinárodní obchod. Nyní, kdy je již řadu let na pozici generálního ředitele českého reprezentanta nadnárodního lídra v oblasti ERP, konstatuje, že mu plán skutečně vyšel. Zajímavé však je, že po celou tu dobu pracuje v jedné a téže firmě. Pouze se v průběhu oněch bezmála 30 let změnil její název a z původně malé rodinné firmy LCS International je nyní velká nadnárodní společnost či přesněji, člen nadnárodní federace - Asseco Solutions.

Tento článek je součástí seriálu:
Život v korporátu
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

V LCS International jsem začal pracovat v roce 1993, v posledním ročníku mého vysokoškolského studia,“ vzpomíná Jiří Hub. „V té době už jsem prostě věděl, že si to mohu dovolit, protože mi zbývalo jen pár kreditů, a že zaměstnání i studium v pohodě zvládnu. V LCS jsem zakládal marketingové oddělení. Do té doby zde žádné neexistovalo a bylo jasné, že je více než potřebné. V raných 90. letech byl marketing velmi důležitý, a vzhledem k tomu, že byl jednou ze specializací, na které jsem se při studiu velmi orientoval, byl jsem si jistý, že mám firmě co dát.

Díky svému nasazení, kreativitě i způsobu, jakým dokázal řídit lidi, se mladý muž během dvou či tří následujících let stal ředitelem marketingu, a tedy členem managementu firmy. Ta se mezi lety 1993 a 1996 rozrostla na dvojnásobek původního počtu zaměstnanců. To samozřejmě znamenalo i nutnost změny struktury firmy i způsobu jejího řízení.

Firma se tehdy přestěhovala do vlastních prostor na Praze 2, v rámci managementu došlo k rozdělení funkcí a začala se utvářet pravidla pro vnitrofiremní procesy. V té době také, po prvním informačním systému z dílny tehdejší LCS, který byl určen pro firmy střední velikosti, vyšel další informační systém, tentokrát pro velké firmy. Brzy pak následovala změna statusu firmy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

My – Asseco Solutions – nejsme v pravém slova smyslu korporát, nýbrž federace. Rozdíl může být pro někoho relativně malý, pro nás je však naprosto zásadní,“ říká Jiří Hub.
(Zdroj: Asseco Solutions)

Každá zkušenost se počítá

Dalším milníkem, nejen ve vývoji firmy, ale též mým osobním, byl rok 2000,“ vypráví Jiří Hub. „Tehdy jsme uskutečnili naši první akvizici. Koupili jsme firmu Softprofes v Hradci Králové. Bylo to přátelské převzetí a akviziční vyjednávání bylo něco, co mě hodně naplňovalo. A tehdy za mnou přišli majitelé firmy a řekli: ‚Ty jsi studoval VŠE, nechceš tedy k marketingu dělat i finance?‘ Tak jsem k marketingu přibral i finanční oddělení, a začátkem milénia jsem se stal i členem představenstva.

Dalšími milníky – opět jak pro firmu, tak pro Jiřího Huba – byly roky 2007 a 2009. V roce 2007 společnost LCS International vstoupila do nadnárodní skupiny Asseco a zhruba v roce 2009 se rozhodlo o její integraci se slovenskou sesterskou firmou a název se změnil na Asseco Solutions.

Začátkem milénia se Jiří Hub stal členem představenstva. (Foto z Invexu 2005) (Zdroj: Asseco Solutions)

Tím Jiří Hub definitivně získal mezinárodní kompetence a zkušenosti. Nejprve, v roce 2009, řídil marketing a finance v Česku, a současně komunikaci a marketing mezinárodně. V roce 2010 pak převzal vedení všech obchodních divizí, tedy v Česku i na Slovensku, přičemž jeho podřízenými byli jednotliví regionální ředitelé.

Když se pak v roce 2013 české Asseco Solutions, společně se slovenskou a německy hovořícími pobočkami, stalo součástí většího nadnárodního uskupení Asseco Solutions, stal se Jiří Hub generálním ředitelem pro Českou republiku a také členem nadnárodního představenstva. To pro něj byla, jak říká, další cenná zkušenost.

Jakékoli zkušenosti jsou samozřejmě k nezaplacení,“ konstatuje Jiří Hub, když se ohlíží zpět na svou dosavadní osobní i pracovní dráhu. „Pozitivní i negativní, vše, co člověk prožije. Pokud mám však hovořit o stěžejních zkušenostech, pak první, co mi přijde na mysl, je práce s lidmi. To je něco, co mě vždy bavilo, baví a naplňuje. Řídím firmu o řádově stovkách lidí a jsem rád, že jim dávám nějaké zázemí, práci, naplnění. S tím souvisí i další věc, která mě velmi baví – pozorovat odlišnosti lidí a práce s nimi v jednotlivých regionech.

Reklama
Reklama
Reklama

Kladem korporátu je řád

Když se Jiřího Huba zeptáme, v čem, na základě své zkušenosti z obou prostředí, vidí základní rozdíl mezi korporátem a menší firmou, odpovídá: „V malé rodinné firmě je – v dobrém slova smyslu – určitý chaos, který je však díky té velikosti firmy řiditelný. Kdybych měl použít terminologii IT, tak je to řízení agilní. To znamená, že všichni dělají všechno, všichni navzájem o sobě vědí, není potřeba na mnoho věcí příliš mnoho papírů, záznamů atd. Naopak v korporátu je určitě větší systém. Na vše existují záznamy, směrnice, každý má dané kompetence, vše je přesně definováno. Nicméně kvůli tomu vše trvá déle.

Podle jeho slov však hlavním kladem korporátu je řád. Aby bylo možné jej správné řídit, má jasně dané regule, procesy, popsané kompetence a příslušné záznamy. Za hlavní zápor korporátů Hub považuje rigiditu, ale v některých případech také neosobní přístup lidí. Je to podle něj daň za to, že firma je velká a pracovníci necítí takovou loajalitu, jaká bývá obvyklá u rodinné firmy.

Jiří Hub miluje motorsport a vždy si najde čas nejen na svou rodinu, ale i na svou motorku. (Na fotce se svou sedmnáctiletou dcerou Viktorií.) (Zdroj: Archiv Viktorie Hubové)

My – Asseco Solutions – však nejsme v pravém slova smyslu korporát, nýbrž federace,“ vysvětluje. „Rozdíl může být pro někoho relativně malý, pro nás je ale naprosto zásadní. V klasickém korporátu, kromě všeho ostatního, jsou jasně daná nejen čísla, ale především produkty. V naší skupině Asseco samozřejmě čísla také musíme generovat podle daného plánu – koneckonců jsme skupina kotovaná na burze. Ovšem nikdo nám nemluví do toho, na kterých produktech budeme svůj úspěch stavět. Máme obrovskou výhodu autonomie, čehož si osobně velmi vážím a připadá mi to klíčové.

A má podle Jiřího Huba korporát výhody proti malým a středním firmám, nebo naopak ony proti korporátu?

Všechno má svoje,“ uvažuje Hub. „Velké korporáty dávají lidem určitou jistotu, stabilitu. Zpravidla pokud někdo nastoupí do korporátu a dělá svou práci dobře, má relativně silnou jistotu udržení si zaměstnání. Naopak v rodinné firmě, pokud se jí třeba z důvodu krize nebude dařit, se může stát, že majitel nebude mít na to, aby zaměstnal všechny, kdo k němu nastoupili. Takový dopad na korporát bude určitě z dlouhodobé perspektivy pomalejší. Také výše mzdového hodnocení bude v korporátní sféře vyšší. Avšak přístup vedení k lidem bývá v korporátu někdy trochu neosobní. V rodinné firmě, kde pracuje pár desítek lidí, je naopak velmi osobní, všichni se znají a vše má také daleko rychlejší řešení. Nicméně v obou typech firem platí jedno: Pokud majitelé a manažeři chtějí motivovat lidi, aby rádi pracovali, musí je řídit lidsky a jít jim sami příkladem.

V roce 2007 společnost LCS International vstoupila do nadnárodní skupiny Asseco. (Zdroj: Asseco Solutions)

Člověk na to prostě musí mít

Za své bezmála 30leté působení v rostoucí firmě nemá Jiří Hub nouzi o příběhy – někdy zajímavé, někdy úsměvné, ale někdy i o značně napínavé.

Jedna věc mi utkvěla v paměti tak, že se dá velmi těžko smazat,“ vypráví. „Jednoho dne brzy ráno mi zavolal jeden z našich konzultantů, že ho nechtějí pustit do práce. Firmu uzavřela Policie ČR, s tím že nikdo nesmí do budovy. Jeden z našich zákazníků byl, jak se ukázalo, zapleten do vyšetřování větší korupční kauzy, a protože policie chtěla zajistit důkazy, tak brzy ráno, bez předchozího ohlášení, uzavřela všechny naše pobočky a požadovala přístup k určitým datům s tím, že běžní pracovníci do firmy nesmí.

Jiří Hub byl v té době už generálním ředitelem a pochopil, že s řadovými policisty nemá smysl se dohadovat. Vyžádal si tedy přítomnost nejvyššího velícího důstojníka, pod nějž akce spadala.

V roce 2009 se rozhodlo o její integraci se slovenskou sesterskou firmou a název se změnil na Asseco Solutions. (Zdroj: Asseco Solutions)

To ráno jsme si sedli jen my dva k jednacímu stolu a situaci jsme vyřešili,“ vzpomíná.

Velící policista byl velmi rozumný člověk a během 45 minut jsme se dohodli na tom, že jim dáme přístup k našim serverům a já mu dám k dispozici naše nejlepší specialisty, kteří nebudou nic skrývat a předají jim vše, co bude v rámci vyšetřování potřeba. A policie na oplátku vpustí všechny naše lidi do firmy a ta bude normálně fungovat, abychom našim zákazníkům mohli poskytovat obvyklé služby. Nakonec se ukázalo, že naše informační systémy v tom nijak nefigurují, takže celá akce byla zcela zbytečná. Ale pro mě je to zkušenost k nezaplacení.

A právě zkušenosti hrají velkou roli ve vývoji každého manažera. Nicméně nejen zkušenosti. Podle slov Jiřího Huba je třeba kombinace talentu a schopnosti sám na sobě pracovat.

Reklama

Jsem zastáncem toho, že na to, aby byl dobrým manažerem, člověk prostě musí mít,“ říká Jiří Hub. „A že se to dá poznat. A dál to rozvíjet. Ovšem když není co rozvíjet, tak se to jen velmi těžko dá naučit.

Cesta do dalších mezinárodních vod

Manažer však – ať už v rodinné firmě, nebo v nadnárodní společnosti – není jen manažerem, ale také člověkem. Nicméně skloubit osobní a pracovní život určitě není jednoduché, a čím je firma větší a pozice vyšší, tím je to obtížnější.

Rozhodně mi skloubení těchto dvou rolí nejde tak, jak bych chtěl, a určitě mi to nejde tak, jak by chtěla moje rodina,“ říká Jiří Hub. „Ale ačkoli to není jednoduché, rozhodně to jde a myslím, že by si člověk měl tyto věci řídit. Já je řídím tak, že svůj osobní a pracovní život nikdy nemixuji dohromady. To je jeden z důvodů, proč nejsem velkým přítelem home officů. Myslím, že se v případě práce z domova člověku ztrácí hranice mezi osobním a firemním životem. Tím nechci říct, že dostatečně nepracuje pro firmu. Naopak. Může se stát, že jeho osobní, rodinný život ztratí takovou tu pomyslnou bublinu, do které práce nemá co vstupovat. Já osobně tyto dva světy velmi důsledně odděluji. To je jediná možná cesta k duševnímu zdraví a udržení rodiny, kterou osobně považuji za hodnotu číslo jedna.

Ples na Žofíně na oslavu 25 let od založení firmy. (Zdroj: Asseco Solutions)

Nicméně přes své obrovské pracovní vytížení se Jiří Hub snaží věnovat nejen svým dětem, ale – pokud možno spolu s nimi – i koníčkům.

Pokud je manažer zkušený, tak si tohle prostě musí zařídit a uřídit,“ vysvětluje. „Jsem člověk, který miluje motorsport a vždy si najdu čas na svou motorku. Rád si také, i s celou mou rodinou, protože moje děti motorsport také milují, zajedeme na závody v ČR do Mostu nebo na Moto GP do Itálie. To znamená, že mohu dělat to, co mě baví, a přitom být s rodinou. A všichni si to užíváme. Pak mám rád hudbu. Myslím, že neexistuje výmluva, aby si člověk nenašel čas poslouchat svou oblíbenou hudbu. Mám hodně široký repertoár toho, co rád poslouchám. Od rockové hudby až po italské opery. Také rád ochutnávám a sbírám francouzská vína a investuji do nich. Moje sbírka je bez nadsázky dost obsáhlá. Musím však říci, že se mi daří rychleji sbírat než ochutnávat,“ směje se Jiří Hub.

V červnu 2022 proběhl workshop top managementů Asseco Solutions CZ, Asseco Solutions DACH, Asseco Business Solutions S.A. Asseco Solutions SK, Asseco Poland. Cílem bylo najít inspiraci pro budoucí příležitosti. (Zdroj: Asseco Solutions)

Asseco Solutions pod vedením Jiřího Huba nadále roste. Vyvíjí další a další produkty a inovuje ty starší. V současné době je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarová řešení z jeho produkce jsou distribuována nejen v Česku a na Slovensku, ale i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Obrat společnosti činil za poslední fiskální rok 2021 takřka 700 milionů Kč a pracovalo zde bezmála 350 osob. Řady jejích zákazníků již dávno přesáhly 10 tisíc. A co plánuje Asseco Solutions pro nejbližší budoucnost? Podle slov Jiřího Huba především růst směrem do dalších mezinárodních vod.

Související články
Výroba i sklad ve znamení digitalizace

V současné době, kdy snad neexistuje firma, která by nepotřebovala být digitalizovaná, se ukazují různé cesty, jak toho dosáhnout. Jednou z nich je též mít za pomocníka moderní podnikový informační systém – ERP. Ten výrazně usnadní digitalizaci ve výrobních firmách a dokáže pomoci s řízením skladů, včetně těch nejmodernějších, automatizovaných.

Software pro dokonalou modulární výstavbu

Již od roku 1992, tedy přes 30 let, se píše historie mezinárodně úspěšné, ryze české společnosti KOMA Modular. Firma se zabývá výrobou a realizací modulární výstavby nejrůznějších typů a možností využití. Od roku 2003 je neocenitelným softwarovým pomocníkem jejích zaměstnanců i managementu informační systém Helios z produkce Asseco Solutions.

ERP pomůže s digitalizací

K hlavním trendům ve výrobní sféře, ať už jde o výrobu čehokoli, dnes patří digitalizace. A ačkoli to mnozí netuší, může ji ve výrobních firmách výrazně usnadnit moderní podnikový informační systém ERP. Nejnovější produkt Helios Nephrite z produkce softwarové společnosti Asseco Solutions nabízí například modul Výroba, který dokáže posunout podnikání uživatelů o úroveň výš.

Související články
Že prý migrace není legrace?

O tom by se dalo s úspěchem pochybovat… Například na Helios Nephrite z produkce Asseco Solutions postupně přechází čím dál více společností. A pokud si snad zpočátku myslely, že migrace bude pro firmu tvrdým oříškem, brzy zjistily, že se mýlily. Vše šlo jako na drátkách – a proč také ne…?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chytře (nejen) na projekty

Propojení každého s každým a sdílení dat. To je horký trend komplexní informatiky posledních let. Pozadu pochopitelně nezůstávají ani ERP systémy, například sofistikovaný Helios Nephrite z produkce Asseco Solutions. Systém, který je zdokonaleným nástupcem po léta oblíbeného Heliosu Green, nabízí komplexní řešení především velkým firmám, které působí na českém a slovenském trhu.

ERP, které se samo učí

Podoblast umělé inteligence zvaná machine learning neboli strojové učení. S tímto trendem se lze v poslední době potkat snad ve všech oblastech IT. Pomáhá počítačům automaticky, na základě předchozích dat, zlepšovat jejich výsledky v dané oblasti. Strojové učení našlo uplatnění zejména ve strojových překladech, antispamových filtrech či při úpravě fotografií. Novinkou je, že se s ním lze setkat i v rámci ERP systémů, konkrétně v systému Helios iNuvio z produkce Asseco Solutions.

ERP pro strojaře budoucnosti

Technické vzdělání je důležitější než kdy dřív, přičemž k nejvýznamnějším oblastem patří strojírenství. Absolventi strojních oborů mají na trhu práce velkou výhodu. Úspěšnou Fakultou strojní se může pyšnit Západočeská univerzita v Plzni. Velký podíl na jejím úspěchu má i zdejší praktická výuka, ke které je využíván informační systém Helios iNuvio.

ERP pomáhá moderní logistice

Podnikové informační systémy jsou dnes ve firmách naprostou samozřejmostí. K nejoblíbenějším, a proto i nejrozšířenějším, patří systémy Helios z produkce Asseco Solutions. Od 15. září letošního roku tuto produktovou řadu oficiálně doplnila nová generace ERP pro malé a střední firmy – Helios iNuvio.

Softwarový pomocník pro komfortní posezení

Elegance, nadčasovost, pohodlí a originalita. To jsou čtyři slova charakterizující produkty společnosti LD Seating se sídlem v Boskovicích. Již od roku 1993 tomuto přednímu českému výrobci sedacího nábytku pomáhá informační systém Helios z produkce Asseco Solutions.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Třicet let na výsluní

Po Sametové revoluci, zavládl v České republice tak zvaný "divoký kapitalismus". V praxi to znamenalo, že po čtyřicetiletém nuceném podnikatelském abstinování zkoušel podnikat téměř každý. Výjimku netvořili ani lidé z oblasti IT. Zvláště proto, že tato branže se zpočátku, díky naprosto nenasycenému českému trhu, jevila jako opravdový zlatý důl. Firem, které věřily, že výpočetní technika je pro ně správnou cestou, vzniklo v raných 90. letech úctyhodné množství. Jen málo z nich však dnes najdeme v obchodním rejstříku. Mezi ty, které byly úspěšné a dnes jsou ledry oboru bezesporu patří Asseco Solutions, producent informačních systémů Helios. Na podrobnosti cesty k úspěchu i na to, jak to jde dnes, jsme se zeptali Ing. Jiřího Huba, generální ředitele společnosti.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Bezpečnost firemních dat, část 9.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit