Témata
Zdroj: Salesforce

Život v korporátu:
Zůstaňte hladoví, i když se ocitnete v ráji!

Nadine Wolanke se narodila, studovala a žije v Německu. Už jako studentka měla jasnou vizi: zakotvit jako manažerka a mentorka v oblasti IT. Své kariérní cíle si splnila do puntíku. Po 10 letech v IBM, kde si vyzkoušela hned několik manažerských pozic, se přidala do týmu tehdy začínající společnosti Salesforce. Dnes je zde viceprezidentkou a generální ředitelkou pro Rakousko a střední a východní Evropu, a podporuje další (nejen) ženy, aby se nebály budovat svoji kariéru v IT.

Tento článek je součástí seriálu:
Život v korporátu
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

V 21 letech dokončila Nadine univerzitní studium podnikové informatiky. Jak říká, vždy plánovala „zakotvit v kanceláři“ – zaměřit se na IT a stát se manažerkou a mentorkou, motivovat lidi. A plány jí vyšly. Dnes ve společnosti Salesforce zastává pozici senior viceprezidentky a generální ředitelky pro Rakousko a střední a východní Evropu.

Pracovala jsem v obou typech firem,“ vzpomíná Nadine. „Svoji kariéru jsem začala v IBM, což je samozřejmě velký korporát. Zůstala jsem tam 10 let a vyzkoušela si hned několik různých pracovních rolí. Posléze jsem nastoupila do Salesforce, což byla v té době poměrně malá společnost. Za uplynulou dekádu se nicméně hodně rozrostla, a dnes je to plnohodnotný a vyzrálý podnik se vším, co k tomu patří.

V ideálním světě můžete obojí zkombinovat, tedy pracovat pro velký a úspěšný korporát, který zároveň nabízí ‚rodinnou‘ pracovní kulturu,“ říká Nadine Wolanke. (Zdroj: Salesforce)

Bezesporu tedy může hodnotit, například jaké vlastnosti by měl mít dobrý manažer, jaké jsou rozdíly mezi rodinnou firmou a globální korporací, a v neposlední řadě, co pro firmy i jednotlivce znamená nástup plně digitální éry.

Obecně bych řekla, že malé firmy jsou agilnější a máte v nich více možností svými rozhodnutími udávat směr a ovlivňovat jejich budoucnost,“ říká. „Větší firmy zase nabízejí širší možnosti pro kariérní rozvoj. V ideálním světě můžete obojí zkombinovat, tedy pracovat pro velký a úspěšný korporát, který zároveň nabízí ‚rodinnou‘ pracovní kulturu.

Podle jejích slov mezi klady klasického korporátu dále určitě patří možnost každý den rozšiřovat své pracovní zkušenosti a stát před novými výzvami. To samozřejmě může platit i v menších společnostech, avšak, jak dodává, pokud se člověku v korporátní firmě podaří úspěšný projekt, bude to mít znatelně větší dopad.

Může se tedy zdát, že pro běžné pracovníky i pro střední management představuje práce v korporátu výhodu oproti práci v lokální firmě. Podle Nadine Wolanke je to však velmi individuální, neboť každý má své představy o tom, co práce znamená a jak by měla vypadat.

Co je pro někoho výhodou – například firemní struktury a procesy, cestování nebo práce s lidmi z různých zemí – může být pro jiného nevýhodou,“ konstatuje. „Jsou to jen dvě strany jedné mince. Co je podle mého názoru ještě důležitější než velikost firmy, jsou hodnoty a poslání organizace. To dělá skutečný rozdíl.

Nadine Wolanke vždy plánovala „zakotvit v kanceláři“ – zaměřit se na IT a stát se manažerkou a mentorkou, motivovat lidi. (Zdroj: Salesforce)

Do Německa a zase zpět

V IBM začínala Nadine Wolanke jako prodejce softwaru, jednoho konkrétního produktu. Později se zde stala account manažerkou pro softwarová řešení obecně, pak manažerkou pro vztahy s klienty. To znamenalo, že měla na starosti jednoho zákazníka, kterému nabízela kompletní portfolio IBM a pečovala o jeho spokojenost.

Když jsem z IBM odešla, nastoupila jsem jako account executive do Salesforce,“ přibližuje další etapy své kariéry Nadine. „Později jsem se dostala na pozici manažerky první linie pro oblast enterprise v Německu – měla jsem na starosti chemický, maloobchodní a CPG průmysl. V další fázi jsem se stala manažerkou druhé a třetí linie pro všechna odvětví a velikosti podniků, mojí zodpovědností byl commerce cloud business. Řídila jsem integraci demandware a cloud craze v regionu Evropa, Střední východ a Afrika, a na této pozici jsem strávila dva roky. Později jsem se vrátila na další dva roky do Německa, kde jsem kompletně řídila segmenty retail a CPG. Musela jsem tento trh vybudovat od nuly, vytvořit týmy a produktové portfolio.

To bezesporu nebyl nijak jednoduchý úkol, ale Nadine Wolanke to dokázala. A úspěšně pokračovala i v nelehkém covidovém období.

Dobří manažeři mají často velmi odlišný přístup a postupy, a to i v rámci jednoho korporátu. (Zdroj: Salesforce)

Věřit sám sobě a svému úsudku

V době vypuknutí pandemie jsem v Salesforce vedla oblast retailu. Později jsem převzala zodpovědnost za východní Evropu, včetně Ukrajiny a Ruska. Obě tyto zkušenosti mě naučily, jak zvládat krize a vést tým i v těžkých dobách,“ konstatuje a dodává: „Bylo třeba jít příkladem a motivovat tým, aby byl co nejlepší. Další stěžejní lekce, kterou jsem dostala, byla, že jsem musela svým lidem důvěřovat a vždy najímat lidi, kteří jsou lepší než já! A v neposlední řadě bylo důležité věřit sama sobě a svému úsudku. To jsem se naučila, když jsem musela vybudovat nové struktury a procesy zcela od nuly. ‚Tabula rasa‘ dává člověku svobodu dělat věci tak, jak cítí, že je to správné.

Když udeřil covid, všechny maloobchodní prodejny se náhle zavřely. Přesto firma Salesforce stále musela prodávat svá řešení, což byla samozřejmě výzva.

Bylo třeba vymyslet plán, i když nikdo nevěděl, co nás čeká,“ vzpomíná paní Wolanke. „Proto jsme se u našich maloobchodních zákazníků soustředili především na budování důvěry, podporu, kontakt, pomáhali jsme jim nastavit e-shopy nebo aplikace… Důvěryhodnost, kterou jsme si vybudovali, přivedla zákazníky zpátky k nám, jakmile měli opět k dispozici rozpočty.

Reklama
Reklama

A právě podle toho (ačkoli nejen podle toho), jak se dokáže postavit ke krizi, se pozná dobrý manažer. Otázkou však je, zda oním dobrým manažerem se člověk rodí, nebo zda se tomu může naučit, především z vlastních zkušeností.

Nadine Wolanke na to říká: „Myslím, že je to kombinace. Potřebujete určitou úroveň emoční inteligence, která se opravdu naučit nedá. Musíte mít rádi lidi, mělo by vás těšit s nimi pracovat, musíte je umět motivovat. Na druhou stranu si myslím, že konkrétní cesty, jak motivovat a jak si získat důvěru, se naučit můžete. Samozřejmě také nesmíme zapomenout, že určité schopnosti – třeba trpělivost nebo dovednosti ohledně jednání v konkrétních situacích – přicházejí se zkušenostmi.

Když Nadine odešla z IBM, nastoupila jako account executive do společnosti Salesforce. (Zdroj: Salesforce)

Poznat konkrétního člověka

Ovšem není manažer jako manažer. Nejenže i ti dobří manažeři mají často velmi odlišný přístup a postupy, a to i v rámci jednoho korporátu. Navíc se často velmi liší styl řízení podle konkrétních zemí – to samozřejmě souvisí i s lokálními podmínkami a vlastnostmi lidí. Jaké zkušenosti má v tomto směru Nadine Wolanke?

Těžko zobecňovat,“ říká. „Samozřejmě existují určité kulturní rozdíly, ale zároveň najdeme i v rámci jedné národnosti tolik různých osobností… Přístup se mění také v závislosti na generaci, generace X se liší od mileniálů, a ti se liší od generace Z. Obvykle se prostě snažím poznat konkrétního člověka: co ho motivuje, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, jaké vyznává hodnoty. V tomto procesu se chci kulturním stereotypům pokud možno vyhnout, zejména když jde o nové kolegy.

Reklama

Nadine Wolanke je přesvědčena, že pokud jste dobrým lídrem, nezáleží na tom, zda jím jste v korporátu, nebo menším podniku. Klíčové jsou důvěra v lidi a transparentní komunikace. Nechte své lidi vyniknout v tom, v čem jsou dobří, a nestavte je do situací, v nichž nemohou uspět. Zásadní motto pro organizaci, která prodává, pak podle jejích slov zní: „Zůstaňte hladoví, i když se ocitnete v ráji.“

Během dovolené se snažím nepoužívat telefon, abych respektovala čas strávený s rodinou. Když důvěřujete svému týmu a máte dobré vedení, funguje to,“ říká Nadine Wolanke. (Zdroj: Salesforce)

Když důvěřujete svému týmu, funguje to!

V posledních letech vnímám obrovský posun v tom, jak pracujeme a podnikáme,“ konstatuje s uspokojením Nadine Wolanke. „Přecházíme do plně digitálního světa práce odkudkoliv. V tomto světě bude práce na dálku prostě prací, internetový obchod bude zkrátka obchod a video schůzky budou jednoduše schůzky. Tradiční pracovní schéma ‚od devíti do pěti‘ už nebude převládat. Podniky, ať už velké, či malé, se musí na tuto novou realitu připravit a vybudovat nové digitální strategie. Ostatně proto existuje Salesforce, abychom s tímto přechodem firmám a organizacím pomohli.

Podle jejích slov to souvisí i s tím, jak velice je důležitá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

Bez ní nejde dělat práci dobře,“ říká Nadine a dodává: „Mně samotné dávají hodně energie činnosti, jako je cestování, vaření, zahradničení, a čas s rodinou a přáteli. To vše má pro mě vysokou prioritu. Během dovolené se také snažím nepoužívat telefon, abych respektovala čas strávený s rodinou. Když důvěřujete svému týmu a máte dobré vedení, funguje to! Opravdu se mi snaží volat jen tehdy, když se děje něco skutečně důležitého nebo když potřebují urgentní schválení.

Vydání #11
Kód článku: 221118
Datum: 16. 11. 2022
Rubrika: Redakce / Management a řízení
Související články
Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Související články
Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Dělám věci jinak, než jsou zaběhlé stereotypy

Královstvím Vladimíra Kováře je jeho firma Unicorn. Firma vznikla v roce 1990 poté, co Vladimír Kovář pracoval na VŠE jako systémový programátor. Poté za zlomek ceny originálních školení vyškolil spoustu uživatelů, systémáků i programátorů v Sinixu, operačním systému založeném na Unixu od společnosti Siemens. Tady poznal, co firmám chybí, co potřebují ke svému chodu - a tak se mu rozšířily obzory o další témata. Tady lze viděl počátek Unicornu.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Jak organizovat inovace v podniku?

Dnešní turbulentní doba převrací vše dřívější naruby. Fiktivní umělý lineární svět se boří a skutečný nelineární svět se etabluje. Paradigmata se mění, vznikají nová, padají dogmata, některé axiomy i tabu. Všechny tyto změny se pochopitelně dotýkají i práce oddělení R&D.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit