Témata
Zdroj: Benetronic

Made in Česko: Když technika dokáže změnit život

Chytrá ústní myš, či přesněji Benetronic Mouth Operated Mouse & Smart MultiController for people with disabilities. To je další obdivuhodný produkt české hlavy a českých rukou, konkrétně Petra Uličného ze společnosti Benetronic. Účelem ústní myši, jakož i dalších produktů z dílny jejího autora, je významně usnadnit život fyzicky těžce postiženým osobám.

Tento článek je součástí seriálu:
Made in Česko
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Prostřednictvím chytré ústní myši může člověk ústy ovládat najednou počítač, bezdrátově mobilní telefon, zvonek, spotřebiče – světlo, rádio, hifi, video, televizi, žaluzie, topení, tedy, jak se dnes říká, smarthome. Myš lze ovládat ústy, hlasem, dechem, jazykem. S její pomocí je možné rýsovat, pracovat, kreslit, hrát hry a ovládat další externí zařízení jako například robota Eiffela (též z dílny Benetronic).

Využití ústní myši a schopnost tohoto přístroje propojit se s externími zařízeními též umožňuje, prostřednictvím dalšího našeho produktu, robota Eiffela, třeba rozvážet z domu letáčky. Lze tak podpořit pracovní uplatnění osob s hendikepem. Vývoj nástrojů, pomůcek a technologií, kterými se zvyšují lidem šance na jejich uplatnění v zaměstnání – to je filozofie, kterou se řídím a se kterou k vývoji nových technologií přistupuji,“ vysvětluje Petr Uličný.

„Vztah s našimi klienty, který vzniká díky navazující službě, jako je technická podpora nebo online školení v oblasti moderních technologií, zapříčiňuje přirozeně i sblížení na lidské úrovni,“ říká Petr Uličný. (Zdroj: Benetronic)

Jak však vznikla myšlenka řídit svůj život ústy, když ostatní orgány toho nejsou schopné?

Roli sehrála jak má prostá výpomoc postiženému kamarádovi, kterou by určitě poskytl každý z nás, tak sociální zaměření mé rodiny,“ vzpomíná Petr Uličný a dodává: „Ale snaha pomoci ani sociální cítění by samozřejmě nestačily. Důležitý byl i fakt, že mým profesním zaměřením je robotika, kterou jsem vystudoval na VŠB-TUO v Ostravě. A v neposlední řadě musím zmínit štěstí, i ono velké, které se nachází mezi nebem a zemí, co naše racionální kroky, čistou logiku, směrování a obecně naše bytí obohacuje o potřebnou hloubku a patřičný respekt před něčím větším, než jsme my sami. Lidé, kterým mé inteligentní kompenzační pomůcky slouží, se nacházejí mnohdy ve velmi složitých životních situacích, a díky jejich příběhům vím, že hranice lidské vůle, hranice naší trpělivosti a naší síly se mohou rozšířit daleko za náš obzor, jenž máme běžně na dohled. Viděl jsem také situace, které si nedokážu svou odborností ani objektivním, racionálním přístupem zdůvodnit.

Priorita: Plně zajistit klienty

Začátek vývoje ústní myši i dalších chytrých pomůcek se datuje do roku 2008.

Byl a je to zcela přirozený proces,“ vysvětluje Petr Uličný. „Vztah s našimi klienty, který vzniká díky navazující službě, jako je technická podpora nebo online školení v oblasti moderních technologií, zapříčiňuje přirozeně i sblížení na lidské úrovni. Rozhovory během zmíněných aktivit se přesouvají do lidské roviny, známe radosti a starosti našich klientů a s mnohými lidmi se informujeme o zcela běžném dění v jejich životech. Ve chvíli, kdy se známe déle – třeba tři roky, nebo i 10 let – je to pak oboustranně úplně jiná úroveň důvěry a vztahu, což zároveň úměrně a ve prospěch pokroku motivuje firmu k technologickému vývoji, snaze vyjít vstříc i v malých detailech, a přirozeně je pak i směrování firmy tímto výrazně ovlivněno.

Přestože inovativní technologie Benetronic jsou využitelné v průmyslu, školství i domácnostech, firma se v současnosti plně soustřeďuje na vývoj pomůcek na elektronické a robotické bázi. Důvodem jsou i omezené možnosti kapacitní a finanční.

Abychom potřebným způsobem zajistili naše klienty, abychom byli věrni naší komunitě a zajistili jí vše potřebné, musíme všechny dostupné prostředky investovat právě tímto směrem,“ říká Petr Uličný.

Projektům firmy Benetronic významně pomáhají 3D tiskárny. (Zdroj: Benetronic)

Chytrá myš a finance

Vývoj je neustálý proces,“ říká Petr Uličný a dodává: „Dnes našim projektům významně pomáhají 3D tiskárny. Má oblíbená tiskárna je od pana Průši a zmiňuji právě jeho, protože mám vždy radost, když se v ČR podaří realizovat pěkné a velké projekty, a právě jeho 3D tiskárny a projekty jsou příkladné. 3D tiskárna nám u jednoho z projektů dává možnost vytvořit člověku na míru ortézu ovládanou hlasem, která pomáhá rehabilitaci horních končetin, nebo u jiné chytré pomůcky pomáhá 3D tiskárna vytvořit klientovi dotykovou plochu pro ovládání bradou – na míru. To je něco, co s 3D tiskárnou realizujeme denně a je to jen pár demonstrativních příkladů. Máme k dispozici i další ověřené technologie, a hlavně letitou praxi.

Když se však Petra Uličného zeptáte, kdo jeho projekt, respektive projekty, financoval či financuje, zvážní.

Projekt chytré ústní myši jsem financoval sám,“ konstatuje. „Začínal jsem někdy kolem let 2008–2009, kdy slovo startup nebylo v naší republice tak běžné, jako je tomu dnes. Stejně tak instituce v ČR neměly ještě zajištěny mechanismy pro pomoc začínajícím firmám na dnešní úrovni, úředníci se teprve moderní pojmy a moderní přístupy učili a dělali to ‚na živém‘ – na nás.

Reklama
Reklama
Reklama

Podle jeho slov mnoho firem i z těchto důvodů skončilo. On sám, a jeho firma, vydržel. Tvrdí, že je „stará škola“ v tom, že když se rozhodl projekt vybudovat, necouvl – šel do něj se svými penězi, se svým časem a drží jej dosud, jak říká, na ekonomicky samoudržitelné úrovni a kvůli lidem. To by samozřejmě bylo úžasné – kdyby to nesvědčilo o tom, že je v naší zemi ještě něco špatně. Přesto, že se jedná o humanitární projekt, který by měl být podporován dotacemi, státem, různými kompetentními institucemi, tak stejně jako neformální pečující nemá ani služba Benetronic žádnou podporu.

Ano, mělo by to tak být,“ přisvědčuje Petr Uličný. „Protože do značné míry kompenzujeme jakousi sníženou schopnost státu zajistit některé potřebné služby, navíc na dostatečné odborné úrovni. Právě třeba odbornost v mnoha oblastech ČR chybí. Lidé na nás spoléhají, protože jinak se pomoci zpravidla nedočkají. Souvisí to s nedostatečnou kapacitou pracovních sil a nedostatečnou technickou odborností v zařízeních jako LDN, domovy pro seniory apod. Má práce a práce mého týmu je postavena na důvěře našich klientů. A pracujeme na jednoduchém principu: Když nedokážeme člověku pomoci, nezískáme žádnou odměnu. Když ale pomůžeme člověku, a tím i jeho rodině k lepšímu životu, lidé to pak umí ocenit.

Přístroj Benetronic Intelligent – speciální pomůcka pro osoby s pohybovým hendikepem. (Zdroj: Benetronic)

Každému podle jeho potřeb

Ústní myš i další pomůcky z dílny firmy Benetronic jsou velmi univerzální a variabilní. Dokážou třeba zprostředkovat ovládání domácnosti hlasem, dechem, dotykem lokte, ústy nebo třeba pohledem, jsou vyvíjeny na základě požadavků klientů.

Každý klient specifikuje své požadavky, a ty se do inteligentního modulu přidají k požadavkům všech ostatních klientů,“ vysvětluje Petr Uličný, „Tak vzniká a postupně se rozšiřuje silné zařízení pro osoby s pohybovým omezením. To je nejen schopné přizpůsobit se zdravotní situaci člověka, ale také například technické úrovni jeho domácnosti. Například každý má jinou televizi, jiný mobilní telefon, počítač, bezdrátovou síť (WiFi, Bluetooth…) apod. Představte si krabičku velikosti modemu, kde je ukryta veškerá inteligence a také veškerá řešení všech požadavků našich klientů. Ve chvíli, kdy s takovou krabičkou a periferiemi přijdeme za novým klientem, téměř už se nestává, že by nás překvapil nějakým zcela novým požadavkem. A to mám na mysli napříč nejrůznějšími diagnózami.

Počet osob, které využívají chytrou ústní myš, se v čase výrazně mění. To je dáno charakterem oblasti, ve které Benetronic působí, a charakterem klientů.

Jednou z hlavních technologických výhod našeho zařízení je, že se dokáže přizpůsobit proměnlivé zdravotní situaci člověka,“ přibližuje Petr Uličný, „Změní se například síla dýchání nebo pohybové možnosti – naše zařízení se tomu přizpůsobí a umožní tyto parametry i monitorovat a upozornit na změnu stavu třeba ošetřující personál. U některých diagnóz je život člověka bohužel krátký. Nicméně v ČR se pohybujeme kolem počtu 300 klientů s nejrůznějšími diagnózami – svalová atrofie, ALS, genetické dispozice, samozřejmě úrazy. Jedná se tedy o každodenní, intenzivní práci v rámci technické podpory, kterou posunul na výrazně vyšší úroveň kolega Jirka Jambor. Statistiky ukazují, že civilizačních nemocí, které způsobují ochrnutí, přibývá a celkově je vlivem životního stylu a tlaku na člověka stále více lidí, kteří potřebují naši pomoc. Ze vzorků za 10 let mohu tento trend potvrdit.

Jiří Jambor sám pomůcky firmy Benetronic používá a přes všechny své obtíže díky nim a své chytrosti pomáhá klientům v rámci vzdálené technické podpory řešit jejich (nejen) technické záležitosti. (Zdroj: Benetronic)

Na tomto místě bychom rádi věnovali pár slov zmíněnému Petrovu kolegovi, Jiřímu Jamborovi. Je to velmi inteligentní mladý muž, jemuž byla v dětském věku diagnostikována svalová atrofie. Sám pomůcky firmy Benetronic používá a přes všechny své obtíže díky nim a své chytrosti každý den v rámci vzdálené technické podpory pomáhá firemním klientům řešit jejich (nejen) technické záležitosti.

Zhruba před čtyřmi lety se Jirka vrhnul tvrdě do práce,“ říká Petr Uličný a dodává: „Vzdělává se v oblasti moderních technologií, má informace o fungování úřadů a nejrůznějších organizací, zná samozřejmě problémy lidí detailně i z pohledu své situace, je zkrátka velkou oporou našeho týmu a technická podpora se díky němu dostala na zcela jinou úroveň. Dosáhli jsme spolu značných úspěchů. Jirka a další naši klienti jsou důkazem toho, že technický vývoj mířený na kvalitu, ne na kvantitu, se v této oblasti vyplatí. Psychika klientů se nastartuje a lidé pak realizují řadu věcí jako před vznikem nemoci.

Reklama

Technická podpora? Zcela zdarma!

Myši i další pomůcky jsou majetkem svých uživatelů. Lidé si je však často předávají, pokud dojde k situaci, že u někoho už pomůcka není zapotřebí. S financováním uživatelům pomáhají například nadace, ale také nejrůznější sbírky, případně u určitých pomůcek je možná též pomoc Úřadu práce.

Nejčastěji se však na pomoci našim klientům podílejí nadace, a zejména soukromí dárci, kterým tímto moc děkuji,“ říká Petr Uličný. „Ti, ať už jde o osoby, nebo o firmy, klientům finančně pomohou, a tak i nám umožní dělat po celé roky naši práci. Máme už vybudovanou důvěru, když klienti požádají o finanční pomoc a doloží, že jim pomáháme vyřešit jejich situaci právě my, uspějí u dárců, kteří nás již historicky znají z případů jiných klientů.

Přístroj Intelligent a ústní myš s periferiemi. (Zdroj: Benetronic)

Firma Benetronic zajišťuje zcela zdarma vzdálenou technickou podporu, která je postavena na její vlastní technologii z oblasti internetu věcí. Nejedná se tedy v jejím případě pouze o vývoj samotných chytrých pomůcek a jejich prodej, ale práce zdejších lidí je zpravidla založena především na blízkém vztahu s klientem.

Sledujeme vývoj života klientů a dokážeme stále lépe, rychleji a jednodušeji pomoci,“ vysvětluje Petr Uličný. „Maminka, babička, ošetřovatelka z LDN nám zatelefonuje třeba: ‚Prosím o zvýšení citlivosti dotyku.‘ My tento požadavek na dálku hned vyřešíme. Nikdo nemusí číst návody, nikdo nemusí čekat, než přijede servisní pracovník. Stačí sdělit požadavek po telefonu nebo napsat SMS.

Pokud se Petra Uličného zeptáte, jak vidí budoucnost své firmy i jejích klientů, odpoví:

Rád bych udržel přívětivost naší firmy k člověku,“ říká a dodává: „Na zahraničí nám zatím kapacity nezbývají. Nechci však, aby firma byla pouze výrobcem, ale aby byla společensky prospěšná. Důležité je realizovat školení v nemocnicích, v neziskových organizacích, u terénních služeb. To je časově a finančně velmi náročné a přesahuje to kapacity naší firmičky. Pokud by se našel seriózní partner, kterému se naše práce a přínos jednotlivci a společnosti líbí, rádi jej uvítáme. V takovém případě máme řadu plánů, které souvisejí s dalšími našimi hotovými produkty a službami, které jsou ověřené, funkční, možno říci ‚na stole‘. Rádi ve spolupráci s partnerem vyrazíme s těmito produkty na další místa v ČR a také do světa. A protože mám praxi též ve školství, spolupracujeme se školami ve vzdělávacím projektu Člověk a technika (www.clovekatechnika.cz), se kterým bych rád brzy působil od mateřských škol až po univerzity.


Vydání #10
Kód článku: 221039
Datum: 27. 09. 2022
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Související články
Made in Česko: Bezpečné bezdrátové spojení pro všechny

Prognózy, které se týkají internetu věcí (IoT) a průmyslového internetu věcí (IIoT), se mění stejně rychle jako možnosti této technologie samy. Už v roce 2008 bylo na světě víc připojených zařízení než lidí a odborníci ze Světového ekonomického fóra (WEF) tvrdí, že do roku 2025 bude 41,6 miliardy zařízení zachycovat data o tom, jak žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jak fungují naše zařízení, stroje.

Stroje v pohybu:
Fotoprůzkumné družice

Za druhé světové války přinášely informace z fronty filmové týdeníky, při první válce v Perském zálivu vysílala živě CNN z bombardovaného Bagdádu – a nyní na Ukrajině má veřejnost poprvé v historii k dispozici prakticky v reálném čase družicové snímky. Navíc neskutečné kvality. Každopádně jde o materiál, který umožňuje potvrdit, nebo naopak vyvrátit mnohá tvrzení válčících stran.

Stroje v pohybu:
Divoká jízda sondy Pathfinder

Sonda Mars Pathfinder, která 4. července 1997 přistála na rudé planetě, se může pyšnit několika prvenstvími. Třeba tím, že šlo o první mimozemský výsadek masově sledovaný uživateli internetu. Nebo tím, že jako první dopravila na Mars kolové průzkumné vozidlo, rover Sojourner.

Související články
Stroje v pohybu: Raketa, která změní svět

Americký podnikatel Elon Musk se od založení své firmy SpaceX v březnu 2002 netají tím, že jeho dlouhodobým cílem je kolonizace Marsu člověkem. Již letos přitom plánuje uskutečnit premiérový start orbitální rakety Starship, která mu má tento cíl pomoci splnit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Stroje v pohybu:
Webbův teleskop ve vesmíru

Pětadvacátého prosince loňského roku odstartovala z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně raketa Ariane 5, v jejímž nákladovém prostoru byl na svou misi připraven vesmírný dalekohled Jamese Webba. Právě začala nová etapa poznávání vesmíru. Vědci si od ní slibují nové informace o vzniku vesmíru, černých dírách a temné hmotě.

Jízdní kola z vesmírného inkubátoru

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Najít dveře do budoucnosti

Již 20. ročník Ceny Wernera von Siemense vyvrcholil 22. února slavnostním večerem v pražské Betlémské kapli. Za své práce zde převzalo ocenění celkem 25 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů. Werner Siemens prý řekl: „Lepší než bušit hlavou do zdi je najít v ní očima dveře.“ Z mladých lidí, kteří převzali ocenění nesoucí jeho jméno, by měl jistě radost. Všichni totiž dokázali nejen najít dveře, ale otevřít je do budoucnosti.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Zvídavé neutrony

Teroristické útoky v Belgii ukázaly, že v kontrole zavazadel v dopravních terminálech jsou povážlivé rezervy. Nadějí mohou být neutronové skenery, které oproti klasickým bezpečnostním rámům a rentgenům dokážou odhalit i samotnou výbušninu.

S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Fanfáry pro inovátory

Soutěž o Zlaté medaile brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu se datuje již k roku 1964. Za tu dobu byly oceněny stovky vystavovaných exponátů, některé z nich jako světové unikáty. Za ta léta jsme se ale však setkali i s balastem, který technické veřejnosti předstíral, jaké výborné věci vznikají v hlavách československých socialistických konstruktérů. Soutěž v porevoluční době postupně ztrácela na třpytu, exponenciálně rostly počty udíělených medailí a naopak klesal respekt technické veřejnosti k soutěži.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Firmy oceňují studentskou mezioborovou spolupráci

Už po patnácté se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING, v němž studenti z několika zdejších fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Vyvrcholením jeho, již 15. ročníku, byl jubilejní 10. mezinárodní workshop, který proběhl začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy tu v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit