Témata
Zdroj: Sodexo Benefity

Průmysl a jeho lidé: Ženy pro technické obory

Jen velmi málo průmyslových podniků, ale i firem z dalších oblastí podnikání, se dnes může pochlubit, že disponuje takovým počtem lidí s konkrétní odborností, který potřebuje. Situaci se snaží řešit různými cestami, především digitalizací. Jenže bez šikovných lidí se ani ta nejvíc digitalizovaná firma zatím ještě neobejde. Jak je získat a jak udržet? O své názory se s námi podělila Martina Machová, HR ředitelka Sodexo Benefity.

Tento článek je součástí seriálu:
Průmysl a jeho lidé
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Jaká podle vašich zkušeností existují specifika při hledání kvalitních pracovníků do průmyslových firem oproti jiným oblastem podnikání, jakou je třeba ta vaše?

M. Machová: U takových pracovníků se vyžadují specifické technické znalosti a dovednosti, a těchto zaměstnanců je velmi málo. Často slyší na moderní technologie, se kterými mohou pracovat a učit se něco nového. I u tohoto druhu pracovníků převládá poptávka po flexibilitě například v plánování směn nebo rozvoji v dané oblasti. Ten je klíčový zejména pro mladé zaměstnance, kteří jsou na začátku své kariéry. Stejně jako u jiných pozic je i zde velká poptávka po benefitech pro volný čas, kterými lze uhradit dovolené, sportovní aktivity, kulturu, ale také položky související se zdravím.

MM: Vaše firma se při náboru obrací na HR agentury, nebo dává přednost náboru vlastními silami? A jaký je důvod?

M. Machová: V současnosti již téměř nepoužíváme agentury a hledáme zaměstnance hlavně vlastními silami. Vzhledem k tomu, jak je pracovní trh zamrzlý, vidím velkou výhodu v tom, že interní lidé dokážou lépe kandidáty přesvědčit o tom, proč by k nám měli nastoupit. Znají totiž firmu, kulturu i její benefity do detailu a dokážou okamžitě odpovědět téměř na jakýkoli dotaz. To u agentur ani zdaleka neplatí, protože se věnují více firmám, a tak nemohou svého klienta poznat na takové úrovni. V poslední době se nám osvědčil referral program, v rámci kterého zaměstnanci na volné pozice doporučují své přátele a známé. Z tohoto zdroje nám chodí kvalitní kandidáti, kteří přesně vědí, jak to u nás funguje, a zpravidla mají také ulehčený onboarding, protože již někoho u nás znají a nepřipadají si sami.

Podle mého názoru technické obory stále opomíjejí polovinu populace, kterou by mohly oslovit. A tou jsou dívky a ženy,“ říká Martina Machová. (Zdroj: Sodexo Benefity)

MM: Které své požadavky na pracovníky byste označila jako stěžejní?

M. Machová: Pro nás je klíčová osobnost kandidáta a chuť se učit a rozvíjet. Většina znalostí a dovedností se dá doplnit. Pokud ale nabereme někoho, kdo nezapadá do firemní kultury a týmu, máme zaděláno na problém. Ideální kandidát u nás má growth mindset, dokáže se rychle přizpůsobit změnám a je týmový hráč. Potřebujeme u nás lidi, kteří se nebojí technologií a dokážou pracovat i vzdáleně, protože rychle digitalizujeme a také částečně pracujeme z domova.

MM: Které konkrétní profese jsou pro vaši firmu nejdůležitější?

M. Machová: Momentálně nejvíce posilujeme oddělení IT a marketingu. Je to proto, že rychle digitalizujeme a modernizujeme naše portfolio produktů. IT profesionály tak potřebujeme, aby nám pomohli naše služby vyvinout a připravit. Marketingové kolegy zase na to, aby u nich podpořili prodej.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Co je podle vašich zkušeností nejdůležitější pro motivaci pracovníků, aby odváděli kvalitní práci v maximálním nasazení?

M. Machová: Nejkvalitnější práci odvádějí takoví zaměstnanci, kteří mají vnitřní motivaci doručovat ty nejlepší výsledky. A to není úplně jednoduché, protože se u nich kombinuje to, že ve své práci vidí smysl a jejich firemní okolí je podporuje. Klíčovou roli zde hrají manažeři, a proto je naprosto nezbytné, aby je firma podporovala v rozvoji. Na celofiremní úrovni obrovskou roli hraje firemní kultura a také transparentní a férová komunikace.

MM: Co by podle vás obecně mohly či měly firmy dělat pro to, aby neměly o kvalitní lidi nouzi?

M. Machová: Musíme si uvědomit, že v první řadě lidé prodávají svůj čas firmám a dostávají za to zaplaceno. Takže adekvátní odměna za odvedenou práci by měla být naprostá samozřejmost. Do této kategorie vstupují také benefity, kterými se zaměstnavatel může skvěle odlišit. Z našich průzkumů vyplývá, že nejvíce poptávané jsou benefity související s volným časem nebo ty zaměřené na zdraví. Dalším faktorem je právě firemní kultura, transparentní komunikace a taky důvěra manažerů ve své lidi. Když vedení nebo manažeři nevěří svým lidem, mají tendenci je nadměrně kontrolovat a lidé mají pocit, že nemohou ani dýchat. V takové atmosféře se nepracuje dobře nikomu.

Dalším tématem je také získávání více žen pro technické obory.

MM: Co by pro to mohl či měl dělat stát?

M. Machová: Stát by celkově mohl zjednodušit byrokracii kolem zaměstnávání. V tuto chvíli právo až rigidně chrání zaměstnance na úkor firem. Ve výsledku se pak firmy zaměstnávání bojí a hledají jiné cesty, jak si zajistit výrobu nebo provoz svých služeb. Ve výsledku jsou na tom biti zaměstnanci. Vzhledem k současné situaci na trhu práce by také velmi pomohlo zjednodušit zaměstnávání cizinců.

MM: Jak vidíte naše současné technické školství (střední i vysoké)?

M. Machová: Myslím si, že se situace postupně zlepšuje, ale pořád máme co dohánět. Školství je celkově podfinancované a technické školství to odnáší hodně. V některých oborech školy nestíhají držet krok s dobou, protože technologie se vyvíjejí přímo raketovou rychlostí. Myslím si, že by velmi pomohlo větší propojení s firmami.

MM: A co by mohly dělat samy firmy, ale i stát, aby podpořily zájem mladých lidí (a jejich rodičů) o studium technických oborů? Dělá vaše firma něco takového?

M. Machová: Podle mého názoru technické obory stále opomíjejí polovinu populace, kterou by mohly oslovit. A tou jsou dívky a ženy. Například VUT se již delší dobu snaží překonat zažité předsudky, že technika je jen pro kluky. V tom si myslím, že by mohly pomoci firmy, ale i stát. My sami připravujeme speciální stipendia pro ženy, které se rozhodnou rekvalifikovat do IT.

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 221107
Datum: 16. 11. 2022
Rubrika: Redakce / Rozhovor
Související články
Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Je něco shnilého ve státě dánském

Historička ekonomie Antonie Doležalová tvrdí, že to, co prožíváme, je příležitostí. Čas prý ukáže, jestli bude promarněná, nebo využitá. My Češi jsme byli obdivováni pro svůj podnikatelský zápal. Jak jsme pilní a pracovití. Jak jsme jednotní a soudržní. Jak umíme odhodit své osobní zájmy ve prospěch celku. Jak jsme kulturní a vzdělaní. Jaká je ale současná realita?

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Související články
Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Průmysl a jeho lidé: Nikdy nepolevující zodpovědnost

Jen málo firem dnes disponuje tolika lidmi a takových profesí, které potřebuje, a to včetně pozic vrcholových manažerů. Přitom bez fundovaných lidí se žádná firma neobejde. Jak je získat a jak udržet? O své názory se s námi podělila Lucie Teisler, CEO společnosti Anderson Willinger.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Ve zdravém těle zdravý duch

Ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví MUDr. Petr Chmátal, Ph.D. MBA nám v následujícím rozhovoru řekl, že pokud si odmyslíme genetickou výbavu, kterou nemůžeme ovlivnit, tak v blízké budoucnosti z hlediska zdravotního stavu budou mít "darwinovskou" výhodu určitě ti jedinci, kteří si dokáží zachovat jednotu těla a ducha. Přežijí ti, kteří si svým snažením dokáží udržet racionální smýšlení a správnou péči o tělesnou schránku. První krok je však vždy na naší straně a tak věříme, že výběr diskutovaných témat vám přinese zajímavá poznání a možná i doporučení, která si vezmeme k srdci.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Deset zastavení s JK:
Dobrý Pastier

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Fórum výrobních manažerů

Kde vy osobně spatřujete případnou Achillovu patu českého průmyslu, která jej destabilizuje v krizových časech? Pokud stále existuje cesta nápravy, jaká by to podle vás byla?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit