Témata

Made in Česko – Věž pro Svatou zemi

Píše se letopočet 2017 a pro další rok se chytají dvě významná výročí – 100 let od založení Československa a 70 let od založení státu Izrael. Jak lépe přispět k oslavám obou těchto událostí, tvořících historii, než vybudováním výjimečné české stavby, která by ozdobila historické hlavní město Svaté země – Jeruzalém?

Tento článek je součástí seriálu:
Made in Česko
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Tato myšlenka se zrodila v hlavě Lukáše Přibyla, který v té době byl ředitelem Českého centra v Tel Avivu. Nešlo však jen o jednostrannou akci. Pro myšlenku se nadchli též zástupci státu Izrael a České republiky. Za Izrael se na celé akci podílelo a spolufinancovalo ji JDA – Jerusalem Development Authority a město Jeruzalém. Za českou stranu to pak bylo Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo zahraničí ČR. Dohodli se, že půjde o oficiální státní dar ČR Izraeli a Izraele ČR. Nesmírně důležitou roli však sehráli i soukromí dárci. Ti věnovali na stavbu cca polovinu potřebných prostředků. Ať už šlo o velké dary, nebo o sbírku drobných darů, podíleli se jak o firmy, tak soukromníci z ČR, z Izraele, ale i z dalších zemí, třeba ze Spojených států. Akci také velmi pomohly Česko-izraelská smíšená obchodní komora a Izraelsko-česká obchodní komora.

Projekt měl ve svých počátcích neuvěřitelné štěstí – našel se pozemek – zahrada známého Hansen House přímo v centru Jeruzaléma, kilometr a půl od Zdi nářků. Zde bylo rozhodnuto stavbu realizovat.

Věž stojí v zahradě známého Hansen House přímo v centru Jeruzaléma.

Proměnit poušť v zahradu

Lukáš Přibyl neprodleně oslovil architektonický ateliér Huť architektury – pány Martina Rajniše a Tomáše Kosnara. Ti k realizaci přizvali svého kamaráda a kolegu konstruktéra Zbyňka Šrůtka z kanceláře Timberdesign, který je známý svými jedinečnými stavbami, většinou ve formě neuvěřitelných dřevných konstrukcí. Mezi ně mimochodem patří například i neuvěřitelná dřevěná vzducholoď, umístěná na budově DOX v Praze 7.

Bylo rozhodnuto, že objektem, který bude v Jeruzalému reprezentovat českou architekturu, bude dřevěná rozhledna. Celá věc měla však „maličký háček“ – aby se realizace stihla v termínu, musela být stavba vyprojektována a vyrobena (!!!) během pouhých dvou měsíců.

Všechny díly, ať už dřevěné, nebo kovové, byly vytvořeny se strojařskou přesností, aby bylo možné je na místě bez větších úprav a dalších prací prostě jen sesadit a sešroubovat.

„Hned jsme se s kolegy z Hutě ponořili do práce a dostali nápad – věž se bude podobat kaktusu,“ říká Martin Rainiš. „Proč? Když kaktus rozkvete věncem květů, je to ve své houževnatosti a ježatosti dojemně krásná rostlina a mně to připadalo symbolické – tahle kombinace něhy a odhodlanosti je podobná charakteru lidí, které jsem v Izraeli potkal. A navíc: Jak se říká Izraelcům, kteří se narodili v nehostinné krajině a dokážou poušť měnit na rozkvetlou zahradu? Sabra. Kaktus! Takže stavíme sabru, abychom oslavili lidi, kteří měli sílu, odvahu, tvrdost, ale zároveň i lásku a něhu ke své zemi.“

Věž i vzhledově odpovídá kaktusu. Na vrcholu má plošinku, kde se, jako květy kaktusu, oddělují jednotlivé plátky pláště a dovolují návštěvníkům kochat se okolím.

Reklama
Reklama
Reklama

Dokonale přesné

Velmi jsme si dali záležet, abychom parametry rozhledny přizpůsobili pohádkovému prostředí Hansen House a jeho zahradě – aby ‚nepřekřikovala‘ a byla příjemným a uznalým společníkem stovky let starým olivám v zahradě i domům v bezprostředním okolí areálu,“ vzpomíná Martin Rajniš.

Díky neuvěřitelnému nasazení českého týmu i jejich izraelských spolupracovníků se nakonec vše stihlo včas.


Huť architektury na projektu spolupracovala s firmou Timberdesign a  IQ Konstrukt, kde na CNC strojích byly připraveny všechny dřevěné součásti stavby. Vzhledem k nedostatku času byla většina dokumentace – pro architekty poměrně netypicky – vytvořena pouze v digitální podobě. Všechny díly, ať už dřevěné, nebo kovové, byly vytvořeny se strojařskou přesností, aby bylo možné je na místě bez větších úprav a dalších prací prostě jen sesadit a sešroubovat. Mimochodem – podle slov architektů i Izraele a Spojených států, které se zúčastnili slavnostního otevření rozhledny, z nich nikdo tak přesnou dřevostavbu ještě neviděl.

Na CNC strojích byly připraveny všechny dřevěné součásti stavby.

Úřední šiml

„Na konci května jsme vyrobené díly naskládali do kontejnerů, dopravili na loď kotvící v Hamburku a v červenci se vylodily v telavivském přístavu,“ líčí průběh neuvěřitelné realizace Tomáš Kosnar. „Bylo to však dost napínavé. V Čechách šlo vše hladce, ale zato v Hamburku jeden z kontejnerů nenaložili kvůli bouři a druhý zase doplul do jiného přístavu. V lodní dopravě to sice není nic mimořádného, ale nás tlačil čas... Další problém, který představoval opět zdržení, způsobili celníci, kteří dost těžko chápali rozebrané umělecké dílo, jehož části pocházejí z ČR, ale vznikne v Izraeli, a vlastně může být stavbou. Podle jaké sazby to proclíte? Právní oříšek. Trvalo hodně dlouho, než se to povedlo vyjasnit a oba kontejnery s věží byly uvolněny.“

Trvalo hodně dlouho, než se vše povedlo vyjasnit a oba kontejnery s věží byly uvolněny.

Mezitím však uplynula řada týdnů, takže aby se stihlo dokončení do 17. listopadu, měli tvůrci věže na její smontování nakonec pouhých 19 dní. Ale nejen to – celkově šlo o skutečný rekord – za dva a půl měsíce byla tato 16 metrů vysoká věž vymyšlena, byly vyrobeny veškeré komponenty a za 19 dní stála v zahradě Hansen House, jako by tam byla odjakživa. Přitom běžný čas na realizaci jedné rozhledny (kterých má Huť architektury na svém kontě už slušnou řádku) je tři až čtyři roky.

Z kaktusu královnou

Nicméně, díky neuvěřitelnému nasazení českého týmu i jejich izraelských spolupracovníků se nakonec vše stihlo včas a věž mohla být v den výročí založení Československa skutečně otevřena návštěvníkům z Izraele i celého světa.

Avšak, přestože vypadá jako kaktus a od začátku se uvažovalo o tom, že ponese jméno houževnaté pouštní rostliny, nakonec tomu tak není - zvítězila tradice. Huť architektury totiž všechny své věže pojmenovává dívčími jmény. Například Sněžku korunuje rozhledna Anežka, v Kyjích lze shlížet na krajinu z Doubravky. Pouze v Příchovicích stojí maják Járy Cimrmana, ale to je koneckonců maják, nikoli pravá rozhledna. A protože právě došlo v abecedě na E a tahle věž našla své místo ve Svaté zemi, ideálním jménem je pro ni bezesporu právě Ester.

„Nejbáječnější na celé věci je pocit, že naše Ester bude novou českou stopou na území jedné z kolébek světové civilizace,“ uzavírá architekt Rajniš. „Tahle rozsahem nevelká stavba se tak stane nositelem hlubokého symbolického poslání.“

Hana Janišová

hutarchitektury@gmail.com

Reklama
Související články
Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

Využití výrobků z recyklovaných plastů

Plastové odpady a jejich využití je v současné době velmi diskutovaným tématem. Očista naší země je velice důležitá, protože spousta plastového odpadu končí na skládkách a ve vodách oceánů. Proč tento odpad nezpracovat v rámci recyklace na smysluplné výrobky?

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Související články
Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Špičkové technologie dnes i zítra

Společnost Trumpf je renomovaný výrobce technologií na zpracování plechů a profilů a laserů pro průmysl. Výrobní historie se pomalu blíží celé stovce let a česká pobočka s obratem zhruba sto milionů eur za rok patří k důležitým průmyslovým hráčům nejen na českém trhu. Bylo proto jasnou volbou požádat ředitele společnosti Trumpf Praha Romana Haltufa, aby čtenářům MM Průmyslového spektra prozradil, kam se vývoj v tomto nepostradatelném oboru za minulá léta posunul.

Nový pomocník do nástrojárny

Rodinný podnik Lukov Plast z Českého Dubu je profesionální firma s dynamickým vývojem a mnohaletými zkušenostmi. Zaměřuje se na vývoj a výrobu vzhledových i technických plastových dílů a elektro dílů pro automobilový průmysl. Jeho hlavní činností je výroba komponentů či celých sestav slunečních clon. Vlastní výrobu plastových dílů zajišťuje včetně výroby sériových nástrojů. V současné době disponuje 34 vstřikolisy a zhruba 550 vstřikovacími formami a několika montážními linkami.

Inovativní technologie v praxi

Odborné technické semináře, kde jsou účastníkům prezentovány novinky na trhu a během praktických ukázek dokazovány účinnosti a funkčnosti nových produktů, je podle mého názoru nejlepší způsob, jak zájemcům předvést danou technologii a samotnými činy je přesvědčit, popřípadě doškolit. Společnost Misan takové semináře pořádá pravidelně. V prvních dvou dnech pro technickou veřejnost, další den pro studenty středních a vysokých škol, odborných učilišť apod. Letos ve druhé polovině února byl seminář s názvem Inovativní technologie v praxi uskutečněn ve spolupráci se společností Tungaloy, kdy právě její nástroje byly implementovány do strojů Okuma a Brother pro různé aplikace obrábění.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Příklady táhnou:
Krásné, velké, chytré domy

Olympijský stadion v Londýně – London Stadium, West Ham United s kapacitou 45 000 diváků – byl po rozsáhlé transformaci slavnostně otevřen v září 2015. Od té doby se zde odehrály zápasy mistrovství světa v ragby a další sportovní i kulturní události, například koncert Rolling Stones. Zajímavou i nádhernou střechu stadionu navrhl český architekt, absolvent FA ČVUT, Vladimír Mašínský. Jeho životní vášní jsou však nejen sportovní stadiony, ale obecně velké, chytré budovy.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Na velikosti záleží

Nanotechnologie. Magické slůvko, které je jedním ze symbolů nejprogresivnějších trendů dneška. Snad každý se s ním již někdy setkal, ať už v médiích, nebo v praxi všedního dne. Ne každý však ví, že ve výzkumu v této oblasti hrají jednu ze světově nejvýznamnějších rolí čeští vědci. Na podrobnosti, a také na možnosti uplatnění nanotechnologií, jsme se zeptali Jiřího Kůse, předsedy výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Výuka a výzkum aditivních technologií

Inovativní výrobní technologie nacházejí své místo také v technickém vzdělávání. Do svých osnov je dříve či později zakomponovaly všechny technické vysoké školy. Avšak pořízení nákladných technologií se neobejde bez podpory ze strany průmyslového výzkumu. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze nyní disponují úplně novým zařízením M2 cusing pro výrobu dílů metodou DMLS německého výrobce Concept Laser, dnes působící pod značkou GE Additive. Stroj dodala společnost Misan a technologie slouží primárně pro výzkum v leteckém průmyslu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit