Témata
Zdroj: Algotech

Průmysl a jeho lidé: Jistota, že práce má smysl

V dnešní době jen velmi málo firem disponuje takovým počtem lidí s konkrétní odborností, který potřebuje. Situaci se snaží řešit různými cestami. V našem seriálu se ptáme HR odborníků na zkušenosti s problémem, jak takové lidi získat a jak je udržet. O své názory se s námi podělil Josef Pavlis, HR ředitel společnosti Algotech.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Jaká podle vašich vlastních zkušeností existují specifika při hledání kvalitních pracovníků do průmyslových firem oproti jiným oblastem podnikání?

J. Pavlis: Specifické oproti jiným oborům jsou především odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti uchazečů. Firmy investují čas a finanční prostředky do správné adaptace nových zaměstnanců. Proto chtějí mít jistotu, že dojde k souladu očekávání s požadavky na danou pozici. Dnes už je v rámci Průmyslu 4.0 implementována informační technologie téměř do všech částí výrobních a logistických procesů, proto je nutná i minimální znalost a orientace v IT. Algotech je partnerem řady českých i zahraničních průmyslových firem a vnímáme toto v rámci implementace ERP systémů zajišťujících komplexní řízení a správu procesů v plánování, výrobě, logistice a ostatních oblastech.

MM: Vaše firma se při náboru obrací na HR agentury, nebo dává přednost náboru vlastními silami? A jaký je důvod?

J. Pavlis: V rámci náboru nových kolegyň a kolegů se v Algotechu snažíme využívat všechny možnosti, včetně personálních agentur. Velmi dobrou zkušenost máme s doporučením nových kolegů od stávajících zaměstnanců i z vlastního náboru pomocí našeho webového portálu nebo sociálních médií. Mix těchto možností nám pomáhá udržovat přísun nových, kvalitních uchazečů.

Hlavním požadavkem při výběru nových pracovníků je soulad s hodnotami firmy a očekáváními pro danou pozici. Nejprve se snažíme najít soulad s firemní vizí a kulturou, poté najít specifickou pozici pro vhodného uchazeče,“ říká Josef Pavlis. (Zdroj: Algotech)

MM: Které požadavky vedení vaší firmy na pracovníky byste označil jako stěžejní?

J. Pavlis: Hlavním požadavkem při výběru nových pracovníků je soulad s hodnotami firmy a očekáváními pro danou pozici. Nejprve se snažíme najít soulad s firemní vizí a kulturou, poté najít specifickou pozici pro vhodného uchazeče. Hodnotová orientace Algotechu a její soulad s očekáváním je pro výběr vhodného pracovníka určující.

MM: Které konkrétní profese jsou pro vaši firmu nejdůležitější?

J. Pavlis: Nelze říci, že by byly pozice méně a více důležité. Každý má v systému práce, který máme v Algotechu nastaven, své místo a důležitost. Pro nás, jako pro IT firmu, jsou důležité především pozice konzultační, technické a obchodní. Rádi přivítáme nové kolegy do všech IT pozic.

Reklama
Reklama

MM: Co je podle vašich zkušeností nejdůležitější pro motivaci pracovníků, aby odváděli kvalitní práci při maximálním nasazení?

J. Pavlis: Nejdůležitější pro motivaci lidí ve firmě je jistota, že jejich práce má smysl, přináší výsledky, a stabilní a pozitivní prostředí, ve kterém pracují. Jistota a vize budoucnosti v podobě kariérního plánování i reálná zpětná vazba pro vedení firmy. To jsou věci určující dobrou motivaci lidí a vytvářející referenční prostředí i pro potenciální uchazeče. Na tom se v Algotechu snažíme neustále pracovat a zlepšovat se v tom.

MM: Co by podle vás obecně mohly/měly firmy dělat pro to, aby neměly o kvalitní lidi nouzi?

J. Pavlis: Kromě personálního marketingu (nabídky míst) je nutné vytvářet povědomí o tom, jak uvnitř firma funguje, jaký má systém práce, jak jsou nastaveny principy komunikace mezi lidmi, možnosti rozvoje a růstu, odměňovací systém. V případě, že toto firma přijme a bude dlouhodobě komunikovat, nebude mít (dle mých zkušeností) o kvalitní uchazeče i pracovníky nouzi.

MM: Co by proto mohl/měl dělat stát?

J. Pavlis: Stát by měl na trhu práce vytvářet prostředí pro tvorbu potenciálu a odborného růstu u lidí hledajících zaměstnání nebo změnu. Měl by podporovat pracovní veletrhy, rekvalifikační kurzy a prostředky pro zveřejňování (výměnu) informací pro pracovníky, uchazeče a zaměstnavatele. Těchto nástrojů podpory náborů, rekvalifikací a řešení nezaměstnanosti není nikdy dost.

Reklama

MM: Jak vidíte naše současné technické školství (střední i vysoké)?

J. Pavlis: Řada firem se již dnes snaží spolupracovat se středními i vysokými školami v oblasti praxí, stáží a vytváření pracovních míst pro absolventy. České technické školství mělo a má dlouhodobě vysokou úroveň a jakákoliv investice do této oblasti je investicí do budoucnosti. Proto je důležité i propojení akademického a podnikatelského/průmyslového prostředí, aby se nejnovější poznatky i nové pohledy na technologie a technologické postupy dostávaly co nejdříve do reálné praxe.

MM: A co by mohly dělat samy firmy, ale i stát, aby podpořily zájem mladých lidí (a jejich rodičů) o studium technických oborů? Dělá vaše firma něco takového?

J. Pavlis: Zájem o technické obory lze zdůrazňovat především komunikací stability, jistoty a budoucnosti oboru i konkrétních zaměstnavatelů. V našem IT oboru jsou tyto hodnoty zásadní a snažíme se i v Algotechu vytvářet prostředí, ve kterém se všichni mohou dozvědět, na jakých věcech se snažíme pracovat a co rozvíjíme pro budoucí fungování firmy. Konkrétně jsou to workshopy se studenty nebo diskuze s našimi zákazníky i zaměstnanci.

Josef Pavlis pracuje v Algotechu od roku 2012, kdy nastoupil na pozici Senior Project Manager. Na ní však nezůstal příliš dlouho, protože díky svým pracovním úspěchům začal ve firmě postupovat na vyšší pozice – nejprve se stal ředitelem úseku Service Delivery, a záhy i ředitelem úseku Telco, HR ředitelem a zástupcem generálního ředitele. Všechny tyto oblasti, které v Algotechu řídí, mají společného jmenovatele – práci s lidmi. Nejen prací je ale člověk živ, proto se svůj volný čas snaží Josef Pavlis věnovat své rodině a také sportu. Působí například jako trenér v rámci baseballového a softballového klubu mládeže, což vyplňuje prakticky veškerý jeho volný čas.

Související články
Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák od loňského roku zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Související články
Fórum výrobních manažerů

Kde vy osobně spatřujete případnou Achillovu patu českého průmyslu, která jej destabilizuje v krizových časech? Pokud stále existuje cesta nápravy, jaká by to podle vás byla?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Ve třetím podcastu nás prof. Smejkal seznámí s faktem, že bezpečnostní opatření nám mohou být uložena zákonem i s tím, že každý subjekt se může vyskytnout z hlediska kybernetické bezpečnosti ve třech stavech: 1. nedotčený KB, 2. opatření provedena, ale neví, zda a jak fungují, 3. trvalý proces fungujícího ISMS (systému řízení bezpečnosti informací). A nejen to…

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit