Témata
Zdroj: Koh-i-noor Hardtmuth

Made in Česko: Kdo by neznal Versatilku?

Když dvorní knížecí architekt Joseph Hardtmuth založil v roce 1790 továrnu na kameninu, bylo mu teprve 32 let. Továrna sloužila i jako výzkumná laboratoř pro vývoj umělé tuhy, o jejíž patentovanou recepturu se Hardtmuth snažil. Dnes běžná tužka znamenala tehdy obrovskou moc. Takovou, po které toužil i sám Napoleon, který chtěl získat Josepha do svých služeb. Ten ale odmítl.

Tento článek je součástí seriálu:
Made in Česko
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Výrobu tužek ve své továrně zahájil v roce 1795. Významného rozmachu dosáhla v roce 1802, kdy společnost začala ve velkém vyrábět grafitové tužky, rudky i některé další druhy barevných tuh. Tehdy Hardtmuth nemohl tušit, jaký věhlas jeho společnost časem získá. A co už vůbec nemohl předpokládat, že bude pod vedením jeho následovníků v roce 1937 vyrobena celosvětově známá mechanická tužka jménem Versatil.

Hardtmuth a jeho následovníci byli považováni za významné inovátory své doby. Josephův vnuk Franz například zavedl celosvětově používaný systém značení tvrdosti grafitových tuh. Tuto gradační stupnici dodnes používá většina výrobců tužek po celém světě.

V roce 1937 byla vyrobena tato první mechanická tužka jménem Versatil. (Zdroj: Koh-i-noor Hardtmuth)

V trendu neustálé snahy o inovace podnik pokračuje až do dnešních dnů, ačkoli rodině Hardtmuthů již nepatří. Nadále však zůstává rodinnou firmou v soukromém vlastnictví, dnes rodiny Břízů v čele s generálním ředitelem Vlastislavem Břízou starším.

Stále ostrý hrot

Jaká je však historie samotné versatilky? „Dřevěná tužka dosáhla koncem 19. století dokonalosti,“ říká Lukáš Dušek, šéf vývoje společnosti Koh-i-noor Hardtmuth. „Nicméně udržování ostrého hrotu při jejím celodenním používání nebyla jednoduchá a tehdy ani levná záležitost. První mechanická šroubovací tužka, předchůdkyně versatilky, byla vyrobena již v roce 1890. Patent pro svou typickou konstrukci a své legendární jméno Versatil však získala až v roce 1937. Její konstrukční uspořádání se ustálilo na robustní kovové kleštině zajišťující posuv a držení tuhy a na elegantním kovovém pouzdře. Dnes ji Koh-i-noor Hardtmuth doma v České republice vyrábí i v dřevěném a plastovém provedení.

Versatilky dnes. (Zdroj: Koh-i-noor Hardtmuth)

Podle slov Lukáše Duška se dnes tyto tužky vyrábějí v podstatě ve dvou funkčních provedeních. Jako padací, kde je tuha držena kleštinou,po jejímž uvolnění se tuha volně pohybuje, a jako automatická, kde je posuv tuhy dávkován při každém uvolnění kleštiny. Podle průměru tuhy se dělí na několik průměrových skupin, od 2 do 10 mm. Padací mechanické tužky jsou zpravidla kovové, plastové nebo z kombinace obou materiálů. Sevření kleštiny je dáno konstrukcí mechaniky a musí být takové, aby bezpečně drželo tuhu v požadované poloze, ale nezpůsobovalo její deformaci nebo zničení.

Reklama
Reklama
Reklama

Nejnovějším vývojovým stupněm mechanických tužek jsou tzv. mikrotužky,“ popisuje Dušek. „Od klasických mechanických tužek se liší tím, že používají škálu tenkých tuh o průměrech 0,3; 0,5; 0,7 a 0,9 mm. Z tohoto důvodu je mechanika, která posouvá a drží tuhu, uvnitř tužky a ven vyčnívá pouze vodicí trubička, většinou kovová. Tyto tužky jsou vhodné zejména pro studenty a techniky, neboť umožňují kreslení ostrých čar a nevyžadují hrocení. Práce s nimi je však náročnější, neboť slabá tuha se při větším tlaku může ulomit. Pro běžné kreslení a psaní je pořád nejlepší starý a osvědčený Versatil,“ dodává.

Kde se rodí dnešní verzatilky. (Zdroj: Koh-i-noor Hardtmuth)

Školní děti i slavný architekt

Proč však právě versatilka patří do skupiny výrobků, které jsou uznávány jako ty, jež Česku dělají dobré jméno v zahraničí, jako třeba kontaktní čočky, motorka Jawa nebo traktor Zetor?

Ve světě existuje opravdu jen pár tradičních výrobců produkujících mechanické padací či automatické tužky pro vyšší průměry tuh,“ vysvětluje Lukáš Dušek. „Zároveň vzhledem k použitým materiálům, kdy se opravdu v drtivé většině případů bavíme o celokovovém provedení, je životnost versatilky něco, co z ní dělá předmět, který se dědí napříč generacemi. Své osobité kouzlo získala versatilka právě díky své letité historii, spolehlivosti a nadčasovému vzhledu, který ji proslavil po celém světě.

V trendu neustálé snahy o inovace podnik pokračuje až do dnešních dnů. (Zdroj: Koh-i-noor Hardtmuth)

Přestože snad mezi námi neexistuje nikdo, kdo by, alespoň v době své školní docházky, versatilku nevlastnil (a leckdy nejen na kreslení, ale též na foukání papírových kuliček po spolužácích), málokdo ví, že ji používali i známí umělci. Za všechny uveďme jméno opravdu nezanedbatelné – amerického architekta Franka Lloyd Wrighta.

Reklama

Velké plány s malou tužkou

V dnešní době je společnost Koh-i-noor Hardtmuth aktivní na více než 90 trzích světa. K tomu Lukáš Dušek dodává: „Avšak ČR pro nás, jako ryze českou firmu, představuje trh s nejvyšší prioritou a zájmem. Proto zde byla i za posledních 20 let vybudována síť maloobchodních prodejen s cílem být českému zákazníkovi co nejblíže. Usilujeme o to být celoživotním partnerem všem, kdo milují tvůrčí činnost. Proto naše portfolio výrobků obsahuje dětský, kreativní, umělecký, kancelářský, DIY či dárkový sortiment. V nejbližší budoucnosti plánujeme zásadně oživit podobu dětského sortimentu, a v neposlední řadě chystáme i něco revolučního s versatilkou. Co konkrétně, to zatím ještě nelze prozrazovat…

Dnes se tyto tužky vyrábějí ve dvou funkčních provedeních. (Zdroj: Koh-i-noor Hardtmuth)
Vydání #11
Kód článku: 221119
Datum: 16. 11. 2022
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Související články
Jízdní kola z vesmírného inkubátoru

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Související články
Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Technologie, roboti a profese budoucnosti

Zavádění robotické automatizace, technologií strojového učení a umělé inteligence, stejně jako preference mladých lidí vyžadujících pokud možno co největší flexibilitu dávají v nejrůznějších oborech, včetně výroby, vzniknout zcela novým profesím.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích, Daňové odpočty

V prvním díle našeho miniseriálu o podpoře výzkumu a vývoje v České republice jsme se věnovali porovnání základních druhů podpory výzkumu a vývoje v České republice s uvedením jejich základních specifik a odlišností. V tomto díle bychom se rádi detailněji zaměřili na možnost podpory výzkumu a vývoje prostřednictvím daňového odpočtu na výzkum a vývoj.

Mysleme globálně, jednejme lokálně, Téma na červenec: Samoobsluha a sítě sdílení

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET za účelem rozvoje podnikatelství národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit