Témata
Zdroj: Onlio

Průmysl a jeho lidé: Pochvala má stále velkou váhu

Jen velmi málo průmyslových firem se dnes může pochlubit, že disponuje takovým počtem lidí s konkrétní odborností, kolik potřebuje. Situaci se snaží řešit různými cestami, především digitalizací. Jenže bez šikovných lidí se ani ta nejvíc digitalizovaná firma zatím ještě neobejde. Jak je získat a jak udržet? O své názory se s námi podělila Markéta Tindel, HR manažerka společnosti Onlio.

Tento článek je součástí seriálu:
Průmysl a jeho lidé
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Jaká podle vašich vlastních zkušeností existují specifika při hledání kvalitních pracovníků do průmyslových, zejména strojírenských firem oproti jiným oblastem podnikání?

M. Tindel: Jsme IT společnost, a hledáme tedy nové kolegy zejména mezi IT odborníky s vysokou úrovní velmi speciálních znalostí. Nicméně naše produkty jsou zaměřené na řízení procesů zejména ve sféře řízení kvality právě u výrobních společností. Mezi našimi zákazníky je nespočet výrobních firem různých velikostí také z řad strojírenských výrobních závodů. Část agend, které pro naše klienty řešíme, úzce souvisí s procesem náboru nových zaměstnanců a s procesy zapracování nových lidí. S řadou HR manažerů udržujeme úzké kontakty, a tak můžeme říci, že dnes nevidíme velký rozdíl mezi naší IT společností a výrobním závodem. Všichni podle mne řešíme stejné zadání: Jak z vítězného uchazeče o pozici ve firmě udělat člověka, který se stane jedním z namazaných a perfektně fungujících koleček soustrojí, kterému říkáme tým. Slovo „kolečko“ zní trochu neosobně, ale je to myšleno v tom nejlepším slova smyslu. Nalezením nového kolegy vše teprve začíná. Proto je i naší filozofií to známé a osvědčené baťovské: Když neznáš, naučíme tě, když nerozumíš, vysvětlíme ti, když nemůžeš, pomůžeme ti. Když nechceš, nebudeme tě držet.

Pochvala má i v dnešním šíleném světě svou váhu. Znám lidi, které pochvala rozpláče, protože je nikdo nikdy za nic nepochválil,“ říká Markéta Tindel. (Zdroj: Onlio)

MM: Vaše firma se při náboru obrací na HR agentury, nebo dává přednost náboru vlastními silami? A jaký je důvod?

M. Tindel: Využívali jsme personální agentury, koneckonců jako každá společnost naší velikosti v určité fázi vývoje. Dnes jsme orientovaní na jiné kanály – sociální sítě, diskuzní fóra, specializované oborové weby, kde odborná veřejnost diskutuje témata blízká našemu zaměření. Ale ze všeho nejvíc upřednostňujeme osobní doporučení. Nepatříme mezi firmy, jejichž samotné jméno probudí v zájemcích o práci touhu stát se členem týmu. I když patříme mezi TOP100 největších ICT firem v ČR, přece jen si musíme přiznat, že jsme v určité nevýhodě, a tak tvrdě bojujeme o každého nového kolegu s těmi největšími hráči na trhu. Někdy je to pochopitelně nerovný boj. Máme ale už opakovanou zkušenost, že právě osobní doporučení funguje nejlépe.

MM: Které své požadavky na pracovníky byste označila jako stěžejní?

M. Tindel: Předpokládejme, že odborné předpoklady jsou u našich uchazečů splněny. A tak, pokud bychom se měli soustředit na jednu pro nás stěžejní oblast, tak tu u nás ve firmě vyjadřujeme určitou metaforou. Hledáme lidi, kteří mají „vlastní motor“. A jeden z našich dlouholetých kolegů k tomu s úsměvem dodává – nastartovaný motor. Hledáme aktivní samostatné lidi s invencí, se schopností neúnavně předkládat nápady a diskutovat o nich, formulovat výzvy, nová zadání a neotřelý pohled na věc. Právě toto nastavení vidíme u našich nových kolegů nejraději.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Které konkrétní profese jsou pro vaši firmu nejdůležitější?

M. Tindel: Jsme IT společnost, máme složité a velmi komplexní softwarové produkty s vysokou přidanou hodnotou zaměřené na digitalizaci firemních procesů a systémovou integraci, jakými jsou např. Atlassian, eDoCat DMS nebo Pipedrive CRM. Dalo by se tedy očekávat, že klíčoví jsou pro nás lidé s technickým vzděláním a zkušenostmi. Ale dnes tomu je jinak. Dnes jsou pro nás stěžejní lidé s obchodním duchem a se schopností jednoduše, výstižně a srozumitelně vysvětlit našim zákazníkům, co získají, když se přidají k bezpočtu firem, které už potřebu digitalizace identifikovaly. Když budeme mít skvělé produkty, jejichž přínosu ale nikdo neporozumí, neuspějeme.

MM: Co je podle vašich zkušeností nejdůležitější pro motivaci pracovníků, aby odváděli kvalitní práci v maximálním nasazení?

M. Tindel: V záplavě benefitů, KPI, reportů apod. podle mne někdy zapadne ta zdánlivě nejobyčejnější věc. Pochvala. Vyřčená ve správnou chvíli, správným člověkem, správným tónem. Pochvala má i v dnešním šíleném světě svou váhu. Znám lidi, které pochvala rozpláče, protože je nikdo nikdy za nic nepochválil.

Firmy by měly být konzistentní, předvídatelné. Lidé potřebují jistotu a pevné zázemí.

MM: Co by podle vás obecně mohly či měly firmy dělat pro to, aby neměly o kvalitní lidi nouzi?

M. Tindel: Těžká otázka. Měly by být konzistentní, předvídatelné. Lidé potřebují jistotu a pevné zázemí. Podle mne právě toto dělá lidem dobře.

MM: Co by pro to mohl či měl dělat stát?

M. Tindel: Nepatřím k lidem, kteří si myslí, že za ně stát něco vyřeší. Podle mne by stát ale měl vytvořit a všemožně podporovat rozvoj podnikatelského prostředí a invenci, kde jednotlivec pocítí, že může vzít příležitost do svých rukou. A toto by se v menším měřítku mělo podporovat i na firemní úrovni.

Reklama

MM: Jak vidíte naše současné technické školství (střední i vysoké)?

M. Tindel: Jediné, co k tomu mohu říci z vlastní zkušenosti, je, že jedinec má dnes vše ve svých rukou. Pokud někdo pochybuje o kvalitě našeho školství, má nespočet příležitostí studovat v zahraničí.

MM: A co by mohly dělat samy firmy, ale i stát, aby podpořily zájem mladých lidí (a jejich rodičů) o studium technických oborů? Dělá vaše firma něco takového?

M. Tindel: Onlio je jednou z firem, která otevírá příležitosti pro studenty IT oborů. Máme mezi sebou několik kolegů, kteří s námi začali svou kariéru jako stážisté v době, kdy ještě studovali. Tato cesta se nám osvědčila.


Vydání #12
Kód článku: 221207
Datum: 14. 12. 2022
Rubrika: Redakce / Rozhovor
Související články
O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Je něco shnilého ve státě dánském

Historička ekonomie Antonie Doležalová tvrdí, že to, co prožíváme, je příležitostí. Čas prý ukáže, jestli bude promarněná, nebo využitá. My Češi jsme byli obdivováni pro svůj podnikatelský zápal. Jak jsme pilní a pracovití. Jak jsme jednotní a soudržní. Jak umíme odhodit své osobní zájmy ve prospěch celku. Jak jsme kulturní a vzdělaní. Jaká je ale současná realita?

Související články
Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Průmysl a jeho lidé: Nikdy nepolevující zodpovědnost

Jen málo firem dnes disponuje tolika lidmi a takových profesí, které potřebuje, a to včetně pozic vrcholových manažerů. Přitom bez fundovaných lidí se žádná firma neobejde. Jak je získat a jak udržet? O své názory se s námi podělila Lucie Teisler, CEO společnosti Anderson Willinger.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Ve zdravém těle zdravý duch

Ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví MUDr. Petr Chmátal, Ph.D. MBA nám v následujícím rozhovoru řekl, že pokud si odmyslíme genetickou výbavu, kterou nemůžeme ovlivnit, tak v blízké budoucnosti z hlediska zdravotního stavu budou mít "darwinovskou" výhodu určitě ti jedinci, kteří si dokáží zachovat jednotu těla a ducha. Přežijí ti, kteří si svým snažením dokáží udržet racionální smýšlení a správnou péči o tělesnou schránku. První krok je však vždy na naší straně a tak věříme, že výběr diskutovaných témat vám přinese zajímavá poznání a možná i doporučení, která si vezmeme k srdci.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Deset zastavení s JK:
Dobrý Pastier

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Fórum výrobních manažerů

Kde vy osobně spatřujete případnou Achillovu patu českého průmyslu, která jej destabilizuje v krizových časech? Pokud stále existuje cesta nápravy, jaká by to podle vás byla?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit