Témata

Život v korporátu: Odkudkoli kamkoli

Daniel Knaisl je jednatelem pro Českou republiku, Slovensko a Polsko v rámci skupiny Geis, která je mezinárodním poskytovatelem logistických služeb. Avšak když do firmy v 90. letech minulého století, ještě při studiu, nastoupil, nazývala se Geistransport a zaměstnávala méně než 30 lidí na tehdy jediné pobočce. Dnes má Daniel Knaisl spoluodpovědnost za 50 poboček s více než 2 000 zaměstnanci.

Tento článek je součástí seriálu:
Život v korporátu
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Na konci studia na gymnáziu Daniel přemýšlel, kam dál. Byl přijat na pedagogickou fakultu, avšak v té době se na průmyslové škole dopravní otevíral zcela nový pomaturitní nadstavbový obor, který jej zaujal. Na univerzitě si tedy vyžádal odklad nástupu ke studiu. Nakonec však, ještě během pomaturitního studia, začal pracovat v logistice a na fakultu nenastoupil.

Při studiu pomaturitního oboru jsem chodil na praxi do tehdejší Škoda Doprava, ze které jsem přešel do tehdejšího Geistransportu, rovnou na částečný úvazek při studiu,“ říká Daniel Knaisl. „Bylo to zajímavé období, kdy se začala nově rozjíždět mezinárodní balíkovka General Parcel (později součást GLS), a já tak byl u samého počátku. V polovině 90. let byl pro mě, jako 20letého kluka, kontakt s celou Evropou a zahraničními partnery něco fantastického.

My jsme stále ta rodinná firma s možností ovlivňovat její fungování. Nicméně i zde existují rozdíly mezi manažery různých národů,“ říká Daniel Knaisl. (Zdroj: Geis CZ)

Ke vzdělání se však Daniel později vrátil. „Při práci jsem vystudoval management na německé European Business School, a následně absolvoval bakalářské studium na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni a magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha. Jak bakalářské, tak magisterské studium jsem ale studoval spíše z osobního zájmu o daný obor než kvůli potřebě v práci,“ říká s odstupem času.

Výzvy velké i menší

Danielova kariéra se hned po nástupu do zaměstnání rychle vyvíjela. Nejprve se stal manažerem importního oddělení a během dalších dvou let operations manažerem mezinárodních přeprav s odpovědností za import i export. Následovala pozice country manažera, jednatele a pak přibývaly jednatelské pozice u dalších firem skupiny Geis, včetně zahraničních. Jednatelem první z firem se stal již ve svých 27 letech.

Ačkoliv má celá skupina Geis obrat cca 1,3 miliard eur a zaměstnává zhruba 7 000 lidí, nejedná se v pravém slova smyslu o korporát. Stále je to rodinná firma, kterou řídí přímo její majitelé z Německa. (Zdroj: Geis CZ)

Na otázku, které stěžejní zkušenosti v průběhu svého profesního působení získal, dnes odpovídá s úsměvem: Zjednodušeně řečeno – musel jsem získat všechny, protože po studiu a ve 20 letech toho člověk moc praktického neznal. Učil jsem se jednat s kolegy, kteří se následně stali mými podřízenými, což dodnes považuji za jednu z tehdejších největších výzev. Mladý kolektiv, kdy v něm jeden povýší a stane se místo kolegy šéfem, to nebývá ani pro jednu stranu vždy jednoduché. Musel jsem se tenkrát naučit spoustu věcí,“ dodává.

Nicméně již tehdy Daniel Knaisl zjevně dokázal, že je dobrým manažerem. „Osobně si myslím, že být dobrým manažerem znamená kombinaci talentu a pohledu na svět s vůlí léta se učit. Člověk však určitě musí mít k této práci jisté předpoklady. Jedním z nich je i schopnost komunikovat, umět vyjádřit myšlenku, umět se rozhodnout apod.,“ říká dnes.

Firma na pomezí

Ačkoliv má celá skupina Geis obrat cca 1,3 miliard eur a zaměstnává zhruba 7 000 lidí, nejedná se v pravém slova smyslu o korporát. Stále je to rodinná firma, kterou řídí přímo její majitelé z Německa. Management v jednotlivých zemích má od nich silné kompetence rozhodovat se podle lokálních specifik.

Reklama
Reklama
Reklama

Nicméně jestliže firma není korporát, neznamená to, že je lokální. V Německu označují společnosti, které jsou někde mezi malými lokálními firmami a velkými globálními korporáty, jako tzv. ‚středostavovské‘. A to jsme právě my v Geis,“ vysvětluje Daniel Knaisl. „Zásadní rozdíl je v tom, že v rámci korporátu je mnoho věcí v životě firmy pevně daných a stanovených odněkud z centrály daného korporátu, která může být i tisíce kilometrů od České republiky. Logicky tak nemůže reagovat na místní specifika. Pro fungování velkého korporátu a kontrolu procesů jsou nezbytná zcela přesně definovaná pravidla, která často nejdou příliš přizpůsobit lokálním potřebám.

Podle jeho slov každý typ společnosti vyžaduje trochu jiný typ manažerů i pracovníků. Někdo potřebuje mít vše předem nalinkované, dané, někým jiným přesně definované. Oproti tomu mnoho menších nebo rodinných firem sází na zaměstnance a manažery, kteří jsou schopni a ochotni se spolupodílet na fungování firmy ve všech oblastech a mnoho věcí si „prošlapou“ sami. Tito lidé musí být více kreativní, a zároveň musí převzít i více odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Společnost Geis zajišťuje komplexní logistické služby, od kusové, paletové, celovozové až po leteckou a námořní přepravu, dále kontraktní logistiku, včetně vývoje a výroby obalů, od jednoduchého skladování až po specializované logistické projekty.
(Zdroj: Geis CZ)

Když jsem popisoval rozdíl mezi korporátem a rodinnou firmou, tak my jsme přesně stále ta rodinná firma s možností ovlivňovat její fungování,“ říká Knaisl. „Nicméně i zde existují rozdíly mezi manažery různých národů. Němečtí manažeři jsou zaměřeni na pevně dané procesy, poctivou přípravu, detailní popisy, návody. Jednání bývají vždy striktně věcná, sdělují se měřitelná čísla, fakta. Pocity, dojmy a nekonkrétní úvahy tam nenajdete. Tzv. česká flexibilita se často nesetkává ze strany německých manažerů s pochopením, protože jde proti stanoveným procesům, regulím, a je tedy nesystémová. Stejně tak nebývá často pochopen český smysl pro humor, zvláště pokud jsou tam prvky nadsázky a ironie. Polští manažeři bývají často velmi dobří prezentátoři, jsou velmi kreativní a hledají řešení, která jsou potřebná pro ‚specifický‘ polský trh. Někdy to v mezinárodním projektu může způsobit trochu problém, protože si projekt upraví trochu po svém, aby více vyhovoval lokálním potřebám. Ale bohužel občas bez dostatečné návaznosti a koordinace s ostatními kolegy z jiných zemí,“ dodává.

Noční můra

V průběhu své profesní dráhy zažil Daniel Knaisl pochopitelně množství zajímavých či napínavých situací, o kterých by dnes mohl dlouhé hodiny vyprávět.

Reklama

Těch příběhů je na knížku,“ konstatuje. „Mnohé úsměvné, některé tragické, jiné zase tragikomické. Vyberu tedy jednu příhodu z kategorie ‚noční můra‘. V roce 2005 jsme do našeho zcela nového logistického areálu chtěli nainstalovat plně automatickou třídicí linku pro menší zásilky. Zahraniční dodavatel technologie si na instalaci najal subdodavatele z Francie. Projekt montáže se neustále opožďoval, až jsme se dostali téměř do vrcholu sezony, kdy byla hala blokována výstavbou technologie a její spuštění se neustále posouvalo. I přes tento skluz nebyla montážní firma ochotna pracovat přesčas, natož o víkendu, aby svůj skluz dohnala. Zcela na konci, kdy už zbýval cca jeden, maximálně dva dny do finalizace a spuštění projektu, firma oznámila, že vzhledem k odborovým závazkům odjedou všichni jejich pracovníci domů a vrátí se až za týden. Bylo jim úplně jedno, že se jedná o pouhý jeden den a kvůli tomu mohou zlikvidovat fungování naší firmy. Neměli jsme funkční technologii, se kterou jsme již napevno počítali. Sbalili se, odjeli a vrátili se až za ten týden. My mezitím řešili kolaps způsobený sezonními objemy, které nešlo odbavovat ani prostřednictvím technologie, ani na ploše, kterou tato zatím nefunkční technologie blokovala. Nikdo z kolegů, kteří tehdy trávili i 20 hodin denně v práci a dávali projektu maximum, to nechápal. S velkým zpožděním nakonec technologie byla spuštěna, ale nás to stálo nejen spoustu úsilí, práce, nervů a peněz, ale bohužel jsme tehdy kvůli zhoršené kvalitě i ztratili některé klienty.

Čas pro rodinu

V minulých dvou letech, v době covidu, byly přepravní firmy využívány více než kdy předtím. Nicméně, jak se říká, čas trhnul oponou, nastalo zdražování pohonných hmot a energií. Firmy, které však byly v minulém období úspěšné, mají rozhodně šanci i tuto dobu úspěšně překonat.

V tuto chvíli se snažím věnovat všechen volný čas rodině. Jinak rád lyžuji, jezdím na kole, plavu, chodím po horách atd.,“ objasňuje Knaisl. (Zdroj: archiv D. Knaisla)

A jaké plány má konkrétně Daniel Knaisl a firma Geis? „Dlouhodobě se snažíme, a i nadále budeme, rozvíjet všechny produkty firmy a zároveň upevňovat dosavadní silnou pozici lídra českého trhu na poli paletových přeprav. To je v úrovni pracovních plánů,“ říká. „Samozřejmě mám i plány soukromé, které jsou svázány s mojí rodinou. Tu jsem založil v době, kdy moje kariéra byla už na vrcholu. Jak už jsem zmínil, vrcholovým manažerem, jednatelem jsem od svých 27 let. Moje manželka původně působila u jedné velké softwarové společnosti, a následně se přesunula do oblasti HR. Nyní je na mateřské s naším čtvrtým potomkem a bezesporu je mojí oporou. Vzhledem k nedostatku času se však rodině věnuji spíše jen o víkendu. Během týdne ji vidím jen ráno při snídani a večer při večeři, pokud zrovna nejsem na služební cestě, a nejsem tedy vůbec doma. Celý chod rodiny obstarává manželka, která funguje jako dokonalý multitasking manažer. Se čtyřmi dětmi je však myslím jasná moje i manželčina volnočasová náplň. V tuto chvíli se snažím věnovat všechen volný čas rodině. Jinak rád lyžuji, jezdím na kole, plavu, chodím po horách atd. Na mnoho dalších koníčků, třeba sportovní střelbu, nemám nyní moc času,“ dodává Knaisl.


Související články
Průmysl a jeho lidé: Mít chuť pracovat a učit se

Ruku na srdce, vážení čtenáři – disponuje vaše firma opravdu tolika lidmi, a takových profesí, kolik potřebuje? Pokud ano, pak v době, kdy hlad po kvalifikované pracovní síle (nejen) v průmyslu každým rokem roste, patříte v naší zemi k naprostým výjimkám. Přitom bez šikovných lidí se žádná firma neobejde. Jak je získat a jak udržet? O tom si naše redakce povídala s Jaroslavou Šindelářovou, HR manažerkou Geis CZ.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Související články
Navýšení kapacity při balení lůžek o 250 %

Linet, spol. s r. o., je předním evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek. Svého postavení firma dosáhla zejména díky inovacím. V minulém roce začala intenzivně řešit i logistiku svých produktů, kde se pilotním projektem stala otázka efektivního zámořského balení nového produktu – dětského nemocničního lůžka TOM 2. Tato skutečnost v sobě skrývala i fakt samotné dopravy tohoto lůžka do nemocnic a na kliniky v Evropě i zámoří.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace?

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG do rozhodování o provozu (tato zkratka z anglických slov environment, social a governance označuje vliv firmy na životní prostředí, pracovní podmínky ve firmě a její vliv na společnost, celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost).

Dvacet let ve výrobě ocelových konstrukcí

Moravská firma Motor Lučina je předním exportérem ocelových konstrukcí ve střední Evropě. Svůj úspěch majitelé postavili na zkušenostech z krize. „Rok 2010 byl pro nás nejhorší v historii firmy. V době celosvětové krize, kdy jsme bojovali o zachování firmy, jsme zjistili, že nás okrádá náš vlastní generální ředitel. Ztráty byly ohromné. Dnes, po letech, nám to paradoxně několik desítek milionů zase přineslo, jelikož jsme se poučili. Pro firmu není nic horšího, než když se ji dvacet let daří. Dokud nepoznáte dno, tak se od něho nemůžete odrazit,“ říká jeden z majitelů společnosti Motor Lučina Tomáš Polach, který se s redakcí MM Průmyslového spektra podělil o své zkušenosti s podnikáním.

Industry 4.0 v roce 2016: Zaměřeno na strojírenství

Abychom správně chápali, co si vlastně máme pod pojmem Industry 4.0 představit a zda a proč je tato iniciativa tak důležitá, je třeba zamyslet se nad situací v našem průmyslu obecně. Situace je natolik složitá (a docela vážná), že je na čase začít přemýšlet, zda ten náš průmysl v moderní době vůbec nějak přežije. Co patří mezi hlavní a nejvíce aktuální problémy?

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Manažerské zkušenosti z Ruska

Je to již dlouhých sedm let, kdy jsme vám přinesli rozhovor s výjimečným manažerem Pavlem Cesnekem, kterého oslovují výzvy napravovat a reorganizovat ty firmy, kde si jeho předchůdci vylámali zuby. Tehdejším jeho působištěm byl Novosibirsk a fabrika Siberelektroprivod na výrobu elektromotorů a generátorů. Od té doby, kdy tamní řekou Ob proteklo mnoho vody z okolních sibiřských plání, jsem se s Pavlem několikrát osobně setkal a byl svědkem jeho putování po Rusku a Ukrajině, kam byl majiteli zdejších fabrik zván, aby zde své zkušenosti transformoval do reálné podoby kroků směřujících k úspěšným restrukturalizacím. Krizový manažer a ve velmi specifickém prostředí…

Současné změny na trhu a výzvy logistiky

Jaký vliv má aktuální ekonomická situace na trh a logistiku? V rozhovoru s Danielem Knaislem, jednatelem společnosti Geis, se dozvíte, jak se firma vyrovnává s nejistotami současnosti a co nabízí klientům, zejména průmyslovým firmám. Zjistíte také, co přinesla nedávná akvizice Quehenberger pro klienty v České republice. A ti, kteří hledají konkrétní řešení pro svou firmu, se mohou s týmem firmy Geis setkat na nadcházejícím Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Ideální čas pro námořní přepravu

Přestože mezinárodní přeprava, zejména transport zboží z Asie a dalších dalekých trhů, je sama o sobě poměrně nepružnou oblastí, vnější vlivy ji dokážou významně destabilizovat. Ukázalo se to nejen za covidu, ale i při nehodě v Suezském průplavu, za extrémních povětrnostních podmínek a samozřejmě také po začátku válečného konfliktu na Ukrajině. Díky výrazně nižší poptávce a narovnávání dodavatelských řetězců v loňském roce však bylo velké zdražování konečně vystřídáno zlevňováním. Lze ale předvídat, jak to bude dál?

Síla logistiky v humanitární pomoci

Renáta a Kristýna. Dvě ženy, které pracují srdcem. A je to vidět! Byť by se mohlo zdát, že jejich obory jsou od sebe diametrálně vzdálené, je to právě naopak.

Jak zvýšit efektivitu přepravy zboží

Pro zajištění efektivity přepravy zboží je třeba, aby byla rychlá, spolehlivá, bezpečná a zároveň i co nejméně nákladná. Nezáleží jen na použitém dopravním prostředku a technologii přepravy, ale i na tom, jak je zboží naloženo, zda je správně zajištěno a vhodně rozloženo. V případě nákladních aut jde zejména o maximální využití rozměrové a hmotnostní kapacity vozidla. Zapomínat by se nemělo ani na vhodnou kombinaci dopravních cest a vozidel.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit