Témata
Zdroj: Seteva

Průmysl a jeho lidé: Motivace? Standardní i s novými trendy

Na to, jak získat, a především jak udržet ve firmě ty "správné" lidi, a navíc v potřebném počtu, jsme v rámci našeho seriálu již mohli číst názory odborníků jak z nejrůznějších firem, tak z renomovaných HR agentur. Nyní, v posledním díle, jsme dali slovo člověku s nadhledem - Pavlu Hulákovi, řediteli Klubu zaměstnavatelů, který je organizátorem ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku.

Tento článek je součástí seriálu:
Průmysl a jeho lidé
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Již 20 let pořádáte soutěž Sodexo Zaměstnavatel roku. Jaké podle vašich postřehů z této soutěže existují problémy při hledání kvalitních pracovníků, kterým musí firmy čelit?

P. Hulák: Za 20 let organizace soutěže sledujeme bohužel prohlubující se nedostatek pracovní síly napříč obory. Hlavní příčiny neuvidíme v postřezích ze soutěžního hodnocení, ale hlavně v dlouhodobě nízké nezaměstnanosti. U odbornějších profesí, zejména technického zaměření, k tomu ještě negativně přispívá trvale nízký počet kvalifikovaných zaměstnanců, které vychová české školství. Začíná to nízkým zájmem o technické znalosti a dovednosti už u dětí, pokračuje pohodlností vystudovat raději lehčí humanitně zaměřený obor, který však na trhu práce nemá uplatnění. Nezvykle vysoké procento žáků středních škol pokračuje na vysoké škole, kde nakonec velká část stejně neuspěje. Stále větší roli hrají a budou hrát rekvalifikace. Nejen kvůli nevhodně zvoleným profesím a oborům, ale také vzhledem k měnícím se požadavkům zejména na digitální dovednosti.

MM: A naopak: Kterými nejdůležitějšími vlastnostmi se podle vás musí vyznačovat firma, aby se mohla prezentovat jako dobrý zaměstnavatel?

P. Hulák: Sám jsem překvapen, když probíráme výsledky s odborným garantem hodnocení zaměstnavatelů společností PricewaterhouseCoopers pomocí jejich mezinárodní metodiky Saratoga, jakou roli hraje například společenská odpovědnost firem. Souvisí to s hodnotami nastupující generace, které jsme zkoumali také v našem posledním průzkumu Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty u generace 18+. Mladí lidé mají představy o budoucím zaměstnání, jeho flexibilitě, ale také právě důraz na společenskou odpovědnost či udržitelnost poměrně vyhraněné. A nejlepší zaměstnavatelé se tomu snaží přizpůsobit. Vítězové ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku musí zaměstnance nejen nadstandardně odměňovat a vzdělávat, ale také jim umožnit kariérní růst uvnitř firmy.

V oblasti motivace pracovníků bych dal na první místo vzájemnou důvěru, schopnost firmy postarat se o své lidi nejen v práci, ale také v různých životních situacích,“ říká Pavel Hulák. (Zdroj: Seteva)

MM: Je nějaký rozdíl mezi dnešní situací a situací před těmi 20 lety?

P. Hulák: Na uplynulých 20 letech je asi nejvíce vidět vývoj technologií dopadající na podobu profesí a vznik řady nových, které na počátku tisíciletí vůbec neexistovaly. Netýká se to jen IT oborů nebo telekomunikací, ale přítomnost automatizace a digitalizace se velmi silně projevuje napříč průmyslem.

MM: Domníváte se, že větší šanci mají firmy, které řeší nábor pracovníků prostřednictvím HR agentur, nebo ty, které dávají přednost náboru vlastními silami?

P. Hulák: Takhle se firmy nedají rozlišovat, záleží na charakteru výroby či služeb. Firmy s dlouhodobým stabilním programem tolik agenturních zaměstnanců nepotřebují. Naopak třeba firmy v automobilovém průmyslu, a i v dalších oborech čelících občas výpadkům odbytu, řeší využitím agenturních zaměstnanců svou flexibilitu. V případě negativního výhledu dokážou snadněji a rychleji snížit na potřebnou dobu náklady. A v opačném případě získání nových velkých zakázek může firma díky personální agentuře vyřešit rychleji potřebný nábor nových sil. Je třeba přitom rozlišovat seriózní dodavatele, dodržující všechna pravidla, jako například ManpowerGroup, a nejrůznější pokoutné agentury, které se pohybují na hranici šedé zóny. Často se podbízí nižší cenou, ale na úkor nedodržování základních předpisů v oblasti pracovního práva.

MM: Které požadavky firem na pracovníky byste obecně označil jako stěžejní?

P. Hulák: Chtělo by se mi napsat: hlavně spolehlivost, aby zaměstnanec vůbec další den dorazil do práce. Možná to vypadá přehnaně, ale skutečně takové komentáře od personalistů čím dál častěji slyším. Situace je důsledkem extrémně nízké nezaměstnanosti, která ovlivňuje postavení zaměstnavatele a zaměstnance. Pokud jde o znalosti a dovednosti, vzhledem k průmyslovému a stále více také technologickému zaměření české ekonomiky budou mít stále perspektivu schopnosti v oblastech, jako je strojní inženýrství, nejrůznější odvětví IT dovedností a stále více se základní odbornosti s digitálními schopnostmi budou propojovat a integrovat.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Které konkrétní profese jsou podle vás pro dnešní firmy nejdůležitější? A tudíž které školy by měly být mladými lidmi, eventuálně jejich rodiči, preferovány?

P. Hulák: V souvislosti s nízkou nezaměstnaností chybí profese napříč obory. Od nekvalifikovaných manuálních činností, které už ani český zájemce o práci nechce vykonávat, až po různé odbornosti. V současnosti i blízké budoucnosti mají perspektivu veškerá zaměření na obsluhu strojů, zejména v kombinaci se znalostí informačních technologií v rámci automatizace výroby. Tímto směrem se určitě můžou vydat i děti hledající vhodný obor pro středoškolské studium. Nové profese už nyní nabízí a bude stále více přinášet také rychlý přechod na elektromobilitu. A to jsou další důvody, proč stále posilovat komunikaci a informovanost směrem k dětem a jejich rodičům. Některé již existující profese, nebo v nejbližší době nově vzniklé, si totiž při plánování kariéry a výběru vhodné školy vůbec nedokážou představit. Hezkým příkladem je aktivita jihočeské firmy v oboru elektrotechniky, která se svým projektem Koumáčci a koumáci loni vyhrála naši klubovou soutěž v této kategorii. K technice vede už děti v mateřské škole, pro žáky základních škol organizuje kroužky či příměstské tábory. Škoda Auto zase pronajme kamion a objíždí školy v České republice s předváděním robotů či 3D tisku.

Udílení ocenění Zaměstnavatel desetiletí. (Zdroj: Seteva)

MM: Co je podle vašich zkušeností nejdůležitější pro motivaci pracovníků, aby odváděli kvalitní práci při maximálním nasazení?

P. Hulák: Dal bych na první místo vzájemnou důvěru, schopnost firmy postarat se o své lidi nejen v práci, ale také v různých životních situacích. Tímto směrem se také vyvíjejí některé benefity jako například dny volna pro otce po narození dítěte nebo poskytování mzdy již v průběhu měsíce na různé nečekané výdaje. A důležité je, aby měl zaměstnanec co nejvíce informací o smyslu své práce, znal jasně cíl, a ideálně byl za jeho dosažení spravedlivě odměněn. Soustředit se přitom firmy musí na výchovu správných lídrů, protože je známý fakt, že nejčastěji lidé práci opouštějí kvůli nesprávným šéfům.

MM: Mohl by podle vás stát (nebo jiné subjekty) nějak pomáhat firmám, aby neměly nouzi o kvalitní lidi, nebo je to jen a jen věc každé firmy?

P. Hulák: Od státu toho asi bohužel v tomto směru nelze mnoho čekat. Hodně smutný pohled je na stav českého vzdělávacího systému a dlouhodobou neschopnost řídit samotné Ministerstvo školství. Poslední vláda pokračuje v tradici častého střídání ministrů, a pozitivnější roli tak formou různých projektů a osvěty, třeba v oblasti zájmu dětí o techniku, sehrávají sami zaměstnavatelé. A také jejich různá sdružení jako třeba Svaz průmyslu a dopravy nebo Hospodářská komora. Také Klub zaměstnavatelů se snaží přispět k propojování firem a škol například organizací soutěže „Škola doporučená zaměstnavateli“ v kategorii středních škol i fakult vysokých škol. Ukazujeme tak žákům perspektivní obory a nejlepší poskytovatele pro získání správné kvalifikace. V letošním vyhlášeném Roce dovedností se také více zaměříme na komunikaci vhodných praxí, zejména pro žáky středních škol.

Pavel Hulák
Více než 20 let působí v oblasti lidských zdrojů. Nejprve po roce 2000 stál u vzniku společnosti Fincentrum a její divize Zaměstnanecké výhody, kterou až do roku 2011 vedl. Hlavní činností bylo zavádění a administrativní podpora systémů finančních benefitů ve středních a velkých firmách. V té době také založil ocenění Zaměstnavatel roku, které v současné době organizuje spolu s dalšími aktivitami, zejména se jedná o propojování firem a škol, ve společnosti Klub zaměstnavatelů o management. Ve volném čase hraje rád golf a pro členy i partnery Klubu zaměstnavatelů organizuje každý rok vlastní golfový turnaj.


Související články
O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Je něco shnilého ve státě dánském

Historička ekonomie Antonie Doležalová tvrdí, že to, co prožíváme, je příležitostí. Čas prý ukáže, jestli bude promarněná, nebo využitá. My Češi jsme byli obdivováni pro svůj podnikatelský zápal. Jak jsme pilní a pracovití. Jak jsme jednotní a soudržní. Jak umíme odhodit své osobní zájmy ve prospěch celku. Jak jsme kulturní a vzdělaní. Jaká je ale současná realita?

Související články
Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Průmysl a jeho lidé: Nikdy nepolevující zodpovědnost

Jen málo firem dnes disponuje tolika lidmi a takových profesí, které potřebuje, a to včetně pozic vrcholových manažerů. Přitom bez fundovaných lidí se žádná firma neobejde. Jak je získat a jak udržet? O své názory se s námi podělila Lucie Teisler, CEO společnosti Anderson Willinger.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Ve zdravém těle zdravý duch

Ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví MUDr. Petr Chmátal, Ph.D. MBA nám v následujícím rozhovoru řekl, že pokud si odmyslíme genetickou výbavu, kterou nemůžeme ovlivnit, tak v blízké budoucnosti z hlediska zdravotního stavu budou mít "darwinovskou" výhodu určitě ti jedinci, kteří si dokáží zachovat jednotu těla a ducha. Přežijí ti, kteří si svým snažením dokáží udržet racionální smýšlení a správnou péči o tělesnou schránku. První krok je však vždy na naší straně a tak věříme, že výběr diskutovaných témat vám přinese zajímavá poznání a možná i doporučení, která si vezmeme k srdci.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Deset zastavení s JK:
Dobrý Pastier

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Fórum výrobních manažerů

Kde vy osobně spatřujete případnou Achillovu patu českého průmyslu, která jej destabilizuje v krizových časech? Pokud stále existuje cesta nápravy, jaká by to podle vás byla?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit