Témata
Zdroj: Stabilplastik

Když v roce 1995 představil Ing. Jan Suchopár, generální ředitel společnosti Stabilplastik, svou myšlenku na výrobu přepravních palet výhradně ze 100% recyklovaného plastového odpadu, nedočkal se hned potlesku. Jeho – jak se později ukázalo – převratná vize se zpočátku setkala se skepsí odborné plastikářské veřejnosti. Naplno se podařilo tento cirkulární koncept oběhu směsných recyklovaných plastů prosadit po příchodu Patrika Luxemburka.

Tento článek je součástí seriálu:
Made in Česko
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Lidé nevěřili, že dokážeme vyrobit kvalitní výrobky z odpadních materiálů,“ vzpomíná Jan Suchopár. „Dokázali jsme jim, že se mýlili, ale byla to dlouhá cesta,“ dodává Patrik Luxemburk.

S odhodláním, odolností a také s podporou tuzemských i mezinárodních partnerů se vizionářský koncept vyvinul v prosperující podnik. Závazek k udržitelnosti a inovacím letos v listopadu společnosti Stabilplastik vynesl ocenění Enterprise Europe Network Award 2023, společnost se v silné mezinárodní konkurenci umístila na prvním místě soutěže.

Zakládáme si na tom, aby výrobek z recyklátu za svoji dlouhou životnost nahradil co nejvíce primárních surovin, čehož se nám s opakovaně recyklovanou přepravní paletou daří dosahovat,“ říká Patrik Luxemburk vpravo; vlevo Jan Suchopár.
(Zdroj: Stabilplastik)

Recyklace beze ztrát

Podívejme se však zpět do roku 1997, kdy, dva roky po vzniku myšlenky, která vedla až k prestižní ceně, firma Stabilplastik vznikla. Založil ji Jan Suchopár, její tehdejší, ale i současný generální ředitel. Své první výrobky uvedla firma na trh o dva roky později. Janu Suchopárovi, původní profesí stavebnímu inženýrovi, který přešel od vlastní developerské činnosti směrem k zelenému byznysu, se totiž zalíbila myšlenka materiálově zhodnocovat směsný plastový odpad, který do té doby jen těžko hledal jiné uplatnění než na skládce či ve spalovně.

Vzhledem k tomu, že tento odpad tvoří až 80 % objemu žlutých kontejnerů, je jeho materiálové využití obrovským přínosem pro recyklaci, respektive v našem případě pro cirkularitu,“ říká Patrik Luxemburk.

Sklad palet v areálu firmy. (Zdroj: Stabilplastik)

Stabilplastik dokázal prosperovat již od svého založení. Jeho hlavním produktem byly a jsou přepravní palety, které nabízí v celkem 11 typech. Firemní portfolio zahrnuje rovněž mobilní svodidla, která nacházejí uplatnění v halách, na soukromých parkovištích, motokárových dráhách, na cyklostezkách atp. Zákazníci se rekrutují z nejrůznějších odvětví, počínaje chemickým průmyslem přes automobilový, spedice až po nápojářský průmysl. Palety mají certifikaci Státního zdravotního ústavu pro nepřímý styk s potravinami, LCA certifikaci a další.

Zdálo by se tedy, že pro úspěch bylo uděláno vše potřebné, tak proč hledat nový nápad?

Na začátku, konkrétně v roce 1998, jsme získali inspiraci ze zpracování odpadu v Pražských službách a v Holandsku jsme měli partnera na odbyt palet,“ vzpomíná Jan Suchopár. „S Pražskými službami jsme vymýšleli, jak by se dal jejich plastový směsný odpad dále využívat a zpracovávat. Již původním cílem bylo zavést cirkulární systém oběhu odpadu, kdy se maximalizuje životnost plastu na jeho fyzické hranice.

Palety z recyklovaného plastu mají široké možnosti využití, zejména nacházejí uplatnění v logistice, kde jsou náhradou tradičních dřevěných palet. (Zdroj: Stabilplastik)

Recyklaci směsného plastu jsme totiž schopni provádět opakovaně bez kvalitativních ztrát našich produktů,“ doplňuje jej Patrik Luxemburk.

Palety z recyklovaného plastu mají široké možnosti využití, zejména nacházejí uplatnění v logistice, kde jsou náhradou tradičních dřevěných palet. Palety lze ale využívat i k dalším účelům – např. palety s plnou deskou lze používat jako podklad pro kotce pro zvířata nebo je z nich možné stavět mobilní pódia či je lze využít pro zahrádkáře například jako podklad pro dřevo či jiné suroviny, a zabránit tak jejich vlhnutí.

Reklama
Reklama
Reklama

Palety v podstatě nestárnou,“ vysvětluje Patrik Luxemburk. „Nehnijí, nepodléhají povětrnostním vlivům, nedrží se v nich škůdci ani plísně, jsou odolné proti většině běžných chemikálií, neobsahují žádný spojovací materiál, který by podléhal zkáze či hrozil poškodit přepravované zboží.

Největší smysl však podle jeho slov dávají v logistice, kdy lze uplatnit všechny jejich přednosti a profitovat z jejich dlouhé životnosti, a v neposlední řadě využívat možnosti jejich opakované materiálové recyklace, čímž se odklání nemalé množství odpadů ze skládek a spaloven, a zároveň se šetří přírodní zdroje, především dřevo.

Máme doloženo, že naše paleta má o nejméně 74 % nižší dopad na životní prostředí než paleta dřevěná. Navíc opakováním její recyklace se dále tento dopad snižuje,“ objasňuje Patrik Luxemburk a dodává: „Jen v roce 2022 jsme odklonili ze skládek a spaloven více než 3,5 milionu kilogramů plastového odpadu, který byl materiálově recyklován a přetvořen do nových výrobků s vysokou užitnou hodnotou. Náhradou dřevěných palet se nám podařilo v přírodě zachovat přes 280 ha vzrostlého lesa, který vygeneroval více než 1 960 tun kyslíku a odfiltroval přes 10 000 tun CO2 a prachových částic.

Stohovatelné palety šetří uživateli místo. (Zdroj: Stabilplastik)

Z třídičky NE do spalovny ani na skládku!

Recyklované palety z produkce Stabilplastik jsou úspěšné zejména v zemích, kde je kladen důraz na větší efektivitu a kde jsou brány v potaz celospolečenské dopady. Řadu let tedy převažoval export nad prodejem v Česku.

Navíc vzhledem k tomu, že jsme kvůli chybějící tuzemské podpoře materiálové recyklace většinu materiálu, čili odpadu, dováželi, fungovali jsme tak jako přepracovací kapacita pro západní země, kterým jsme tím přispívali k plnění jejich recyklačních kvót,“ vypráví Patrik Luxemburk. „V posledních letech však začala růst i domácí poptávka, a jak se říká, nejlepší reklamou je spokojený zákazník.

Jak se informace o kvalitách těchto palet na tuzemském trhu rozšiřovala, rostla také poptávka, navíc urychlená růstem cen dřeva. Výsledkem bylo, že jakmile se cena dřevěné palety přiblížila ceně palety od Stabilplastik, začali zákazníci dávat přednost paletě z recyklátu.

Zde se přepravní palety výhradně ze 100% recyklovaného plastového odpadu vyrábějí. (Zdroj: Stabilplastik)

Navíc v roce 2021 došlo z popudu EU k tlaku na změnu ve vykazování recyklace, takže nově je za recyklované považováno pouze to, co směřuje z třídičky jinam než do spalovny či na skládku.

Tím narostla i tuzemská nabídka odpadu, takže letos již byl podíl domácího přepracovaného odpadu významnější,“ konstatuje Patrik Luxemburk a dodává: „Přesto jsou zde stále obrovské rezervy a mnoho draze sesbíraného a vytříděného směsného plastového odpadu v ČR stále zbytečně a předčasně končí na skládkách a ve spalovnách. U tuzemských firem jsme úspěšní zejména tam, kde se dbá na návratnost vložených prostředků a efektivitu. Je to především u společností s plochou organizační strukturou, kde strategická rozhodnutí jdou ruku v ruce s každodenní operativou. V posledních letech je takovou společností například společnost Agro CS, která jen za posledních 12 měsíců díky našim paletám pomohla v přírodě zachovat přes 30 000 vzrostlých stromů. K volbě přechodu na naše palety došlo opět až z popudu managementu společnosti, který si dokázal spočítat všechny benefity, včetně úspor za údržbu palet.

Plasty, které se vracejí

Palety z produkce Stabilplastik jsou nejen 100% recyklovatelné, ale též jsou 100% recyklovány. To je stále výjimečné, protože dodnes je řada recyklovatelných odpadů skládkována či spalována.

Vstupní materiál pro výrobu palet Stabilplastik vypadá takto. (Zdroj: Stabilplastik)

Naším cílem je natolik kvalitní paleta, aby přepravila co nejvíce nákladu za co nejdelší dobu, a v případě poškození byla opět vrácena do našeho podniku k opakované 100% recyklaci. Tuto službu poskytujeme pro všechny naše produkty zcela zdarma, protože chceme, aby plasty odvedly co nejvíce práce, než se dostanou na hranici svých fyzických možností,“ vysvětluje Patrik Luxemburk.

Zajímavostí je, že v rámci EU, kde dnes Stabilplastik obchoduje, se s obdobným produktem zatím nesetkali.

V našem případě však nejde jen o produkt jako takový, ale o cirkulární koncept, kdy za výrobky po celou dobu jejich životnosti neseme odpovědnost a chceme, aby odpad byl uzavřen v produkčním cyklu, a šetřil tak v maximální možné míře primární suroviny, a tedy přírodu,“ konstatuje Patrik Luxemburk. „Říkáme, že naše paleta je ‚na furt‘. Tento princip se již před lety významně prosadil v západní Evropě, kde jsou jak skládky, tak spalovny postupně utlumovány a jde se cestou oběhového hospodářství. Uvědomují si, že je to cesta jak finančně efektivnější, tak z hlediska životního prostředí udržitelnější.

Reklama

Když se pánů Suchopára a Luxemburka dnes zeptáte, jak vidí budoucnost svých recyklovaných palet, odpovídají:

Finanční benefity palet jsou již lety prověřeny a ekologická hlediska nabývají na stále větším významu i dnes. V našem případě se nejedná o greenwashing, ale studiemi i selským rozumem doložitelný přínosný prvek, důležitý i z celospolečenského hlediska,“ zní slova Jana Suchopára.

Na něj navazuje Patrik Luxemburk: „S rostoucí automatizací provozů rostou i požadavky na přepravní obaly a dřevěné palety již v některých segmentech průmyslu vůbec nenajdete. Také velké obchodní řetězce přecházejí na udržitelnější řešení, protože je k tomu nutí i předpisy a například přístup k výhodnějšímu financování u bank. Vyšší využívání odpadů jako zdrojů je v naší situaci nevyhnutelné a pro přechod k udržitelnému hospodaření nezbytné. Příležitost vidím i v postupné digitalizaci a zapojení chytrých palet, které dále maximalizují efektivitu logistických procesů.

Důraz na ekologii, který je zde kladen, je patrný i z využívání fotovoltaiky jakožto zdroje energie. (Zdroj: Stabilplastik)

Pro planetu i pro lidi

Na základě dlouhodobých zkušeností v této společnosti zjistili, že z hlediska cirkularity a úspory primárních zdrojů surovin je v současnosti přepravní paleta Stabilplastik tou nejlepší variantou. Pracují proto dále na zlepšování vlastností svých palet s ohledem na zachování jejich snadné opakované recyklace. Nejnovějším přírůstkem do zdejšího portfolia je ližinová půlpaleta, která je mnohem odolnější než půlpalety z kombinace dřeva, plechu a plastu, i než půlpaleta z primárních (virgin) plastů. Půlpaleta je také uzpůsobena pro automatizované provozy.

Zakládáme si na tom, aby výrobek z recyklátu za svoji dlouhou životnost nahradil co nejvíce primárních surovin, čehož se nám s opakovaně recyklovanou přepravní paletou daří dosahovat,“ říká Patrik Luxemburk. „Ročně zde zpracujeme až 4 000 tun směsných plastových odpadů. Výroba probíhá na dvou výrobních linkách 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Při výrobě je použita bezodpadová technologie, kdy veškeré zmetky a přetoky z výroby jsou rozemlety a vraceny zpět do výrobního procesu. Chlazení probíhá v rámci uzavřeného systému, kdy je využívána i odpadní voda z vlastní kořenové čističky odpadních vod. Až třetinu energetické spotřeby jsme schopni pokrývat z vlastní fotovoltaické elektrárny. Z pohledu korporátní sociální politiky v areálu provozujeme ubytovnu jak pro některé zaměstnance, tak pro uprchlíky z probíhajícího konfliktu na Ukrajině (převážně matky s dětmi), přičemž odpadní voda z ubytovny je po odfiltrování ve vlastní kořenové čističce odpadních vod částečně využívána pro výrobu. Ubytovnu rovněž poskytujeme Centru psychosomatické medicíny pro jejich klienty, kterým pomáháme zahájit start do jejich nového života, a to včetně nabídky pracovního uplatnění v naší společnosti do doby, než si najdou vlastní nové bydlení a práci.

Většímu rozvoji cirkulární ekonomiky v ČR podle jeho slov brání velmi nízké ceny primárních přírodních zdrojů, do nichž nejsou dostatečně promítnuty náklady na sanaci škod po jejich těžbě ani náklady na jejich materiálovou recyklaci. Další překážkou je velmi rozšířená šedá ekonomika u dřevěných palet, kde ve velkých společnostech dochází ke vzniku vícenákladů.


Společnost Stabilplastik získala letos v listopadu prestižní ocenění Enterprise Europe Network Award 2023 v kategorii „Inspirativní klientská cesta“. Důvodem ocenění byla pozoruhodná cesta společnosti Stabilplastik při přeměně recyklovaného plastového odpadu na vysoce kvalitní přepravní palety, což významně přispívá k udržitelnosti prostřednictvím cirkulární ekonomiky.
(Zdroj: Stabilplastik)
Vydání #12
Kód článku: 231231
Datum: 13. 12. 2023
Rubrika: Servis / Vývoj a inovace
Související články
S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Dvacet let ve výrobě ocelových konstrukcí

Moravská firma Motor Lučina je předním exportérem ocelových konstrukcí ve střední Evropě. Svůj úspěch majitelé postavili na zkušenostech z krize. „Rok 2010 byl pro nás nejhorší v historii firmy. V době celosvětové krize, kdy jsme bojovali o zachování firmy, jsme zjistili, že nás okrádá náš vlastní generální ředitel. Ztráty byly ohromné. Dnes, po letech, nám to paradoxně několik desítek milionů zase přineslo, jelikož jsme se poučili. Pro firmu není nic horšího, než když se ji dvacet let daří. Dokud nepoznáte dno, tak se od něho nemůžete odrazit,“ říká jeden z majitelů společnosti Motor Lučina Tomáš Polach, který se s redakcí MM Průmyslového spektra podělil o své zkušenosti s podnikáním.

Související články
Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý, už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Podnikové výzkumné centrum formuje budoucnost vývoje materiálů

Eureka je aplikační laboratoř společnosti JSP, výrobce materiálu Arpro, která nabízí vývoj a výrobu prototypů, jejich testování a ověřování prvních sériových výrobků. Umožňuje dokonce experimenty s technologiemi, jako je například laminace či zalisovávání vkládaných dílů s možností ověření 3D tolerancí.

Přesuvna pro ruskou vagonku

Druhou speciální přesuvnu kolejových vozidel při dílenské přejímce předala zástupcům ruské vagonky TikhvinChemMash z města Tichvin v Leningradské oblasti společnost NOPO Engineering Hradec Králové.

Výroba štíhlá jako kabel

Kladno historicky patřilo k jedné z nejvíce průmyslových lokací u nás. Bohužel z areálu bývalé Poldovky a jejího okolí se mnoho fungujícího nezachovalo, o to více je tedy třeba ocenit ty subjekty, které dokázaly ustát přechod na tržní prostředí a na tyto nové podmínky se ve všech směrech adaptovaly. Mezi ně patří firma nkt cables, která pokračuje v tradici bývalé „Kablovky“. A jelikož se zde v rámci přechodu na moderní výrobu a systémy řízení postupně pod konzultační gescí API - Akademie Produktivity a inovací aplikuje štíhlá výroba, přijali jsme možnost firmu navštívit. Hostiteli byli ředitel závodu Ing. Jaroslav Žižka a lean leader Ing. Karel Holub.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci, Sekce Materiálové inženýrství a technologie

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborně podporovat rozvoj technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR, sdružující přední specialisty daného oboru, poskytují expertní a poradenské služby a vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím vycházejícím z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra budeme čtenářům v průběhu roku 2016 jednotlivé odborné sekce postupně představovat.

Made in Česko: Bezpečné bezdrátové spojení pro všechny

Prognózy, které se týkají internetu věcí (IoT) a průmyslového internetu věcí (IIoT), se mění stejně rychle jako možnosti této technologie samy. Už v roce 2008 bylo na světě víc připojených zařízení než lidí a odborníci ze Světového ekonomického fóra (WEF) tvrdí, že do roku 2025 bude 41,6 miliardy zařízení zachycovat data o tom, jak žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jak fungují naše zařízení, stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit