Témata

Made in Česko – Průhledná elegance

Mezi lidmi, kteří nejsou lhostejní ke kráse, snad neexistuje jediný, který by neznal jméno Moser. A současně se obecně ví, že dokonalé předměty této značky – ať už ty, které slouží ke stolování, nebo ty k dekorování interiéru – pocházejí z českých rukou. Je to další důkaz neuvěřitelné české šikovnosti, která nás proslavila po celém světě.

Tento článek je součástí seriálu:
Made in Česko
Díly

Firma Moser vždy byla a je firmou ryze českou. Byla založena roku 1857 rytcem a současně schopným obchodníkem Ludwigem Moserem. Ten se již o necelých 20 let po založení firmy stal dvorním dodavatelem císaře Františka Josefa I. a jeho skleněné skvosty bylo možné najít i na stolech korunovaných hlav dalších zemí.

Proč však byla jeho sklárna úspěšnější než mnohé další? Důvodů bylo jistě více, ale hlavní byly dva: unikátní materiál – bezolovnatý křišťál, a neméně unikátní dekorační techniky – především broušení na hrany, speciální moserovské barvy a také leptaný a zlacený dekor.

Jak šel čas

Před druhou světovou válkou se potomek zakladatele Leo Moser prozíravě včas odstěhoval do USA. Firma se však naštěstí ani tehdy nestala německým majetkem, protože ji židovský majitel před svým odjezdem prodal české bance.

Sláva křišťálu Moser neupadla ani za dob socialismu. Tehdy se sice nijak nedbalo na marketing či propagaci značky, ale vzhledem k tomu, že firma zaměstnávala špičkové mistry skláře a rytce, nikdy se nesnížila kvalita výrobků. V Moseru působilo mnoho sklářských výtvarníků, kteří měli možnost zkoušet nové postupy a sklářské techniky. V té době vznikla některá velmi zajímavá díla – rozvoj zaznamenala hluboká rytina a v 70. letech přišly na svět například dodnes velmi populární obří číše.

Po několika dalších letech, kdy firma v podstatě fungovala jen díky věrnosti pracovníků a své dlouhodobé dobré pověsti, vstoupili do firmy Moser její dnešní akcionáři – manželé Jiří a Kateřina Zapletalovi a Josef Brož s manželkou Lindou Ruschakovou. Od té doby se píše raketový vzestup značky v rámci trhů doslova po celém světě.

Sklo značky Moser zdobí stoly korunovaných i nekorunovaných hlav států. Například v roce 2004 při svatbě španělského prince.

„Náš prvotní vstup do rolí minoritních akcionářů Moseru se udál víceméně náhodou,“ říká Jiří Zapletal. „Unikátnost výroby, ruční zpracování a historie firmy nás však ihned okouzlily, proto jsme měli zájem o odkup i zbytku akcií. Byl v tom velký emocionální náboj. S Josefem Brožem se známe 20 let, spolupracovali jsme spolu v plzeňské Škodovce. Právě on zprostředkoval nákup minoritního podílu v Moseru a při odkupu zbytku akcií došlo k naší dohodě o společném vlastnictví firmy.“

Pro ty nejnáročnější

Začátek nové epochy samozřejmě nebyl jednoduchý. Noví majitelé se museli potýkat se třemi základními problémy: nízkými mzdami ve výrobě, neexistujícím marketingem a pasivním přístupem k prodeji.

„Narovnání mezd jsme provedli okamžitě,“ vzpomíná Kateřina Zapletalová. „Na budování kvalitního marketingu a aktivního prodeje stále pracujeme.“

Jiří Zapletal měl výhodu – manažerské zkušenosti ve strojírenských firmách. Například do plzeňské Škodovky nastoupil v době, kdy byla na pokraji bankrotu, a byl součástí týmu, kterému se podařilo firmu zachránit a restrukturalizovat. Do firmy Moser přišel on i jeho kolegové s vizí, že jí vrátí slávu, které se těšila před válkou.

„Velkou inspirací pro nás byli Ludwig a Leo Moserové,“ říká Jiří Zapletal. „Firma byla založena s vizí vyrábět křišťál pro ty nejnáročnější zákazníky. Nedělaly se kompromisy v kvalitě ani v dokonalosti zpracování. Důležité byly osobní kontakty se zákazníky a výborný zákaznický servis. Na tento odkaz se snažíme navazovat, protože dokonalý zákaznický přístup je stejně významný i v současné době.“

Mistři svého oboru

Dnes je firma řízena managementem, přičemž první člověk najatý novými akcionáři byl současný generální ředitel František Schneider. Ten okamžitě začal budovat manažerský tým, částečně z lidí uvnitř firmy, částečně z nově příchozích.

„Mistři skláři i rytci však byli a jsou ve firmě velmi dlouhá léta,“ říká Kateřina Zapletalová. „Jedná se o velmi náročné obory, kterým se lidé léta učí. Někteří naši mistři Moseru doslova zasvětili celý svůj pracovní život. Moser má vlastní designové a vývojové studio, které vede kreativní ředitel a sklářský výtvarník Petr Larva. Ke spolupráci však pravidelně oslovujeme i externí umělce, výtvarníky a designéry.“

Výroba nádherných kusů z dokonalého materiálu byla a je, a nejspíše vždy bude, stoprocentně ruční.

Výroba nádherných kusů z dokonalého materiálu byla a je, a nejspíše vždy bude, stoprocentně ruční. Moser je tak luxusní manufakturou, která je v celosvětovém sklářském průmyslu unikátní.

Hana Janišová

lenka.fabian@moser.cz

BEZOLOVNATÝ KŘIŠŤÁL

Radnice Karlových Varů, které byly již v době založení sklárny proslaveným lázeňským městem, tehdy nechtěla Ludwigu Moserovi povolit výrobu běžného křišťálu. Důvodem byly obavy ze znečištění místní vody olovem, které se může ze skla uvolňovat. Moser se však svého záměru nevzdal a vyvinul speciální bezolovnatý křišťál. Dodnes má tato ryze česká technologie podíl na úspěchu produktů značky Moser.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit